Lørdagsdugnad med god bør på brygga

Første elver¨n på høstens første lørdagsdugnad: Foran Per Christiansen, Egil Hauge Pedersen, Tom Buskoven, Espen Wistner, Paul Henriksen, Jonas Jonassen, Leif Hansen, Thor-Ivar Olsen, Petter Wistner Arild Johannessen og Asbjørn Svendsby
Førsteelleveren på dagens lørdagsdugnad: Per Christiansen, Egil Hauge Pedersen, Tom Buskoven, Espen Wistner, Paul Henriksen, Jonas Jonassen, Leif Hansen, Thor-Ivar Olsen, Petter Wistner Arild Johannessen og Asbjørn Svendsby
19. oktober 2015 ble den første pålen satt på den nye brygga
19. oktober 2015 ble den første pålen satt på den nye brygga

Dugnadsgjengen holder hva den lovet. 19.10. 2015 ble den første pålen satt ned for den nye Nordgårdsbrygga. I dag, temmelig nøyaktig ett år senere, kan en fornøyd dugnadsgjeng slå fast at vårt ambisiøse mål om å ferdigstille brygga i løpet av oktober 2016 vil bli nådd. I godt høstvær i dag ble det gjort et betydelig arbeid både på skjørtet rundt brygga og på de siste dragerne , noe som tilsier at vi ferdigstiller Hvalers største brygge før 1. november.

img_0431 img_0436

Kaffe, mat og den gode praten er en viktig del av dugnaden. Tone er en viktig del av dette bildet.
Kaffe, mat og den gode praten er en viktig del av dugnaden. Tone er en viktig del av dette bildet.

Det lyser stolthet av de som deltar i dette omfattende arbeidet, en stolthet det er all mulig grunn til å gi uttrykk for siden vi her snakker om et historisk stort bryggeanlegg generasjoner vi få glede av både som rekreasjonsområde, som fiskeplass og som arena for kulturarrangementer.

"Riverside". Alt som kan være til hinder for god fremkommelighet skal bort for å tilrettelegge Klyven for bevegelseshemmede.
«Riverside». Alt som kan være til hinder for god fremkommelighet skal bort når Klyven nå tilrettelegges for bevegelseshemmede.

Når vi nå nærmer oss slutten på arbeidet med Nordgårdsbrygga, er det viktig å legge til rette for nye arbeidsoppgaver for den driftige gjengen. Det som nå står for tur, er oppgraderingen av kystledhytta Klyven som i løpet av de nærmeste månedene skal legges til rette for rullestolbrukere og i tillegg få oppgradert uteplassen. Derfor startet vi i dag  med å rive det som rives må rundt hytta slik at denne, i tillegg til rampe og ny dør, blir tilrettelagt uten trapper og hinder for bevegelseshemmede. Som tidligere beskrevet er det Lions som finansierer denne ombyggingen av Klyven.

 

Paul Henriksen

Et lite, men viktig steg for å sikre administrativ ledelse i kulturvernforeningen

En mindre godtgjørelse blir nå gitt til styreleder for utførelse av administrativt arbeid
En mindre godtgjørelse blir nå gitt til styreleder Paul Henriksen for  administrativt arbeid

Hvaler kulturvernforening har frem til nå vært en forening basert på 100%  frivillighet. Dette forholdet har vært beskrevet en rekke ganger og lovordene har vært mange for denne innsatsen. Også i fremtiden vil det være et stort behov for frivillige krefter, men sårbarheten er stor når det aller meste av praktiske og administrative gjøremål skal gjøres på dugnad i en forening med stadig større engasjement. Denne sårbarheten har styret vært klar over lenge ,og det var derfor et godt gjennomarbeidet grunnlag styret hadde da det på siste møte ble vedtatt å «honorere» styreleder Paul Henriksen med kr 25.000,-  på årsbasis for gjøremål knyttet til bl.a. følgende arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for oppfølging av foreningens medlemmer, herunder medlemsverving
 • Innkalle, sende ut dokumenter og lede styremøter
 • Kontakt med diverse støttespillere og «leverandører»
 • Ansvar for regnskapsmessige forhold – klargjøring av regnskapsgrunnlag for GML-regnskap
 • Oppfølging og pleie av frivilligheten
 • Ansvar for søknader, rapporter etc. knyttet til prosjektene
 • Inngåelse og oppfølging av avtaler med samarbeidspartnere
 • Sikrings av forsikringsmessige forhold
 • Markedsføring av Hkvf – først og fremst gjennom bruk av facebook og foreningens hjemmeside
 • Ivareta avtaler og innkreving av leie knyttet til den nye Nordgårdsbrygga og  Amfigrotta
 • Ivareta grensesnittet mot Brottet kultur i tråd med mandatet for Brottet kultur
 • Representere Hkvf i ulike samarbeidsorganer

 

22.08. 3ragnhild-og-eivind

Også i fremtiden vil det være behov for en stor gruppe frivillige på de mange prosjektene kulturvernforeningen er engasjert i. Her fra arbeidet med Nordgårdsbrygga og gamle Brekke skole

Det er prinsippet med delvis betalt styreleder som er viktig i denne saken, ikke godtgjørelsenes størrelse. Her ligger en klar erkjennelse av at om vi ikke er villig til, i en viss grad, å  honorere ledervervet, vil det bli svært vanskelig å rekruttere den eller de som  skal lede og bidra til utvikling av Hvaler kulturvernforening i fremtiden. Derfor er styrets vedtak om delvis honorering for administrativt arbeid et fremtidsrettet vedtak.

Merk deg datoen for å bestille årets julepresang, et opphold på en av kystledhyttene

mundastua-1mundastua-5OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Om du vil overraske venner eller familiemedlemmer med en spesiell julepresang, hvorfor ikke gi dem et eller flere døgn på en kystledhytte og gjerne da på en av idyllene ved Skjelsbusundet; Stenhoggerhytta, Klyven eller Mundastua. Hyttene er stort sett like med fire sengeplasser, to nede og to på hemsen. Se nærmere presentasjon på hjemmesiden til Oslofjordens friluftsråd (OF)

Men, om du vil sikre deg plass i «kremukene» må du være rask. Erfaringen viser at det er et rush for å sikre seg «godbitene» straks disse legges ut. I år er startdato for booking satt til tirsdag 22. november kl 10:00 for medlemmer av OF og torsdag 24. november kl 10:00 for andre. Booking skjer via hjemmesiden til OF.

Paul Henriksen

 

 

 

Hvaler kulturvernforening satser offensivt i en utfordrende hverdag.

img_0382mundastua-5

Nordgårdsbrygga og kystledhyttene

takaka-i-torrdokkimg_0396

Kystlekeplassen og Brekke skole

IMG_9291img_9019

Brottet og Amfigrotta

Virksomheten i regi av Hvaler kulturvernforening  har de siste årene hatt en sterk vekst. Bildene over viser de største og mest krevende prosjektene både i form av tekniske løsninger, økonomi og organisering. Samtidig som vi, med god hjelp både fra offentlige myndigheter og næringslivet, har kunnet investere i prosjektene, har de samme prosjektene gitt oss utfordringer i forhold til driftssiden. Så langt kan vi si at dette har gått rimelig greit i en situasjon der styret i foreningen har et stort fokus på holde kostnadene nede og samtidig se muligheter for inntektsøkning. Brottet med Amfigrotta, kystledhyttene og etter hvert også Nordgårdsbrygga er eksempler på prosjekter som gir oss muligheter for å skape inntekter.

I kveld (11.10.) kunne derfor et fornøyd styre konkludere langs to linjer:

 1. Foreningen står ovenfor store utfordringer i forhold til stadig økende driftsutgifter.
 2. Foreningen forvalter prosjekter som bærer i seg muligheter for å skape økte inntekter.

I forhold til pkt 2 , så kan vi allerede glede oss over at vi nå disponerer midler som kan settes inn for å styrke ulike deler av virksomheten. Kr 130.000,-, et betydelig beløp for en frivillig forening, ble fordelt på følgende  tiltak:

 • Kjøp av bobleanlegg til Nordgårdsbrygga for å hindre skader på grunn av isgang. Samtidig ble det besluttet å arbeide for å skaffe midler til «sjøbod» på brygga som bl.a. skal huse kompressor etc. for anlegget
 • Oppgradering av det elektriske anlegget i Brottet etter tilsyn.
 • Stensetting av området rundt Amfigrotta
 • Kjøp av oppvaskmaskin og projektor til Amfigrotta
 • Støtte til arbeidet med gamle Brekke skole
 • Avsetning til styreleder for administrativt arbeid
 • Nødvendige reparasjoner på kystledhyttene
 • Videre arbeid med kystlekeplassen.

Paul Henriksen                                                                                                                                      Leder i styret for Hvaler kulturvernforening

 

 

 

Lediggang bør føre til dugnadsinnsats!

Hvorvidt «lediggang er roten til alt ondt», slik det gamle ordtaket forteller oss, skal vi ikke ha noen bastant mening om, men at det er muligheter for dem som føler på lediggang til å komme i aktivitet, er hevet over tvil. I så måte inviterer vi alle, menn som kvinner, til å melde seg til innsats det være seg på Brekke skole som «i Brottet».

img_0402 img_0410

På Brekke er den faste dugnadsdagen onsdag (ettermiddag).  På prosjektene ved Brottet møtes vi hver mandag kl 17:00. I «mørketiden» sper vi også på med dugnader på utvalgte lørdager, den første lørdag 15. oktober. Da jobber vi fra kl 10:00 til kl 14:00 og avslutter med pølser. I tillegg til å løse verdensproblemene, jobber vi nå med å få ferdig Nordgårdsbrygga. Deretter går vi løs på kystledhytta «Klyven» (midt i bildet til høyre) som skal tilrettelegges for rullestolbrukere. Hytta vil få ny inngangsdør med rampe samt ny og mer skjermet uteplass. På lista over gjøremål står også kystlekeplassens mange installasjoner og behovet for å få ferdig Brottet med Amfigrotta.

Har du tid å avse og tror at du vil trives i et miljø der vi med ti «tommeltotter» også kan brukes? –  meld deg på. Første anledning er lørdag 15. oktober kl 10:00. Hjertelig velkommen skal du være.

Paul Henriksen

 

Det hytteboka forteller, tror vi på

hyttebok___skinn_4b98fa58d20181mundastua-5

Kystledsesongen går nå ubønnhørlig mot slutten med uke 43 som siste sjanse for i år . 236 utleiedøgn er til nå registrert mot 210 i fjor. Dette er m.a.o. den beste sesongen vi har hatt, da med en ny hytte (Mundastua) i drift fra 1. juli. Neste år håper vi å få full effekt også av denne hytta. De rundt kr 100.000,- som vi nå kan notere inn, er av stor betydning for en frivillig forening med et stadig økende driftsbudsjett.

På alle tre kystledhyttene har vi hyttebøker og de fleste som bor her legger igjen hyggelige tilbakemeldinger og praktiske tips til forbedringer. Ja mange er det som forteller begeistret om gjentatte besøk på hytter med god standard. Dette i et miljø der de opplever ro, sjønærhet, tilgang til turløyper, lekemuligheter for barna og en ramme av kysthistorie. På to av hyttene er det også anledning til å ha med husdyr.  Les selv hva et utvalg  gjester forteller fra oppholdet nå i høstukene:

img_0188 img_0191 img_0196 img_0198 img_0200 img_0202 img_0203

Hvorfor ikke et opphold på en kystledhytte som julepresang til den eller de som har alt?

Allerede i slutten av november starter booking for ny sesong og hvorfor ikke benytte anledningen da til å booke dager i «kremsesongen» som julepresang til venner eller familie som har alt, og som vil sette pris på et slikt unikt opphold i idyllen ved Skjelsbusundet? I neste sesong bestyr det også at Klyven vil bli tilrettelagt fra rullestolbrukere samtidig som hytta vil få ny og større uteplass.

Følg med på dato for oppstart av booking på hjemmesiden til Oslofjordens friluftsråd. Booke gjør du på følgende link: http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of/kystleden?displaypage=TRUE&element_id=16217

Takk til dere som benyttet kystledhyttene i inneværende sesong. Velkommen tilbake og ikke minst; velkommen til nye gjester!

Paul Henriksen                                                                                                                                      Leder i Hvaler kulturvernforening

 

 

Møte med Hvaler i nåtid og fortid

Hvaler kommune har de siste årene tatt ansvar og åpnet for midlertidig og «permanent» bosetting av flyktninger fra en rekke land som Afghanistan, Eritrea, Somalia, Etiopia og Syria, mennesker som søker en bedre fremtid for seg og sine, mange med tragiske historier som bakteppe. Gjennom deltagelse både fra Hvaler kommune, Nav og ikke minst frivillige gjøres det nå et bredt anlagt arbeid for å  lære våre nye medborgere  norsk, men også hva vi som samfunn representerer av kultur og historie. I dag var Hvaler kulturvernforening vertskap for en gruppe fra Eritrea og Syria som besøkte Brottet, Museumshavn og de historiske samlingene på kystmuseet. Med seg som ledsagere hadde gruppa Eva Tømmerholt, Hanne  Solund, Arnt Otto Arntsen og Rita Wiborg.

img_0127img_0168

Et møte i nåtid og med fortid. Ved inngangen til Brottet møtte gruppa Leif Hansen (83) som jobber frivillig med å legge brosten. Leif seilte i over 40 år som chief i rederiet Wilh. Wilhelmsen. I besøket på kystmuseet noe senere «traff» gruppa igjen Leif Hansen på utstillingen «velkommen om bord». Her den stolte chief avbildet i full uniform om bord i en av Wilhelmsens skip. 

Bilder fra dagens besøk  i Brottet og på kystmuseet

img_0107

img_0129 img_0144 img_0159-2 img_0167

Etter god mat og drikke og mange spørsmål om samfunn og historie, reiste gruppa videre til Utgårdskilen og informasjon om Fjordfisk og fiskeriene i Ytre Oslofjord.

På vegne av Hvaler kulturvernforening sier jeg; Velkommen tilbake. Vi tar gjerne imot dere både for informasjon og gjerne også som deltagere i et spennende og aktivt miljø.

Paul Henriksen

De kler opp gamle Brekke skole

Arnt Christian og Amanj fra firmaet Svein Rognli i full gang med å legge ytterpanel på frontveggen
Arnt Christian og Amanj fra firmaet  Rognli bygg og tømrerfirma i full gang med å legge ytterpanel på frontveggen

Med nytt tak, ny pipe og nå snart også nyrestaurert panel, vil gamle Brekke skole i løpet av de nærmeste ukene fremstå i «ny» utgave, i alle fall utvendig. Etter en lang periode med stor dugnadsinnsats der yttervegger er malt, panel er tatt ned, skrapet og malt, er profesjonelle håndverkere fra Rognli  bygg og tømrerfirma nå i full gang med å sette ytterpanelen på plass igjen. Vi har god tro på at vi også i fase to av arbeidet skal nå målsettingen om å bli ferdig før vinteren setter inn for fullt.

Paul Henriksen

 

Hvaler kulturvernforening leverer og rapporterer

img_0382

Fortsatt skal en del kvadratmeter med bryggedekke på plass , men om få uker står Nordgårdsbrygga ferdig. Alle bilder på siden fra gårsdagens dugnad

I 2015  inngikk Hvaler kulturvernforening en avtale med Hvaler kommune om å bygge ut Nordgårdsbrygga ved Brottet. I korthet bygger avtalen på følgende tre forhold:

 1. Bevilgningen skjer i hovedsak over kommunes budsjett
 2. Dugnadsgjengen i kulturvernforeningen bygger brygga
 3. Brygga ferdigstilles innen utløpet av 2016

Når vi nå har passert 1. oktober kan vi slå fast at avtalen blir holdt. Vi vil kunne sette sluttstrek i løpet av 4 – 5 uker, litt avhengig av været senere i høst. Det betyr m.a.o. at brygga vil stå ferdig innen utløpet av november.

img_0381img_0385

Allerede i juni var bevilgningen fra Hvaler kommunene brukt opp. Kulturvernforeningen har imidlertid vært innstilt på å få prosjektet vel i havn og har gravd dypt i «egen lomme», ja totalt har foreningen brukt ca kr 150.000,- over tre år på dette bryggeprosjektet.

I tråd med avtalen med Hvaler kommune har foreningen nå laget fram en rapport til informasjon både for administrasjon og politikere i Hvaler kommune samt for  andre som måtte ha interesse av et slikt samarbeidsprosjekt. Les rapporten her:

rapport-til-hvaler-kommune-prosjektnummer-br-2001-siste

img_0390

Avslutningsvis i rapporten slår Hvaler kulturvernforening fast følgende:

Hkvf vil med dette få takke HK for bevilgningene som har muliggjort utbygging av Nordgårdsbrygga, samt for effektivt samarbeid med administrasjonen under prosjektperioden.
Hkvf vil også understreke de mangesidige erfaringene dette til dels krevende prosjektet har tilført foreningen både administrativt, teknisk og organisatorisk. Ikke minst vil peke på styrken i det frivillige arbeidet med tanke på kontinuitet og lojalitet i fremmøtet gjennom hele året uansett værforhold, og som grunnlag for å oppnå gode økonomiske avtaler med næringsbedrifter. I så måte har vi erfart at det ligger store muligheter i trekantforholdet frivillighet, næringsliv og offentlig virksomhet også som grunnlag for senere prosjekter.

 

Paul Henriksen