Styrets forslag til årsmelding 2017 for Hvaler Kulturvernforening

Styrets forslag til årsmelding for 2017 legges fram for foreningens årsmøte tirsdag 6.3. til endelig vedtak. Som orientering til de mange som følger oss, men som ennå ikke har tatt skrittet å tegne støttemedlemskap, legges dette forslaget ut på link under.

Fire viktige fokusområder i 2017 som videreføres i 2018:  utvikling av området med Brottet og Museumhavna (Nordgårdsbrygga), restaurering av Gamle Brekke skole, informasjons- og formidlingsarbeid og kulturhistorisk samarbeid bl.a. med Hvaler kommune, Kystmuseet Hvaler og frivillige lag og foreninger.

Les forslaget til årsmelding i sin helhet her og gjør deg kjent med bredden i arbeidet til Hvaler kulturvernforening: Årsmelding 2017

 

Paul Henriksen                                                                                                                                                              Leder av styret i Hvaler Kulturvernforening

Brekke skole, en vandring i historien, spennende fargevalg og humor.

Asger Bentzens flotte mur og pussearbeid på den gamle grua og bakerovnen har jeg fortalt om før og gjør det gjerne igjen nå som arbeidet nærmer seg slutten. På bildet til høyre viser Eivind Børresen stolt frem den nypussede kappa over grua som nå kun mangler fliser på kanten rundt, i tillegg til at en god gammeldags vedovn skal på plass før «ferdigattest kan utstedes». «Fra Asger til ilden» har Eivind kalt denne spennende og humørfylte «reisen».

Taket på kjøkkenet er skrapt og gjort klar for første strøk med hvitmaling. Når fargekomiteen i dag også har falt ned på en «historisk» gulfarge på veggene, vil kjøkkenet, husets «sjel», fremstå som lyst, varmt og vennlig.

Også i andre rom pågikk det arbeid i dag. På bildet til venstre er undertegnede og Ragnar Holte i gang med å tilpasse utslagsrøret i det som skal være våtrommet i 1. etasje, samtidig som isolasjonsmateriale  presses inn under eksisterende gulv og overskytende fjernes for å gi plass til et nytt støpt gulv.  På bildet til høyre er Knut Hjortland og Eivind Børresen , sammen med Jan Berntsen i ferd med å avslutte malearbeidet på taket i «finstua» der tapet nå er bestilt med levering i mai.

Både god fremdrift og gårsdagens glad-melding fra UNI-stiftelsen om kr 70.000,- til el-arbeider, gjorde dagens Brekke-dugnad til nok en flott opplevelse.

Paul Henriksen

 

 

 

 

UNI-stiftelsen med glad-nyhet til arbeidet med Gamle Brekke Skole!

Stenstolpen for feste av den nye flaggstanga som skal monteres på Brekke har kommet på plass. Hadde stanga stått der i dag så ville vi feiret med flagget til topps for glad-nyheten om at UNI-stiftelsen for andre gang har besluttet å støtte arbeidet med Gamle Brekke skole, denne gangen med kr 70.000,- for å bytte ut det elektriske anlegget. Forrige gang UNI støttet arbeidet (2015) var det bl.a. for å få på plass rørinnsats i pipa. Med disse bevilgningene lever stiftelsen til fulle opp til sitt slagord:

«Stiftelsen UNI støtter tiltak som verner mennesker og historiske bygninger»

Som kjent pågår nå det innvendige dugnadsarbeidet for fullt både med røropplegg og malearbeid. Til deler av dette har vi fått verdifull støtte både fra næringsdrivende og fra fylkeskonservatoren. Når det gjelder arbeidet med å få på plass vann- og avløp og elektroinstallasjoner, så gir imidlertid ikke vernemyndighetene støtte til dette. Den finansielle støtten som vi da får fra UNI-stiftelsen, og på annen måte fra næringsdrivende som Rune Svennes (Hvaler Rørleggerbedrift) og Geir Løkås (Plankebyen elektriske AS), er derfor av stor betydning for fremdriften.

Det er fortsatt en stund igjen til arbeidet med el-systemet kan starte opp. Dette fordi det bygningsmessig står en del igjen før så kan skje. Men, med dagens hyggelig beskjed fra UNI-stiftelsen vet vi at vi har økonomi også til denne delen av arbeidet. Kr 70.000,- dekker ikke hele arbeidet som er anslått til kr 126.000,-, men med en egenandel og stor dugnadsinnsats også her, er vi nå rimelig trygge på at vi skal få dette historisk viktige bygget ferdig i tråd med målsettingen høsten 2019/våren 2020.

Paul Henriksen

 

 

 

Dugnad for «ordning og reda»

I arbeidet med å videreutvikle området med Brottet og Museumshavna, snakker vi som utgjør dugnadsgjengen mye om det «estetiske bildet» der sjøområdet med og uten sivplanter, trær og fjellformasjonene danner en  naturlig ramme for det kultur- og kulturhistoriske området som kulturvernforeningen forvalter på vegne av grunneieren Hvaler kommune. Når et slikt unikt område skal utvikles er det derfor nødvendig hele tiden å spørre; hvordan ta hensyn til denne naturen samtidig som vi skal åpne for en mangesidig ferdsel og bruk. Lenge holdt vi derfor på at vi ville hindre biltrafikk i området ut over ren nyttekjøring. Fortsatt vil vi ha en restriktiv praksis i forhold til biltrafikk, men erfaringer har imidlertid tilsagt at vi må ha et «regime» som i alle fall åpner for noe trafikk og parkering.

Skal dette skje, ønsker vi imidlertid å ha ordnede forhold,  og i dag tok dugnadsgjengen fatt på arbeidet med å anlegge P-plasser. Dette er plasser forbeholdt  dem som leier seg inn på de tre kystledhyttene, eier/brukere av Båtholmen, de som betaler for båtplasser i havna ( maks 6 plasser), samt et gitt antall plasser reservert  for brukere av Brottet og Amfigrotta. Totalt vil det tilsi merkede P-plasser for rundt 20 biler. Parkering for øvrig må skje utenfor området og helst da på parkeringsplassen ovenfor Kystmuseet.

Erling Olsen, Steinar Pettersen, Thor-Ivar Olsen, Leif Hansen og Paul H startet i dag arbeidet med å skape ryddige parkeringsforhold i området ved Brottet.

Paul Henriksen

 

«Slik en danske det vil gamle Brekke ha…»

Da Stefan Ädel og Andreas Ebeltoft, som representanter for fylkeskonservatoren i Østfold, besøkte gamle Brekke skole første gang i 2013, så uttrykte de følgende da de ble vist rundt og kom til kjøkkenet: «Dette er huset sjel!», «det må dere virkelig ta vare på». Det har vi da også lagt oss på minnet ikke minst gjennom samarbeidet med Asger Bentzen, «gammeldansk» bosatt på Skjærhalden. Asger er tidligere murer og har i samarbeid med Eivind Børresen og dugnadsgjengen nå pusset og satt i stand den gamle bakerovnen og grua. Bildene under er tatt av Eivind under dagens økt. Flott jobba gutter i tråd med gode råd fra nevnte fylkeskonservator om vask med fin-kalkmørtel!

«Huset sjel», kjøkkenet på gamle Brekke skole vil utvilsom bli en viktig del av huset også i fremtiden, både gjennom historien som «bor» her og de muligheter som ligger i bruk av den gamle grua og bakerovnen

 

 

Dugnadskvelden da taket i finstua fikk en skikkelig skrape

Ettermiddagens dugnad på Gamle Brekke skole hadde fullt trøkk både ute og inne. Inne  med skraping av takflater for påfølgende maling kommende onsdag. To tak i første etasje er allerede ferdig, i dag var det klart for det tredje takområdet, i det som en gang var finstua til læreren på Brekke, finstua der det igjen skal komme tapet på veggene. Tapeten som fargegruppa har konkludert med, er en kopi av en av variantene som en gang dekket veggene i stua.

Jan Bentzen, Paul H, Knut Hjortland, Kjell Ole Brobakken og Ragnhild Nordengen skrapte vekk kilovis med løs maling i «finstua». På bildet til høyre det ferdigmalte taket i det som engang var den første skolestua.

«Utegruppa» bestående av Frode Lund og Ragnar Holte, med hjelp av den gamle sliteren «Lille Gule», hadde to store oppgaver i dag; å grave grøft for vann og avløpsledningen og plassering av støttesøylen for flaggstanga som er planlagt å komme på plass før 1. mai.

Vi holder god fremdrift med støe skraper,  linolje i spannet og menighetens gamle gravemaskin.

 

Paul Henriksen

Dugnad for en «Tryg» brygge.

Thor-Ivar Olsen og Ole-Christian Bärnholth monterer fester for redningsbøyene

Selv om snøen lavet ned tung og våt under dugnaden i dag, så er fokuset på sesongen som ligger rundt hjørnet der barn og voksene snart igjen vil hygge seg både på kystlekeplassen , på kystledhyttene og i båt ved brygga. For å sikre de som skal ferdes her på best mulig måte, har vi  fått på plass tre redningsbøyer gitt av Tryg forsikring. I tillegg håper vi å kunne sette opp inntil tre badestiger på den nye Nordgårdsbrygga, først og fremst for sikkerheten, dernest for å gjøre det lettere å bade fra den flotte brygga. Økonomien er avgjørende for hvor raskt vi har dette på plass.

Også inne i sjøbua ble det jobbet i dag. Her sluttfører Thor-Ivar Olsen og Leif Hansen arbeidet med hyller for utstyr til  kystledhyttene. Snart kommer det også nytt vindu i bua som i tillegg huser kompressoren til bobleanlegget.

Ny sesong var også i fokus på arbeidet for øvrig i dag der undertegnede og Ole-Christian Bärnholth startet arbeidet med det som skal bli en merket parkeringsplass for rundt 20 biler. Dette er plasser som primært er knyttet til båtplasser og aktiviteter i området.

Snart kommer det opp et rundt 50 m langt «gjerde» der Ole-Christian Bärnholdt rydder busker og kratt. «Gjerdet» skal merkes for dem med tilgang til P-plasser i området.

Paul Henriksen

Vi gratulerer ildsjelene bak DS Hvaler og fraktafartøyet Jelsa

Jelsa på slipp på Isegran

Hvert år deler Riksantikvaren ut støtte til arbeidet med restaurering av verneverdige fartøyer, så også i år. Årets støtte er på 61,8 mill og kommer arbeidet med 250 fartøyer til gode. I vårt område kan vi glede oss over og gratulere ildsjelene bak DS Hvaler, som i år får  drøyt 436.000,-, mens arbeidet med fraktefartøyet Jelsa, et fartøy som er fastslått å være rundt 250 år gammel, får hele 750.000,-. Vel fortjent med tanke på det store dugnadsinnsatsen som er knyttet til arbeidet med begge disse historisk viktige fartøyene.

Se NRK-videoen om Jelsa https://www.nrk.no/ostfold/_jelsa_-er-100-ar-eldre-enn-antatt-1.10957189

Se hele lista over skip som mottar støtte fra Riksantikvaren i 2018:

https://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Nyheter/Tilskot-til-fartoey-i-2018

 

Disse bildene er tatt rundt 1905 – 1910 ved innseilingen til, og ved brygga i,  Halden . Den andre båten nederst til høyre er Olava. På antallet festpyntede mennesker er bildene fra en spesiell feiring. Kan det være feiringen av unionsoppløsningen?

Spesielt for oss på Hvaler, er det hyggelig at Riksantikvaren følger opp tidligere bevilgninger med et betydelig beløp også for 2018 til arbeidet med DS Hvaler. Det både dugnadsgjengen som jobber med DS Hvaler og vi i Hvaler kulturvernforening ser fram til, er at vi i løpet av et par års tid nå kan ønske «Hvalerbåten» velkommen tilbake til Hvalerskjærgården og spesielt til den nye Nordgårdsbrygga, hvorfor ikke med jazz-musikere og gjester til jazz-weekend i Brottet. Kanskje ankomsten vil ta seg ut som på det manipulerte bildet under.

 

http://www.dshvaler.no/

https://www.nrk.no/ostfold/_jelsa_-er-100-ar-eldre-enn-antatt-1.10957189

Ved årets tildeling var det også et tredje fartøy hjemmehørende i Østfold som fikk støtte. Mange vil ha et forhold til «Turisten» som i årene 1887 – 1963 trafikkerte Haldens-vassdraget.  I 1967 ble imidlertid Turisten senket på Femsjøen for så å bli hevet rundt 30 år senere og restaurert for rundt 50 mill.  I senere år har økonomien knyttet til båten vært svært vanskelig og Turisten har i flere sesonger vært ute av drift. Hyggelig er det derfor at Riksantikvaren fortsatt ser verdien av å støtte arbeidet med denne innenlands-sliteren ( kr 200.000,- )

https://www.dagbladet.no/tema/ds-turisten-la-30-ar-pa-sjobunnen-for-den-ble-hevet/61377699

Paul Henriksen

 

 

 

Folkets hus på Spjærøy, Norges lengst fungerende Folkets hus jubilerer!

Folkets hus på Spjærøy, bygget på initiativ fra stenhuggerne sto ferdig i 1898. FH står som et viktig kulturminne og symbol på den eneste industrihistoriske perioden på Hvaler

Da Folkets hus feiret sitt 110 års jubileum i 2008 holdt undertegnede tale til de som da feiret huset. Talens som står seg godt fortsatt,  gjengis i utdrag under:

Kjære venner av Folkets hus

La oss ta steget tilbake til midten av 1890-tallet. Godt fjell er funnet flere steder på Hvaler. Ikke minst peker steder som Sand og Dypedal seg ut med fjell som ser ut til å gi muligheter for produksjon og eksport av gatesten til mange land både i Europa og Sør-Amerika

Ja her kan det bli god produksjon, arbeid og fortjeneste i mange år forteller stenrederen fra firmaet Fredrikstad Stenindustri A/S som leier strandområdene, områder som ikke tjener til annet enn beitemarker for en og annen sau”, som rederen uttrykker det.
Fra Bohuslän, Torsnes og Halden kommer det stenhoggere som ønsker å hogge sten for det daglige brød. I overfylte brakker på Skjeldsbu, Flinkeløkka og Sand stuer de seg sammen. Mange har koner og barn med. Trangboddhet til tross – Det er oppgangstid på Hvaler, Spjærøy er sentrum for den industrien som nå vokser fram. På Dypedal bidrar stenhoggerne til at det er blitt bygget ny kirke. Stenen henter de fra nærområdet i Lindalen.
Stenrederne i Fredrikstad Stenindustri AS er harde i forhandlingene med det nystiftede Norsk Stenhuggerforbund En dag kommer meldingen om at rederen har gitt beskjed om 10 % nedslag i lønna. Da kvelden kommer stuer 30 mann seg sammen til møte i smia på Dypedal. Flere må stå ute der novemberregnet pisker inn fra nordøst. Alle vil de høre appellen til den en svenske agitatoren sterkt påvirket av den syndikalistiske bevegelsen SAC i Bohuslän og med mange års erfaring som stenhogger i Bovaldstrand.
Hold ut er hans budskap, ”samhold og styrke er vårt våpen” – ”sammen skal vi skape et sosialistisk samfunn uten klasser og hierarki. Da kvelden er omme er konklusjonen klar. Stenhoggerne går til streik. Det blir flere møter i smiene både på Dypedal, Sand og på Skjelsbu
Kampen for det daglige brød blir en hard kamp, men nå har også en ny tanke blitt reist, ja nettopp av Spjærøy Stenhuggerforening. Vi trenger et hus, et hus der vi ikke er splittet men kan samles i kampen mot stenrederne. Ved Iddefjorden har stenhuggerne allerede fått reist et Folkets Hus. Nå er det vår tur. Tomt blir skaffet på Oppdal på Spjærøy. Penger blir samlet inn og i august 1898 står Folkets Hus
klart til å bli åpnet. Det er fest til den tidlige morgen. 1898 er også året da vi ser andre spirer til det demokratiet vi i dag verner om – Alminnelig stemmerett for menn innføres,
Landskvindestemmeretsforeningen etableres og Norsk Skuespillerforbund stiftes. Det er kun sju år til Norge skal rive seg løs fra Sverige.

Arbeiderpartiets kvinneforening, stiftet i 1909, en av mange av arbeiderbevegelsens organisasjoner som hadde sitt tilhold i Folkets hus på Spjærøy
Folkets Hus på Spjærøy ble raskt et samlingssted for det som skulle bli en av datidens sterkeste faglige sammenslutninger, Hvaler Stenhuggeriers Arbeiderforening. Foreningen var tilsluttet Norsk Stenhuggerforbund.
Folkets Hus ga de fagorganiserte en bedre ramme for sin faglige og politiske virksomhet, i tillegg til at Arbeiderpartiet (1904), Hvaler Arbeiderpartis Kvinneforening (1909) og Ungsosialistene med Johan Ny i spissen (1910) avholdt sine møter her. ”Huset” skulle imidlertid komme til å gi rom for en rekke andre aktiviteter. Det kulturelle og folkeopplysende arbeidet fikk, i tråd med arbeiderbevegelsens idealer, også sin plass på Folkets Hus. Fra 1910 ble huset brukt av avholdsforeningen Verdandi. I tillegg fungerte huset i mange år som tilholdssted for folkebiblioteket, hornorkesteret og revygrupper, men ikke minst ble Folkets Hus et samlingssted for sosialt samvær og dans.
Folkets hus har i alle år også vært samlingssted for fest, dans og moro. Men det kunne også gå hardt for seg, for eksempel i 1950 da styret for FH måtte utstede flere forbud mot å vise seg i angitte perioder. Her et av flere brev formidlet gjennom lensmannen i Råde!
Selv om Folkets Hus har vært i jevnlig bruk i alle år siden åpningen i 1898, så var det imidlertid åpenbart at forfallet etter hvert meldte seg. Tidlig på åttitallet var det klart at taket var i ferd med å bryte sammen, i tillegg til at en rekke andre bygningsmessige forhold ropte på vedlikehold og utbedring. En Arbeiderpartiveteran uttrykte det på sin måte; Huset var i en så dårlig forfatning at ”vi så en annen vei når vi passerte”. Noe måtte med andre ord gjøres og det ble også gjort.
Ildsjeler organiserte dugnadslag, og ved 100-års jubileet i 1998 var det registrert 1400 dugnadstimer fordelt hovedsakelig på to perioder, en på åttitallet og en senere på nittitallet. Det var derfor ikke uten grunn at Folkets Hus mottok kommunens byggeskikkpris ved 100-årsjubileet.
Stenhoggernes mangesidige aktiviteter er nå historie, men fortsatt har Hvaler Arbeiderparti sine møter i dette historiske bygget. Selv om Arbeiderpartiet står som eier, tilsier imidlertid ikke det at bygget er ”stengt” for annen aktivitet. Tvert imot er Folkets Hus, administrert gjennom et eget aktivt styre, fortsatt et ”allaktivitetshus”, Ikke minst er huset jevnlig brukt ved familiære og andre sosiale sammenkomster.
Med byggingen av Brottet amfi, fikk også huset tilbake sin betydning som tilhold for teatergrupper. Mang en sangøvelse og famlende dansetrinn, ble i Brottets første år tatt på Folkets Hus i forberedelsene til ny oppsetting.
1. mai feiring på Folkets Hus med underholdning av Brottungane
 Sammen med Spjærøy kirke (bygd i granitt) og de gamle brottene med smia og maskinhuset på Dypedal, fremstår Folkets hus på Spjærøy i dag som det fremste bevarte kulturminne vi har fra en industrihistorisk periode som hadde sin storhetstid fra 1890 og fram til første verdenskrig brøt ut i 1914 og eksporten av sten falt til et bunnivå. (sten ble brutt helt fram til begynnelsen på 1980-tallet). 

——-

Hvaler kulturvernforening ønsker til lykke med feiringen og håper foreningens ildsjeler fortsatt har resurser både i form av penger og folk til rådighet for å holde dette flotte kulturminnet og samlingsstedet i hevd.

Paul Henriksen

Gjør deg kjent med Østfold Historielag

Et utvalg av bildene i innledningspresentasjonen; fra Museumshavna ved Brottet, Nes lense i Glomma, Skiptvedt, gammel og velbrukt potetopptager, Streta ved Askim og Vaskehus ved Larkollen

Fra våre venner i Østfold Historielag n(ØH), har vi fått melding om at historielaget har oppdatert sin hjemmeside i tillegg til å etablere en facebook-side. Sammen med 21 andre lokale (historielag), er Hvaler Kulturvernforening medlem i ØH. Ikke bare har ØH ny nettside, nettsiden presenterer også innledningsvis Hvaler kulturvernforening gjennom tre fine bilder, to fra Museumshavna ved Brottet og ett fra arbeidet med Gamle Brekke skole.

Gjør deg kjent med den nye hjemmesiden og historielagets brede og mangeårige innsats for å synliggjøre helheten i Østfolds brede historie arven vi henter fra denne historien.

http://ostfoldhistorielag.org/

 

Paul Henriksen