Fylkeskonservatoren i Østfold nominerer gamle Brekke skole til gjev nasjonal pris

Hvert år deler Riksantikvaren ut det som vel må sies å være den mest prestisjefulle kulturminneprisen i Norge. Når fylkeskonservatoren i Østfold nå har funnet å ville nominere arbeidet med gamle Brekke skole til denne helt spesielle prisen, så føler vi det som en stor ære og et uttrykk for at arbeidet som er utført  er av høy klasse. I så måte er det å bli nominert av fylkets øverste faginstans på området, noe vi tar med oss og føler stolthet over. Vi er samtidig realistiske i forhold til at de som nomineres til denne prisen, er i eliten i det kulturhistoriske arbeidet i Norge og at sjansen for å nå helt opp, derfor er liten. Like fullt så krysser vi fingrene og bærer på håpet fram til Riksantikvaren og hennes folk har samlet seg om en verdig vinner.

Fylkeskonservatorens nominasjon er i seg selv en stor seier både for byggeleder Eivind Børresen og for de mange som har stått på med dugnadsarbeid fra den første dugnaden i september 2015.

.

På Riksantikvarens hjemmeside https://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Nyheter/Har-du-kandidatar-til-Riksantikvarens-kulturminnepris-2019 finner vi følgende om nominasjonene til denne prisen:

Riksantikvarens kulturminnepris blir delt ut til personar, organisasjonar eller miljø som har gjort ein særleg innsats for:
bevaring og/eller restaurering av kulturminne
formidling av kulturminne, nasjonalt eller regionalt
bruk/gjenbruk og vedlikehald av kulturminne
Om prisen
Prisen består av eit kunstverk, diplom og 25 000 kroner.
Nominasjon
Nominasjonsfristen er 30. juni 2019

 

Paul Henriksen

Dugnader med oppgradering og sikring i fokus på ukas innsats

Full innsats på dugnadsfronten også denne uka både på Brekke, på kystlekeplassen, kystledhyttene og museet.

På Brekke skole er det «dugnadsstille» av hensyn til de mange som nå strømmer til for å leie huset. Så langt er det for inneværende år booket over 60 døgn. På stolpehuset (stabburet) derimot er det full innsats for å bytte ut sopp- og råtebefengte stokker med friskt tømmer,  og på taket kommer nå nye bord og lekter som snart skal dekkes med gammel sten.

Knut Hjotland, Ragnar Holte, Jan Berntzen og Eivind Børresen kan konstatere at takets østre del nå snart kan belegges med sten. Målet er å ha hele taket ferdig før ferien

Arbeidet med å erstatte de ødelagte stokkene i østveggen, er nå også ferdig. Se spesielt hvordan stokkene festes i hverandre med gjennomgående trekiler.

På kystlekeplassens to avdelinger (på museet og ved Brottet) har vi, etter egen anmodning, hatt «tilsyn» og fått en god rapport knyttet til de ulike «apparatene». Med denne som guide, skal vi nå strekke oss for å bedre sikkerheten for de mange vi håper vil benytte den spennende arenaen. I tillegg har vi inngått avtale med et sertifisert firma om årlig kontroll. Dette i tillegg til den egenkontroll vi nå legger opp til.

Hvordan det kontrollerende firmaet ville bedømme «verdens største hummerteine» var noe av det vi var spente på. Det gikk imidlertid bra. Vi ble imidlertid  bedt om å skråskjære ribbene i teina for å hindre klatring, noe Thor-Ivar Olsen er i gang med her. Ytterligere forbedringer av sikkerheten vil vi jobbe videre med.

Også på kystledhyttene gjøres det forbedringer, her knyttet til senger som må skiftes ut. Tre fornøyde karer, Kennet Baarstad, Asbjørn Svendsby og Erling Olsen, kan konstatere at den første av to «Hemnes» sovesofaer nå er på plass etter prøving og feiling i «godt sommervær». Den neste går lettere gutter! Sovesofaene er for øvrig finansiert gjennom et vedlikeholdsfond som Oslofjordens Friluftsråd har etablert for kystledhyttene med midler fra Sparebankstiftelsen DNB. Kulturvernforeningen har, etter søknad, fått tildelt kr 25.000,- til diverse tiltak på hyttene, herunder maling, griller og en badetrapp/rampe.

Paul Henriksen

 

 

Grå, våt, men blid bygdedag på Hvaler

Dette var i alle fall dagen der værmeldingen traff «blink». Mellom kl 11:00 og kl 14 skulle regnet komme tungt inn fra Skagerak og det stemte til fulle. Dette førte nok til at besøkstallet på rundt 500 i fjor, ble halvert og underholdning som skulle holdes på utearealet måtte hasteflyttes til låven. Men hva gjør vel dette når folk likevel stiller opp og gir uttrykk for at «dette er bra, på bygdedagen kommer vi uansett vær».

Likevel var det synd at ikke flere lot seg lokke både for underholdning, den hyggelige praten og for å treffe representanter for frivillige lag og foreninger som stiller opp. Sist, men ikke minst var det synd at ikke flere kom for å se Nordgården som de siste månedene har blitt oppgradert gjennom stor dugnadsinnsats både på bygninger og i området rundt.

Hvaler bondelag sto for årets mest originale innslag gjennom invitasjon til sittende ordfører Eivind Borge og et utvalg utfordrere til dette vervet ved valget i høst. I denne runden var det Marita Wennevold Hollen (H), Bjarte Bjønnes (Hvaler styrbord), Mona Vauger (AP) og Hans Herman Utgård (SP). Det politikerne var invitert til var, i hver sin kasse, å sette et utvalg poteter for deretter i kommende måneder å drive disse fram til en avgjørelse om hvem som kan fremvise  beste kvalitet og størrelse. Avgjørelsen om dette faller først på Eplefestivalen søndag 22. september, m.a.o. etter årets kommunevalg (9.9.). Det var Anders Svanekil som «klippet» snoren for denne spesielle «politiske» kappestriden.

Originalt, men ikke desto mindre artig var det å oppleve «Ola smed» (23)  som med store ferdigheter, ervervet «i bena på» en gammel smed i Rakkestad, demonstrerte og formidlet det gamle håndverket både til voksene og barn.

Fra årets oppsetting i Brottet  «Fyret», var det også innslag. Det samme fra våre gode venner i Hvaler Musikkforening. Begge disse seansene som skulle vært holdt utendørs, måtte vi flytte inn på låven der en «stinn brakke» bl.a. fikk høre tre feiende sangnummer fra årets ensemble i Brottet kledd i tidsriktige drakter (1905).

Samlingen av frivillige lag og foreninger som Hvaler Bondelag, DS Hvaler, Hvaler Hagelag, Hvaler Kunstforening, Hvaler Hytteforening og Forbundet Kysten (bildet over til høyre), sammen med besøkssenteret for nasjonalparken, måtte imidlertid friste tilværelsen ute. Regnvær til tross er det sporty og svært hyggelig for oss som arrangører at nettopp disse organisasjonene stiller opp om det som er grunnleggende for både Kystmuseet og Hvaler Kulturvernforening, nemlig å speile og formidle bredden i engasjementet for kystkulturen.

Da gjenstår det bare å takke alle som har bidratt gjennom stor dugnadsinnsats både før og under dagens arrangement, takk til alle utstillere og ikke minst takk til dere som trakk på dere regntøyet og ble med oss på en blid, men grå og våt dag.

Paul Henriksen

 

Festningsholmen på Akerøya får nye informasjonstavler

Med økonomisk støtte fra Hvaler kommune, har Hvaler Kulturvernforening i over et år nå jobbet med flere tiltak for å «oppgradere» den gamle festningen fra midten av 1700-tallet. Konkret betyr dette at det er laget fire nye kanonlavetter (Petter Wistner), hvorav to av disse allerede er på plass, en skjøtselsplan er utarbeidet for området (Arnt Otto Arntsen), samt at den gruppe har arbeidet med tre informasjonstavler om fortets historie, restaureringsarbeidet og naturmangfoldet på holmen (Monika Olsen, Jan Ingar Båtvik, Inger Jensen, Arnt Otto Arntsen og Paul Henriksen.

Med målsetting om å ha tavlene på plass til Akerøydagen  søndag 16. juni, startet vi i dag arbeidet med å montere rammeverket. «Vi» betyr her med innsats fra Skjærgårdstjenestens folk, Bård Vikerheim og Tom Eilertsen som fikk plassert rammene i posisjon i forhold til et panoramabilde som forteller publikum hva de ser i skjærgårdslandskapet

Hjelp til å sette festningen i stand fikk vi også av Frode Lund i kommunens park og friluftsavdeling som slo gress, mens undertegnede rakte i såter. Håpet er nå at så mange som mulig skal bli med oss på denne markeringsdagen av festningen, men ikke bare festningen. Det blir program både på hovedøya (Akerøya) og i form av at nasjonalparkens 10. års jubileum blir markert.

Tre informasjonstavler skal plasseres ut, to er stort sett ferdig, den siste håper vi kommer på plass kommende uke. På bildene under vil det fremgå hvilken form og innhold disse skal ha.

Paul Henriksen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premieren på musikkteateret Fyret er allerede utsolgt. Går det mot rekordsesong i Brottet?

PREMIEREN PÅ MUSIKTEATERET «FYRET» 10.07 ER ALLEREDE UTSOLGT

Vi er godt i gang med den 15. sesongen i Brottet, i år med musikkteateret «Fyret» på plakaten der rundt 40 barn, unge og voksene danner et spennende ensemble. I tillegg til at tematikken i dette musikkteateret pirrer både unge og eldre, er selve sceneanlegget verdt et besøk til Brottet i år. I flere uker nå har en flott gruppe av Brottunge-fedre jobbet med et sceneanlegg som bl.a vil inneholde et 8 meter høyt fyrtårn, et fyrtårn som også vil bli tatt vare på i etterkant av teaterforestillingen og gjort til en del av kystlekeplassen ved Brottet.

Det er Brottungefedrene Thomas Johansen, Tom Kofoed, Trond Vidar Refne, Ragnar Windahl, Ronny Larsen og Magnus Pettersen som står for årets sceneanlegg i Brottet, et anlegg som bør være en attraksjon i seg selv i et år der vi markerer Brottets 15. sesong.
Hvaler-speiderne på plass ved Norgårdsbrygga

Barn og unge har en sentral plass i årets musikkteater i Brottet. Gjennom en avtale mellom Hvaler Kulturvernforening og Hvaler-speiderne håper vi nå at også havneområdet vil gi muligheter for en mangesidig aktivitet for barn og unge.

I dag kom Hvaler-speiderne seiljoller på plass i området der foreldrene nå skal lage et enkelt bryggeanlegg med hjelp av flytebryggene vi har til rådighet.

Vi ønsker Hvaler-speiderne velkommen til et spennende og mangesidig samarbeid rundt kystens liv og historie – og sjøsikkerhet som vi vet speiderne er opptatt av.

Paul Henriksen

 

 

Velkommen til bygdedagen på Kystmuseet, Nordgården, lørdag 8. juni

Styret i Hvaler Kulturvernforening  og Kystmuseet Hvaler har herved den store glede å invitere dere alle til bygdas dag på Kystmuseet lørdag 8. juni (pinseaften) kl 12:00 – 15:00. Om det i år er den 42. eller 43. gangen det inviteres til Bygdedag er vi litt usikre på. Sikkert er det i alle fall at dette har  blitt en god tradisjon  der du treffer de mange du ikke har sett på lenge, du kan kjøpe lokalproduserte produkter, historiske kart og lokalhistoriske bøker og i år få smakebiter fra musikkteateret «Fyret, årets oppsetting i Brottet. Rundt 40 barn og unge fra årets ensemble vil underholde. Våre venner i Hvaler musikkforening er selvsagt også et av de faste gode innslagene. Du møter representanter for Hvaler Hytteforening, Forbundet Kysten, Hvaler Bondelag og Hvaler Hagelag og mange, mange flere…. Ikke minst vil du møte et Kystmuseum der dugnadsgjengen har gjort en flott innsats gjennom flere måneder.

Programmet for bygdedagen er som følger:

Kl. 12.00: Korpset spiller
Kl. 12.15: Paul ønsker velkommen
Kl. 12.30: Hvaler Bondelag. Ordførerkandidatene setter poteter
Kl.  13.00: Kulturskolen underholder
Kl. 13.30: Innslag fra sommerens oppsetning Fyret – rundt 40 barn og voksene deltar

NB Parkering skjer som vanlig på P-plassen ovenfor Kystmuseet. I år vil det koste kr 50,- å sette bilen her. Du betaler selv direkte i kassa eller via Vipps til 15948. Vi stoler på dere som kommer med bil til bygdedagen.

Hjertelig velkommen til Bygdedagen 2019

Paul Henriksen