«Pølser er en prima rett, den som er mager blir rund og fager…….»

Fritt etter Bør Børsons honør-sang til kjøttkaka, så kunne vi i dag synge følgende som «bordvers» da dugnadsgjengen på 17 mann satte til livs sesongens restlager av pølser: Pølser er en prima rett, den som er mager , blir rund og fager. Pølser styrker kropp og vett. Ja, pølser er toppen rett og slett

Tid til en pølse eller to, en kaffekopp og en hyggelig prat, er viktige ingredienser på en dugnad der vi også nådde et nytt «tak». På det nye båthuset kom i dag den femte og siste takstolen på plass. Nå ser vi virkelig hvilket flott bygg dette blir, bygget på «gammelt vis» med Andreas Pagander som leder.

Ikke bare er det nybygg det jobbes på. I dag startet også oppgradering av «kiosken», Brottets serveringssted. I flere år har det vært et ønske å få bygget om lukene (se bildet til venstre) der store lemmer både er tunge å få løftet og der det har vært en viss fare for at disse skulle ramle ned og i verste fall skade folk. Nå skal de gamle lemmene skiftes ut med skinnegående lemmer, et langt bedre system både for serveringspersonalet og for publikum. I tillegg skal lukene suppleres med markiser både som skjerm mot sol og på dager med regn.

Gravemaskinen som fikk et nytt liv

For rundt 10 år siden kjøpte kulturvernforeningen den gamle gravemaskinen til Hvaler menighet for kr 50.000,-, et maskin som gjennom flere ti-år hadde sin jobb på gravlundene. Menigheten trengte ny maskin, vi trengte en som kunne grave for vannledninger, strømkabler, hente tunge stener og løfte materialer og annet tungt gods. Bare i dag så vi med all mulig tydelighet hvilken investering, og ikke minst innsparing, denne maskinen har gitt oss gjennom løft både av tunge bærende elementer til taket på båthuset og av sten til tribunen i Brottet, alt lagt profesjonelt til rette av Ragnar Holte som fører. Maskinen har vi tjent inn mange ganger, en trofast og lønnsom sliter for Hvaler Kulturvernforening.

Paul Henriksen

Dugnad med dekning av Fredriksstad Blad

Det var en stor dugnadsgjeng med bred erfaringsbakgrunn FBs Geir Løvli møtte i Brottet i dag, her foran det nye båthuset som er under oppføring. Første rekke fra venstre: Erling Olsen, Ole Christian Bärnholdt, Trond Engblad, Asbjørn Svendsby, Kåre Næss, Kennet Baarstad, Andreas Pagander (Maritime Center), Ragnar Holte, Svein Gretland, Johnny Gjerdsbakk, Tom, Buskoven, Jan Appelgren, Steinar Pettersen, Jan Arntzen, Thor-Ivar Olsen og Paul Henriksen. Eivind Børresen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Paul Henriksen

Dugnadsdag med «tung» faglig tyngde .

Mange er det som har fattet interesse for kulturvernforeningens nye prosjekt «Hvalerskøyta». Samtidig er det også mange som spør om dette kan gjøres uten faglig støtte utenfra. Svare er enkelt å gi: Dette er helt klart et prosjekt der frivilligheten må samarbeide tett med de personer og miljøet som har kompetanse på trebåter og bygging av slike. Som et eksempel på det er målsettingsseminaret som i dag ble holdt i Amfigrotta. Her hadde ni fagpersoner satte hverandre stevne for å målsette det som skal bli losskøyta «Arnt Otto», dette med utgangspunkt i en modell som var med på fiskeriutstillingen i Bergen i 188o!

Den over 150 år gamle modellen av en Hvalerskøyte (losskøyte), utlånt fra Marinemuseet i Horten, danner utgangspunkt for skøyta som skal bygges i båthuset ved Brottet
Deltagerne på dagens seminar fra venstre: Thor Ivar Olsen (Hvaler Kulturvernforening), Marius Borg (seilmaker), Erlen Arntzen Dale (Maritime Center), Morten Skadsem (tidligere leder av Kystmuseet), Gunnar Eldjarn (Tromsø Museum), Jon Bojer Godal ( forfatter, ekspert på tradisjonshåndverk både på bygg og båter), Andreas Pagander (Maritime Center), Mette Mette Bråthe (Seilmaker) og Knut Sørensen (Maritime Center(Borg Havn)

Dagnes mange gjøremål ute i anlegget

Antallet dugnadsarbeidere er nå så vidt god, at vi i dag hadde arbeid på fire områder; på båthuset der arbeidet med ytterkledningen nå startet opp, innsetting av vinduer i teknisk tårn, videre arbeid på taket av maskinhuset og i restaurering av deler av sitteplassene i Brottet, . Jeg lar for øvrig bildene tale for seg

Paul Henriksen