Opprydding gir bedre oversikt

Hvaler_Kulturvernforening_logo

Hvaler kulturvernforening er en virksomhet med et bredt engasjement knyttet både til kulturarrangementer, kulturminnearbeid, friluftsliv, informasjonsvirksomhet og ikke minst i form av pågående byggeprosjekter. Dette ønsker vi å fortelle om gjennom vår nettside (blogg) og facebookside. Det vi ser er også at det er en gledelig og økende interesse for det stoffet som legges ut her.

I et forsøk på å skape løpende oversikt, gi bidrag til Hvalers historie samtidig som vi vil fremheve støtten vi mottar både økonomisk og i form av «heder og ære», har vi lagt om hjemmesiden i håp om å øke interessen for og bedre oversikten over aktiviteten.

Under forutsetning av  at årsmøtet (17.03) gir sin tilslutning, vil selskapet Brottet kultur AS bli lagt ned i sin nåværende form og underlagt kulturvernforeningens styre. Dette betyr også at større deler av informasjonsarbeidet knyttet til Brottet og Amfigrotta vil skje via vår nett- og facebookside. Informasjon for dem som vil leie lokaler eller av annen grunn ha kontakt med oss, vil også ligge her.

Vi håper alt i alt at den smule opprydding som vi nå har foretatt vil bidra til bedre innsikt i, og engasjement for, Hvaler kulturvernforening.

Paul Henriksen

Effektiv dugnad i påskevær

Mundastua 5.3. Store dimmensjoner 2

Det var den reneste påskestemning da kulturvernforeningens dugnadsgrupper møtte til Stordugnad i dag på to parallelle prosjekter, Mundastua og Nordgårdsbrygga. Når 12 mann stiller opp en lørdags formiddag gir det synlige resultater. På den nye kystledhytta kom det på plass panel, to vinduer og ny dør, mens halvparten av bæreelementene på brygga nå er på plass. Trivsel, effektivitet, mangesidig kompetanse i gruppa og viten om at dette er prosjekter som mange vil ha glede av er viktige faktorer i dette arbeidet.

Dagens "dream team" besto av: Kennet Baarstad, Tom Buskoven, Carsten Henriksen, Per Christiansen, Thor-Ivar Olsen, Steinar Pettersen, Espen Wistner, Leif Hansen, Petter Wistner og Asbjørn Svendsby. Foto - og del av "dream team: Tone Bergerud Eriksen
Dagens «dream team» besto av: Kennet Baarstad, Tom Buskoven, Carsten Henriksen, Per Christiansen, Thor-Ivar Olsen, Steinar Pettersen, Espen Wistner, Leif Hansen, Paul Henriksen Petter Wistner og Asbjørn Svendsby. Foto – og del av «dream team»: Tone Bergerud Eriksen

 

Sier politikerne på Hvaler ja til ytterligere støtte til Nordgårdsbrygga?

BlomURBEX_N_1215331_8200802IMG_7378 IMG_7385 (2)IMG_7371

Som vel kjent er Hvaler kulturvernforening godt i gang med å bygge en større trebrygge over den gamle stenfyllinga der det i sin tid ble skipet ut sten til bygninger og gater i en rekke land «over hele verden». Til dette arbeidet avsatte Hvaler kommune kr 300.000,- i budsjettet for 2015. Under arbeidets gang har vi møtt på utfordringer som tilsier at brygga blir noe dyrere. I en søknad til kommunen tidligere i vinter begrunner vi behovet for ytterliggere kr 155.000,- med følgende:

  • Under arbeidet med pålene, ble det avdekket en fjellrygg som vanskeliggjorde arbeidet. Dette bidro til et større antall timer med pram og to mann (Kystmiljø), enn først anslått.
  • Brygga bygges over en gammel stenfylling («Stenbrygga») som har vist seg delvis å ha rast ut. Dette har gjort sitt til at pålene måtte settes lengre ut i sjøen, noe som har ført til at de gamle akterfestene knyttet til kommunale plasser måtte flyttes (Kystmiljø).
  • Som et resultat av ovennevnte forhold blir det behov for et noe større kjøp av materialer og festeanordninger. Selv om Hvaler kulturvernforening har oppnådd svært gode rabatter øker dette kostnadsrammen på prosjektet.
  • Strømtilførsel og bryggebelysning skal på plass. Det er ingen belysning i dag.

Torsdag 10. mars behandler formannskapet denne saken der administrasjonen er positiv til å bevilge disse midlene. Det er derfor vanskelig å tro at Hvalers politikere, som tidligere  entusiastisk har støttet prosjektet, vil si nei til en slik tilleggsbevilgning. Det er for øvrig kommunestyret (31.03.) som har det avgjørende ordet i saken.

Med en slik tilleggsbevilgning på plass, vil området få et havneanlegg ferdig i løpet av et halvt år, et havneanlegg som både vil gi plass til private båteiere (kommunale plasser), verneverdige båter ( søknader foreligger allerede) og fremstå som en attraktiv anløpshavn for charterbåter i Hvaler-skjærgården.

I morgen, lørdag 5. mars, er det på nytt stor dugnad på brygga og viktige bæreelementer skal på plass. 12 mann er klare til innsats fra kl 10:00.

Les hele saken her:

https://hvaler.kommune.no/Documents/Politikk_og_demokrati/Formannskapet/2016/Innkallinger/2016-03-10/2016-03-10%20Innkalling%20-%20Formannskapet.pdf

Paul Henriksen

Ny heder og ære til Hvaler kulturvernforening – er tildelt Oslofjordprisen 2016!

I desember kom Hvaler kulturvernforening helt til finalen i den nasjonale konkurransen om frivillighetsprisen 2015. Selv om vi «tapte» på målstreken var dette en stor begivenhet og anerkjennelse til foreningen og foreningens mange dugnadsarbeidere.

Mundastua 30.1.Kystleden, far og to barn i robåt

Basto 15.06. 3IMG_7385 (2)

Det er særlig lagt vekt på arbeidet for friluftsinteressene i OFs begrunnelse for tildelingen av Oslofjordprisen 2016

I dag kom det beskjed fra Oslofjordens friluftsråd  om nok en stor anerkjennelse i form av tildeling av Oslofjordprisen for 2016 . Begrunnelsen kan du lese i  brevet fra direktøren i friluftsrådet Rune Svensson. Oslofjordprisen 2016 til Hvaler kulturvernforening

Å få en slik anerkjennelse i konkurranse med ildsjeler i kommuner både på øst og vestsiden av Oslofjorden, er en stor ære og heder til de som stiller opp med dugnadsinnsats. Spesielt har OF lagt vekt på arbeidet med kystledhyttene, kystlekeplassen og arbeidet med å utvikle nye traseer for kyststien, men nevner også en rekke andre aktiviteter der kulturvernforeningen er engasjert.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tilsyns- og dugnadsgruppa for kystledhyttene

Styret i Hvaler kulturvernforening vil uttrykke stor takk til styret i Oslofjordens friluftsråd for årets tildeling, som vil bli offisielt foretatt og markert på Oslofjordmuseet 7. april. Det er med stolthet vi har mottatt dagens gladmelding om det friluftsrådet betegner som «ekstraordinær innsats for friluftsinteressene» og ser fram til begivenheten 7.4.

 

Paul Henriksen                                                                                                                                   Leder i Hvaler kulturvernforening

 

En forening i optimisme på vei mot årsmøtet 2016

Vi nærmer oss årsmøtet i Hvaler kulturvernforening, i år lagt til rådhuset på Skjærhalden, torsdag  17. mars kl 19:00. Kommende uke får medlemmene tilsendt årsmeldingen, regnskap og forslag til endringer i vedtektene.

I 2015 har det blitt jobbet jevnt  på flere store prosjekter bl.a. med oppstart på Brekke skole, ny kystledhytte og nytt bryggeanlegg (Nordgårdsbrygga). Vi har gjennomført vellykkede arrangementer både i Brottet, med julemarked og bygdedagen.  Det er m.a.o. et begivenhetsrikt år vi har lagt bak oss, et år som har skapt stor optimisme, men også ettertenksomhet knyttet til alt det som nå bygges opp. Hvordan skal vi ta organisasjonen videre fra å være prosjektrettet til å bli mer rettet inn mot drift? Og der nest; hvordan profesjonaliserer vi arbeidet, samtidig som frivilligheten skal og må ha en bred plass? Viktige spørsmål 2016 må gi noen svar på.

En ekstra spennende og flott avslutning på året 2015 fikk vi gjennom finaleplassen om den nasjonale frivillighetsprisen, en stor tillitserklæring til det frivillige  arbeidet vi  daglig ser utfolde seg i regi v Hvaler kulturvernforening.

Det skal bli mer «heder og ære» til Hvaler kulturvernforening også  i 2016, men se det kommer vi tilbake til,  kanskje allerede neste uke!!. Enn så lenge anbefaler vi interesserte å lese årsmeldingen. som nå er godkjent av styret: Årsmelding 2015 – justert 24_02. Den endelige godkjenningen vil årsmøtet 17. mars stå for.

 

12.01.2016 2IMG_7191

Informasjonstavla 2Basto 15.06. 3

SalgsbodLiten i stor båt

Nominertebanner_Stor_V2

 

Monrad fløte på nye sommereventyr – merk deg spilledagene i sommer

Nils Vogt gjør også i sommer sin store entre i Brottet. Bli med oss i lystig spill og fengende musikk i Hvalers storstue Brottet amfi.
Nils Vogt gjør også i sommer sin store entre i Brottet. Bli med oss i lystig spill og fengende musikk i Hvalers storstue Brottet amfi.

Det er mange som ser fram til sommerens oppfølger av fjorårets suksess i Brottet, Sommerdrøm, med Nils Vogt i hovedrollen. Tittelen på årets stykke er «Fløte på nye sommereventyr», med premiere lørdag 16. juli.

Sommereventyr

Les mer om årets lystspill på link under: https://hvalerkulturvernforening.wordpress.com/2015/12/10/monrad-flote-pa-nye-sommereventyr-i-2016/

Flere har også spurt om spilledagene i sommer. Disse er nå bekreftet og i år er det lagt opp til fem faste forestillinger i tillegg til premieren. De øvrige spilledagene er:

Fre 22.7., lør 23.7., ons 27.7., fre 29., lør 30.7.

Barne- og ungdomsteateret Brottungær spiller også i sommer  med nyoppsetting av stykket med samme navn.

Brottungær spilles på følgende dager: Fre 8.7., man 11.7., 17.7., 19.7.,25.7.

Det er lagt opp til mulige ekstraforestillinger både for «Sommereventyr» og «Brottungær»

Paul Henriksen

 

Mannen i månen og elskovssyke ugler heiet oss fram

22.02. 222.02. 1

Hvilken ramme for en mandagsdugnad på Nordgårdsbrygga i februar; vindstille, flott solnedgang, mannen i fullmånen og to ugler som «søkte lykken» i det fjerne.

Høyvann hindret den store fremdriften på deler av brygga der vi  hadde sett for oss flere lengder med dragere, men det vi ikke rakk med dugnadskraft, ble til gjengjeld kompensert med Morten Norheims gravemaskin. Med Mortens stødige «hånd» er nå alle støttene for den 1.5 mål store brygga på plass. Før påske vil vi se de første delene av bryggedekket montert. Vi takker værgudene, to ugler, mannen i månen og en magisk solnedgang for en flott dugnadskveld ved idylliske Skjelsbusundet.

Paul Henriksen

 

 

Fremtidens museumshavn under planlegging. Kaifront på rundt 200 m vil bli etablert.

img331BlomURBEX_N_1215331_8200802

Museumshavn kart

Som vel kjent er Hvaler kulturvernforening godt i gang med å bygge ut Nordgårdsbrygga,  («Stenbrygga»)  i Skjelsbusundet ( skravert felt i bildet til venstre over). Dette som fase 1 i en større utbygging av havneområdet kalt Museumshavna

For å planlegge både utforming og dimensjonering av kaifronten, og for å skape en helhetlig plan for området i tilknytning til selve brygga, har  styret etablert en bredt sammensatt arbeidsgruppe. Det utvalget skal se på, og komme med innstillig om, er hvordan vi kan dekke inn både de behov Kystmuseet Hvaler har for lokaliteter, og for den forskjønning og anlegg kulturvernforeningen har behov for. En samlet målsetting for arbeidet er å etablere et kultur, museums- og kulturhistorisk senter med fokus på Hvaler kulturarv og historie. I tillegg vil området ha tilbud av typen «lavterskelturisme» gjennom tre kystledhytter.

Den innerste kaifronten på ca 45 m, vi gå på skrå 10 - 15 m til høyre for bordene, over sivområdet og til Løkholmen på den andre siden.
Den innerste kaifronten på ca 45 m, vi gå på skrå over sivområdet til Løkholmen på den andre siden Se linjen på bildet over)

Det har i flere år vært tenkt ulike løsninger i forhold til utbygging av det aktuelle området. Gjennom den utbyggingen som nå finner sted på Nordgårdsbrygga, og de dybdemålinger vi har foretatt, vet vi i dag langt mer om området enn for bare få år siden. Det vi nå også begynner å få et visst bilde av, er hvilke installasjoner og bygninger som er ønsket/vil bli vurdert i området innenfor den rammen som reguleringsplanen setter. Her skal nevnes:

  • Båthus – ca 400 m2 for oppbevaring, fremvisning og formidling av historien til tradisjonelle båter.
  • Servicebygg/kaffe
  • Mulige kontorfasiliteter for kystmuseet
  • Bygg tilrettelagt for museumsvirksomhet.

I hvilket tempo denne utbyggingen vil skje, er pr i dag vanskelig å si. Ikke minst vil de betydelige kostandene knytte til dette være en sentral faktor som gjør det aktuelt å søke samarbeid både med kommunen, fylkeskommunen, næringsliv og evt. andre aktører. Sikkert er det i alle fall at dette unike området ved Skjelsbusundet bærer i seg et stort potensial som Hvaler kulturvernforening, i nært samarbeid med kystmuseet, ønsker å realisere. I første omgang, og da som en fase 2, ved å etablere  et bryggeanlegg med en kaifront på rundt 200 m., i seg selv en stor og viktig oppgradering av området.

 

Paul Henriksen                                                                                                                                     Leder i Hvaler kulturvernforening

 

 

 

 

Dugnad i knallvær – værgudene spiller på lag.

IMG_7385 (2)IMG_7378

Med lavt vann og gode værforhold for øvrig kom  de første tverrgående bjelkene på plass i dag.

IMG_7371 IMG_7397

Vil du ikke , så skal du – en voksen sten ble delt for å bære det tverrgående bjelkelaget.  Og så var det kaffe, vafler og senere hen også pølser flott tilrettelagt av Tone Eriksen

Effektiviteten i dugnadsarbeidet avhenger i stor grad av været og ikke minst lyset. Dagens forhold var i så måte maks med stille og fint vintervær, og med et nivå på vannet som ikke skapte problemer. Med de første tverrgående bærebjelkene på plass, ser vi nå dimensjonene i dette byggverket som vil bli et stort bidrag til havneområdet nedenfor Brottet. Sammen med Tone Eriksen stilte ni mann på dagens dugnad. Godt over to hundre timer er lagt ned på brygga siden oppstart i oktober. Ved ferdigstillelse i løpet av året vil vi antatt ha passert tusen timer.

Mandag kveld er det på’n igjen.

Paul Henriksen

 

«Fortidsfunn med fremtidsvyer» – les Erling Johansens artikkel om utgravningen i Hvaler kirke på 50-tallet

Scan0002

Hvaler kirke er den eneste storkirken i Østfold som har blitt arkeologiskt undersøkt. Undersøkelsene ble ledet av Erling Johansen og Ivar Bruu i 1953 og i 1954. Initiativ til utgravingene ble tatt etter at arkitekt Håkon Christie hadde påbegynt et omfattende restaureringsarbeid av kirken. I Norge var dette første gang hvor det ble foretatt systematiske undersøkelser av et kulturlag under et kirkegulv. Korte kontekstuelle opplysninger hvor myntene ble funnet foreligger. Skipet, i tillegg til deler av koret, samt apsiden ble totalundersøkt ( refr. kulturhistorisk museum).

Les hele artikkelen til Erling Johansen her. Artikkelen sto i heftet «Østfoldarv 1954 – 1955

Hvaler kirke 1Hvaler kirke 2 Hvaler kirke 3 Hvaler kirke 4 Hvaler kirke 5 Hvaler kirke 6 Hvaler kirke 7 Hvaler kirke 8 Hvaler kirke 9

 

Paul Henriksen