Da er vi i gang igjen!

IMG_9840IMG_9845 (2)

Carsten Henriksens gode humør og replikker og Espen Wistners entusiastiske hopp fra den nye brygga kan stå som symbol på den entusiasme som preget dagens oppstart på dugnad-sesongen.

Mandag var foruten oppstart på dugnad-sesongen, dagen da entreprenør Morten Norheim  inntok området ved den nye brygga der kystlekeplassen er under utvikling. Det Morten nå bistår oss med,  er å klargjøre en større grop der skøyta Takaka skal ha sin fremtidige posisjon i kystlekeplassen. Pt ligger Takaka på Kråkerøy.

Takaka 2Takaka 1

 

Paul Henriksen

En ny sesong med dugnader står for døren – bli med oss

Et høyt nivå både faglig og i form av arbeidstimer har blitt et varemerke på virksomheten i regi av Hvaler kulturvernforening. Dette gjelder både i arbeidet med gamle Brekke skole og ikke minst på Dypedal i arbeidet med Brottet og Amfigrotta, kystledhyttene, kystlekeplassen og det store bryggeprosjektet.

IMG_9723IMG_9523

I Dugnadsprosjektene på Dypedal og Brekke snakker vi om tusenvis av dugnadstimer hvert år

Selv om vi allerede har startet så smått på Brekke,  er det i morgen (mandag 15.08.) at den stor oppstarten skjer i området ved Brottet og Museumshavna. I kjøreplanen som er laget for arbeidet de neste månedene skal vi bl.a. arbeide med følgende:

 • Ferdigstillelse av brygga med dekke og skjørt.
 • Ferdigstille kystlekeplassen med innplassering av skøyta Takaka (på  land), istandsetting av «verdens største hummerteine, grillplass og fyrlykt.
 • Ferdigstille ventilasjonssystem i Amfigrotta, herunder i toalettene både inne i Grotta og på publikumstoalettene.
 • Ferdigstillelse av Mundastua – kantbord både på tak og under veranda, i tillegg til nedløpsrør. Ønsket er også å rydde opp/lage en treplatting på nordsiden av hytta.
 • Utbedre tak på kystledhyttene Klyven og Stenhoggerhytta
 • Tilrettelegge for rampe for HC på nordveggen av Klyven, samt utvide uteplass med levegg på nordveggen.
 • Tilrettelegging av parkeringsplasser knyttet til kystledhyttene, leietakere i havna og Brottet – totalt 10 – 15 plasser inn møt fjellvegg øst.

Bli med oss i et mangfoldig, trivelig og ikke minst spennende dugnadsarbeid der det er plass og jobb til alle. På Brekke jobber vi onsdager fra kl 15:00 og ut over mot tidlig kveld. På Dypedal  hver mandag fra kl 17:00 – 20:30. I perioder jobber også en gruppe på dagtid mandager og torsdager. I perioder tar vi også enkelte lørdager i bruk for å få prosjekter ferdig Tak kontakt med undertegnede om du er interessert i å bli med på å laget.

Espen og AsbjørnKurs Ørje 21.5 (1)

Paul Henriksen

Suksess for den første Brekke-dagen

Kjell Ole Brobakken kunne øn ske et hyggelig stort antall besøkende velkommen til gamle Brekke skole
Kjell Ole Brobakken kunne ønske et hyggelig stort antall besøkende velkommen til gamle Brekke skole lørdag formiddag

Hvaler kulturvernforening og Venner av gamle Brekke skole arrangerte for første gang i dag ( lørdag 13. august) «Brekke-dagen» for å sette fokus på det gamle historiske bygget med røtter tilbake til 1700-tallet. Som arrangører hadde vi optimistisk håpet på 40 – 50 besøkende, men da leder av venneforeningen Kjell Ole Brobakken ønsket velkommen, var det nærmere 80 personer tilstede i den idylliske hagen som omgir huset, og flere kom senere til. Alt i alt regner vi med at over 100 var innom arrangementet som både bød på historisk informasjon og informasjon om restaureringsarbeidet. Vakker og fengende musikk fikk vi  både ved Wenche Mortensen, Kirsten Eggen og Anne-Lill Adamsen Reff og Musehogget Tradjazz-band. Arrangementet ga for øvrig viktige inntekter gjennom loddsalg og salg av gammel pedagogisk materiell.

Gruppa Damene bidro til underholdningenIMG_9816

Bredde i det musikalske tilbudet på Brekke-dagen representert ved Musehogget  og gruppa bestående av Wenche Mortensen, Kirsten Eggen og Anne-Lill Adamsen Reff.

rundt hundre møtte fram Salg av gammelt pedagogisk materiell

Salg av plansjer, kart og gamle skolebøker og den «gode mingling», hørte med på en meget vellykket dag på Brekke.

En ferdig tegning og tre skisser av det gamle skolebygget ble også presentert på Brekkedagen. Disse er laget av Axel Emil Thorenfeldt og vil etter hvert bli solgt til inntekt for restaureringsarbeidet
En ferdig tegning og tre skisser av det gamle skolebygget ble også presentert på Brekkedagen. Disse er laget av Axel Emil Thorenfeldt og vil etter hvert bli solgt til inntekt for restaureringsarbeidet

Takk til alle involverte og besøkende som gjorde den første Brekke-dagen til en suksess. Dette ga mersmak og god motivasjon til en oppfølging i 2017.

Paul Henriksen

Svært beklagelig avlysning

Bob, Steve and Pat - Bob Doroughs trio 26.08.11

Kommende fredag (19.08.) var det ventet storinnrykk i Amfigrotta (ved Brottet). Bob Dorough  og to medmusikkanter skulle besøke oss for tredje gang etter forutgående opptreden på Oslo Jazz-festival. Nå har beskjeden kommet om at Bob ( 92 år) har falt og forstuet armen med det til følge at både Oslo Jazzfestival og besøket til Hvaler og Amfigrotta er avlyst.

Vi  beklager så mye at denne muligheten til å høre og møte jazzlegenden nå går fra oss, men ønsker Bob god bedring og ikke minst ; Velkommen tilbake i 2017 i hans 93. år. Legender gir seg ikke så lett!

Paul Henriksen

Velkommen til Brekke skole 13. august

Sammen med resten av dugnadsgjengen på gamle Brekke skole, ønsker Jan Borger Berntzen og Paul Henriksen velkommen til Brekkedagen 13. 8. kl 12:00
Sammen med resten av dugnadsgjengen på gamle Brekke skole, ønsker Jan Borger Berntzen og Paul Henriksen velkommen til Brekkedagen 13. 8. kl 12:00

Å jobbe dugnad på et gammelt skolebygg fra 1849 handler om å jobbe både i et langt og et kort perspektiv. Dagens dugnad på Brekke skole var i så måte intet unntak. Det korte perspektivet knyttet til organisering av lørdagens hygge- og informasjonsdag – Brekkedagen. Det lange perspektivet bl.a. å skrape  gammel panel som i løpet av høsten igjen skal opp på frontveggen.

"party-løvene" Jan B. Berntzen og Eivind Børresen sikrer gode arbeidsforhold og materialer mot unødvendig fukt gjennom å reise et party-telt
«party-løvene» Jan B. Berntzen og Eivind Børresen sikrer gode arbeidsforhold og materialer mot unødvendig fukt gjennom å reise et party-telt

Det langsiktige perspektivet handler også om å behandle materialer som skal erstatte skadet og ubrukelig panel på en god måte. I den forbindelse er det nå kjøpt inn et større partytelt for å tørke materialene, samtidig som vi kan stå «under tak» å jobbe når høsten om ikke lenge melder seg med korte kvelder og antatt mye nedbør.

IMG_9767IMG_9775

Dagens dugnad handlet ikke minst om planlegging av dagen da vi både vil vise fram det historisk viktige bygget og fortelle hvor viktig det er at Hvaler-samfunnet stiller seg bak restaureringsarbeidet. På bildene: Marianne Antonsen, Birigit Sandstrøm, Sæming Koppang, Kjell Ole Brobakken, Jan B Berntzen, Ragnhild Nordengen og Eivind Børresen.

Trivsel er en svært sentral  faktor i et hvert dugnadsarbeid. I så måte spiller venneforeningen for gamle Brekke skole en viktig rolle når lørdagens Brekkedag skal planlegges.  Selv om dagen også tidligere har fått stor oppmerksomhet på denne siden, gjentar vi gjerne hovedpunktene i programmet her:

 • Et muntert møte med Brekke skoles mangesidige historie
 • Kort om arbeidet med å restaurere den gamle skolen
 • Musikk ved Anne-Lill Adamsen Reff og Musehogget Tradjazzband
 • Presentasjon av skisser (strektegninger) av huset laget av Axel Emil Thorenfeldt
 • Salg av  plansjer og kart fra de gamle grendeskolene på Hvaler

Programmet som starter kl 12:00 avsluttes kl 15:00.

Brekke-dag-plakat067Brekke-dag-plakat067

Paul Henriksen

 

 

 

 

Kulturhistorisk begivenhet markert på Hvaler mandag 8. august

Kystverket ved direktør Kirsti Slotsvik og Riksantikvaren ved Riksantikvar Jørn Holme foretok den offisielle markeringen av vernebestemmelsen i stormen på Brattestø
Kystverket ved direktør Kirsti Slotsvik og Riksantikvaren ved riksantikvar Jørn Holme foretok den offisielle markeringen av vernebestemmelsen i stormen på Brattestø. Foto: Paul H

Moloen på Brattestø fra 1895 og Brottet med Amfigrotta ( der det var servering og taler) sto i sentrum i går (mandag 8.8.) da det offisielt ble slått fast at 21 sjømerker og havneanlegg er blitt fredet (egen verneforskrift) gjennom et samarbeid mellom Riksantikvaren og Kystverket. Hele tre av disse vernede kulturminnene finner vi på Hvaler. I tillegg til moloene på Brattestø, gjelder det Heia Varde og Papperhavn fyrlykt. Les mer om vernearbeidet og se en fullstendig oversikt over hvilke kulturminner som er fredet på link under

http://www.kystverket.no/Nyheter/2016/august/fredet-21-sjomerker/http://www.kystverket.no/Nyheter/2016/august/fredet-21-sjomerker/

Moloen på Brattestø fra 1895, den eldste på Hvaler, har nå blitt fredet.
Moloen på Brattestø fra 1895, den eldste på Hvaler, har nå blitt fredet. Hvaler er også representert med ytterligere to kulturminner. Foto: Paul H

I vernebestemmelsene sies det følgende om moloene på Brattestø

Fredning kompleks
Omfang: Fredningen omfatter de to moloene både form og teknisk konstruksjon. Fredningen omfatter hele konstruksjonen inkludert fundamenteringen under vann. Den omfatter videre også
fortøyningspålene på vestre og østre molo.
Formål: Formålet med fredningen er å ta vare på Brattestø fiskerihavn som et
fiskerihistorisk viktig eksempel på et typisk havneanlegg fra slutten av 1800-tallet.
Begrunnelse: Brattestø er den eldste havnen på Hvaler. Den er godt bevart. Det er
knyttet til det store sildefisket og har stor fiskerihistorisk og havnehistorisk verdi. Moloene viser typiske konstruksjonsprinsipper for bygging av havnemoloer.
Hyggelig var det at kystverket og riksantikvaren hadde valgt Amfigrotta ved Brottet som lokale for den påfølgende seremonien der det ble servert fingermat (sjømat) fra Havkatten. Medlemmer fra kulturvernforeningen sto for det praktiske rundt arrangementet og høstet ros både for lokalitetene og tilrettelegging.
IMG_9755 IMG_9763
De nærmere 40 gjestene fra to departementer, kystverket, riksantikvaren, museer ,Hvaler kommune, fylkeskonservatoren og Hvaler kulturvernforening ble traktert med nydelig tilrettelagt fingermat fra firmaet Havkatten på Vesterøy. På bildet til høyre er det seniorrådgiver Inger-Lise Sogstad fra Samferdselsdepartementet som kommer med en hilsen. Riksantikvar Jørn Holme, statssekretær Lars Andreas Lunde og seniorrådgiver Hilde Andresen fra kystverket lytter interessert til Sogstads hilsen. Begge foto: Paul H
Etter servering og taler var det også anledning til å fortelle om arbeidet med Brottet og området rundt til en humørfylt og interessert forsamling av gjester.
Etter det offisielle programmet var det også tid for en uhøytidelig presentasjon av Brottet og de øvrige prosjektene i området. Her forteller undertegnede bl.a. om årets spill «Fløte på nye sommereventyr». Foto: Tora Klevås

Paul Henriksen

Brekke-dagen 13. august – Bli med oss i markeringen av Hvalers første faste skole

Brekke - på vei tilbakeIMG_9103
Gamle Brekke skole er Hvalers første faste skole fra 1849 og en av landets første skoler utenfor tettbebygd strøk. Bygget eies av Hvaler kulturvernforening. I 2013 startet planleggingsarbeidet for restaurering av bygget som i tillegg til skole har vært bolig for enker etter prester (presteenkesete) fra rundt 1770, bank, posthus, herrestyresal og møterom for andre kommunale råd og utvalg.
Med støtte fra Østfold fylkeskommune (fylkeskonservatoren) og Norsk kulturminneråd startet så arbeidet med restaurering i 2015 og fortsetter i 2016 med støtte fra de samme. Målsettingen er å ha huset ferdig restaurert i løpet av 2019.
Høyt henger de, men sur er de så visst ikke
Stor dugandsinnsats er viktig for å få den historiske bygningen restaurert
Lørdag 13. august fra 12 – 15  inviterer Hvaler kulturvernforening og venneforeningen for gamle Brekke skole til en hyggelig samling. Av programmet kan vi nevne:
 •  informasjon om husets historie,
 • informasjon om restaureringsarbeidet,
 • salg av gammelt pedagogisk materiell,
 • musikk ved Anne-Lill Adamsen Reff og Musehogget Tradjazzband              presentasjon av skisser (strektegninger) som Axel Thorenfeldt har laget av dette historisk svært interessante  huset.
Vi selger gamle kart og plansjer på Brekkedagen. Her kan du skaffe deg pedagogiske klenodier .
Vi selger gamle kart og plansjer på Brekkedagen. Her kan du skaffe deg pedagogiske klenodier .

Om værgudene svikter oss, flytter vi arrangementet fra den idylliske hagen til førsteetasje i huset. For ytterligere informasjon om gamle Brekke skole og arrangementet den 13. august kontakt: Paul Henriksen, 414 63 771 eller Kjell Ole Brobakken 901 58 108.

Paul Henriksen
Leder i Hvaler kulturvernforening

Stemningskonsert som kun nådde de få

Roar Engelberg

To dager etter at over 500 publikummere trampeklappet for den siste forestillingen i Brottet, var det igjen duket for et arrangement i stenamfiet på Spjærøy. Denne gangen i form av konsert med den internasjonalt kjent panfløytisten Roar Engelberg. Muligens var det været som skremte, da kun rundt 20 var tilstede på det som ble en minnerik konsert. Engelberg lovte oss en stemningskonsert og det fikk det fåtallige publikummet til fulle gjennom en konsert der bredden i repertoaret var stort. I tillegg viste  Engelbergs spill at akustikken i Brottet  er meget god. Mikrofoner som var på plass ble ikke tatt i bruk. Fjellsidenes klang og «motklang» bar gode toner i fullt monn til et takknemlig publikum.

Takk til Roar Engelberg for eminent spill vi gjerne lytter til igjen i Brottet

Paul Henriksen

Nytt møte med veggen på gamle Brekke skole

IMG_9723 IMG_9728

Eivind Børresen, Kjell Ole Brobakken og Paul Henriksen utgjorde dugnadsgruppen på sesongens første dugnad.

I dag var det klart for sesongens første dugnad på gamle Brekke skole, der vask og klargjøring av ytterpanelen sto i fokus. Før ferien ble ytterpanelen på frontveggen tatt ned og nummerert. Dagens arbeid, under kyndig ledelse av Eivind Børresen, besto i å vaske hvert bord, fjerne spiker og andre fremmedelementer fra bordene som nå skal males og monteres opp på nytt. Før dette kan skje, må imidlertid stykker av bordene med råte fjernes.  Deler av dette arbeidet utføres på dugnad, mens oppmontering og utskifting av ødelagte bord blir utført av firmaet Svein Rognli.

Onsdag 10. august er det ny dugnad. Eivind , Kjell og Paul kommer med følgende oppfordring: Bli med oss i dette spennende kulturhistoriske arbeidet. Husk også Brekkedagen, lørdag 13. august. Vi kommer nærmere tilbake til programmet for denne dagen.

Paul Henriksen

Klappet og klart for rekordtidlig dugnad på Brekke skole – onsdag 3.8. fra kl 15:00!

Ny svill 29.7 (1) Ny svill 29.7 (2)

Byggmester Svein Rognli og hans gode håndlangere har fått på plass bunnsvilla på frontveggen på gamle Brekke skole. Eivind Børresen, mannen som koordinerer det frivillige arbeidet gir oss denne oppfordringen: Se de vakre bilder av ny svill som snekker Svein og hans folk har montert! Da har vi andre bare å komme i gear: Nå må panelet til
frontveggen vaskes og skrapes! Det fine er at arbeidet kommer til å foregå vannrett på bakkenivå; i god arbeidshøyde! Planken ligger dels i kjelleren og dels inne. På onsdag er målet å få vasket og spylt alt sammen! Vi trenger skjøteledning(er) og vannslang(er). Jeg møter med høyttrykkspyler og det meste av behovet for slanger og ledninger, samt
varmtvann, såpe, salmiakk og vaskekoster. Jeg er oppe fra kl. 15 og tar til.

Jeg er klar for å følge Eivinds oppfordring. Følger du med på ettersommerens første dugnad på den gamle skolen? Vi er på plass førstkommende onsdag (3.8.) fra kl 15:00.

Paul Henriksen