Et tidsbilde fra den gang Gamle Brekke skole var en ny og moderne skole

Gamle Brekke skole

Undertegnede får mange henvendelser; fra folk som driver med slektsforskning, som ønsker opplysninger om en seilskute, vil ha forklaringer på stedsnavn eller for rett å slett å fortelle en historie.  Noe av dette er det relativt greit å gi svar på, andre ganger møter vi/jeg veggen. Uansett gir hver slik henvendelse et bidrag til ny kunnskap om Hvaler-samfunnets liv og historie.

I dag ringte en hyggelig kar, Thorbjörn Enberg fra Norrbotn i Sverige med en spesiell historie og prosjekt, et prosjekt som innebærer arbeid med en dokumentarfilm om oldefar fra tiden 1850 – 1935. Thorbjörn har røtter tilbake til Korshavn der hans oldefar på morssiden , Carl Martin Christianssen  ble født i 1847 med far sjøkaptein Niels Christianssen Barfod (68) og  mor, Eva Sofie Samuelsdotter (25), prestedatter fra Sverige.

http://stamtavle.barfod-barfoed.dk/getperson.php?personID=I3805&tree=barfod1

Carl Martin gikk på Brekke skole, der han startet allerede i 1853. Hans beskrivelse fra tiden som elev ved  Hvalers første faste skole er det første «tidsbildet» vi har fra skolen.

Scan0010Scan0009

Klassebilder fra Gamle Brekke skole tatt på slutten av 1800-tallet, mao langt senere enn tiden da Carl Martin Christiansen strevde seg fra Korshavn fram til  den nye skolen på Kirkeøy, Brekke skole 

Jeg gjengir her Carl Martins beretning slik Thorbjörn Enbergs  sendte den til oss:

Så här skriver en elev som startade i skolan 1853: Vid fyllda 6 år fick jag börja gå i skolan hos läraren Hanssen som även var kyrksångare, på Bräkke som låg omkring 2 kilometer från hemmet. Skolan bestod av 2 klasser, en mindre och en större, den mindre tisdag, torsdag och lördag och den större måndag, onsdag och fredag, med början sommaren kl 8 och om vintern kl 9 fm, med undervisning till kl 2 med en timmes rast mitt på dagen. Skolsalen belägen på nedre botten av ett hus som även tjänade till bostad åt kyrksångaren, var högst primitivt inredd, med 2 långbord med vardera 2 par långbänkar samt en kateder för lärarna, gossarna vid bordet närmast läraren och flickorna längst bort. Som instrument fanns en s k salmedekon och en stämgaffel det var allt. Undervisningen i skolan bestod
av innanläsning, skrivning och räkning, förhör av läxor som skola läras i hemmet, kristendom ur Luthers katekes samt Växels bibliska historia, därjämte förläste läraren ofta ur någon bok, n~gon god berättelse. För den yngre klassen var att räkna och skriva på griffeltavla, sedan med blyerts innan man blev anförtrodd att få använda bläck och fjäderpenna, ty stålpennan var ej kommen i bruk i början av min skoltid.
Skollärar Hansen var en mycket sträng man, men som lärare var han utmärkt, ty de gedigna kunskaper han enligt den tidens begrepp var i besittning av önskade han även bibringa sina elever och ej förekom att några analfabeter släpptes igenom från hans
skola.

Paul Henriksen

Mundastua, et nytt tilbud i kystleden, men hvem var Munda?

Heidi Sivertsen-Oksmo fra NRK Østfold intervjuer  Per Christiansen og Thor-Ivar Olsen, dugnadsarbeidere på den ny kystledhytta "Mundastua"
Heidi Sivertsen-Oksmo fra NRK Østfold intervjuer Per Christiansen og Thor-Ivar Olsen, dugnadsarbeidere på den ny kystledhytta «Mundastua»

Som vel kjent bygger Hvaler kulturvernforening for tiden en tredje kystledhytte i det idylliske området ved Brottet. Hytta har fått navnet «Mundastua», oppkalt etter  «Munda» med døpenavn Amunda Bernhardine (Larsen), senere gift Johansen. I tillegg til å få en stor familie med fem barn og en rekke barnebarn, skulle Munda i en alder av 61 år starte en yrkeskarriere som fergekone, en betegnelse mange på Hvaler brukte på kvinner i denne funksjonen. Strekningen hun rodde, eller vrikket seg fram, sommer som vinter i hele 12 år, var fra Skjelsbu brygge til Nordgårdsbrygga ved Brottet. Det er m.a.o. en skikkelig sliter, ja en institusjon i kommunikasjonen mellom Vesterøy og Spjærøy, Hvaler kulturvernforening ønsker å hedre gjennom å kalle opp den nye hytta etter Munda.

Munda var født på Saltvik på Kirkeøy i 1863 og døde 87 år gammel på pleiehjemmet på Kirkeøy i 1950.

Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox001Munda familie (2)

Ungdomsbildet og familiebildet  med Munda sammen med mannen Hans og fem barn og et av barnebarna er velvillig utlånt av Mundas tippoldebarn Janne Sliper.

I 1993 skrev Torild Stokkan en artikkel i Fredriksstad Blad om «Fergemann i skjørt». Les mer om den på alle vis sterke kvinnen her: Avisartikkel1 Avisartikkel2

Paul Henriksen

 

Fylkeskommunen med gledelig bevilgning til ny kystledhytte

2015-10-26 19.24.452015-10-26 19.43.07

En struttende helmåne over mild oktoberkveld bidro i kveld til en flott ramme om en på alle måter vellykket dugnad på brygga og ny kystledhytte  (Mundastua). På bryggeprosjektet er nå 13 – 14 påler på plass, mens reisverket på to vegger har kommet opp på kystledhytta. I forhold til sistnevnte prosjekt, kunne vi i kveld også glede oss over en svært hyggelig melding fra Østfold fylkeskommune som har bevilget ytterligere kr 40.000,- til arbeidet . Totalt betyr det at fylkeskommunen har bidratt med kr 90.000,- til dette prosjektet i løpet av et år!  En slik støtte som vi nå får fra fylkeskommunen, samtidig som vi sist uke ble ettergitt byggesaksgebyr på rundt 30.000,- fra Hvaler kommune, viser at vi til fulle har det offentlige med oss, i tillegg til de mange bidragene næringslivet står for.

Vi takker igjen for Østfold fylkeskommune og Hvaler kommune i denne omgang har bidratt med. Støtten og hyggelige ord motiverer dugnadsfolket til å stå på videre i utviklingen av et område som i framtiden vil gi oss mange kulturopplevelser, kulturhistorisk kunnskap og muligheter for rekreasjon.

Paul Henriksen

 

Får vi som fortjent?

Arnt Otto Arntsen og undertegnede har i dag, på vegne av Hvaler kulturvernforening, vært på kurs i ærverdige «Konservativen» i Halden. Kurset, i regi av Norsk kulturminnefond og Fortidsminneforeningen i Østfold,  hadde som tema søknadsskriving. At et slikt kurs holdes er ikke uten grunn, siden arbeid med kultur og kulturhistorien i stor grad består i å jakte på økonomiske midler. For kulturvernforeningen betyr det midler til Brottet, Amfigrotta, Brekke skole, kyststiprosjektet, kystlekeplassen, Nordgårdsbrygga og kystledhyttene.

Første etappe mot VetenIMG_0592

Det er den frivillige innsatsen over mange år som inngir tillit hos de som vurderer støtte til Hvaler kulturvernforening

Et slikt kurs er lærerikt både for å høre om andres erfaringer, hvilke krav bevilgende instanser som Sparebankstiftelser og kulturminnefondet stiller til søknadene, men ikke minst også for å få en bekreftelse på at vi selv besitter god erfaring. Ja etter å ha søkt oss til rundt 3,2 mill i peridoen 2004 – 2015, har vi gjort oss erfaringer både om innhold og form på søknadene. Da har vi ikke regnet inn de rundt 2 millionene vi har fått i form av materiell, tjenester og rabatter fra næringsdrivende og kommunen. https://hvalerkulturvernforening.wordpress.com/sponsorer/

Ragnhild og SæmingOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dugnadsinnsatsen blir lagt merke til både i utviklingen av området med Brottet og på Gamle Brekke skole. Hyggelig var det at foredragsholderen fra Norsk kulturminnefond i dag brukte bildet fra Brekke (til venstre) som illustrasjon på frivillighetens styrke både i forhold til jobbinnsats, engasjement og med tanke på det sosiale aspektet.

Det vi imidlertid også kan slå fast, er at vi til fulle oppfyller et av de viktigste kravene fra de som bevilger oss penger, nemlig å ha til disposisjon et entusiastisk korps av frivillige. Grovt regnet er det gjennom en periode på 10 år jobbet rundt 50.000 dugnadstimer på prosjekter i regi av Hvaler kulturvernforening. Om vi bruker satsen på kr 200,- pr time (Norsk kulturminnefond  på frivillig arbeid) tilsier det en arbeidsinnsats til en verdi av ca. kr 10 mill. Et forenklet regnestykke forteller oss da at  ca 10 mill i arbeidsinnsats har gitt oss støtte/materiell til en verdi av ca 5 mill.

På spørsmålet om vi får som fortjent, så bør vi kunne koste på oss å si: JA, vi får som fortjent ut fra arbeidsinnsats, og vi takker de mange som ser denne arbeidsinnsatsen. I løpet av høsten 2015 vil vi ha sendt seks søknader om midler, hvorav fem av disse gjelder Gamle Brekke skole, den siste til ferdigstilling av Nordgårdsbrygga. Vi er som alltid optimister og tror at vi også i denne runden får som fortjent, nettopp fordi frivilligheten er vår viktigste kapital.

Paul Henriksen                                                                                                                                        Leder i Hvaler kulturvernforening

En dugnadskveld for minneboka

Vi har gjennom mange år nå kunnet notere små og store merkedager i arbeidet knyttet til kulturvernforeningens prosjekter. Kveldens dugnad i forhold til kystlekeplassen, ny kystledhytte og oppstart på det store bryggeprosjektet, vil så avgjort rage høyt minneboka. Vi lar et lite utvalg bilder fortelle historien om de «små» og de litt større skritt kveldens dugnad bidro til i utviklingen av det unike området ved Skjelsbusundet.

IMG_6308 IMG_6312

Den gamle fyrlykta på Belgen (Kjøkøy), kom i kveld på plass med sin iøyenfallende røde «hatt» . Thor-Ivar Olsen og Helge Olav Lilleheier bistår Morten Norheim med det som forhåpentligvis blir en attraksjon i Kystlekeplassen, flott plassert med utsikt  over Skjelsbusundet. Tett ved fyrlykta blir det senere etablert en bål og grillplass.

IMG_6322

Petter Wistner, Per Christiansen og Bjørn Hoff fikk i den  den flotte høstkvelden på plass isolasjon og gulvplater i Mundastua, den nye kystledhytta. Kommende mandag kommer reisverket opp, og i løpet av november vil «stua» være under tak.

IMG_6319 IMG_6363

Den historiske «rosinen  i pølsa» var kveldens oppstart på det nye bryggeanlegget på Nordgårdsbrygga. Med presisjonsjobbing fra Morten Norheim (gravemaskin) ble de første seks, av i alt rundt 40 pæler, satt ned. Helge Olav Lilleheier og Thor-Ivar Olsen bistår i det som er en viktig del av fundamentet for bryggeanlegget på rundt 6 – 700 m2.

Paul Henriksen

Bli med å «ta et tak» på Gamle Brekke skole torsdag 15.10

Brekke, historisk dugnad 1
For tre uker siden ble det gjort en fin jobb med å ta ned sten fra taket på Gamle Brekke skole. Venneforeningen oppfordringer oss nå til ny dugnadsinnsats.
Leder av venneforeningen på Gamle Brekke skole, Kjell Brobakken, kommer her med følgende oppfordring når takstenen skal tilbake på nylagt tak
Hei alle sammen.
 
Arbeidet med å restaurere taket på skolen begynner nå å nærme seg slutten. Vi har fått tilbakemelding fra byggmester Svein Rognli at vi kan begynne å legge takstenen på plass igjen denne uken. For å benytte oss av det fine høstværet, ønsker vi å starte med dette arbeidet så fort som mulig.
Vi håper derfor at noen av dere har anledning til å komme å bidra i dette arbeidet
 
        TORSDAG  15.10, kl. 16
 
Vi vil torsdag se hvor langt vi kommer med å få takstenen på plass igjen. Det kan eventuelt bli behov for en dugnadsdag også neste uke, men det vil vi komme tilbake til.
 
Vel møtt til hyggelig sosialt samvær og arbeid.
 

På en mandag som denne; full gass på ny brygge og ny kystledhytte

 

12.10. hytte12.10. støp

Fundamenter både på ny kystledhytte og ny brygge er snart på plass

Sist onsdag kom gladmeldingen fra Hvaler kommune om at byggesøknadene på ny brygge (Nordgårdsbrygga) og ny kystledhytte var godkjent. Fra dugnadsgruppene, som var klare i startgropa, ble dette hilst velkommen og allerede  i kveld (mandag 12.10.) kan vi slå fast at fundamentet på hytta er ferdig med grunnmur og gulvsviller. Med tanke på fundamenteringen av brygga, er det også gjort en god jobb i dag da 30 tomfat er fylt med støp og pukk som grunnlag for stolpesko som bæring på brygga. Om værgudene er på vår side i høst og vintermånedene, vil vi kunne ha klar en ny kystledhytte (Mundastua) innen 1. mai. Brygga er nok en noe større utfordring, men også her har vi håp om god fremdrift. Ventelig vil den stå ferdig tidlig på høsten 2016.

Et gammelt ordtak sier at «Godt begynt er halvt fullendt», i så måte er vi store optimister etter de siste dagenes effektive dugnadsinnsats.

Paul Henriksen

Følg restaureringen av DS Hvaler

Aktersalongen Styrhustaket males

Et imponerende arbeid – se hvor fin DS Hvaler blir med ny aktersalong og nymalt styrhus

En gruppe som dugnadsgjengene i Brottet identifiserer seg med er ildsjelene bak restaureringen av DS Hvaler. Dette fordi arbeidet med «Hvalerbåten» er et svært viktig, og langsiktig kulturhistorisk arbeid, på vegne av alle dem som har et forhold til Hvalers historie som kystsamfunn der båten var kommunikasjonslinjen både mellom øyene og mellom øysamfunnet og fastlandet.

Når kulturvernforeningen i disse dager starter arbeidet med ny brygge ved Brottet, er motivasjonen for å gå i gang med dette store prosjektet flersidig. Ett viktig forhold er å ha et anløpssted klart den dagen DS Hvaler går sin andre jomfrutur og vi kan ønske velkommen til Nordgårdsbrygga. Vi gleder oss og heier dugnadsarbeidet på DS Hvaler fram.

Ønsker du løpende informasjon om arbeidet med DS Hvaler, anbefaler vi stiftelsens hjemmeside: http://www.dshvaler.no/

Paul Henriksen