Foran kommunevalget på Hvaler, hva med litt valghistorisk stoff?

Stenhoggerformann Anker Olsen fra Sand på Spjærøy er den lengstsittende ordfører på Hvaler etter krigen med totalt 13 år.
Stenhoggerformann Anker Olsen fra Sand på Spjærøy er den lengstsittende ordfører på Hvaler etter krigen med totalt 13 år.

Fra Hvaler kommune ble egen kommune gjennom formannskapsloven av 1837, har kommunen hatt 26 ordførere. Den første ordføreren var sogneprest Christian U.D. Foltmar som fungerte i to perioder. Under krigen satte nazistene inn lensmann Lars Klever som ordfører. Han fungerte fra 1941 til mai 1945.

Om vi ser Hvaler 178 år lange historie under ett, er  Andreas Nilsen, kirkesanger og lærer (Brekke skole), den avgjort lengstsittende med hele 21 år i ordførerstolen, mens Anker Olsen ( A), er den som har sittet lengst, om vi ser spesielt på perioden fra krigen og fram til i dag. Anker Olsen ble første gang valgt som ordfører i 1946, men allerede ved valget i 1947 ble Aslak Jensen (H) valgt. Aslak Jensen  skulle imidlertid aldri komme til å fungere som ordfører da han straks etter valget overtok en ledende stilling i rederiet Ditlev-Simonsen og flyttet til USA. I hans sted kom Anker Olsen til å fungere som ordfører. Olsen ble på nytt valgt i 1951 og kom til å fungere fram til 1959. Hans kone Adele var en sentral personlighet i Hvaler AP og drev i mange år butikk på Sand.

Ser vi fortsatt på etterkrigsperioden har Høyre hatt seks ordførere, det samme har Arbeiderpartiet. I perioden fra 1986 –  1991 delte AP og Krf perioden mellom seg. Torleif Kristiansen (Krf) og Villy Olsen (A) fikk rundt to år hver i ordførerstolen.

Lista over ordførere på Hvaler fra 30-tallet og fram til i dag. Listen er m.a.o. ikke fullstendig
Lista over ordførere på Hvaler fra 30-tallet og fram til i dag. Listen er m.a.o. ikke fullstendig

Ved valget i 2007 fikk Fremskrittspartiet sin første ordfører gjennom Eivind Norman Borge. Om Borge gjenvelges ved årets kommunevalg, vil han sette en liten lokalpolitisk rekord ved å være den første ordføreren etter krigen som velges i tre på hverandre følgende valg.

Eivind N. Borge kan bli den første ordføreren etter krigen som velges i tre påfølgende valg
Eivind N. Borge (Frp) kan bli den første ordføreren etter krigen som velges i tre påfølgende valg

Lista over Hvalers ordførere er en liste over menn, m.a.o har ingen kvinner så langt innehatt kommunens øverste politiske stilling. Hvaler fikk imidlertid tidlig en kvinne inn i daværende herredstyret. Nilsine «Torine» Madsen (V) ble valget inn i 1913, det første valget med kvinnelig stemmerett. Torine var datter av Andreas Nilsen, Hvalers lengstsittende ordfører Det skulle imidlertid gå over 30 år, til valget etter krigen, da neste kvinne «tok sete» i kommunestyret. I dag er 6 av 21 representanter i Hvaler kommunestyre kvinner.

Torine Madsen ble som første kvinne i Hvaler valgt inn i herrredstyret i 1913
Torine Madsen ble som første kvinne i Hvaler valgt inn i herrredstyret i 1913

Av de «nye» partiene etter krigen, har SV har vært representert i kommunestyret sammenhengende fra 1975, og med varaordfører (Øyvind Fjeldberg) fra 2003 – 2007. Fremskrittspartiet ble for første gang representert i kommunestyret ved valget i 1991 og har hatt ordføreren sammenhengende fra 2007.

Paul Henriksen

 

 

Historisk løft for nytt havneanlegg

Carsten Henriksen i Hvaler kulturvernforening bistår Uno Jarring med å få de ti meter lange pålene på plass på Nordgårdsbrygga ved Brottet
Carsten Henriksen i Hvaler kulturvernforening bistår Uno Jarring med å få de ti meter lange pålene på plass på Nordgårdsbrygga ved Brottet. «Løftet» representerer et nytt og viktig kapittel i kulturvernforeningens historie

Med byggesøknad på plass i Hvaler kommune og et større antall 10 – 12 m lange påler lagret klar til «innsats», er det nå tatt et historisk viktig løft for å bygge ut den gamle stenbrygga (Nordgårdsbrygga) til en fullverdig og moderne brygge. I løpet av høsten vil både private båteiere og vernede fartøyer kunne få sin plass her. Finansieringen av  det nye bryggeanlegget er muliggjort gjennom en bevilgning fra Hvaler kommune, mens arbeidet vil bli utført på dugnad. M.a.o. nok et kapittel skal nå skrives om det store potensialet som ligger i dugnadskreftene i Hvaler kulturvernforening. Det er i denne sammenheng opprettet en styringsgruppe for prosjektet bestående av Carsten Henriksen, Petter Wistner og Thor-Ivar Olsen. Disse vil i nært samarbeid med styret i foreningen lede arbeidet som vil pågå i høst og vinter.

Den gamle fiskebåten Håbet, her fotografert i Nevlunghavn, er den første tradisjonsbåten som vil få plass i den nye havna
Den gamle fiskebåten Håbet, her fotografert i Nevlunghavn, er den første tradisjonsbåten som vil få plass i den nye havna

Fiskebåten «Håbet», bygget i Risør i 1939 vil bli den første tradisjonsbåten med plass i den nye havna. «Håbet», som i dag eies av Roy og Mette Lise Hasløgård, ble i sin tid bestilt av Anders Pettersen ( onkel til Ole Utgård) i Utgårdskilen. Det var også her at båten fikk sin hovedbase gjennom flere ti-år. Det er med stolthet og glede at vi i løpet av få uker kan ønske «Håbet» velkommen til Nordgårdsbrygga.

Paul Henriksen

Her kan barn bli «rusa» på lek

Rusa

Kystlekeplassen er et prosjekt Hvaler kulturvernforening har jobbet med et par års tid. I dag var det klart for prøvemontering av den store fiskerusa som garantert vil bli et populært tilskudd til området ved kystledhyttene og  Brottet. I den rundt tre meter lange modellen av en fiskeruse vil de yngste kunne balansere, krabbe og huske. Forskriftsmessig sand er på plass under rusa som ventelig vil kunne tas i bruk i løpet av kommende uke.

Paul Henriksen

Gamle Brekke skole frem fra krattet

Dugnad Brekke 25.6. 1Elisabeth og RagnarKjell og Arnt Otto +Rundt tjue personer, flere av dem tidligere elever ved Brekke skole, deltok på kveldens historiske dugnad på gamle Brekke skole. Som vel kjent skal det gamle skolebygget fra 1849 nå restaureres med midler fra Norsk kulturminnefond og Østfold fylkeskommune. I kveld ble det jobbet iherdig for å åpne hage- og grøntområdet rundt skolen, et område som har grodd helt igjen. Målsettingen med dugnaden var m.a.o. både å skape et fint uteareal rundt det historiske bygget, samtidig som håndverkerne og dugnadsfolk som rykker inn kommende høst, skal ha så gode arbeidsforhold som overhodet mulig.  Bygget er for øvrig nå forsikret for en mill. samtidig som det er tegnet ulykkesforsikring for inntil 10 personer.

Oppstart på selve restaureringsarbeidet vil finne sted rundt 1. september , men allerede lørdag 25. juli blir det «åpen dag» på Brekke. Her vil det bli mulig å se deler av bygget, samtidig som det blir salg av plansjer og kart til inntekt for restaureringsarbeidet. Det jobbes også med underholdning i den nyryddede hagen denne dagen.

Sist, men ikke minst – en stor takk til den entusiastiske gjengen som i dag startet en lang , men spennende prosess med restaureringen av gamle Brekke skole.

Paul Henriksen                                                                                                                                         Leder i Hvaler kulturvernforening

 

Bli med å skape historie når historien skal bevares

Dugnad 25. juni 2 Dugnad 25.juni 1

Torsdag 25. juni kl 18:00 er det klart for dugnad på Brekke

Det er «venner av Brekke gamle skole» som inviterer til den første dugnaden for å klargjøre bygget for den store istandsettingen som starter til høsten. Vi skal rydde bryggerhuset, skolen, kjelleren og ikke minst uteområdet. Hjelp oss med å fylle containerne som Hvaler kommune har stilt opp for oss. Hjelp oss med å ta vare på et viktig historisk bygg.

Det vi trenger av utstyr er  bl.a.:

 • hagesakser
 • kantklippere
 • river
 • motorsager
 • annet hageutstyr

Selvsagt skal vi jobbe, men dette blir også en anledning til et godt sosialt samvær der det serveres kaffe og kaker.

Med vennlig hilsen

Venner av gamle Brekke skole

Lokalsamfunnet bygger Hvaler kulturvernforening

Helge og Ragnar 1 Helge og Ragnar 2

Det som ikke minst er fascinerende med kulturvernforeningens mangesidige arbeid, er at arbeidet utløser kreative lokale krefter. En rekke personer med en yrkesbakgrunn fra håndverksfag, fiskeri, næringsliv, byråkrati og politisk arbeid møtes med det felles mål å sette fokus på kystens kultur og historie.

Når Ragnar Nilsen, med bakgrunn som kjøpmann i Utgårdskilen og Helge Johansen, tidligere fisker, nå stiller opp for Hvaler kulturvernforening, går dette inn i en god tradisjon. Det Ragnar og Helge ikke minst har felles, er interesse for treskjærerfaget. I disse dager går de løs på et gammelt ror fra en tidligere fiskerbåt. Roret bygget i ek, skal om ikke så lenge  ønske besøkende velkommen til Brottet, Museumshavna og kystlekeplassen. Roret skal nemlig monteres ved inngangen til Brottet og stå som et symbol på de kulturhistoriske verdier  Hvaler kulturvern  bygger på.

Paul Henriksen

Hvaler Sanitetsforening «åpnet» Amfigrotta

        Sanitetskvinnene 2 Sanitetsforeningen 11.066. 1

Sist mandag la dugnadsgjengen siste hånd på Amfigrotta ( i alle fall innvendig) og i går ble «grotta» vasket ned. I dag inntok Hvaler Sanitetsforening, som første leietaker dette flotte allbruksrommet i tilknytning til Brottet amfi. Nærmere 30 damer storkoste seg med reker og hvitvin etter å ha fått orienteringer både på kystmuseet og om arbeidene i og rundt Brottet.

Hvaler kulturvernforening er stolt over å kunne tilby et komplett anlegg både med scene og et tilhørende «kulturhus». Hyggelig er det da at lag og foreninger tar anlegget i bruk, i dag sanitetsforeningen,  den 30. juni Hvaler Rotary med sitt arrangement.

Vi ønsker velkommen til å ta kontakt for arrangementer både i regi av private og lag, foreninger og næringsliv.

Paul Henriksen

Strålende bygdedag på kystmuseet

Bygdedagen på Hvaler er velsignet med pent vær i år som i mange år tidligere. Nestor Jan Arntzen kunne fortelle at i de 43 årene som bygdedagen har vært arrangert, har kun 3 – 4 av disse blitt ødelagt av dårlig vær. Årets feiring av «bygdas dag», føyde seg således inn i rekken av godværsopplevelser der rundt 500 mennesker koste seg i stålende sol fra skyfri himmel.

Kysten 4Kart 2SommerdrømmenFullt trøkkLiten i stor båtRolf Sørensen

«Foredrag» av Asgeir Svendsen, nyvalgt leder i Forbundet KYSTEN, salg av bøker, plansjer, kart og planter, møte med representanter for frivillige organisasjoner på Hvaler, innslag fra sommerens oppsetting i Brottet, mat og hygge bidro til en meget vellykket bygdedag.

Sist, men ikke minst – takk til Anne-Lise Eriksen og komiteen for bygdedagen – og alle andre frivillige, som har stått på før, under og etter bygdedagen. Uten denne utrettelige innsatsen, hadde vi ikke kunnet gjennomføre et slikt arrangement.

Velkommen igjen neste år.

Paul Henriksen

Stort engasjement for Brekke skole – se film om husets historie

Gamle Brekke skole

Interessen for arbeidet med å restaurere Brekke skole er stor og gir seg utslag både i økonomisk støtte , personer som vil delta i praktisk arbeid ,og nå også i form av at studenter ved Universitetet i Agder har laget en meget flott og informativ film om den gamle skolen.  Studentene Markus Lillegaard, Cathrine Storrød Pettersen (fra Hvaler), Åshild Bjørnestad og Alexander Våregg skal ha stor honnør og takk for et arbeid mange vil glede seg over. Filmen kan du glede deg over ved å gå inn på følgende link

https://www.youtube.com/watch?v=gcu2ptBgDKU&feature=youtu.be

Kveldens møte på Brekke

Brekke 19.05. 1 Brekke 19.05. 2

Rundt 20 personer var samlet til et møte nummer to på Brekke skole i kveld. Til høyre Knut Sandmo fra kulturvernforeningen i samtale med tre tidligere elever ved Brekke og nå engasjert i arbeidet; Marianne Antonsen, Bjørn Reffsgård og Elisabeth Schrader Kristiansen

De fremmøte ble bl.a. orientert om at;

 • Følgende personer utgjør styret for «Venneforeningen for arbeidet med Brekke skole»: Hanne Ørdal, Johan Jervell, Sæming Koppang, Kjell Ole Brobakken og Irina Bjørnevald. I tillegg er Marianne Antonsen og Knut Sandmo med på vegne av kulturvernforeningens styre.
 • Eivind Børresen er den som skal koordinere den bygningstekniske prosessen, i første omgang  ved å få gjennomført en anbudsrunde på tak og grunnmur. Målsettingen er å komme i gang med arbeidet allerede i august
 • Den lokale innsamlingsaksjonen som er iverksatt på Kirkeøy og Asmaløy  har så langt gitt nærmere  kr 10.000,-. I kveld ga Eivind Børresen sitt bidrag gjennom å bekoste ny pipe over mønet!
 • Salg av plansjer og kart skal nå iverksettes på bygdedagen (Kystmuseet 23.05.) og gjennom en egen salgsutstilling i Kunstgata på rådhuset 28.05 – 03.06.

Paul Henriksen

Dager å merke seg

 

BYGDEDAGEN

Kommende uke er det to viktige dager vi ønsker å rette søkelyset på; Bygdedagen 23.05., og møtet 19.05. om videre arbeid med Brekke gamle skole.

Bygdedagen på kystmuseet, som avholdes hvert år på pinseaften, har etablert seg som en god tradisjon der kystens liv og historie settes i fokus. Vi følger opp også i år og datoen er 23.  mai. Plakaten under gir et kortfattet bilde av årets arrangement. Spre den gjerne til venner og kjente. I år blir det også et innslag fra «Sommerdrømmen», årets oppsetting i Brottet.

Bygdedagen 2015

Plakat bygdedagen 2015

BREKKE SKOLE

 Tirsdag 19.5. kl 18:00 møtes vi på Brekke skole for videre planlegging og oppstart av dugnadsarbeidet. Styret i Hvaler kulturvernforening har besluttet å etablere en venneforening for restaureringsarbeidet og denne vil nå bli presentert og gitt et mandat for arbeidet.

Kjell Ole Brobakken fortalte om sine søk etter historiske data om gamle Brekke skole
Kjell Ole Brobakken fortalte om sine søk etter historiske data om gamle Brekke skole på møtet 7. april

Agenda for møtet som holdes i den gamle skolen er:

 • Presentasjon av mandat for arbeidet i venneforeningen
 • Presentasjon av styret i venneforeningen
 • Informasjon om igangsatt pengeinnsamling
 • Behovet for dugnadsarbeid før sommerferien – rydding i kjeller og uthus. Behov for skjøtsel i området rundt skolen.
 • Anbudsrunde for restaureringsarbeidet kommende høst
 • Eventuelt

Paul Henriksen                                                                                                                                  Leder i Hvaler kulturvernforening