Mannen i månen og elskovssyke ugler heiet oss fram

22.02. 222.02. 1

Hvilken ramme for en mandagsdugnad på Nordgårdsbrygga i februar; vindstille, flott solnedgang, mannen i fullmånen og to ugler som «søkte lykken» i det fjerne.

Høyvann hindret den store fremdriften på deler av brygga der vi  hadde sett for oss flere lengder med dragere, men det vi ikke rakk med dugnadskraft, ble til gjengjeld kompensert med Morten Norheims gravemaskin. Med Mortens stødige «hånd» er nå alle støttene for den 1.5 mål store brygga på plass. Før påske vil vi se de første delene av bryggedekket montert. Vi takker værgudene, to ugler, mannen i månen og en magisk solnedgang for en flott dugnadskveld ved idylliske Skjelsbusundet.

Paul Henriksen

 

 

Fremtidens museumshavn under planlegging. Kaifront på rundt 200 m vil bli etablert.

img331BlomURBEX_N_1215331_8200802

Museumshavn kart

Som vel kjent er Hvaler kulturvernforening godt i gang med å bygge ut Nordgårdsbrygga,  («Stenbrygga»)  i Skjelsbusundet ( skravert felt i bildet til venstre over). Dette som fase 1 i en større utbygging av havneområdet kalt Museumshavna

For å planlegge både utforming og dimensjonering av kaifronten, og for å skape en helhetlig plan for området i tilknytning til selve brygga, har  styret etablert en bredt sammensatt arbeidsgruppe. Det utvalget skal se på, og komme med innstillig om, er hvordan vi kan dekke inn både de behov Kystmuseet Hvaler har for lokaliteter, og for den forskjønning og anlegg kulturvernforeningen har behov for. En samlet målsetting for arbeidet er å etablere et kultur, museums- og kulturhistorisk senter med fokus på Hvaler kulturarv og historie. I tillegg vil området ha tilbud av typen «lavterskelturisme» gjennom tre kystledhytter.

Den innerste kaifronten på ca 45 m, vi gå på skrå 10 - 15 m til høyre for bordene, over sivområdet og til Løkholmen på den andre siden.
Den innerste kaifronten på ca 45 m, vi gå på skrå over sivområdet til Løkholmen på den andre siden Se linjen på bildet over)

Det har i flere år vært tenkt ulike løsninger i forhold til utbygging av det aktuelle området. Gjennom den utbyggingen som nå finner sted på Nordgårdsbrygga, og de dybdemålinger vi har foretatt, vet vi i dag langt mer om området enn for bare få år siden. Det vi nå også begynner å få et visst bilde av, er hvilke installasjoner og bygninger som er ønsket/vil bli vurdert i området innenfor den rammen som reguleringsplanen setter. Her skal nevnes:

  • Båthus – ca 400 m2 for oppbevaring, fremvisning og formidling av historien til tradisjonelle båter.
  • Servicebygg/kaffe
  • Mulige kontorfasiliteter for kystmuseet
  • Bygg tilrettelagt for museumsvirksomhet.

I hvilket tempo denne utbyggingen vil skje, er pr i dag vanskelig å si. Ikke minst vil de betydelige kostandene knytte til dette være en sentral faktor som gjør det aktuelt å søke samarbeid både med kommunen, fylkeskommunen, næringsliv og evt. andre aktører. Sikkert er det i alle fall at dette unike området ved Skjelsbusundet bærer i seg et stort potensial som Hvaler kulturvernforening, i nært samarbeid med kystmuseet, ønsker å realisere. I første omgang, og da som en fase 2, ved å etablere  et bryggeanlegg med en kaifront på rundt 200 m., i seg selv en stor og viktig oppgradering av området.

 

Paul Henriksen                                                                                                                                     Leder i Hvaler kulturvernforening

 

 

 

 

Dugnad i knallvær – værgudene spiller på lag.

IMG_7385 (2)IMG_7378

Med lavt vann og gode værforhold for øvrig kom  de første tverrgående bjelkene på plass i dag.

IMG_7371 IMG_7397

Vil du ikke , så skal du – en voksen sten ble delt for å bære det tverrgående bjelkelaget.  Og så var det kaffe, vafler og senere hen også pølser flott tilrettelagt av Tone Eriksen

Effektiviteten i dugnadsarbeidet avhenger i stor grad av været og ikke minst lyset. Dagens forhold var i så måte maks med stille og fint vintervær, og med et nivå på vannet som ikke skapte problemer. Med de første tverrgående bærebjelkene på plass, ser vi nå dimensjonene i dette byggverket som vil bli et stort bidrag til havneområdet nedenfor Brottet. Sammen med Tone Eriksen stilte ni mann på dagens dugnad. Godt over to hundre timer er lagt ned på brygga siden oppstart i oktober. Ved ferdigstillelse i løpet av året vil vi antatt ha passert tusen timer.

Mandag kveld er det på’n igjen.

Paul Henriksen

 

«Fortidsfunn med fremtidsvyer» – les Erling Johansens artikkel om utgravningen i Hvaler kirke på 50-tallet

Scan0002

Hvaler kirke er den eneste storkirken i Østfold som har blitt arkeologiskt undersøkt. Undersøkelsene ble ledet av Erling Johansen og Ivar Bruu i 1953 og i 1954. Initiativ til utgravingene ble tatt etter at arkitekt Håkon Christie hadde påbegynt et omfattende restaureringsarbeid av kirken. I Norge var dette første gang hvor det ble foretatt systematiske undersøkelser av et kulturlag under et kirkegulv. Korte kontekstuelle opplysninger hvor myntene ble funnet foreligger. Skipet, i tillegg til deler av koret, samt apsiden ble totalundersøkt ( refr. kulturhistorisk museum).

Les hele artikkelen til Erling Johansen her. Artikkelen sto i heftet «Østfoldarv 1954 – 1955

Hvaler kirke 1Hvaler kirke 2 Hvaler kirke 3 Hvaler kirke 4 Hvaler kirke 5 Hvaler kirke 6 Hvaler kirke 7 Hvaler kirke 8 Hvaler kirke 9

 

Paul Henriksen

 

Fylkeskommunen med støtte til gamle Brekke skole – tredje år på rad!

Grue (1)

Fylkespolitikerne har talt og fordelt midler for 2016 til verneverdige bygg og anlegg. Med søknadsbeløp på flere millioner og kun 846.000,- til fordeling, er det en stor tillitserklæring til arbeidet med gamle Brekke skole at vi tredje året på rad blir tildelt midler, denne gangen til å sette i stand pipesystemet med grue og bakerovn. Det er rundt 30 formål som er tildelt støtte og de aller fleste har fått kr 30.000,- til sitt formål. Hvaler kulturvernforening har fått noe mer, kr 33.250,- det nest høyeste beløpet som er delt ut.

Du kan se  alle tiltakene som har fått midler på link under. http://www.ostfoldfk.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=279&I=24850&m=1382

Selv om beløp i seg selv kun rekker et stykke på vei, så er denne tildelingen svært gledelig, ikke minst fordi den gir et klart signal om fylkeskonservatorens prioritering av  gamle Brekke skole, samt at dette gir en viktig føring for den store tildelingen vi håper å få fra Norsk kulturminnefond. Sist, men ikke minst er dette veldig motiverende for alle dem som nå engasjerer seg frivillig i restaureringsarbeidet.

Paul Henriksen                                                                                                                                     Leder i Hvaler kulturvernforening

Unn deg en reise i sjømannskirkens over 150 år lange historie

Hvaler har gjennom mange tiår vært en kommune der det var svært vanlig at unge menn, etter hvert også noen kvinner, dro til sjøs. Bestefar, far og brødre «seilte ute», noe som også pirret interessen hos de yngre i flokken etter å ha hørt spennende historier om livet om bord og ikke minst livet i havnene. «Å gå på Østen», «på tropene» eller på «lake’ene», var begreper mange gutter fikk med seg fra barnsben av. Og hva var den gjeveste jobben for en førstereis? – på dekk, i maskin som sotengel, eller i byssa?

Begravelse om bordSkipsbesøk i New Orleans

Norske aviser Baltimore

  1. Begravelse i Nord-Atlanteren 1913 . Foto: Ingard Henriksen/ Norsk Maritimt Museum
  2. Besøk av sjømannsprest og personale fra «kjerka» i New Orleans, 1. verdenskrig
  3. Sjømannspresten i Baltimore deler ut norske aviser til et skipsmannskap . Bildet er tatt i perioden 1948 – 1955. Bildene 2 og 3  – Den norske sjømannskirken.

Sjømannskirken har fulgt sjøfolkene fra starten i 1864 og fram til denne dag. I en rekke større havner verden over har «kjerka» gitt «åndelig føde», foretatt begravelser og etter hvert vielser, sørget for norske aviser og vafler, arrangert idrettskonkurranser, besørget post og ikke minst vært en viktig «samtalepartner» for sjøfolk «i krise». Spesielt var det viktig for mange sjøfolk å søke til «kjerka» under verdenskrigene da mange  jobbet og levde under et enormt psykisk press.

Den norske sjømannskirken har vært bevisst sin historiske rolle som «limet» mellom det norske samfunnet, familien  hjemme og sjømannen under til dels vanskelige livsbetingelser gjennom å ta vare på både bilder og skrevet materiale. I dag fremstår derfor den norske sjømannskirken som en  viktig kilde til kunnskap om livet til norske sjøfolk. Unn deg en reise i denne historien gjennom artikler, videoer og ikke minst over 1000 bilder.

https://www.sjomannskirken.no/nyheter/2016/01/dykk-ned-i-historien/

Paul Henriksen

 

Hvalers mannsdrakt er klar!

6visn5blsv7840[1]

I beskrivelsen av et samfunn som Hvaler, tar en ofte i bruk elementer hentet både fra natur, kultur og kulturminner for å vise hva en legger vekt på og ikke minst setter pris på.  Det er også grunnlaget når ildsjeler i norske lokalsamfunn i generasjoner har komponert, sydd og brodert bunader, drakter osv.  Når firmaet Hvalerdraktstua i disse dager lanserer Hvalers nye mannsdrakt, er det spennende se at dette har vært kilder til inspirasjon også her. Fra firmaets flotte hjemmeside sakser vi følgende:

Inspirasjonskilder til mannsdrakta har bl.a. vært gamle bilder av hvalermenn rundt 1900 (i tidsspennet mellom 1880 og 1920). Jakkelengde, bredde på jakkeslag, stikninger, vest med slag, bukser mm. er nøye gransket. Dette er så kombinert med noe av det som er typisk i bunadsammenheng. Gamle bilder på denne og andre av sidene på nettstedet, er valgt ut med tanke på å representere de ulike øyene på Hvaler. Det er også forsøkt å få til litt yrkesmessig spredning. Har valgt å ta utsnitt som ikke viser hvem personene er – det kan eventuelt komme senere.
Alle lokalhistoriske bilder som har vært til inspirasjon for utviklingen av Hvalers manns­drakt, har enten vært lånt fra offentlige arkiver eller skannet fra lokalhistoriske bøker – med tillatelse. Her på siden er det bildeutsnitt fra Kystmuseet Hvalers billedarkiv, Hvaler Bygdebok 1 og 2 av Gudrun Høibo, boka Sten av Ulf Hjardar og fra Østfold fylkes billedarkiv.

Se mer både av den nye mannsdrakta og  kvinne- og jentedrakta på Hvalerdraktstuas hjemmeside: http://www.hvalerdraktstua.no/

Hvaler kulturvernforening gratulerer  med en staslig mannsdrakt og et flott kulturhistorisk arbeid. Vi gleder oss til å se draktene «live» om ikke før, så i alle fall på 17. mai.

Er du interessert i bunader og drakter etc. også fra andre steder i Norge, ønsker vi deg en god kulturhistorisk reise landet rundt  via følgende link: http://www.norskebunader.no/

Paul Henriksen

 

 

Hvaler kulturvernforening har mange å takke.

https://hvalerkulturvernforening.wordpress.com/sponsorer/

Oversikten du finner på linken ovenfor, forteller sitt tydelige språk om den meget omfattende støtten foreningen har fått fra oppstarten av arbeidet med Brottet i 2004. Dette gjelder støtte fra næringslivet, Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune, organisasjoner og enkeltpersoner.

Når vi nå er i gang med tre store prosjekter, den nye Nordgårdsbrygga, ny kystledhytte og et permanent VA-system til Brottet, opplever  vi den samme støtten og entusiasmen. I denne omgang vil vi derfor spesielt få takke nedenforstående firmaer  for  støtte i form av betydelige rabatter og teknisk bistand.

Takker Byggern12.01.2016 2

Byggern Hvaler ved Hans Petter Delås                 Kystmiljø – Leif Grimsrud AS

Hvaler på sitt beste 2OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bad og miljø ved Rune Svennes                         Entreprenør Morten Nordheim

Ingar LangsholtStolper

Comfort Sarpsborg – Ingar Langsholdt AS          Elektrokonsulenten ved Terje Johansen

Å oppleve en slik sponsorvilje som dette bidrar selvsagt at vi greier å få i havn prosjekter det ville vært umulig for en frivillig organisasjon å gå løs på alene. Det som ikke minst er en meget verdifull side ved den mangesidige støtten, er den motivasjon for dugnadsinnsats dette gir. I sum håper og tror vi at disse prosjektene vil være til glede for både små og store i kystsamfunnet Hvaler.

Vi er dere stor takk skyldig og er oss bevisst det ansvar vi har for å fortelle publikum om den støtten dere gir. I denne sammenheng vil vi nevne at vi arbeider med å få på plass en informasjonstavle som forteller om den betydelige støtten vi har mottatt.

Paul Henriksen                                                                                                                                     Leder i Hvaler kulturvernforening

 

 

 

 

Hvaler-historie på nett

Scan14 (2)Høy onn ved Severinhuset

Marie Kviberg 19231965 Våronn

Mange tar kontakt med Hvaler kulturvernforening for å få opplysninger om navngitte personer, steder, slekter, båter og betydning av navn. Dette for å nevne noe. Det er alltid hyggelig å kunne bidra. Noe kan vi svare på, i andre tilfeller må vi melde pass eller vise vedkommende til personer i Hvalersamfunnet som muligens kan gi svar.

Gårder og slekter – bind 1 og 2 er to bøker av spesielt stor betydning når en skal søke etter slektsforhold på Hvaler. Disse bøkene er dessverre ikke lenger i salg, men siden de er digitalisert, er det mulig å søke inngang via link under

Skulle du ikke finne det du søker i ovennevnte kilder – ta turen til kulturvernforeningens eget digitale bibliotek på link under

https://hvalerkulturvernforening.wordpress.com/historiske-blikk/

Paul Henriksen

Se de første bildene av Brottet og museumshavna i vinterdrakt tatt med drone.

DCIM101MEDIA

Med Geir Gulland som «pilot», kan vi i dag presentere de første dronebildene fra området med Brottet, kystledhyttene og det nye havneområdet. Med pålene på plass får vi her et flott inntrykk av dimensjonene på brygga som nå skal bygges på dugnad. Vi nyter vinterbildene  fra Skjelsbusundet og gleder oss til sommeren med forestillinger i Brottet, gjester i kystledhyttene, hvem vet – kanskje også dans på den nye brygga?

 

DCIM101MEDIADCIM101MEDIA