De vi takker!

På denne siden ønsker vi å gjøre kjent de  bedrifter, entreprenører, organisasjoner, enkeltpersoner og offentlige organer som har støttet Hvaler Kulturvernforening i arbeidet med en rekke prosjekter fra 2004 til dd . Vi er dem alle stor takk skyldig.

Sparebankstiftelsen DNB er den største enkeltbidragsyteren til Hvaler Kulturvernforening med 1.200.000,- over 12 år. 

Finansiell støtte – se også under offentlig støtte

Sparebankstiftelsen DNB – 2005, 2008, 2010 og 2015 – totalt 1200.000,- Beløpene er knyttet til utviklingen av Brottet, Amfigrotta og Kystlekeplassen. 2016 kr 100.000,- til Brekke,  2018 Støtte kr 50.000,- til el-installasjoner på Brekke.
Gjensidigestiftelsen – 2012 – Kr 217.000,- øremerket Kystlekeplassen
Fredrikstad Blad-stiftelsen – 2012 og 2013. Totalt kr 30.000,- til Kystlekeplassen og Amfigrotta. 2018 Kr 10.000,- til Arekilen.
Berg Sparebank – 2011 og 2014 Kr 140.000,- øremerket nytt verksted, 2014  Tildeling av nærmiljøprisen med kr 100.000,- (2014)
Sparebankstiftelsen Østfold og Akershus – 2013. Kr 100.000,- til utvikling av Amfigrotta og ny lyd/lysbu. 2014 støtte på kr 100.000,- til oppsettingen «Frihetsspranget» i Brottet. 2018 kr. 100.000,- til oppsetting av Brottsjø
Hvaler Hytteforening – 2011 – kr 20.000,- og 2014 kr 10.000,- til Brottet og Amfigrotta
Forbundet Kysten – Støtte til restaurering av to tradisjonsbåter (eker). kr 15.000,- til istandsetting av tre eker.
Lions – Fra klubbene har vi mottatt  pengestøtte , kr 5000,-, i tillegg til at representanter fra Lions har stilt på dugnad bl.a. på Kystlekeplassen. I 2014 har Kirkeøy Lions bevilget kr 5000,- til Amfigrotta. I 2015 bevilget Lions Hvaler/Kirkeøy kr 15000,- til kjøp av hjertestarter. I 2016 ble det bevilget kr 15000,- fra fjorårets julelotteri til rampe for rullestol på kystledhytta KLyven.
Liatoppen Velforening (hytter) – 2013 kr 5000,-
Skjelsbu Velforening – 2013 kr 2500,- øremerket «Den optiske telegraf».
Puttenlegatet – kr 5000,- (januar 2014) til utstyr i Amfigrotta
UNI-stiftelsen – kr 50.000,- i støtte til arbeidet med pipesystemet på gamle Brekke skole. 2018 kr 60.000,- til el-installasjoner Brekke
Støtte i form av ulike typer utstyr og tjenester:Kynningsrud
(Nordic Cranes) –  Gratis takelementer til Amfigrotta/toalettanlegg tilkjørt og montert 2012.
Arkitekt Per Bjar – Faglige tjenester; tegninger, reguleringsplaner og søknader fra tidlig på 90-tallet
Brødrene Dahl – gratis utstyr til toaletter 2013
Norgeseliten AS – elektriske installasjoner til en verdi av kr 50.000,-
AL Elektriske AS v/Jarle Larsen – Diverse installasjoner og dugnadsarbeid gjennom flere år
Rørleggermester Ingar Langsholdt –  2012 og 2013 . Gratis servanter, kolber etc + drensledninger til kystlekeplassen. I 2016 sponset Langsholdt innkjøp av rør til dekke av stolpene på Nordgårdsbrygga – verdi ca. kr 10.000,- i tillegg til rørsystem for å holde det isfritt rundt brygga. 120 l varmtvannstank på Brekke.
Hvaler Rørleggerbedrift – Rune Svennes. I perioden 2012 til 2015 –  betydelige rabatter og tjenester med gravemaskin bl.a. knyttet til  arbeidet med vann og avløp til Amfigrotta.
Jackon AS – 450 m2 isolasjonsmateriale til vegger og tak i Amfigrotta 2011 og 2012
Nordbetong AS– Gratis betong til gulv og vegger i Amfigrotta og toalettanlegg 2011 og 2012
Maxbo Rybom – Store rabatter og tjenester gjennom mange år
Stene Stål AS– Armeringsjern til Amfigrotta, toalettanlegg og verksted 2011 og 2012
Bygger’n Vesterøy – Store rabatter på bygningsmaterialer og praktisk hjelp ved flere prosjekter. Ikke minst har dette vært tilfelle med Nordgårdsbrygga.
Elektrokonsulenten v/Terje Johansen – store rabatter på stolper til Brygga.
Kystmiljø AS v/ Odd Petter Grindahl – betydelige rabatter og teknisk assistanse ved påling til brygga.
Entreprenører og snekkertjenester:Reidar Juul Reinertsen – Grunnarbeider, faglig oppfølging og teknisk ansvar fra 2004 til dd.
Petter Olsen AS – Grunnarbeider på parkeringsplass. Boring til fjell på Nordgårdsbrygga.
Morten Nordheim – 2012 og 2013 . Arbeid med gravemaskin
Hvaler Arbeidssenter – Øyvind Fjeldberg – Snekkerarbeid, lån av traktor etc.
Offentlig støtte
Østfold fylkeskommune – kr 36.000,- til div. innkjøp/istandsetting av kystledhyttene. 2014 Kr 85.000,- til merking av stier og turveier. Bevilgningen er gitt sammen med Gjensidigestiftelsen, 2014 kr 50.000,- til støtte for investering i ny kystledhytte. I 2015 ble det bevilget ytterligere kr 40.000,- til Mundastua, den nye kystledhytta.
Østfold fylkeskommune –  fylkskonservatoren – 2014, 2015 og 2016 – støtte til arbeidet med Brekke skole, totalt ca 105.000,- 2017 kr 30.000,- 2018 kr 60.000,-
Hvaler kommune – Diverse praktisk hjelp/renovasjon i forbindelse med arrangementene.  2014, 2015 og 2016 støtte til oppsetting i Brottet kanalisert gjennom Brottet Kultur ASStøtte til arbeidet med Brekke skole, totalt kr 60.000,-
Norsk kulturminnefond – 2015 og 2016 kr 396.000, støtte til restaurering av gamle Brekke skole.