Frøkengården 2019- sommerens program

 

                                                                   Sommerens program 2019

7. juli         kl 12-17             Åpent hus – kl 15:00 Klassisk gitarkonsert – 10 års jubileum

v/Ole Martin Huser-Olsen, Inngang kr 100,-

14. juli      kl 12-15              Åpent Hus – kl 13:00 Kåseri om tradisjonsbåter i Østfold

v/Morten Skadsem

21. juli      kl 12-15              Åpent Hus kl 12:00 Bakedag – salg av brød fra egen bakerovn

og                            Grønnsaker fra Korsvold Gård v/ Inger Tvete og Else Thorenfeldt

28. juli     kl 12-15                Åpent Hus

kl 13:00 Kåseri om vadfiske og Hvaler Vadlag v/Hans Henrik Grundvik

Kaffe, vafler og lodd på Frøkengårdkofter – kontanter og Vipps.  

Leker for barn – slik det var i gamle dager – alle dager

     Frøkengården finner du ved veikrysset i Korshavn på Kirkeøy

Hjertelig velkommen

Se også facebook-gruppen «Vi som liker Frøkengården» for mer informasjon

https://korshavnvel.wordpress.com/frokengarden/

FRØKENGÅRDENS HISTORIE OG DET KULTURHISTORISKE ARBEIDET

Gården Søndre Korshavn på Hvaler kalles nå for Frøkengården. Eiendommen var i samme families eie fra 1786 til 1987 og viser hvordan en hvalerfamilie bodde for drøyt hundre år siden. Her er et rikholdig innbo og inventar som beskriver 1800-tallets kystkultur på Hvaler. Våningshuset er et godt eksempel på lokal byggeskikk med opprinnelse fra 1700-tallet og senere utvidelser. Huset står også som et eksempel på en gammel skipperstue. Christian Nielsen Barfod kjøpte gården i 1786. Han var bonde og fisker, men hadde nok også vært til sjøs. Han døde allerede i 1788. Hans sønn, Thomas Christiansen, overtok gården i 1810 etter sin mor og stefar. Han var sjøkaptein, og under Napoleonskrigene satt han to ganger i engelsk krigsfangenskap. Han døde i 1821. Sønnen Søren Thyge Christiansen overtok gården etter sin mor i 1848. Han var også sjøkaptein, i likhet med sin bror Christian Ditlef. Søren Thyges sønner, Thomas og Christian Ditlef, ble også sjøkapteiner, men den sistnevnte trivdes dårlig på sjøen og gikk i land og flyttet til Karlstad i Sverige. Deres fire søstre, Kaia, Charlotte, Therese og Lina, forble boende i Korshavn som ugifte frøkner, og etter dem har gården fått sitt folkelige navn. Sammen med dem bodde også hushjelpen Marie Andersen. Etter søstrenes bortgang, den siste i 1943, brukte etterkommerne i Sverige huset som sommersted fram til 1987. Marie bodde her til 1963. Kilde : Østfoldmuseene

I 1994 valgte daværende eier, Det Norske Videnskaps-Akademi, å overdra eiendommen vederlagsfritt til Stiftelsen Korshavn med et styre bestående av lokale myndigheter og kulturorganisasjoner. Disse var Hvaler kommune
Hvaler kulturvernforening
Fortidsminneforeningen i Østfold
Fredrikstad Museum.

Dette innebærer at Hvaler kulturvernforening, gjennom Stiftelsen Korshavn, er medeier i dette flotte kulturminnet, et eierskap som vi er stolt av, men som også innebærer forpliktelser. Fra «Stiftelsen» ble etablert i 1994 fram til denne dag har en driftig venneforening stått for et omfattende dugnadsarbeid som nå er inne i sluttfasen, i alle fall når det gjelder de store utfordringene på selve huset.

Årsmeldingen for Stiftelsen Korshavn forteller for øvrig at i 2016 ble brannmuren både i første og annen etasje reparert, i tillegg til at ovnene ble pusset opp. I forbindelse med at det ble avdekket råteskader i gulvet, ble byggmester Egil Norli AS engasjert for istandsetting, i tillegg til at  inngangsdøra er reparert.

Om du ikke har besøkt Frøkengården i Korshavn, følg med på kulturvernforenings hjemmeside der vi i løpet av våren kunngjør programmet for når den driftige venneforeningen åpner dørene

Paul Henriksen