Historien om hyttekommunen Hvaler bør ha fokus i 2017 med sideblikk på 1937, 1947 og 1957.

Badegjester blir tatt imot med respekt, undring og en porsjon skepsis på Tauløs på Asmaløy på 30-tallet
Badegjester blir tatt imot med respekt, undring og en porsjon skepsis på Tauløs på Asmaløy på 30-tallet før den store hytteboomen setter inn.

I 2017 kan Hvaler hytteforening markere sitt 40 års jubileum som interesseorganisasjon for hytteeierne, men samtidig også som en viktig samarbeidspartner for Hvaler kommune, et samarbeid som særlig har blitt utviklet i senere år. At foreningen nettopp ble etablert midt på 70-tallet, nærmere bestemt i 1977 med Martin Sørlie Nilsen som formann ( en forløper på  Kirkeøy ble stiftet  i 1975), var ingen tilfeldighet. Fra rundt 400 hytter på Hvaler ved utløpet av krigen, steg tallet til over 4000  rundt 1970. Denne veksten ga naturlig nok en rekke utfordringer som måtte få politiske konsekvenser bl.a. gjennom byggestoppen i 1976.

hytte-holtekilenhytte-gravningssundet

012unwbzyrez1siljeholmen-1957

Fire «ansikter» på hytte- og fritidskommunen Hvaler; en nå revet hytte i Botnekilen, sannsynlig bygget på 50-tallet, et tidligere salteri, nå hytte på Søndre Sandøy, Iversens badehotell på Skjærhalden og flyfoto av Siljeholmen med i dag rundt 95 hytter, en av de  første øyene der små kassehytter skjøt opp.

Hva var det så som ga støtet til den veldige veksten i hyttebyggingen på Hvaler  og for den del i andre kommuner som Fredrikstad og daværende Osnøy kommune? Tre faktorer må nevnes i så måte:

  • Lovverk som ble vedtatt og som ga mulighet for økt ferie og friluftsliv
    • Lov om arbeidervern, herunder rett til 9 dager betalt ferie, vedtatt i 1937
    • Ferieloven vedtatt i 1947 med rett til 3 ukers ferie
    • Friluftsloven som styrket allmennhetens rett til fri ferdsel, vedtatt i 1957
  • Generell optimisme og velstandsøkning etter krigen
  • På Hvaler førte stor fraflytting og ledige tomter til muligheter for å bygge hytter i perioden etter krigen
Ulike generasjoner av Primusen står vel som et av de mange minnene om et enkelt, men like fullt spennende og mangesidig hytteliv
Primusen, her i to varianter, står for mange som symbolet på et enkelt, men like fullt spennende og mangesidig hytteliv.

Utviklingen av antallet hytter har utvilsomt hatt stor betydning på utviklingen av Hvaler-samfunnet etter krigen. Dette gjelder både økonomisk/næringsmessig, med tanke på infrastruktur og kulturhistorisk. Det siste bl.a. ved at fritidsbefolkningen overtok og restaurerte gårder og bruk som ellers hadde forfalt. I en rekke tilfeller har nok dette skjedd uten plan og på en måte som burde vært unngått, men i det store og hele er bildet at viktige kulturhistoriske byggverk er blitt reddet takket være eiernes innsats. I så måte burde Hvaler hatt en plan for kulturminner for mange år siden. Håpet er at imidlertid at kulturminneplanen, som ventelig blir vedtatt i 2017, skal sikre at byggverk og anlegg som forteller om feriekommunens utvikling, blir ivaretatt for ettertiden.

fra-heia-hvit-snekke_-fam_-ca-1947botnekilen-en-lc3b8rdagsmorgen-1962[1]

Familietur til Heia i 1947 og MS Hvaler i Botnekilen på 60-tallet forteller sitt om det gode ferieliv i hytta på Hvaler.

2017 vil .a.o. være et år da det er gode grunner til å sette Hvaler som hyttekommune på dagsorden. Jeg antar at Hvaler hytteforening vil markere sitt 40 års jubileum i kommende år. Hvaler kulturvernforening har ennå ikke tatt stilling til om, og i tilfelle hvilken form, hytte-historien kan markeres, men det er gode grunner for at bygdedagen 3. juni (pinseaften) spesielt løfter denne delen av Hvalers kulturhistorie.

Paul Henriksen

 

 

 

 

 

 

 

En fantastisk gjeng takkes for årets dugnadsinnsats

De som i fag kunne markere nok et spennende og mangfoldig dugnadsår både i Brottet og på Brekke var: Jan Berntzen, Sverre Stene, Paul H, Thor-Ivar Olsen, Eivind Børresen, Ragnar Holthe, Anne Lise Person, Steinar Pettersen, Frode Lund, Birgit Sandstrøm, Espen Wistner, Jonas Jonassen, Leif Hansen, Kennet Baarstad, Ragnhild Nordengen, Erling Olsen, Jan Arntzen, Arnt Otto Arntsen, Asger Bentzen, Arild Johannessen,Carsten Henriksen, Kjell Ole Brobakken, Anne-Lise Eriksen, Helge Olav Lilleheier, Petter Wistner og Jan Vassdal med Rita Wiborg bak kamra
De som i dag kunne markere nok et spennende og mangfoldig dugnadsår både i Brottet og på Brekke var: Jan Berntzen, Sverre Stene, Paul H, Thor-Ivar Olsen, Eivind Børresen, Ragnar Holthe, Anne Lise Persson, Steinar Pettersen, Frode Lund, Birgit Sandstrøm, Espen Wistner, Jonas Jonassen, Leif Hansen, Kennet Baarstad, Ragnhild Nordengen, Erling Olsen, Jan Arntzen, Arnt Otto Arntsen, Asger Bentzen, Arild Johannessen, Carsten Henriksen, Kjell Ole Brobakken, Anne-Lise Eriksen, Helge Olav Lilleheier, Petter Wistner , Jan Vassdal med Rita Wiborg bak kamera

Tradisjonen tro inviterte styret i Hvaler kulturvernforening i kveld dugnadsfolket til fest i en staslig pyntet Amfigrotte. Dette som takk for nok et fantastisk år med en rekke større prosjekter enten ferdigstilt eller vel påbegynt både i området ved Brottet og på gamle Brekke skole.

27 av i alt nærmere 35 personer hadde mulighet til å være med da vi inviterte til hjemmelaget får i kål og godt drikke, vel fortjent etter flere tusen dugnadstimer bokført i 2016. Her snakker vi m.a.o. om imponerende dugnadsinnsats som pågår år etter år.

Amfigrotta var pyntet til fest for dugnadsfolket i kveld, et lokale stort sett bygd, ja nettopp på dugnad.
Amfigrotta var pyntet til fest for dugnadsfolket i kveld, et lokale stort sett bygd, ja nettopp på dugnad.

img_0773 img_0771

Kveldens hyggelig treff ga bl.a. mulighet for  Jan Arntzen og Eivind Børresen, to generasjoner dugnadsarbeidere, til å utveksle erfaringer om arbeidet med å ta vare på gamle Brekke skole

Paul Henriksen

Gamle Brekke skole; et forvirrende interessant hus!

img_0754 img_0757

Kjell Ole Brobakken, Arnt Otto Arntsen, Eivind Børresen og Paul H lytter til Stefan Ädel fra fylkeskonservatoren i vurderinger både om farger, romskiller, materialvalg og aldersbestemmelse på bl.a. dørene i huset.

«Et forvirrende interessant hus», ja det var uttrykket som ble brukt da fylkeskonservatoren for tre år siden besøkte gamle Brekke skole skole første gang. Siden den gang har vi vært i jevnlig kontakt med denne tjenestevillige fagbasen i fylkeshuset som vi setter stor pris på. I dag var det tid for nok et besøk av Stefan Ädel vår primærkontakt hos fylkeskonservatoren, og spørsmålene var mange: Setter vi opp en ny vegg som erstatning for den som tydeligvis er tatt ned, gjenskaper vi tapeten som vi finner rester av i hovedrommet. Hva med isolasjon av gulvet, er det nødvendig å fjerne det som ser ut som gode gulvbord og hva med tømmerstokkene som er fremtredende på loftet – kan de en gang ha vært brukt i huset som var bolig for enker (enkesæte)?

img_0742 img_0745

Har du gode råd med tanke på restaurering av de gamle dørene, noen av dem fra 1700-tallet og hva med den leira som engang b le brukt som isolasjon på loftet? Stefan Ädel øste av sin kunnskap og tvil der det også er nødvendig.

img_0763

Brekke skole er også et usannsynlig mangfold av farger som kan fortelle mye om tidsperiode og bruk av lokalene

En viktig konklusjon ble trukket under besøket i ettermiddag: vi skal, med hjelp av svensk fagkompetanse, ettergå de mange fargevalg og tapetrester som finnes i huset. «Send en søknad til oss om midler for en slik rapport» foreslo fylkeskonservatorens representant. Klart vi følger opp Stefan Ädels gode råd også denne gangen. Det har så langt vist seg å være svært viktig for fremdriften og riktig omsorg for dette historisk spennende huset på Brekke.

Vi tar med oss viktige antikvariske råd og forslag videre og er blitt litt klokere i forhold til arbeidet med huset som er «forvirrende interessant».

Paul Henriksen

Gamle Brekke skole får nytt og sikkert pipesystem – trolig kan bakerovnen også reddes.

Det innerste av det innerste i den gamle skolen på Brekke skal nå renoveres. Tidligere har huset fått ny pipe over tak samt restaurert de viktige øvre meterne under tak. Nå er det tid for å gå videre slik at en igjen skal få varme inn i et hus som har stått uten oppvarming i flere ti-år.

img_0720 img_0723

I dag hadde Eivind Børresen, Kjell Brobakken og Paul H gjennomgang med representanter for firmaet Fyr og Flamme i Halden som så nærmere på pipa, rørsystem til ildsteder og grua/bakerovn. Allerede før jul håper vi nå at nødvendige rør er på plass i pipa og uttak til ovner i første og annen etasje er på plass. Det er midler fra UNI-stiftelsen og fylkeskonservatoren som finansierer dette viktige arbeidet med pipesystemet og som sikrer fremtidig bruk av den gamle bakerovnen og vedovenen på kjøkkenet.

De gamle koks og vedovnene skal igjen få sin plass som oppvarmingskilder
De gamle koks og vedovnene med fine ornamenter skal igjen få sin plass som oppvarmingskilder

Også i denne delen av arbeidet med den gamle skolen blir det behov for dugnadsinnsats i form av oppussing og istandsetting av de gamle ovnene fra femti- og sekstitallet. Om det ikke åpenbarer seg sprekkdannelser når de løftes ut, vil ovnene bli beholdt, evt. erstattes av ovner som tidsriktig hører hjemme i et slik historisk bygg som gamle Brekke skole.

grue-1

Men ikke bare vedovnene skal pusses opp på dugnad. Asger Bentzen, tidligere murer og med erfaring fra restaurering av en gammel bakerovn, tar jobben med å restaurere også  bakerovnen på Brekke,  en viktig «attraksjon» i huset. Dagen da lukt fra nybakt brød siver ut i lokalene vil bli en gedigen festdag.

Paul Henriksen

 

Verkstedet er senter for vinterens dugnadsinnsats

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
For snart ti år siden bygde dugnadsgjengen, her representert ved Arild Engh, Kennet Baarstad og Bjørn Hoff, et 50 kvadratmeter stort verksted tett ved Brottet. I mørketiden med regn, snø  og sur vind  er verkstedet gull verdt.

Dugnadsgjengen i Brottet har sin faste dugnadsdag mandager fra 17:00 til rundt 20 – 20:30. Fra november til godt ut i mars er det mørkt når vi kommer og mørkere når i går. Derfor er det «gull verdt» å ha et verksted når vi nå bygger for lysere tider. Ja bygget som vi opplevde som stort da det sto ferdig for snart ti år siden, byr på trengsel i disse dager da vi bygger elementer for sommerlig bruk.

img_0709 img_0710 img_0712

Det er behov for lager og servicebygg i havneområdet, og det er dette dugnadsgjengen nå er i gang med. I første omgang en «sjøbod» som skal huse kompressor og utstyr for å holde området isfritt, dernest sjøboder for de som leier plass i havna. Her er Thor-Ivar Olsen, Jonas Jonassen, Arild Johannessen, Asbjørn Svendsby, Carsten Henriksen og Helge Olav Lilleheier i gang med å lage taksperrer og rammer for veggene til det første bygget på femten kvadratmeter.

Paul Henriksen

 

 

 

Gamle Brekke skole: se så fint det blir!

Med nymalte vindskier, nyrestaurert loftsvindu og nymalt vegg kan stå som et talende eksempel på at vi har kommet langt i løpet av to år med arbeid på gamle Brekke skole
Med nymalte vindskier, nyrestaurert loftsvindu  og karmer og nymalt vegger,  viser med all tydelighet at vi har kommet langt i løpet av to år i arbeidet med gamle Brekke skole

Når vi nå nærmer oss desember og avslutning på året 2016, kan vi med glede konstatere at vi er godt i rute i forhold til planlagt fremdrift på Brekke. Stor dugnadsinnsats under ledelse av Eivind Børresen og fint arbeid fra tømrermester Svein Rognli og hans folk har ført oss hit. Fremheves skal også de gode råd og anvisninger vi får fra fylkeskonservatoren v/ Stefan Ädel.

Nye søknader er nå sendt inn til fem ulike instanser for videre arbeid i 2017 og 2018. I tillegg skal det rapporteres til de instansene som har bevilget midler i 2015 og 2016. Det siste et arbeid som ikke synes, men som like fullt både er en viktig og omfattende del av arbeidet med et slikt prosjekt.

fasade-ost-nov16 frontvegg-nov16

Frontveggen med nyrestaurert ytterdør og østveggen preges fortsatt av stillaser, men fremstår nå med nyrestaurert og nymalt panel ( med unntak ved vinduene). I løpet av neste år håper vi også at vinduene er på plass.

detaljer-frontvegg-nov16-1svalgang-nov16-1

Se de fine detaljene: bruk av «gammeldags» klippspiker – se artikkel i link under og nyrestaurert grunnmur i den tidstypiske svalgangen som også har fått på plass nyrestaurert panel

https://www.byggogbevar.no/blogg/se-flere-bloggartikler/klippspiker.aspx

Paul Henriksen

Kystlekeplassen – en tredje etappe der kreativitet, humor, farger og undring er i fokus.

Hverdagen i Hvaler kulturvernforening er i stor grad preget av seriøs og traust arbeid knyttet til byggeprosjekter, søknader om penger, planlegging av arrangementer og markedsføring av ulike aktiviteter. Denne seriøsiteten til tross – humor og kreativitet har sin viktige plass både i dugnadsgjengene og i arbeidet med Brottet. Imidlertid  har disse aspektene sjelden eller aldri  blitt satt på dagsorden som i kveld da kunstner, og tidligere kultursjef i Fredrikstad, Egil Syversen, besøkte Amfigrotta som del av arbeidet med å utvikle kystlekeplassen.

Egil Syversen, tidligere kultursjef i Fredrikstad og kreativ kunstner på Galleri Knollen, gjestet i kveld Amfigrotta.
Egil Syversen, tidligere kultursjef i Fredrikstad og kreativ kunstner på Galleri Knollen, gjestet i kveld Amfigrotta.

Hvaler kulturvernforening står foran en tredje søkerrunde om midler til å utvikle kystlekeplassen i området ved Kystmuseet og Brottet. Vårt ambisiøse mål er i den forbindelse å etablere samarbeid med Egil Syversen og andre kreative krefter for å bringe nettopp humor, farger og det «uventede» inn i et område som både barn, og de godt til alderskomne (bl.a.  bosatt på Dypedalsåsen), vil søke til.

img_0274 img_0279

En engasjert Egil Syversen presenterte sin kreative produksjon og sitt humoristiske møte med en utfordrende og komplisert verden der havet stiger og beitene kuer er ukjent for de fleste.

Komiteen for kystlekeplassen vil nå jobbe videre med egne ideer og ideer skapt gjennom møtet i kveld. I den forbindelse ønsker vi å utvikle samarbeid både med ideelle organisasjoner som Lions og Rotary, enkeltkunstnere og Hvaler kunstforening (invitert til kveldens møte).   Målsettingen er å skape et kystkulturelt senter der besøkende skal lære om kystens liv og historie, men samtidig møte denne «historien» gjennom uventede uttrykk.

I kveld var det tid for kreativitet og latter. Vi tar dette med oss når vi nå skal planlegge neste fase av kystlekeplassen.

Paul Henriksen

 

 

 

Vintertid er også dugnadstid

For dugnadsgjengen i Brottet er vinterlige forhold ikke et hinder for full innsats. Gjennom hele siste vinter ble det jobbet jevnt og trutt ute  både mandager og enkelte lørdager på ny kystledhytte og den nye brygga ved Brottet. Med disse utfordrende prosjektene vel i havn, skal det ærlig innrømmes at det nå er godt også å kunne trekke innendørs når «nordosten» drar gjennom sundet.

img_0683 img_0686

Heldig er den dugnadsgjengen som har sørget for egnede lokaler når værgudene snur «vrangsiden» til. I verkstedet bygd i 2011/2012 er det nå fullt trøkk og ly for sur vind.

For selv om brygga og kystledhytta er ferdig betyr ikke det at alt er på plass. Nå skal brygga både få trapper,  for å sikre tilgjengelighet til båtene, samt sjøbuer for redskap og teknisk utstyr. Det var nettopp dette dugnaden i verkstedet hadde fokus på i kveld der det ble produsert takstoler til bryggas første sjøbu og vanger til trappene. Vi var m.a.o godt skjermet fra nordosten som gjorde det svært ugjestmildt å jobbe ute denne mandagskvelden tidlig i november.

img_0689

Dugnad i regi av kulturvernforeningen har mange sider, ikke minst legges det ned mange dugnadstimer i form av planlegging av aktiviteter og arrangementer for befolkningen på Hvaler. I kveld hadde komiteen for julemarkedet 3. desember et av sine mange møter der både praktiske oppgaver og program ble gjennomgått. Her fra møtet i Amfigrotta i kveld der Birgit Sandstrøm, Knut Sandmo, Anne-Lise Eriksen, Tone Bergerud Eriksen og Jan Vassdal la «siste hånd på verket».

julemarked-2016

Paul Henriksen

 

 

 

Les artikkelen om «Nye Nordgårdsbrygga» i Fredriksstad Blad

utsikt-mundastuaDen nye Nordgårdsbrygga med Skjelsbubrua (1964) er et vakkert skue.

19. oktober i 2015 ble den første pålen satt på plass på det som skulle bli den «Nye Nordgårdsbrygga». I går, 30. oktober 2016, kunne en stolt dugnadsgjeng presentere brygga for Fredriksstad Blads journalist John Johansen. Les artikkelen under

http://www.f-b.no/kultur/brottet/kystledhytte/se-hvalers-storste-brygge/s/5-59-581938

I samme periode ble også den nye kystledhytta, Mundastua oppført og tatt i bruk (1. juli). Et aktivt dugnads-år er bokført. Grovt regnet 6000 timer.

img_632230.05. a-laget

19. oktober 2015 – gulvet er snart ferdig – 30. mai 2016, klart for å male verandaen

Paul Henriksen

 

«En sommer er over» – for lengst. I dag var tiden inne for opprydding

Ekene (jolle) som er til disposisjon for kystledhyttene ble i kveld satt på land etter en lang sesong
Ekene som er til disposisjon for gjester på kystledhyttene, ble i kveld satt på land etter en lang sesong. «Lille Gule», foreningens gravemaskin, tok utfordringen på strak arm og løftet ekene på land for klargjøring for ny sesong.

De siste gjestene på kystledhyttene har «sjekket ut», ekene som har blir brukt  av glade barn og foreldre på kystledhyttene til fiske og kos ble satt på land, brygga er nå ferdig og avfall og kapp ble brent, mens verkstedet ble ryddet for en inne-sesong med ulike gjøremål. I kveld var det med andre ord rydding og klargjøring for nye oppgaver som sto i fokus da dugnadsgjengen var samlet.

Det brant godt fra det store bålet som ble tent i kveld da kvist, kvast og ikke minst kapp fra arbeidet med brygga ble brent. Dugnadsgjengen har en klar målsetting om orden der vi jobber.
Det brant godt fra det store bålet som ble tent i kveld da kvist, kvast og ikke minst kapp fra arbeidet med brygga ble brent. Dugnadsgjengen har en klar målsetting om å holde orden der vi jobber.
Verkstedet ble bygget på dugnad i 2011/2012 og mest som et samlingssted for dem som skulle arbeide med verneverdige båter. Slik gikk det ikke. Verkstedet har i stedet blitt et lager for alt og "ikkeno".
Verkstedet ble bygget på dugnad i 2011/2012 og var ment som et samlingssted for folk med interesse for arbeid med verneverdige båter. Slik gikk det ikke. Verkstedet har i stedet blitt et lager for alt og «ikke no». Nå ønsker dugnadsgjengen å ta dette fine lokalet tilbake. I kveld var det generalopprydding i det 50 kvadratmeter store rommet.

Verkstedet er nå klargjort for arbeid som skal komme utearealene til gode. Det betyr i første omgang at trapper som skal lette tilgjengeligheten  til båtplassene vil bli laget inne. I tillegg vi det bli laget vegger, gulv og tak på «sjøbuer» som skal plasseres ut på den nye brygga.  Det er gull verdt for dugnadsgjengen å ha til disposisjon et slikt verksted. I kveld ble dette ryddet og unødvendigheter kastet.

I kveld ryddet vi oss ut av sesongen 2016 og la med det grunnlaget for mye av det som skal skje i 2017.

Paul Henriksen