Historisk dugnad på Brekke – venneforeningen takker for innsatsen

 

Kjell Ole Brobakken, leder av venneforeningen for Gamle Brekke skoler takker dugnadsgjengen for flott innsats - nå er vi i gang.
Kjell Ole Brobakken, leder av venneforeningen for Gamle Brekke skoler takker dugnadsgjengen for flott innsats – nå er vi i gang.


I 1933 skrev Andreas Madsen, på vegne av Hvaler bygdehistorielag, til riksantikvaren i Oslo og understreket viktigheten av å verne Gamle Brekke skole. Madsen understreket husets historiske betydning for lokalsamfunnet siden dette var bosted for enker (fra rundt 1770), Hvaler første faste skole fra 1849, lærerbolig, i tillegg til at  huset også ga lokaler til herredsstyret og en rekke av kommunens råd og utvalg inntil Herredshuset (Stenhuset) på Skjærhalden sto ferdig i 1939.

I 2013, 80 år etter at bygdehistorielaget gjorde henvendte seg til riksantikvaren, besluttet styret i Hvaler kulturvernforening å ta grep gjennom å starte en prosess for å få realisert restaureringen av huset. Dette arbeidet har resultert i støtte og økonomiske midler fra fylkeskonservatoren i Østfold, Norsk kulturminnefond og Hvaler kommune.

All taksten er nå tatt ned. Det samme er sløyfer, lekter og takplater. I løpet av kort tid skal nytt tak være på plass.
All taksten er nå tatt ned. Det samme er sløyfer, lekter og takplater. I løpet av kort tid skal nytt tak være på plass.

Mandag 21.09 var det klart for dugnad  på Brekke. Kjell Ole Brobakken, leder av venneforeningen ønsker å sende følgende takk til alle dem som bidro til denne historiske dugnaden:

Mandags ettermiddag, i vakkert høstvær, ble takstenen på gamle Brekke skole lagt pent ned på stillaset. En dugnadsgjeng på 11 personer hadde møtt frem, og  med stort engasjement ble jobben utført. Eivind Børresen, som leder det bygningstekniske arbeidet, var meget godt fornøyd med innsatsen.  Brekkjern måtte til for å få av lektene, men sløyfer og plater ble liggende da det var meldt regn. Mursten fra pipa ble også tatt ned og kastet. Nå håper vi på noen dager uten regn slik at byggmester Svein Rognli kan komme i gang med restaureringsarbeidet. Det er også planlagt at blikkenslagerarbeid med takrenner og nedløpsrenner skal bli gjort samtidig. Lasse Jørgesen vil utføre dette arbeidet.
Takk til dugnadsgjengen for arbeidet!
 
 Hilsen Kjell
Paul Henriksen

Historiske rekorder i Hvaler kommunestyre

hvalerkommune[1]

Kommunevalget er vel i havn og mandatene til Hvaler kommunestyre er fordelt. For de av oss som er interessert i historien og Hvalers historie spesielt, er det viktig å trekke frem de historiske poengene ved slike valg når disse melder seg. Det som er sikkert og meget gledelig ved valget i 2015 er at kvinneandelen i kommunestyret har økt fra 29% i 2011 (til da rekord), til 43% ved valget i år, noe som betyr at 9 av 21 representanter er kvinner, en økning på 3 fra valget i 2011. Det er Arbeiderpartiet som i så måte gjør det best med 4 av 7 kvinner, god kvinnerepresentasjon er det også i Frp med 3 av 6.

Lærerinne Torine Madsen var den første kvinnen i Hvaler herredstyre
Torine Madsen var den første kvinnen i Hvaler herredstyre i 1913
Nytt parti (MDG) og ny kvinne i kommunestyret Anne Marit Sovly
Nytt parti (MDG) og ny kvinne i kommunestyret Anne Marit Skovly

At et nytt parti, Miljøpartiet de Grønne parti, tar sete i kommunestyret, er et poeng nummer to. MDG  fikk inn en representant, Anne Marit Skovly, første gang partiet stiller liste ved kommunevalg i Hvaler.

 

Siden forhandlingene mellom partiene fortsatt pågår, og det derfor ikke kan slås fast hvem som blir ordfører i kommende periode,  kan vi ennå ikke notere et mulig tredje historisk poeng ved årets valg. Skulle imidlertid forhandlingene konkludere med at Eivind Norman Borge blir sittende i ordførerstolen, vil det være historisk etterkrigsrekord all den stund ingen tidligere ordfører har blitt valgt i tre på hverandre følgende valg. Den lengst sittende ordføreren er uansett Aps Anker Olsen som satt som ordfører i til sammen 13 år, første gang valgt i 1946.

Paul Henriksen

Bli med på en rask reise i Hvalers historie

1800-tallet bød på store muligheter for norske redere og sjøfolk. Mange av dem, også fra Hvaler, grep sjansen.
1800-tallet bød på store muligheter for norske redere og sjøfolk. Mange av dem, også fra Hvaler, grep sjansen. På midtre rekke er Hvaler representert med fra venstre Karl Henriksen Engeli, Conrad Henriksen og Johan Glosli, alle fra Kirkeøy

Hvaler kulturvernforening er engasjert i kommunens arbeid med ny kulturminneplan. Vårt bidrag er å skrive deler av planen samt å registrere kulturminner, et arbeid som gir foreningen et godt bidrag til driften. I forbindelse med dette arbeidet, har undertegnede skrevet en kortversjon av Hvalers historie. Siden plassen er begrenset må dette nødvendigvis bli en overfladisk presentasjon, men forhåpentligvis en presentasjon som kan sette vår historie inn i en sammenheng både nasjonalt og internasjonalt. Skulle du ha behov for utfyllende informasjon om Hvalers og kystens historie, anbefaler jeg i tillegg et «dypdykk i historien». https://hvalerkulturvernforening.wordpress.com/historiske-blikk/

Da ønsker jeg god reise, den tar 16 minutter :Hvalerhistorien, 19.09.

Paul Henriksen

Startskuddet har gått på Brekke; mandag 21.09. er vi i gang!

Oppstart Brekke 1 Oppstart Brekke 2

I kveld hadde venneforeningen for Brekke gamle skole et møte med byggmester Svein Rognli og Eivind Børresen( byggansvarlig på vegne av Hvaler kulturvernforening), for å planlegge oppstart på dugnaden som opprinnelig var berammet til i morgen onsdag (16.) . P.g.a. de store nedbørsmengdene som er varslet, er imidlertid arbeidet utsatt til mandag. Uansett, vi har nå lagt et løp for oppstart som bør tilsi at arbeidet med taket går raskt og effektivt. For oss som skal forestå dugnadsarbeidet, så består det i å ta ned,  sortere taksten samt fjerne de gamle taklektene. Svein Rognli & Co vil dagen etter starte arbeidet med å legge nye takplater og lekter. Som det fremgår av bildet over er stillas i ferd med å bli montert rundt bygget. Pipa, som var i svært dårlig forfatning, er allerede tatt ned.

Vi vet at dugnadsviljen er stor, men kommer likevel med en oppfordring til å stille opp førstkommende mandag 21.09. fra 15:00 og utover. Fremdriften vil avklare om det er behov for en dugnadsdag nr to på tirsdag. Husk å ta med: arbeidshansker og brekkjern.

Paul Henriksen

Interessert i kystens historie? Kystverkets arbeid er en viktig del av denne

linnekleppen_herfol

Båer, varder, staker, fyr, moloer – dette er bare noen få av svært mange stikkord for kystverkets historie om hvordan havner har blitt utbygget og farleder sikret.

Lauer (3)OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kystverkets Landsvernplan for maritim infrastruktur – Navnet på denne planen  kan ikke vært gitt for å pirre leselysten. Like fullt, det er et svært interessant dokument for de av oss som er interessert i kystens historie, og ikke minst den delen av denne som går på å sikre sjøfarende mot ulykker og feilnavigering

IMG_0963Pikesten fyr

Landsverneplan for maritim infrastruktur – les deg til kunnskap om:

Fyrhistorien                                                                                                                                     Loshistorien                                                                                                                                Havnehistorien og                                                                                                                                                                nyere historie

Paul Henriksen

Kulturleden, et viktig tilskudd til kyststien presenteres nå på ut.no

Fem informasjonstavler, ni karttavler og flere ti-talls retningsskilt er plassert ut på den 12 km lange turstien på Spjærøy
Fem informasjonstavler, ni karttavler og flere ti-talls retningsskilt er plassert ut på den 12 km lange turstien på Spjærøy

Arbeidet med Kulturleden , en del av kyststien på Hvaler, er nå avsluttet etter rundt to års jevn jobbing. Gå inn på lenken under og bli bedre kjent med kartet (turtraseen) og den kulturhistoriske kunnskapen du kan hente ut av dette prosjektet. Presentasjonen på turistforeningens hjemmeside, er supplert med en rekke bilder.

Hvaler kulturvernforening har ledet prosjektet som er gjennomført i samarbeid med Kystmuseet Hvaler, Hvaler menighet, Norsk Speiderforbund, Folkets Hus og velforeningene på Sydengen og Basto.  Thor-Ivar Olsen, Magne Aarum og Paul Henriksen har stått for det praktiske arbeidet med turtraseen på rundt 12 km. Totalt er det lagt ned rundt 500 dugnadstimer i prosjektet som er finansiert av Gjensidigestiftelsen og Østfold fylkeskommune.

https://ut.no/tur/2.15258/

Med slagordet for Friluftslivets år 2015 er det bare å si: Nå er det din tur!

Foran kommunevalget på Hvaler, hva med litt valghistorisk stoff?

Stenhoggerformann Anker Olsen fra Sand på Spjærøy er den lengstsittende ordfører på Hvaler etter krigen med totalt 13 år.
Stenhoggerformann Anker Olsen fra Sand på Spjærøy er den lengstsittende ordfører på Hvaler etter krigen med totalt 13 år.

Fra Hvaler kommune ble egen kommune gjennom formannskapsloven av 1837, har kommunen hatt 26 ordførere. Den første ordføreren var sogneprest Christian U.D. Foltmar som fungerte i to perioder. Under krigen satte nazistene inn lensmann Lars Klever som ordfører. Han fungerte fra 1941 til mai 1945.

Om vi ser Hvaler 178 år lange historie under ett, er  Andreas Nilsen, kirkesanger og lærer (Brekke skole), den avgjort lengstsittende med hele 21 år i ordførerstolen, mens Anker Olsen ( A), er den som har sittet lengst, om vi ser spesielt på perioden fra krigen og fram til i dag. Anker Olsen ble første gang valgt som ordfører i 1946, men allerede ved valget i 1947 ble Aslak Jensen (H) valgt. Aslak Jensen  skulle imidlertid aldri komme til å fungere som ordfører da han straks etter valget overtok en ledende stilling i rederiet Ditlev-Simonsen og flyttet til USA. I hans sted kom Anker Olsen til å fungere som ordfører. Olsen ble på nytt valgt i 1951 og kom til å fungere fram til 1959. Hans kone Adele var en sentral personlighet i Hvaler AP og drev i mange år butikk på Sand.

Ser vi fortsatt på etterkrigsperioden har Høyre hatt seks ordførere, det samme har Arbeiderpartiet. I perioden fra 1986 –  1991 delte AP og Krf perioden mellom seg. Torleif Kristiansen (Krf) og Villy Olsen (A) fikk rundt to år hver i ordførerstolen.

Lista over ordførere på Hvaler fra 30-tallet og fram til i dag. Listen er m.a.o. ikke fullstendig
Lista over ordførere på Hvaler fra 30-tallet og fram til i dag. Listen er m.a.o. ikke fullstendig

Ved valget i 2007 fikk Fremskrittspartiet sin første ordfører gjennom Eivind Norman Borge. Om Borge gjenvelges ved årets kommunevalg, vil han sette en liten lokalpolitisk rekord ved å være den første ordføreren etter krigen som velges i tre på hverandre følgende valg.

Eivind N. Borge kan bli den første ordføreren etter krigen som velges i tre påfølgende valg
Eivind N. Borge (Frp) kan bli den første ordføreren etter krigen som velges i tre påfølgende valg

Lista over Hvalers ordførere er en liste over menn, m.a.o har ingen kvinner så langt innehatt kommunens øverste politiske stilling. Hvaler fikk imidlertid tidlig en kvinne inn i daværende herredstyret. Nilsine «Torine» Madsen (V) ble valget inn i 1913, det første valget med kvinnelig stemmerett. Torine var datter av Andreas Nilsen, Hvalers lengstsittende ordfører Det skulle imidlertid gå over 30 år, til valget etter krigen, da neste kvinne «tok sete» i kommunestyret. I dag er 6 av 21 representanter i Hvaler kommunestyre kvinner.

Torine Madsen ble som første kvinne i Hvaler valgt inn i herrredstyret i 1913
Torine Madsen ble som første kvinne i Hvaler valgt inn i herrredstyret i 1913

Av de «nye» partiene etter krigen, har SV har vært representert i kommunestyret sammenhengende fra 1975, og med varaordfører (Øyvind Fjeldberg) fra 2003 – 2007. Fremskrittspartiet ble for første gang representert i kommunestyret ved valget i 1991 og har hatt ordføreren sammenhengende fra 2007.

Paul Henriksen

 

 

Historisk løft for nytt havneanlegg

Carsten Henriksen i Hvaler kulturvernforening bistår Uno Jarring med å få de ti meter lange pålene på plass på Nordgårdsbrygga ved Brottet
Carsten Henriksen i Hvaler kulturvernforening bistår Uno Jarring med å få de ti meter lange pålene på plass på Nordgårdsbrygga ved Brottet. «Løftet» representerer et nytt og viktig kapittel i kulturvernforeningens historie

Med byggesøknad på plass i Hvaler kommune og et større antall 10 – 12 m lange påler lagret klar til «innsats», er det nå tatt et historisk viktig løft for å bygge ut den gamle stenbrygga (Nordgårdsbrygga) til en fullverdig og moderne brygge. I løpet av høsten vil både private båteiere og vernede fartøyer kunne få sin plass her. Finansieringen av  det nye bryggeanlegget er muliggjort gjennom en bevilgning fra Hvaler kommune, mens arbeidet vil bli utført på dugnad. M.a.o. nok et kapittel skal nå skrives om det store potensialet som ligger i dugnadskreftene i Hvaler kulturvernforening. Det er i denne sammenheng opprettet en styringsgruppe for prosjektet bestående av Carsten Henriksen, Petter Wistner og Thor-Ivar Olsen. Disse vil i nært samarbeid med styret i foreningen lede arbeidet som vil pågå i høst og vinter.

Den gamle fiskebåten Håbet, her fotografert i Nevlunghavn, er den første tradisjonsbåten som vil få plass i den nye havna
Den gamle fiskebåten Håbet, her fotografert i Nevlunghavn, er den første tradisjonsbåten som vil få plass i den nye havna

Fiskebåten «Håbet», bygget i Risør i 1939 vil bli den første tradisjonsbåten med plass i den nye havna. «Håbet», som i dag eies av Roy og Mette Lise Hasløgård, ble i sin tid bestilt av Anders Pettersen ( onkel til Ole Utgård) i Utgårdskilen. Det var også her at båten fikk sin hovedbase gjennom flere ti-år. Det er med stolthet og glede at vi i løpet av få uker kan ønske «Håbet» velkommen til Nordgårdsbrygga.

Paul Henriksen

Her kan barn bli «rusa» på lek

Rusa

Kystlekeplassen er et prosjekt Hvaler kulturvernforening har jobbet med et par års tid. I dag var det klart for prøvemontering av den store fiskerusa som garantert vil bli et populært tilskudd til området ved kystledhyttene og  Brottet. I den rundt tre meter lange modellen av en fiskeruse vil de yngste kunne balansere, krabbe og huske. Forskriftsmessig sand er på plass under rusa som ventelig vil kunne tas i bruk i løpet av kommende uke.

Paul Henriksen

Gamle Brekke skole frem fra krattet

Dugnad Brekke 25.6. 1Elisabeth og RagnarKjell og Arnt Otto +Rundt tjue personer, flere av dem tidligere elever ved Brekke skole, deltok på kveldens historiske dugnad på gamle Brekke skole. Som vel kjent skal det gamle skolebygget fra 1849 nå restaureres med midler fra Norsk kulturminnefond og Østfold fylkeskommune. I kveld ble det jobbet iherdig for å åpne hage- og grøntområdet rundt skolen, et område som har grodd helt igjen. Målsettingen med dugnaden var m.a.o. både å skape et fint uteareal rundt det historiske bygget, samtidig som håndverkerne og dugnadsfolk som rykker inn kommende høst, skal ha så gode arbeidsforhold som overhodet mulig.  Bygget er for øvrig nå forsikret for en mill. samtidig som det er tegnet ulykkesforsikring for inntil 10 personer.

Oppstart på selve restaureringsarbeidet vil finne sted rundt 1. september , men allerede lørdag 25. juli blir det «åpen dag» på Brekke. Her vil det bli mulig å se deler av bygget, samtidig som det blir salg av plansjer og kart til inntekt for restaureringsarbeidet. Det jobbes også med underholdning i den nyryddede hagen denne dagen.

Sist, men ikke minst – en stor takk til den entusiastiske gjengen som i dag startet en lang , men spennende prosess med restaureringen av gamle Brekke skole.

Paul Henriksen                                                                                                                                         Leder i Hvaler kulturvernforening