Randi Utgård er død

Med Randi Utgårds (86) bortgang, har Hvalersamfunnet og Hvaler Kulturvernforening spesielt mistet en av sine store kulturpersonligheter. Gjennom engasjementet for å etablere bygdesamlingen i 1971, flere bøker og artikler, og ikke minst gjennom et stort dugnadsarbeid har Randi Utgård gitt et svært verdifullt bidrag til arbeidet med vår kystkulturelle arv og Hvalers historie spesielt. For sitt mangesidige arbeid har Randi Utgård mottatt Hvaler kommunes kulturpris. Vi lyser fred over Randi Utgårds gode minne.

Paul Henriksen, Leder i Hvaler Kulturvernforening

Hvalers bygdedag 2011 en stor suksess

Gråvær og duskregn til tross. Rundt 300 mennesker møtte fram da Hvaler Kulturvernforening og Kystmuseet Hvale inviterte til den tradisjonsrike bygdedagen på Nordgården, Spjærøy. Vi skal svært mange år tilbake for å finne tilsvarende oppslutning på en dag som ikke minst var preget av 40 år med kulturhistorisk arbeid. Gjennom utstilling foredrag, bildespill og en stor samling avisartikler, fikk de fremmøtte et bilde av en forening som har tatt steget fra bygdesamling til kulturelt satsningsområde. Om det siste ble nestoren

Rundt 300 mennesker fant veien til Kystmuseet pinseaften

i arbeidet Jan Arntzen intervjuet av Rolf Utgård. 15 nye medlemmer kunne også bokføres på en dag som må betengnes som en stor suksess.