Meget viktige bevilgninger for Kulturvernforenigens arbeid

Gladmelding I

I går kveld (13.12.) vedtok Hvaler kommunestyre budsjett for 2013 og økonomiplan for perioden 2014 – 2016. I dette vedtaket ligger også en bevilgning av stor betydning for det arbeidet Hvaler Kulturvernforening, i samarbeid med Kystmuseet, er i gang med i Museumshavna. Bevilgningen på kr 300.000,- over to år , er en investering i kommunens anlegg (ytre del av Nordgårdsbrygga). Her skal kommunes leietakere nå sikres en oppgradering av sine båtplasser. Men, denne investeringen støtter også opp om foreningens  planer for den videre utviklingen av havna,  noe vi selvsagt er meget godt fornøyd med. Foreningens verneverdige båter vil nyte godt av dette anlegget gjennom de båtplasser som nå vil bli etablert på sørsiden av brygga.

Her skal også nevnes at styret i Kulturvernforeningen har avsatt kr 30.000,- på neste års budsjett for å foreta grunnundersøkelser og annet forarbeide for videre arbeid i havna

Gladmelding II

Eka på bildet, i Kystmuseets eie, ligger nå trygt på land. En lignende eke vil nå bli restaurert for bruk for gjester til kystledhyttene.
Eka på bildet, i Kystmuseets eie, ligger nå trygt på land. En lignende eke vil nå bli restaurert for bruk for gjester til kystledhyttene.

I forbindelse med at foreningen leier ut to Kystledhytter gjennom Oslofjordens Friluftsråd, har vi hatt et sterkt ønske om å få minst en, helst to tradisjonsbåter , helst eker, for at gjestene skal få erfare å ro med båter som hører hjemme i miljøet. Fra Thor Ivar Olsen og familien har vi fått en slik gammel eke. I dag kom gladmeldingen fra OF og Forbundet Kysten om at vi har fått kr 20.000,- til istandsetting av eka. Samtidig fortsetter vi jakten på eke nr 2. Meld fra om du vet om en slik båt evt. en annen robåt som «hører hjemme» på Hvaler.

Varm opplevelse i kald desember

For de av oss som har jobbet med årets julemarked på Kystmuseet siden i september, har drømmen vært å få på plass et arrangement som appellerer både til store og små. Ikke bare som underholdning, men også som bidrag til å bygge en felles identitet knyttet til kystens liv og historie.

Mari Rubach fra Asmaløy barnehage var en av mange som gledet seg over årets julemarked på Kystmuseet.. Foto FB
Mari Rubach fra Asmaløy barnehage var en av mange som gledet seg over årets julemarked på Kystmuseet.. Foto FB

Både for Kystmuseet og Kulturvernforeningen som arrangører, for de 35 selgerne og de rundt 1000 som møtte opp for å oppleve «jul på Hvaler» ,  ble dagens julemarked i strålende, men kaldt vintervær, nettopp virkeliggjøringen av denne drømmen. Julemarkedet  på Kystmuseet har kommet for å bli. Her og nå er det imidlertid kun en ting å si – Ha en riktig god jul. Om ikke før,  så møtes vi i igjen på julemarkedet 2013.

 

 

Ny og viktig kunnskap om kystsamfunnet Hvaler – «Bustadnavn i Østfold».

Hva i all verden betyr navnet Loønd – et eldgammelt navn på Vesterøy i øykommunen Hvaler?  Professor i navnegransking ved Institutt for ligvistiske og nordiske studier, Tom Schmidt har en plan for hvordan han skal finne svaret.

Metoden har lange tradisjoner. På slutten av 1800-tallet gjorde navneforskerlegenden Oluf Rygh og språkprofessoren Sophus Bugge det samme som Tom Schmidt gjør i dag. De la ut på landeveien for å snakke med folk.De spurte dem ut om uttale og historie, og de observerte hvordan stedet så ut. Kunne en myr, en ås eller en eng ha gitt betydning til stedsnavnet?

For å finne betydningen av gamle stedsnavn, trengs også kunnskap om dialekter, gamle skriftformer, og om kart og terreng.I navnene kan det nemlig skjule seg norrøne sagn, tidligere landformer eller navn på mennesker som bodde der før noen kan huske.

Hvaler Kulturvernforening er i disse dager vertskap for Professor i navnegransking Tom Schmidt. Schmidt er nå i sluttfasen på arbeidet med boka som tar for seg «Bustadnavn på   Hvaler», det 12 bindet i en serie av bøker fra ulike områder av Østfold. Et viktig arbeid som vi gi ny kunnskap til forståelsen av Hvaler-samfunnet.

Når professor Tom Schmidt i disse dager besøker Hvaler, er allerede det meste av manus til boka på plass, men mer arbeid gjenstår. I sluttfasen av arbeidet vil Schmidt reise øyene på kryss og tvers for å studere topografi, dialekter, navn  og ikke minst lytte til ulike teorier til hva som ligger bak steds- og gårdsnavn.

Som en liten test på dette arbeidet; Den som tror at den populære ankringsplassen «Fredagshølet» på Seilø ha fått sitt navn etter ukedagen fredag da man drar ut for å treffe venner, fiske og ta en en øl eller to i helgen, tar skammelig feil. Med Tom Schmidts bok får vi det endelige svaret når den kommer ut i i årskiftet 2013/2014.

Første «spadetak» på veien mot realiseringen av Museumshavn

I reguleringsplanen for Kystmuseet med Brottet og området ved Skjelsbusundet, er det innarbeidet en fremtidig Museumshavn. Fra dette området ble det, fra midten av 1890-tallet og langt inn på sekstitallet,  skipet ut sten til Mellom-Europa, Sør-Afrika og Sør-Amerika. I dag fremstår området gjengrodd med siv (takrør), mens den ytre delen av bryggeområdet delvis har glidd ut. Målsettingen er imidlertid å utvikle området slik at dette i fremtiden kan fungere som en Museumshavn med bryggeanlegg for verneverdige båter, gjestehavn, museumsanlegg og servicefasiliteter for besøkende til området. På kveldens dugnad tok vi de første «spadestikk» for et prosjekt som nødvendigvis vil måtte gå over flere år, da dette blir et krevende arbeid både økonomisk og teknisk.

Med et 6 meter langt armeringsjern måler Eivind Nappen grunnforholdene i den fremtidige Museumshavna. Utover høsten vil vi kartlegge hele området. Så langt er målingene positive med tanke på mudring.

Som første steg på en lang vei mot en fullverdig Museumshavn, vil vi i høst starte undersøkelser av gunnforholdene for om mulig å mudre området neste år. Under fanen «prosjekter» på vår hjemmeside, vil du kunne følge det videre arbeidet både med dette og andre prosjekter Hvaler Kulturvernforening er engasjert med.

Årets bygdedag – en strålende opplevelse

Årets bygdedag ble på alle måter en strålende opplevelse med 200 – 300 besøkende i flott og varmt sommervær. Dette var den beste rammen som ønkes kan for en bygdedag der det kulturhistoriske arbeidet sto i fokus gjennom foredrag, utstilling, underholdning og den gode samtalen med kjente og mindre kjente.

Årets bygdedag ble arrangert i strålende og varmt sommervær.
Hvalerprofiler var temaet for årets utstilling. Her ved tre av dem i den solvarme maidagen.
Odd Magne Ulvunds utstilling «Hvalerprofiler», mennesker som på ulikt vis har bidratt til utviklingen av det Hvalersamfunnet vi kjenner i dag, var omfattet med stor interesse .

Hvaler Kulurrvernforening i samarbeid med Kystmuseet Hvaler inviterer til årets bygdedag pinseaften kl 12:00. På programmet i år står utstillingen «Hvalerprofiler» – bilder tatt av fotograf Odd Magne Ulvund, presentasjon av Rolf Utgårds bok om fremveskten av fisket og sjøbuene på Vestre Hvaler, samt underholdning av Brottungane og Hvaler musikkforening. Som alltid er bygdedagen synonymt med den gode praten men venner og kjente.

Bygdedag betyr utstilling, foredag og den gode humørfylte praten med venner og kjente.