Klargjøring for «avreise» til Skjelsbuveten

 

Eivind Børresen, Thor Ivar Olsen, Petter Wistner og Espen Wistner klargjør masta for avreise til Skjelsbuveten 12.05.
Eivind Børresen, Thor Ivar Olsen, Petter Wistner og Espen Wistner klargjør masta for avreise til Skjelsbuveten 12.05.

På den siste dagen i april ble de enkelte delene av den optiske telegrafen satt sammen, og masta er nå tilnærmet klar for «avreise» 12. mai. Som tidligere nevnt,  er det Nettpartner som sponer kulturvernforeningen med helikopterfrakt av masta fra området ved Brottet til Skjelsbuveten der fylkesordfører Ole Haabeth og Hvalers ordfører Eivind Borge, den 25. mai kl 14:00,  skal markere at den optiske telegrafen igjen er på plass på «Veten».

Paul Henriksen

Et lite løft for et helikopter – et stort løft for kulturvernforeningen

Nettpartner gir kulturvernforeningen flott støtte gjennom å betale helikopterfrakt av telegrafstasjonen til Skjelsbuveten
Nettpartner gir kulturvernforeningen flott støtte gjennom å betale helikopterfrakt av telegrafstasjonen til Skjelsbuveten

Mandag 12. mai blir etter alle solemerker en merkedag i Kulturvernforeningens historie. Da skal nemlig den optiske telegrafstasjonen løftes fra området ved Brottet til Skjelsbuveten. Det er Nettpartner, men et større engasjement i området, som har hyret European Helicopter AS til å utføre løftet av den rundt 350 kg tunge masta.  I den forbindelse vil vi sende en stor takk til Nettpartner som tar denne kostnaden for oss.

Et lite løft fra et helikopter betyr mye for de tunge løft dugnadsgjengen tar for det kulturhistoriske arbeidet på Hvaler
Et lite løft fra et helikopter betyr mye for de tunge løft dugnadsgjengen tar for det kulturhistoriske arbeidet på Hvaler

Den 25. mai kl 14:00 inviteres så alle interesserte til Skjelsbuveten for å markere at det er på plass en modell av den optiske telegrafstasjonen som  hadde en viktig funksjon i kystforsvaret de spente årene fram mot 1814.

Modellen av den optiske telegrafstasjonen blir reist på «Veten» temmelig nøyaktig et år etter at historiker Petter Ringen Johansen ga Hvaler Kulturvernforening utfordringen å lage en slik modell. Vi er stolte av å kunne levere i tråd med utfordringen.

Paul Henriksen                                                                                                                                        Leder i Hvaler Kulturvernforening

Skolehistoriske klenodier på Brekke

Som kjent arbeider Hvaler Kulturvernforening for bevaring og istandsetting av Brekke gamle skole, Hvalers første faste skole fra 1849. Til dette arbeidet ble det tidligere i år bevilget kr 40.000,- fra Østfold fylkeskommune til utarbeidelse av en tilstandsrapport. På grunnlag av dette materialet vil det i løpet av høsten bli søkt om midler fra Kulturminnefondet for en større istandsetting av et bygg med stor historisk verdi for Hvaler-samfunnet.

Plansjen som viser "Moses i sivet"  er en av mange skolehistoriske klenodier Hvaler Kulturvernforening nå tar hånd om.
Plansjen som viser «Moses i sivet» er en av mange skolehistoriske klenodier Hvaler Kulturvernforening nå tar hånd om.

Brekke 2

 

Med et klart apropos  til påsken – bildet av Jesus på korset

Brekke 3 Brekke 4

I tillegg til plansjer knyttet til kristendomsfaget, rommer samlingen bl.a en rekke kart og plansjer brukt i andre fag. De eldste plansjene vi registrerte i dag (15.4) var datert 1902.

I tillegg til det Brekke skole representerer i form av  kulturhistorisk og arkitektonisk verdi, «gjemmer» den gamle skolen på en stor «skatt» av stor interesse for alle de av oss som har syn for det historiske innholdet i skolen. På Brekke finner vi dette  i form av rundt 300 plansjer knyttet til fag som «kristendom», «naturfag», «geografi», «historie» og «regning». I tillegg rommer samlingen rundt 50 større geografiske kart og  «illustrasjoner» knyttet til mål og vekt samt forplantningslære.

Styret i Kulturvernforeningen vil nå bruke god tid på forvaltningen av dette historiske materialet. Det vi foreløpig ser for oss er at vi skal:

  • Avfotografere alle kart og plansjer i løpet av høsten 2014
  • Dokumentere materialet – i løpet av høsten 2014
  • Stille ut alle kart, plansjer og noen bøker i løpet av sommeren 2015
  • Sikre utvalgt materiale for permanent utstilling i huset ( Brekke gamle skole)
  • Selge overskuddsmaterialet for et evt. fond for bevaring av Brekke gamle skole

PaulHenriksen                                                                                                                                           Leder i Hvaler Kulturvernforening

Et 10 års-minne – Fra gjengrodd stenbrudd til sentral kulturarena

Jan Arntzen og Paul Henriksen feller de første trærne i Brottet sensommeren 2004Jan beregner Brottets senterpunkt

KLIKK PÅ BILDENE FOR STØRRE FORMAT

(1) Jan Arntzen og Paul Henriksen feller de første trærne i Brottet – sommeren 2004.         (2) Jan Arntzen  i gang med å beregne midtpunktet i Brottet

Tore Rasmussen - stener til tribunen skal delesEt lite jubileum - første rad er på plass

(3) Tore Rasmussen fra Sydengen, en av mange som stilte opp for å virkeliggjøre drømmen om Brottet.                                                                                                                                             (4) Vinteren gjør sin entre – i januar/februar kom de første ringene på plass i amfiet

Jan og Helge Fredriksen, arbeidet på tribunen har startetKåre Johansen og Helge Fredriksen får nok en tribuenesten på plassTreje rad skal på plass - Helge Fredriksen dirigerer gravemaskinen

(5) Høsten 2004 – med maskinkraft ble grunnlaget lagt for stensettingen av amfiet. Sparebankstiftelsen DNB ga oss 250.000,- til dette arbeidet.                                                   (6) Kåre Johansen og Helge Fredriksen bidro med stor arbeidsinnsats og viktig fagkunnskap.                                                                                                                                          (7)  Vinteren 2004/2005 ga gode arbeidsforhold  både for maskiner og folk som nå la ring på ring i amfiet

Kåre Johansen står for finarbeidet. Her sammen med Simen Thøgersen, Helge Fredriksen og Carl Erik DahlstrømPokerlaget skal settes

 (8) Velfortjent hvil for dugnadsfolket – Karl Erik Dahlstrøm, Helge Fredriksen, Kåre Johansen  og Simen Thøgersen.                                                                                                          (9) Utfordrende både for aktører og dugnadsfolk  –  Mens dugnadsgjengen sto på for fullt, gikk prøvende sin gang – her skal pokerscenen i «Stenhogger’n» settes.

Våren 2005 har kommet . De øverste radene plasseres inn . På bildet bl.a. Carsten Henriksern, Jan Arntzen, Jan Gunnarsen, Jon Helge Holte Stenhoggern ble en stor suksess. Feires med champagne i glasset. Marit Moum Aune og Thøger i sentrum

(10) Kun dager igjen til premieren 14. juli 2005 – full innsats under ledelse av Jan Arntzen (11) Regissør Marit Moum Aune får en fortjent klem av manusforfatter Hans Petter Thøgersen etter premieren 14.7.2005. Brottet amfi har kommet for å bli!

 20050714-sj.jpg

Premieren på Stenhogger’n 14.07.2005 – et år etter at arbeidet på amfiet startet opp