Viktig bok for forståelsen av våre gårds- og stedsnavn som del av kulturhistorien

Ønsker du å kjenne den historiske bakgrunnen for, og utviklingen av skrivemåten for navn som  Korshavn, Dypedal, Herføl, Høkeli, Homlungen, Lauer eller Tisler, da er kilden eller boka som gir oss denne kunnskapen, sammen med kunnskap om godt over 1000 andre steds- og gårdsnavn på Hvaler nå på plass.

Professor Tom Schmidt ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo er mannen bak den 13. boka i rekken "Bustadnavn i Østfold - Hvaler"
Professor Tom Schmidt ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo er mannen bak den 13. boka i rekken “Bustadnavn i Østfold – Hvaler”

Siden 2012 har professor Tom Schmidt ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved UniO jobbet med den 13 boka i rekken av bøker om “Bustadnavn i Østfold,  Hvaler”. Boka er utgitt på Novus forlag med støtte fra Norges allmennvitenskaplige forskningsråd.

Hyggelig er det også at Tom Schmidt i bokas forord gir en takk til Hvaler Kulturvernforening som har hjulpet med lokale navnkart og omvisning på Øyene under arbeidet med boka.

Takk Gunnar Aleksandersen

Selv om vi i noe tid har vært kjent med at Gunnar Sten Aleksandersen var alvorlig syk, er det med stor sorg beskjeden nå har kommet om at han er død, 61 år gammel. Med Gunnars bortgang har familien mistet et kjært midtpunkt, Hvaler-samfunnet en humørspreder og engasjert person. For Hvaler Kulturvernforening betyr dette at vi har mistet en dyktig regnskapsfører og mangeårig støttespiller.

Ikke bare har Gunnar, gjennom firmaet GLM-regnskap, sørget for orden og oversikt i en stadig utvidet virksomhet ikke minst knyttet til Brottet. Gunnar svarte oss på “alt” til alle tider og var tryggheten der vi andre var amatører. At humørsprederen og kjernekaren Gunnar er borte, er svært tungt, men vi tar med oss alle gode minner og den kunnskap han tilførte oss.

Vi lyser fred over Gunnar Aleksandersens gode minne

Styret i Hvaler Kulturvernforening                                                                                                       Paul Henriksen