Arbeidet på gamle Brekke skole skyter fart

Et sterkt dugnadslag med stor faglig bredde stilte på Brekke i ettermiddag: Asger Bentsen, Sæming Koppang, Bjørn Reffsgård, Kjell Brobakken, Arild Bjørn Andreassen, Jan Borger Berntsen, Kai Karlsen, Frode Lund, Eivind Børresen og Ragnhild Nordengen
Et sterkt dugnadslag med stor faglig bredde stilte på Brekke i ettermiddag: Asger Bentzen, Sæming Koppang, Bjørn Reffsgård, Kjell Ole Brobakken, Arild Bjørn Andreassen, Jan Borger Berntsen, Kai Karlsen, Frode Lund, Eivind Børresen og Ragnhild Nordengen

Dugnadsarbeidet på gamle Brekke skole skyter nå fart. I tillegg til at det var rekordfremmøte på dugnaden i ettermiddag, har byggmester Svein Rognli og hans folk nå skiftet ut råtne partier i frontveggen og fått på plass spikerslag slik at ytterpanel igjen kan komme på plass.

IMG_0053

Sæming Koppang betrakter arbeidet som nå er utført på frontveggen

IMG_0050IMG_0055

Asger Bentzen og Kai Karlsen utførte viktig murerarbeid både på pipa og grunnmuren.

Ikke minst sto murerarbeidet i fokus på Brekke i dag. Asger Bentzen , assistert av Kai Karlsen, har murt pipa i 3. etasje opp mot taket. Her skal det nå åpnes slik at pipa over tak kommer på plass før høst og vinter setter inn. I tillegg gikk murerne i gang med å legge ny fugemasse i grunnmuren.

Bordet på Brekke

Sverre Johnsen - bordet på Brekke"spor" etter barneføtter er det mange av på fotlista på langbordet.

Til venstre langbordet på Brekke slik det er tegnet av Sverre Johnsen og gjengitt i bygdeboka. Bordet vi har “funnet” på Brekke, er til forveksling lik bordet på tegningen.

I den første tiden det var skole på Brekke satt elevene ikke ved pulter , men ved et langbord slik det fremgår av en tegning på side 446 i Inger Jensens bygdebok “Havet var leveveien”.  Under arbeidet på Brekke skole har vi “funnet ” et slikt langbord, godt slitt av barneføtter. Om akkurat dette bordet har stått på Brekke på midten av 1800-tallet vet vi jo ikke sikkert, men med stor sannsynlighet har bordet stått i en eller annen skolestue langt tilbake i tid. Bygdeboka kan fortelle følgende: I 1850 hadde skolelokalet (på Brekke) to bord og sju benker. Benkene var brunmalte med en utstående list langs sidene til støtte for føttene. Bordene var svartmalte. Vi vet jo ikke noe om benkene på Brekke, men bordet har en slik “fotlist” på hver side.

Sikkert er det at bordet vil bli tatt vel vare på og med tid og stunder inngå i det miljøet vi ønsker å skape på gamle Brekke skole

Paul Henriksen

 

Dugnadsmosaikk i sensommerkvelden

IMG_0014IMG_0008

Mosaikk både i form av et mangfold av  jobber og fargespill kan stå som overskrift på mandagens effektive dugnad i vakkert sensommervær. Løpende meldinger om at FFK spilte godt og gikk opp til 2 – 0 i oppgjøret mo Jerv på Stadion, la heller ingen demper på fremdriften.

Asbjørn Svensby og Per Christiansen fester de siste dragerne som skal bære de siste kvadratmeterne av dekket mot land.
Asbjørn Svensby og Per Christiansen fester  dragerne som skal bære de siste kvadratmeterne av dekket mot land.

Vi er kommet så langt nå at vi kun er få meter igjen fra avslutningen mot land. I uke 36 kommer Kystmiljø tilbake med pram og maskin for å sette flere påler. Noen flere dragere skal på plass, men da er også grunnlaget lagt for å kunne avslutte arbeidet i høst godt innenfor den oppsatte tidsplanen.

Carsten Henriksen klargjør moringer som skal plasseres ut som akterfester
Carsten Henriksen klargjør moringer som skal plasseres ut som akterfester

I tillegg til å arbeide på selve brygga, ble det derfor i dag også jobbet med å klargjøre nye moringer som akter fester . Det betyr at vi nå gjør klar fem båtplasser i den nye Museumsbrygga, båtplasser tiltenkt tradisjonsbåter.

Espen Wistner (25) og Jonas Jonasen (15) bærer dugnadstradisjonen videre
Espen Wistner (25) og Jonas Jonasen (15) bærer dugnadstradisjonen videre

Undertegnede får mange hyggelige tilbakemeldinger fra folk i bygda som legger merke til arbeidet med, og fremdriften i, de stor dugnadsprosjektene. Ofte er kommentaren at “det er jammen godt vi har så mange pensjonister som står på”. De som kommer med slike tilbakemeldinger har selvsagt helt rett i det; vi er svært godt forspent med dyktige pensjonister ( og noen fortsatt yrkesaktive) som nå bruker av sin yrkeskompetanse og erfaring for fellesskapet. Det jeg imidlertid kan melde tilbake er at vi også er så heldig å ha to unge og meget dyktige unge menn, Jonas (15) og Espen (25), på laget. Hver mandag stiller de opp og gjør “manns jobb” i dag for å ferdigstille Mundastua.

Paul Henriksen

Mennesker på Brekke

Brekke 1848

I arbeidet med gamle Brekke skole handler naturlig nok mye om det rent bygningstekniske og hva som i så måte er historisk riktig å gjøre eller ikke gjøre. Viktig er det imidlertid å ta med seg også de personlige opplysningene vi kan samle inn. Noe har vi både i form av tekst og bilder, men  fortsatt er mye  udokumentert. Vi håper derfor at de mange som er opptatt av Brekke skoles historie,  vil bidra til å fylle de historiske hullene som det fortsatt er mange av.

En som vi imidlertid har en god del kunnskap om, og har bilder av, er Andreas Nilsen, kirkesanger og lærer ved skolen i over 50 år fra 1884 til 1917. Hans kone Katrine Christiansdatter Baardsen,  er så vidt vi vet ikke presentert før.  Katrine Christiansdatter Baardsen

Bildene under har vært vist tidligere, men vi viser dem gjerne igjen til et nytt og større publikum. Det er lærer og kirkesanger Andreas Nilsen, bestefar til Andreas Madsen (formannskapssekretær og lokalhistoriker)og oldefar  bl.a. til Carl Erik og Sidsel Madsen, som er gjennomgangspersonen på alle disse bildene. Bildene, som antatt er fra rundt århundreskiftet, er gitt  av familien Madsen  til Hvaler kulturvernforening i forbindelse med restaureringsarbeidet.

Kirkesanger Andreas Nilsen Scan0009 Scan0010 Scan0011 Scan0015

 

Paul Henriksen

 

 

Brekke-dugnad med stor bredde

IMG_9954IMG_9942

Asger Bentzen og Ragnar Holthe i tenksom prat om arbeidet med pipesystemet fra grua og bakerovnen i 1. etasje til 3. etasje der Asker starter opp murerarbeidet  førstkommende onsdag.

IMG_9951IMG_9953

IMG_9956

I tillegg til oppstart på arbeidet med de ulike delene av pipeløpet, er fokus for tiden på ytterveggene . Her skal ny panel opp på noen av sidene, mens vi på andre setter opp igjen de gamle bordene og feller inn med friskt treverk der råtne og skadde deler må tas bort.  Ragnhild Nordengen, Kjell Ole Brobakken, Bjørn Reffsgård, Jan B. Berntzen og Paul Henriksen svingte kost og  skrape i kveld.

Sist, men ikke minst hører det med å gi honnør til Eivind Børresen for forbilledlig tilrettelegging og planlegging, en forutsetning for en vellykket dugnad som den på gamle Brekke skole i kveld. Kommende onsdag er vi i gang igjen – møt opp om du kan fra 16:00 og ut over. Her er det arbeid til alle.

Paul Henriksen

Kystledhytta Klyven tilrettelegges for rullestolbrukere

Utleie av Stenhoggerhytta og Klyven (bildet) i samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd har gitt viktige inntekter for  Kulturvernforeningen, men ikke minst bidratt til å åpne området ytterligere for allmennheten.
Kystledhytta Klyven skal nå legges til rette for rullestolbrukere

Med kr 15.000,- bevilget fra Lions julelotteri, vil kystledhytta Klyven bli til rettelagt for rullestolbrukere før kommende sesong starter opp rundt påsketider. Døra på bildet er imidlertid  for smal med tanke på rullestol (nødvendig med 90 cm bredde). Det betyr at en ny dør må inn, men da på nordveggen hvor det også vil bli bygget en rampe. En slik omgjøring vil også tilsi endringer inne i hytta med nye sengeløsninger.

Det er imidlertid ikke bare inne at Klyven vil få en standard-økning. Også ute vil det gjøres forbedringer i form større og mer skjermet uteplass. Sist, men ikke minst vil taket,  både på Stenhoggerhytta og Klyven,  blir forbedret for å unngå væte og råteskader.

Paul Henriksen

 

Landkjenning i kveld for Hvalers flotteste brygge.

22.08. 1 22.08. 2

Ikke minst takket være den innsats  ildsjelene Kennet Baarstad og Leif Hansen har lagt for dagen i sommer, ligger vi nå rundt to måneder foran tidskjemaet på den nye Nordgårdsbrygga. Selv om vi nok har et par mandagsdugnader igjen før dekket er “helt i land”, fikk vi “landkjenning” i kveld. Det som fremstår nå er det vi har drømt om lenge – et sammenhengende område der elementer fra kystens kultur bindes sammen til et “kystkulturelt senter”. På bildet over til høyre er dette representert ved kystledhyttene, kystlekeplassen og brygga. Ikke rart entusiasmen i dugnadsgjengen er stor.

IMG_9922 (2)22.08. 3

Mens de fleste i dugnadsgjengen var engasjert  med landfeste og bæring for nytt dekke, var andre i gang med å legge grunnlaget for skjørt rundt brygga. Med den tidsbesparing som Leif og Kennet har sørget for i sommer, og med gode arbeidsforhold i ukene som kommer, vil  Nordgårsbrygga stå ferdig i løpet av  oktober. Dette så langt bevilgningen fra kommunen rakk!!

Kystlekeplassens stolthet skøyta "Takaka" er vel plassert. Nå starter et større arbeid for å få skøyta satt si stand etter de krav som settes til en lekeplass.
Kystlekeplassens stolthet skøyta “Takaka” er vel plassert. Nå starter et større arbeid for å få skøyta satt si stand etter de krav som settes til en lekeplass.

Kystlekeplassen og den nye brygga vil bli et sammenhengende hele. Tett inntil brygga finner vi nå “verdens største hummerteine”. en fiskeruse til å til å rulle rundt i, en tradisjonell eke, og ikke minst Takaka, skøyta som garantert vil bli en vinner i området når den er satt i stand og klargjort for lek. I dag sikret vi skøyta for å unngå ulykker, “i morgen” starter vi arbeidet med å  gjøre skøyta  til en spennende “installasjon” i kystlekeplassen.

Paul Henriksen

 

 

Rekordsesong for kystledhyttene, men fortsatt ledige dager i høst

Mundastua 2IMG_9174

Det går mot nok et rekordår for kystledhyttene i Oslofjord-området . Dette melder NRK Østfold i en større dekning både på TV og radio sist fredag (18.08). I reportasjen brukes kystledhyttene ved Brottet på Spjærøy som illustrerende eksempler på nettopp denne utviklingen. Se innslaget på NRK Østfold TV under, et innsalg som også gikk på Østlandssendingen

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestfold#t=7m38shttps://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestfold#t=7m38shttps://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestfold#t=7m38s

Det å kunne være i båt på "gammelmåten" nevnes av mange som et viktig forhold ved valg av kystledhytte. Hyttene ved Brottet har to gamle eker som er mye i bruk
Det å kunne være i båt på “gammelmåten” nevnes av mange som et viktig forhold ved valg av kystledhytte. Hyttene ved Brottet har to gamle eker som er mye i bruk

Hva er det bidrar til en slik utvikling der hyttene ved Brottet nå  passerer 210 døgn booket så langt i år, det samme tallet vi hadde for hele sesongen 2015. Årsaken til økningen både i Oslofjord-området generelt og på Hvaler spesielt, er å finne i følgende forhold:

  • Flere og flere velger å feriere i trygge omgivelser i Norge, noe som slår positivt ut også for kystledhyttene
  • Mange vet å verdsette en enkel ferieform der det er aktivitetstilbud  knyttet både til sjø og land
  • Antall hytter har steget de siste årene. I Oslofjordområdet finner vi nå 52 kystledhytter hvorav sju er på Hvaler
  • For kystledhyttene ved Brottet er tilgjengeligheten meget god både fra sjø og landsiden
  • På to av tre hytter ved Brottet er det mulig å ha med husdyr

FORSTATT GODE MULIGHETER FOR LEIE I HØST

Selv om bookingtallene for 2016 er meget gode, så betyr ikke det at det ikke fortsatt er muligheter. På våre tre hytter Stenhoggerhytta, Klyven og Mundastua er de aller fleste helgene både i september og oktober fortsatt ledig. Benytt deg  av muligheten og bestill nå, ja hvorfor ikke tilbringe høstferien i en av de vinterisolerte hyttene ved Skjelsbusundet. Bestille gjør du via hjemmesiden til Oslofjordens friluftsråd: http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of/kystleden?displaypage=TRUE&element_id=16217

Paul Henriksen

 

 

Gjør som Morten og Sunniva når en stor merkedag skal feires – velg Brottet!

Både i regi av kirken og Humanetisk forbund; Brottet kan være den spesielle rammen for vielsen. Her fra dagens (20.08.) seremoni da Morten og Sunniva ble viet i Brottet
Både i regi av kirken og Humanetisk forbund; Brottet kan være den spesielle rammen for vielsen. Her fra dagens (20.08.) seremoni da Morten og Sunniva ble viet i Brotte

Er du selv eller noen du kjenner på jakt etter en spesiell ramme for  vielse, åremålsdag eller annen markering av livets store merkedager? Gjør som Morten og Sunniva og flere med dem har gjort de siste ukene: Velg Brottet som spesiell ramme for feiringen. Vielsen, enten i borgerlig eller kirkelig regi,  finner sin fine form i Brottet. Ønsker du i tillegg å dekke langbord til inntil 60 personer, har vi også kapasitet til å klare dette i Amfigrotta i tilknytning til Brottet. Kontakt oss for omvisning og priser: paulh@online.no ( 41463771)

IMG_9000

Paul Henriksen

Tungt løft på kystlekeplassen og historisk sus på Brekke

Skøyta Takaka på vei til "tørrdok" i kystlekeplassen
Skøyta Takaka på vei til “tørrdok” i kystlekeplassen

I dag kom skøyta “Takaka” på plass på kystlekeplassen ved Brottet, etter en spennende og lenge planlagt reise fra Isegran der skøyta har ligget i flere år for historisk gjennomgang, en gjennomgang som har konkludert med at dette ikke er en Hvaler-skøyte. Når så ikke er tilfelle, er skøyta god nok til å bli en spennende “installasjon” i kystlekeplassen tett ved den nye Nordgårdsbrygga.

Med forarbeid av Morten Nordheim og fagkyndig bistand fra Thor-Ivar Olsen, er den nye attraksjonen på kystlekeplassen nå på plass. Et omfattende arbeid gjenstår imidlertid før barna blir ønsket velkommen ombord
Med forarbeid av Morten Nordheim og fagkyndig bistand fra Thor-Ivar Olsen, er den nye attraksjonen på kystlekeplassen nå på plass. Et omfattende arbeid gjenstår imidlertid før barna blir ønsket velkommen om bord

På gamle Brekke skole var det også en fin dugnad denne varme sommerkvelden som ble avsluttet med at 70 – 80 personer på kulturhistorisk vandring besøkte den gamle skolen. Her fikk “vandrerne” informasjon både om husets mangesidige historie og restaureringsarbeidet. Men før den kulturhistoriske vandringen nådde til Brekke ble det tid både til malearbeid, fuging i muren på frontveggen, og ikke minst skraping av ytterdøren som nå skal males.

Vegg, mur og ytterdør Ytterdør

På bildet til venstre maler Kjell Ole Brobakken ferdig nordveggen, Eivind Børresen fuger grunnmuren og Ragnhild Nordengen har gått løs med skrape og børste på frontdøren, et arbeid som Paul H, og Gitte Gram Swensson gjerne deltar i. I løpet av høsten håper vi å kunne ha på plass en nymalt ytterdør og en frontvegg som også vil “skinne”.

Paul Henriksen

Da er vi i gang igjen!

IMG_9840IMG_9845 (2)

Carsten Henriksens gode humør og replikker og Espen Wistners entusiastiske hopp fra den nye brygga kan stå som symbol på den entusiasme som preget dagens oppstart på dugnad-sesongen.

Mandag var foruten oppstart på dugnad-sesongen, dagen da entreprenør Morten Norheim  inntok området ved den nye brygga der kystlekeplassen er under utvikling. Det Morten nå bistår oss med,  er å klargjøre en større grop der skøyta Takaka skal ha sin fremtidige posisjon i kystlekeplassen. Pt ligger Takaka på Kråkerøy.

Takaka 2Takaka 1

 

Paul Henriksen