Med bilder fra Ingerholmen ca 1930 setter vi punktum for 2016.

Med en bildeserie tatt på Ingerholmen nord i Asmaløysundet rundt 1930, setter vi punktum for kulturvernforeningens blogg i 2016. Bildene viser kua til Marie Kviberg som skal til oksen på Storengkilen, Spjærøy. Et kulturhistorisk minne fra den gang det var fast bosetting på Ingerholmen og to eker måtte føyes sammen for stabil overfart og videreføring av “slekten”.

scan14-2marie-kviberg-ca-1930

frakting-av-ku-2frakting-av-ku-3fakting-av-ku-4frakt-av-ku-5

Vi ses i 2017!

Paul Henriksen

Hvorfor ikke planlegge neste års nyttårsfest, konfirmasjonen, bryllupet, 60-års laget…….. i Amfigrotta?

Kanskje et underlig spørsmål å stille dagen før vi skal skifte fra 2016 til 2017, men hvorfor ikke allerede nå planlegge leie av Amfigrotta (ved Brottet) for feiringen neste år eller  avslutningen med kolleger til sommeren, den forestående konfirmasjonen, bryllupet, barnedåpen eller det hyggelige treffet med venner som dere har snakket om lenge?

img_9000 img_9019 img_9020

I Amfigrotta kan vi dekke for inntil 60 personer. Ta kontakt for leie enten på mail til : paulh@online.no eller på 41463771. Leiepriser fra 1.1.2017:
Pris pr dag : Mandag til torsdag kr 1500,-
Fredag, lørdag og søndag:
1 dag kr 2.500,-
2 dager kr 3.000,-
3 dager kr 3.500,-

Vask er inkludert i prisen.

Ønsker du å leie Brottet amfi for eksempel for vielse eller annet arrangement, avtales dette spesielt.

 sunniva-og-morten-20-08-2016Så langt har vi hatt fire vielser i Brottet amfi

Vi utbedrer Amfigrotta i 2017

img_08851

Dugnadsgjengen på befaring for å planlegge utbedringene som skal gjøres i januar/februar

Gjennom  utleievirksomheten, som vi har stått for i halvannet år nå, har tilbakemeldingene vært svært hyggelige. Imidlertid har vi sett at vi kan forbedre standarden ytterligere både når det gjelder kjøp av ny oppvaskmaskin (steamer), ved bedre kjølekapasitet og ved å tilrettelegge kjøkkenet på en bedre måte. Dette arbeidet skal dugnadsgjengen i gang med fra andre uke i januar til midten av februar. Det vil derfor være stengt for utleie i denne perioden.

Velkommen til å leie Amfigrotta eller Brottet. Da støtter du også det mangesidige arbeidet til Hvaler kulturvernfornening.

Da ønsker vi dere alle en riktig fin nyttårsfeiring og ikke minst et godt og fredelig nytt år.

Paul Henriksen                                                                                                                                       Leder i Hvaler kulturvernforening

Takk for at du følger oss – bli med oss videre!

2015-10-15-15-56-20deling-av-fat-mister-presisjon

De siste dagene av desember gir oss anledning til å oppsummere året vi nå legger bak oss.  Dette har vi også gjort tidligere, men da med fokus på økonomisk støtte, medieoppmerksomhet og dugnadsinnsats i 2016.

Tilbakeblikk gjør vi også i dag gjennom å sette fokus på den sterke økningen vi registrer i antallet “følgere” både på hjemmesiden og facebook. På begge disse arenaene er økningen meget gledelig med over 1100 følgere på facebook, en økning på over tre hundre siste året.

 

På facebook har vi nå over 1100 følgere, et meget høyt tall tatt i betrekning foreningens størrelse
På facebook har vi nå over 1100 følgere, et meget høyt antall  tatt i betraktning foreningens størrelse (280 medlemmer)

Det er imidlertid på hjemmesiden at vi opplever den helt store “følger-skaren”. Mens vi i 2015 kunne registrere 10.000 personer som gjorde  28.400 “klikk” på ulike sider (visninger), er tilsvarende tall for 2016 31.600 “klikk” gjort av 14.800 personer. I tillegg vil vi  legge til at i løpet av 2016 har folk i over 50 land verden over, med en eller annen relasjon til Hvaler,  fulgt oss . Dette er inspirerende, ja vi blir ydmyke over hvor mange det er “der ute” som finner noe interessant om pågående prosjekter, historiske og kulturhistoriske temaer, reportasjer fra arrangementer og hyggelige meldinger om økonomisk støtte .

Nærmere 15000 personer i over 50 land besøkte kulturvernforeningens hjemmeside i 2016
Nærmere 15000 personer i over 50 land besøkte kulturvernforeningens hjemmeside i 2016

Da er det bare å si; Takk for at dere følger oss , det inspirerer oss til ytterligere innsats. Følg oss også i 2017!

Paul Henriksen

 

 

Sommerens oppsetting i Brottet er klar!

en-midtsommernatts-drom

Shakespeare’s  klassiske komedie “En Midtsommernattsdrøm” vil bli kommende års hovedoppsetting i Brottet amfi. Her fra oppsettingen i 2013 med Aina Gundersen og Bjørnar Spydevold i hovedrollene.

Musikkspill  med lokalhistorisk klang som Stenhoggern, Brottsjø, Frihetsspranget og Sommerdrømmen har vært, og vil fortsatte være, bærende for det som settes opp av stykker  i Brottet. Dette forhindrer ikke at det også fra tid til annen, med suksess,  har vært spilt komedier som Holbergs Jeppe og En Midtsommernattsdrøm av Shakespeare. Kommende sommer blir det nok et gjensyn med  Shakespears klassiske komedie fra 1595.

I 2013 var det Aina Gundersen og Bjørnar Spydevold som fylte hovedrollene i stykket. Så langt er det ikke klart hvem som tar disse rollene i neste års oppsetting

Fredag 14 juli er det premiere på ”En Midtsommernattsdrøm”. Svein Gundersen har laget nye smektende melodier, Hans-P. Thøgersen har nydiktet og tilpasset stoffet for Brottet, og Ole-Hermann Gudim Lundberg er nok en gang klar med regien på stykket som vil bli laget som en turneversjon som også er tenkt vist på lokale kulturhus.

Se riksteaterets trailer for Shakespears komedie

Paul Henriksen

Hvilke “dører” skal åpnes i 2017?

Utvidet samarbeid med Hvaler kommune i 2017?

stolpehuset14387874998491

Den “døra” som det knytter seg mest uvisshet til  kommende år, er den som kan åpne for et et utvidet samarbeid med Hvaler kommune. Som flere vil være kjent med er det i budsjettet for 2017 avsatt ikke mindre enn kr 500.000,- til et prosjekt, som både er tenkt å gi kulturvernforeningen et driftsgrunnlag, men som også innebærer at kulturvernforeningen tar et administrativt ansvar for enkelte av kommunens kulturminner, her representert ved stolpehuset (stabburet på Brekke) og Akerøy fort. Samtaler på nyåret, og behandling i foreningens styre, vil avklare om det er grunnlag for å følge opp det som er intensjonen i budsjettet vedtatt av H, Frp og Mdg, nemlig å utnytte kompetansen kulturvernforeningen representerer knyttet både til samfunnsutvikling og kulturminnevern.

Videre innsats på gamle Brekke skole, i 2017 først og fremst innvendig.

img_1172

Den nyrestaurerte døra på gamle Brekke skole skal åpnes i 2017 for oppstart på innvendig arbeid.

Hvaler kulturvernforening har bak seg et meget aktivt år med ferdigstilling av Nordgårdsbrygga, ny kystledhytte, arbeid i Amfigrotta, arbeid på kystlekeplassen og i Brottet. Dette i tillegg til et omfattende utvendig arbeid på Brekke skole, der kun malearbeid på sørveggen nå gjenstår.

img_1175

Mens Brekke skole nå får et flott ytre, gjenstår det å se hvem som skal følge opp den gamle lærerboligen som kommunen nå legger ut for salg. Håpet er at de to husene skal utfylle hverandre både i forhold til eksteriør og med tanke på aktivitet.

Ferdigstilling og forskjønning i området ved Brottet og Museumshavna

I området med Brottet og Museumshavna vil 2017 i stor grad handle om å ferdigstille prosjekter som i alt for mange år har stått “halvferdig”. Dette gjelder spesielt stensettingen rundt Amfigrotta og ferdigstilling av kystlekeplassens mange installasjoner.

img_1196_liimg_1207

img_1206

Da det ble gitt byggegodkjenning for Amfigrotta i 2009, var en av forutsetningene at “Grotta” skulle “pakkes inn” med granittblokker (se tegning på murveggene).  Med tanke på at selve amfiet ble bygget i løpet av 8 – 9 måneder, bør denne avblenningen kunne gjennomføres i løpet av 2017 om økonomien gir mulighet for dette.

I området nedenfor Brottet er det lagt til rette for 12 – 15 parkeringsplasser for biler knyttet til forestillinger/arrangementer i Brottet og båtplasser i havna. I løpet av året skal kabler legges i bakken og et lag subus påføres før sommeren. Planen er også å utvide serveringsareaelet ved kiosken.

Utbedring av takene på to kystledhytter og tilrettelegging for rullestolbrukere.

img_1004

Arbeidet med å legge til rette kystledhytta Klyven for rullestolbrukere er allerede i gang. I tillegg skal takene på de to eldste hyttene utbredes og inventar/utstyr skiftes ut. Med dette håper vi å møte kommende sesong med oppgraderte og mer tilrettelagte kystledhytter. Allerede nå kan vi glede oss over at hele 60 døgn er forhåndbooket for sesongen 2017

Videre arbeid med kystlekeplassen

img_1129img_1204

Kystlekeplassen er også et prosjekt som skal drives fram nærmere en avslutning i 2017/2018. Dette er et prosjekt som vi har jobbet med i flere år takket være støtte fra Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB. Nylig fikk vi også støtte fra Hvaler hytteforening til dette prosjektet Det er særlig installasjonene i området ved Nordgårdsbrygga som vil få fokus i 2017 med tilrettelegging bl.a.  av grillplasser, istandsetting av “verdens største tene”, skøyta Takaka, fyrlykta med mer.  På bildet til høyre over , ser vi en halv livbåt som vil bli reist på høykant og anrettet med benker. Dette knyttet til en av grillplassene. Den fargerike “væla” er også tenkt som sitteplass i dette området.

Som det vil fremgå av ovenstående er det arbeid så det holder også for 2017. Dugnadsinnsatsen så langt har vist at når fellesskapet er godt , kan det utføres store løft som kommer mange til gode.

Bil med oss også i 2017 og husk; her er det plass til flere hender. På Brekke jobber vi onsdager på ettermiddagen. I Brottet hver mandag fra kl 17:00 til 2030.

Med ønske om en fortsatt god jul

Paul Henriksen

Takk for følget i året som ebber ut og en riktig god jul til dere alle! Håper du blir med oss også i 2017. Det blir ganrantert et spennende år!

 

Kjære medlemmer, støttespillere i næringslivet, i det offentlige og i media.

 

Mari Rubach - Foto FBOLYMPUS DIGITAL CAMERA

ÅRET 2016 TAKKER FOR SEG OG VI FOR  FØLGET

 

1428513467065_1img_1154

Gamle Brekke skole har gjennomgått det store hamskiftet (utvendig) på halvannet år. Bildene er tatt 7.4.2015 og 22.12.2016

Året 2016 er i ferd med å bli historie. Kun en drøy uke er igjen før vi starter et nytt kapittel i kulturvernforeningens mangesidige arbeid. Før så skjer, ønsker jeg på vegne av styret  å takke dere alle for økonomisk støtte, støtte til praktiske tiltak , men ikke minst for en mangesidig dugnadsinnsats på de ulike prosjektene, ved lotteribordet, på styremøtene og på alle arrangementene.

2016 er året da vi bl.a.:

 • Mottok Oslofjordprisen av Oslofjordens friluftsråd
 • Bygget ferdig en 800 kvadratmeter stor brygge, Nordgårdsbrygga.
 • Bygget ferdig en ny kystledhytte, Mundastua
 • Tok et langt steg videre på Brekke skole gjennom å legge ny panel på to av veggene, reparere ytterdør og vinduer, mure pipe over og under tak samt reparere grunnmuren
 • Fikk på plass en rekke nye installasjoner på kystlekeplassen
 • Registrerte låver som del av kulturminnearbeidet i Hvaler kommune
 • La til rette for 12 “fulle hus” med Brottungær og Sommerdrømmen i Brottet.

Espen Wistner (25) og Jonas Jonasen (15) bærer dugnadstradisjonen videreimg_0436

2016 er året da vi ble støttet økonomisk av:

 • Sparebankstiftelsen DNB
 • Hvaler hytteforening
 • Hvaler kommune
 • Østfold fylkeskommune
 • Norsk kulturminnefond
 • Lionsklubbene

2016 er året da vi spesielt vil takke følgende næringsbedrifter som har støttet oss både gjennom “gode” rabatter, tekniske tjenester, råd og veiledning:

 • Bygger’n Hvaler ved Hans Petter Delås
 • Hvaler Rørleggerbedrift ved Rune Svennes
 • AL Elektriske ved Jarle Larsen
 • Kystmiljø AS ved Odd Petter Grindahl
 • Elektrokonsulenten AS ved Terje Johansen
 • Rørleggermester Ingar Langsholdt
 • Entreprenør Morten Nordheim
 • Entreprenør Reidar Juul Reinertsen

Ønsker du å se lese om, og ikke minst se bilder fra, den enestående dugnadshistorien fra 2004 – 2016 gå inn på følgende link: dugnadshistorien-versjon-utsendt-2-12

Med bilde av Brekke -nissen som prøvekjørte den nye pipa ønsker jeg på vegne av styret alle en riktig god jul og ser fram til videre samarbeid i 2017 

Brekke-nissen prøvekjørte den nye pipa som er nå er klarert som adkomstvei 24. desember - god jul!
Brekke-nissen prøvekjørte den nye pipa som er nå er klarert som adkomstvei 24. desember – god jul!

Paul Henriksen                                                                                                                                       Leder i Hvaler kulturvernforening

 

Kystlekeplassen får flotte informasjonstavler

Arbeidet med kystlekeplassen pågår både på kystmuseet og i området ved den nye Nordgårdsbrygga
Arbeidet med kystlekeplassen pågår både på kystmuseet og i området ved den nye Nordgårdsbrygga

Som vel kjent arbeider Hvaler kulturvernforening med prosjektet “Kystlekeplassen”, anlagt både ved kystmuseet og i havneområdet ved Brottet. Målsettingen med denne spesielle lekeplassen er at barn, unge og for den del voksne skal ha det gøy gjennom lek. Det som imidlertid også er viktig for oss, er å formidle kunnskap om  kystsamfunnets historie. Dette håper vi å oppnå både gjennom de ulike lekeapparatene, men også i form av informasjonstavler knyttet til den enkelte installasjon.

Vi har nå fått fire av tavlene som nå snart vil bli montert. Det er Kathrine Sandstrøm som har tilrettelagt bilder og tekst knyttet til platene som i  løpet av tidlig vår blir festet til “tena”, fiskerusa, skøyta og fyrlykta. Se tavlene under (midlertidig plassert):

img_1130 img_1131 img_1132 img_1135

Det er Sparebankstiftelsen DNB, Gjensidigestiftelsen og Hvaler hytteforening som har finansiert prosjektet.

Paul Henriksen

 

Hvaler som friluftsliv- og hyttekommune i fokus på bygdedagen 3. juni.

hvaler-1946-i

MS Hvaler legger ut fra Blomstertorget i Fredrikstad i 1946 med forventningsfulle badegjester. Freden er sikret, forventningene er store til vekst og velstand og med det også mer fritid. På Hvaler venter innlosjering i bryggerhus, telting på Storesand og for noen få en nybygd hytte

Som vi nevnte for noen uker siden, er det flere forhold som tilsier at tiden nå er inne for et sterkere  fokuset på Hvaler som friluftsliv- og hyttekommune om vi skal forstå øysamfunnets utvikling og kulturhistorie. På sitt siste styremøte vedtok derfor Hvaler kulturvernforening å vektlegge denne delen av historien når vi, i samarbeid med kystmuseet Hvaler, skal avholde vår tradisjonelle bygdedag 3. juni.bestemor-og-bestefar-taulc3b8s-21

 

Bildet er tatt på Lossebrygga i Vikerhavna i 1934. Mannen med den flotte barten er Karl Ludvig Hansen(1856-1935) med tilnavnet «Tauløsen» fordi han kom fra Tauløs i Sverige. Hans kone, til venstre med katten, er Sofie Marie Andreassen(1855-1940) fra Vikerstøet. Badegjestene er ukjent.

img5502005-014531

Mange var det som nøt gode sommerdager på Hvaler i telt, her fra Fredagshølet på Vesterøy.  De  “godt bemidlede” foretrakk imidlertid badehotellene  på Skjærhalden.

siljeholmenromso-1967

Etter hvert skjøt hyttebyggingen fart på alle deler av Hvaler. Her fra Siljeholmen (1957) og Romsø, Kirkeøy (1967). I 1946 rundt 400 hytter, i 1970 over 4000!

En av grunnene til at kulturvernforeningen ønsker å markere Hvaler som hyttekommune og en kommune med et mangfoldig friluftsliv, er ikke minst fordi Hvaler hytteforening kan markere sitt 40 års jubileum neste år. Det var ikke tilfeldig at foreningen ble stiftet nettopp i 1977, året etter at byggestoppen ble vedtatt. Etter en voldsom vekst i antallet hytter var det nødvendig for politikerne å ta grep. Dette utfordret både Hvaler kommune, hytteeierne og ikke minst dem som ble “offer” for byggestoppen.

img549img551-2

I 1977 ble Hvaler hytteforening stiftet på det konstituerende møtet på Åttekanten skole. Styret er her representert ved viseformann Ragnar Hol, formann Jens Martin Sørlie Nielsen og kasserer Thor Beckmann. Foreningen skulle komme til å bli en sentral aktør i arbeidet med å endre Hvaler fra å være en fraflyttingskommune til å bli en kommune i vekst både med tanke på næringsutvikling, infrastruktur og befolkningsmessig. Når vi over nyttår starter planleggingen av bygdedagen pinseaften 3. juni, vil Hvaler hytteforening derfor være en viktig samarbeidspartner.

Paul Henriksen                                                                                                                                       Leder i Hvaler kulturvernforening

 

 

Historisk vedtak i kommunestyret da det var som mørkest

Gode vedtak kan også gjøres i en mørklagt kommunestyresal. Foto: Tora Klevås
Gode vedtak kan også gjøres i en mørklagt kommunestyresal. Foto: Tora Klevås

Med et strømløst Hvaler, var det en temmelig mørklagt kommunestyresal som var rammen for årets budsjettbehandling. Like fullt ble det fattet et vedtak i kveld som kan åpne for en enda lysere framtid for Hvaler kulturvernforening. Etter initiativ fra Høyre vedtok partiet sammen med  Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne, å avsette kr 500.000,- til et samarbeidsprosjekt med Hvaler kulturvernforening. Prosjekt skal styrke det administrative grunnlaget for kulturvernforeningen, utvikle samarbeidet  med Hvaler kommune samt legge grunnlaget for en fremtidig forvaltning av Akerøya, et kulturminne i nasjonalparken som fremheves i kulturminneplanen som vil bli vedtatt i 2017.

Hva er så grunnlagt for dette politiske vedtaket tatt uten forutgående søknad eller engasjement fra kulturvernforeningen?  Det som synes å komme fram er at politikerne har sett hvilken vekstkraft det har vært i organisasjonen og de muligheter, men også utfordringer kulturvernforeningen står ovenfor.

kystmuseet%20hvaler1img_0361

Vedtaket i kveld er en tillitserklæring og gir uttrykk for en offensiv oppfatning om kulturvernforeningen utvikling og rolle. Dette innebærer at politikerne har sett utviklingen organisasjonen har gjennomgått fra etableringen av en historisk samling (Kystmuseet), til i dag å fremstå som en mangesidig samfunnsaktør som både rommer formidling av vår historie og kultur, kulturell aktivitet (Brottet), “turisme” gjennom utleie av tre kystledhytter, tilrettelegging for barn og unge både med tanke på Kystlekeplassen og for barne- og ungdomsteateret Brottungær samt målrettet kulturhistorisk arbeid bl.a. med Brekke skole. Her skal også nevnes foreningens bevissthet på å utvikle nettverk, det være seg til Stiftelsen DS Hvaler,  fartøyvernsenteret på Isegran, Oslofjordens friluftsråd og snart også Hvaler kunstforening.
Arbeidet med å utvikle kulturvernforeningen  ensidig på grunnlag av frivillighet i alle ledd, er imidlertid  ikke bærekraftig, for å bruke et forslitt uttrykk. Frivilligheten vil og må være sentral, men med tanke på administrasjon og utvikling må  drift og utvikling av et så omfattende apparat før eller siden lønnes i en eller annen form. Foreningen har vært i en meget gunstig situasjon lenge gjennom direkte pengebidrag og ved store rabatter knyttet til investeringer. Det vi imidlertid ikke får støtte til er driften. Her ligger m.a.o. den store sårbarheten. Det vil nemlig bli svært vanskelig å rekruttere frivillige i fremtiden når det gjelder å administrere drift og utvikling på et slik krevende nivå. Kveldens modige beslutning fra H, Frp og MDG, kan derfor dra kulturvernforeningen inn i en spennende framtid med større grad av profesjonalitet og en bredere plattform for samarbeid med samfunnet rundt.

Slik kan det se ut når Arnt Otto Arntsen (kulturvernforeningen) , Per Arild Andersen og Knut Alnæs (Stiftelsen DS Hvaler) ønsker MS Hvaler velkommen til Nordgårdsbrygga ved Brottet
Slik kan det se ut når Arnt Otto Arntsen (kulturvernforeningen) , Per Arild Andersen og Knut Alnæs (Stiftelsen DS Hvaler) ønsker MS Hvaler velkommen til Nordgårdsbrygga ved Brottet
Det er til syvende og sist styret i Hvaler kulturvernforening som  skal si ja eller nei til plattformen vi nå skal arbeide fram i samarbeid med Hvaler kommune. Det er imidlertid med optimisme og forventning styret har mottatt beskjeden om flertallets beslutning. Derfor nok en gang – vi takker for et modig forslag og ikke minst den  tillitserklæringen som ligger bak.
Paul Henriksen                                                                                                                                                                                              Leder i Hvaler kulturvernforening

 

 

 

Gamle Brekke skole, et spennende historisk lappeteppe

Mens det meste av dugnadsarbeidet i Brottet og Museumshavna består i å bygge nytt, med mindre hensyn til historiske rammer, er arbeidet med gamle Brekke skole på den andre siden av skalaen. Her er det nettopp historien som skal ivaretas, noe som er slett ikke gir seg selv. Skal vi føre huset tilbake til 1849, da huset ble tatt i bruk som Hvalers første skole, til 1896 da murstensbygget ble reist eller hva? Nei, det som er besluttet er at huset skal settes i stand tilnærmet slik det har vært etter krigen. Det betyr imidlertid ikke at “historien” som hviler i bygningsverk, maling og tapet skal dekkes til. For nettopp å få fram huset historie sett gjennom fargevalg og tapet , har vi nå fått en hyggelig kontakt med Victoria Brand Munthe-Kaas og Lars Munthe-Kaas i firmaet Historiske hus http://historiskehus.no/index.php/kontakt-oss

I tillegg til arbeidet med å skrape, vaske og male som vil pågå fremover, så vil det bli laget “fargetrapper” i de enkelte rom for å synliggjøre de ulike farge- og tapetvalg som har blitt  gjort. Dette er et arbeid som vil bli utført av fagfolkene som skal foreta det “arkeologiske” arbeidet.

img_1112-1 img_1115-1

Går det som vi håper kan vi med økonomisk støtte fra fylkeskonservatoren, få Lars og Victoria Munthe-Kaas til å lage en historisk analyse av de valg som er gjort av farger og tapet opp gjennom tidene. I dag var det tid for en første oversikt og dokumentasjon i et hus som de karakteriserte som “meget interessant”.

img_1120-1 img_1123-1

Men, denne årets siste dugnad ble ikke bare benyttet til studie av, og samtaler om farger,  tapet og hva husets rom kan ha vært benyttet til. Tid var det også for å glede seg over den flotte støtten  vi nå har fått, synliggjort gjennom “sjekken” fra Sparebankstiftelsen DNB på kr 100.000,- men også til å rydde ut søppel og ødelagte materialer. Dette for å gi rom for dugnadsarbeidet når det kommer i gang  igjen på nyåret.

Da takker dugnadsgjengen for følget i 2016 og ønsker alle venner av Brekke en god jul og et riktig godt og spennende nytt år. Vi ses tidlig i januar – om da ikke dugnadsabstinensen sender oss på nok en tur til Brekke innen året takkes av – hvem vet?

Paul Henriksen