Brottsjø på plakaten i 2018, en gladmelding til alle venner av Brottet!

Musikkspillet Brottsjø – Bilder fra oppsettingen i 2010

Når det nå er bestemt at musikkspillet om fiskernes liv og historie anno 1919 igjen skal settes opp i Brottet, er det mange som hilser dette med glede. Brottsjø, med manus av Hans Petter Thøgersen, musikk av Svein Gundersen og i regi av Ole-Hermann Gudim Lundberg ble også spilt i 2009 og 2010 med stor suksess.

Brottsjø , som vil ha premiere onsdag 11. juli, griper med sin musikk, humor og tragiske sider direkte inn i kystsamfunnets historie i en tid da seil fortsatt var i bruk på enkelte fartøyer, men der motor var på full fart inn. Dette er også en tid preget av storstilt smugling av sprit over landegrensene, noe mange “Hvalræ’r” så muligheten i både for helge-festen, men også som inntektskilde for familien. Sentralt i stykket står også “kvinne-livet” i kystsamfunnet preget av stort ansvar, som “lim” i fellesskapet, samtidig med savn og frykt for  at mann og sønner ble borte på havet.

Fiskeren Herman (Bjørnar Spydevold) og losen (Frank Skovrand) i prologen på stykket Brottsjø i 2010

Fortsatt er det flere forhold knyttet til kommende års oppsetting som er uavklart. Bl.a. gjelder dette navn på dem som skal bekle hovedrollene i stykket. Dette vil vi derfor komme tilbake til. Det som imidlertid synes klart er at produksjonen av kommende års musikkspill vil finne sted i et nært samarbeid mellom Kulturproduksjoner AS (Thøgersen, Gundersen, Gudim), Hvaler Kulturvernforening og Hvaler barne- og ungdomsteater , Brottungær. Dette betyr at kulturvernforeningen vil få et større medansvar både for praktiske forhold og økonomi enn tidligere, samt at barne- og ungdomsteateret ikke setter opp egen forestilling, men deltar med sine aktører og ressurser for øvrig i hovedspillet.

Billettsalget vil starte i løpet av januar

Ønsker du å se klipp fra oppsettingen i 2010  – gå inn på link under:

https://www.youtube.com/watch?v=TruBdht7XGE

https://www.youtube.com/watch?v=Go-RsC5dZAw

 

Paul Henriksen

 

Gi en julegave til Hvaler kulturvernforening – bli medlem!

 

Er du en av de mange som følger arbeidet med å restaurere gamle Brekke skole,  oppsettingene i Brottet eller arbeidet  med den nye Nordgårdsbrygga – støtt oss gjerne med et medlemskap

Vi som til daglig jobber med Hvaler Kulturvernforening vet at vi har mange støttespillere og “følgere”. Vi vet også at vi har en god stamme med medlemmer, rundt 280 både fastboende og hyttegjester. Med tanke på den oppmerksomhet og støtte vi mottar, så håper og tror vi at dette tallet kan økes.

Hvert år arrangerer vi bygdedag (pinseaften) og julemarked i desember i samarbeid med kystmuseet

Om du opplever at det vi jobber med er meningsfullt både for deg personlig, for samfunnet Hvaler, ja kanskje for hele regionen, da håper vi at du kan tegne deg som medlem (om du ikke allerede er på lista), eller kanskje til og med inspirere andre til medlemskap. Det å ha en større gruppe støttemedlemmer er nemlig svært viktig for oss. Dette gir selvsagt verdifulle inntekter for en frivillig forening, men støttemedlemmene er også viktig av andre grunner:

  • Medlemmene gir inspirasjon til arbeidet gjennom forslag og spørsmål til oss
  • Medlemmene er en viktig kanal for å spre kunnskap om prosjekter og arrangementer
  • Selv om det ikke ligger noen forpliktelse i medlemskapet er det likevel mange som stiller opp på dugnader, for eksempel under forestillingene i Brottet eller på de faste dugnadskveldene – men som sagt her ligger det ingen forventning.
  • Til noen av arrangementene i Brottet skaffer vi rabatterte billetter

Vi har to kategorier medlemskap:

  1. Individuelt – kr 300,- pr år gir en stemme på årsmøtet
  2. Familiemedlemskap – kr 400,- pr år gir to stemmer på årsmøtet.

Medlemskap tegner du ved å kontakte undertegnede på mail (paulh@online.no), ringe (41463771), sende sms eller melding på facebook. Det vi trenger av opplysninger er: navn og postadresse, mailadresse (om du har) og mobilnummer.

Faktura på medlemskontingenten blir sendt deg etter årsmøtet i mars.

Paul Henriksen

27287 71118

“Overskriften” er ingen lotto-rekke eller kodet melding, men derimot tall som  sier noe om den store veksten og oppmerksomheten Hvaler kulturvernforening er gjenstand for. Tallene forteller nemlig at i løpet av det siste året har 27287 personer besøkt nettsiden og gjort 71118 søk, det vil si at hver besøkende har gjort rundt 2,5 søk på nettsidens ulike sider.

På grunn av etablering av ny nettside i løpet av 2017 har vi ikke direkte sammenlignbare tall i forhold til tidligere år, men det vi kan slå fast, er at interessen for kunnskap om kulturvernforeningens mange aktiviteter er meget stor. Dette bekreftes også av antallet følgere på facebook som nå nærmer seg 1400. Også her har økningen vært gledelig stor. Dette er selvsagt hyggelig, og vi tar det som en stor tillitserklæring og et uttrykk for at vi jobber med saker og en tematikk som mange er interessert i, føler identifikasjon med og som er samfunnsbyggende på vegne av lokalsamfunnet Hvaler. Aktiviteten og engasjementet sto i 2017 på fire “ben” og vi beholder det samme fokuset i 2018 knyttet til:

  • Brottet og Museumshavna
  • Gamle Brekke skole
  • Samarbeidsprosjektet med Hvaler kommune bl.a. om Festningsholmen på Akerøya
  • Informasjons- og formidlingsarbeid

Vi ser ikke bort fra at vi også senere i julen og romjulen vil komme med ytterligere informasjon på nett- og facebook-siden. Vi har nemlig fortsatt mer på hjertet selv i julemodus.

Med et bilde fra den julepyntede Emilstua på kystmuseet, ønsker vi alle våre medlemmer, støttespillere og trofaste følgere en god og fredfull julehøytid.

Paul Henriksen                                                                                                                                                Leder i Hvaler kulturvernforening

Hva med et historisk kart fra Hvalers øyer som gave til jul eller til vertskapet på nyttårsaften?

Hvaler kulturvernforening kan tilby flotte historiske kart som passer utmerket på hytta eller for øvrig til alle som har et varmt hjerte for Hvaler. Det er laget slike historiske kart med inntegnede navn for øyene Vesterøy, Spjærøy, Asmaløy, Kirkøy og Søndre Sandøy. Det arbeides nå med tilsvarende kart over Herføl og Nordre Sandøy.


Vi selger kartene, som er i størrelsen 70 x 100 cm, til inntekt for kulturvernforeningen: Pris kr 350,- pr kart (uten ramme) . Ramme kan du evt. kjøpe på steder som Claes Ohlson, Bohus eller Skeidar. Ønsker du å få tilsendt kartet, påløper det kr 150,- for porto og emballasje.
Bestilling og avtale om levering, kontakt undertegnede : mailadresse: paulh@online.no  eller mobil 414 63 771.
Betale gjør du på følgende måte: Vipps 15948 eller kontonr.: 5010.06.92187

Paul Henriksen

Foreslå kandidater til Oslofjordprisen 2018!

I 2016 fikk Hvaler kulturvernforening Oslofjordprisen for sitt arbeid med kystledhyttene og kyststien. Her er dugnadsgjengen i arbeid på Stenhoggerhytta ved Brottet

Oslofjordprisen  tildeles personer eller organisasjoner som over tid har gjort en ekstraordinær innsats for friluftslivet i sin kommune eller for et større del av Oslo-fjordområdet. Det er Oslofjordens Friluftsråd  – OF, som deler ut prisen.

Fra overrekkelsen av prisen på Oslofjordmuseet i 2016. Styreleder i OF, Inger Johanne Bjørnstad overrakte prisen til Thor-Ivar Olsen, Anne-Lise Eriksen og Paul H som representanter for kulturvernforeningen.

Eddi Andersen fra Nevlunghavn var den første som fikk prisen i 2015. I 2016 mottok Hvaler kulturvernforening prisen for sitt arbeid med kystledhyttene og merking av kyststier på Hvaler. På årsmøtet i 2017 ble så Fredrikstadmannen Arnt Moe hedret for arbeidet for friluftslivet og båtfolket i Fredrikstad-skjærgården.

I vår del av Oslofjord-området har vi en rekke  personer og organisasjoner som bør være verdige kandidater til denne gjeve prisen som deles ut på OFs årsmøte 5. april 2018. Gå inn på link under og les mer om kriteriene for Oslofjordprisen

http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of/nyhet?element_id=19600302&displaypage=TRUE

Paul Henriksen

 

Museumshavna ved Brottet med stort utviklingspotensial

Med ferdigattest på Nordgårdsbrygga og Hvaler kommunes samarbeidsavtale med Borg havn fra 1.1.2018, som i utgangspunktet også tar opp i seg Nordgårdsbrygga, er det nå et ønske fra kulturvernforeningen om å se på lokal forvaltning av denne brygga som del av den forvaltningsavtalen vi allerede har med Hvaler kommune for hele området (50 år). Pr. i dag er det delt forvaltning av brygga mellom kulturvernforeningen på sørsiden og kommunen på nordsiden.

For vel en uke siden hadde undertegnede og Hvalers havnesjef Ling Kile en samtale med Roar Johansen i Borg Havn om en mulig full overtagelse av brygga. I dag var det tid for gjenbesøk av en “tung” delegasjon fra Borg Havn der Tore Lundestad (havnesjef), Roar Johansen og Knut Sørensen (med spesialansvar for Isegran) møtte undertegnede, Gunn Karin Karlsen og Arnt Otto Arntsen fra  kulturvernforeningen.

Det ble ikke konkludert på vårt spørsmål om full overtagelse av brygga i dag, men signalene fra Borg Havn er så langt positive til å imøtekomme vårt ønske, imidlertid innenfor et avtaleverk som understreker at Nordgårdsbrygga inngår i Hvalers totale havnekapital. Fra vår side ser vi en evt. slik utvikling som positiv all den stund både Borg Havn generelt, og Isegran-miljøet spesielt, kan tilføre vårt arbeid viktig kompetanse og avlaste det press som i dag hviler på de sentrumsnære havnene og Isegran spesielt.

Senest i går kunne vi fortelle om Østfoldmuseenes planer om et båtmagasin ved Brottet/kystmuseet, i dag ble nye perspektiver trukket frem og allerede 3. januar møter vi næringssjefen i Hvaler kommune Bjørn Winter Johansen. I alle disse samtalene ser vi på Nordgårdsbrygga og hele området definert som “Museumshavn”, som et område med et mangesidig potensial bl.a. knyttet til stikkordene kulturelle aktiviteter, kulturminnevern/ fartøyvern, museal formidling bl.a. om stenindustrien, lek og friluftsliv samt servering. Samlet sett vil m.a.o. dette området kunne bli svært viktig som innslag i Hvalers satsning på kultur og næringsutvikling i årene som ligger foran oss.

Paul Henriksen

 

Vedtak med store perspektiver for kystmuseet og kulturvernforeningen

 

 

 

 

 

 

                                                   Det er bl.a. i dette havneområdet ved Brottet, mellom nåværende kiosk og den nye Nordgårdsbrygga,  at det  kan bli bygget større båtmagasiner som også gjøres tilgjengelig for publikum

I sitt møte i går, vedtok styret i Østfoldmuseene  enstemmig å etablere et fellesmagasin for Østfoldmuseenes båter på Kystmuseet Hvaler. I vedtaket heter det også at det skal iverksettes et forprosjekt i 2018 i samarbeid med Hvaler kulturvernforening. I den sammenheng skal det engasjeres en arkitekt for prosjektet.

Utgangspunktet for saken er at Østfoldmuseene har en rekke båter som i dag tas hånd om av flere museer. Totalt snakker vi om rundt 40 større og mindre båter som er lagret på land under varierende forhold.  Med et samlet magasin, som også gjøres tilgjengelig for publikum, ønsker Østfoldmuseene å skape langt bedre oppbevaringsmuligheter for de historiske fartøyene, samtidig som formidlingssituasjonen  bedres.

For å kunne ivareta alle disse fartøyene på best mulig måte, er det behov for en bygningsmasse på flere hundre kvadratmeter. Dette vil høyst sannsynlig best kunne gjøres gjennom en todeling med et bygg på kystmuseet (Nordgården) og det øvrige samlet i området ved Brottet, nærmere bestemt mellom den nåværende kiosken og den nye Nordgårdsbrygga. I dette området åpner reguleringsplanen  for to bygg på inntil 200 kvm pr bygg.

Ny bygningsmasse i dette området , vil utvilsomt bidra til å forskjønne området

Selv om dette vil bli en stor og til dels dominerende bygningsmasse, vil en slik utbygging utvilsomt bidra til å forskjønne området og dermed øke attraktiviteten. I det forprosjektet som nå skal i gang vil kulturvernforeningen også spille inn sine behov bl.a. for en oppgradert kiosk og serveringsdel samt en utbedret kaifront mot dagens sivbelagte område. Dagens kiosk, er evt. tenkt brukt til lager, noe det også er stort behov for i området.

Planene om slike båtmagasiner er imidlertid ikke av ny dato. Allerede i 2009 laget arkitekt Per Bjar skisser til slike magasiner. Vi vil utvilsom få nye skisser og alternativer nå, men så langt lar vi disse stå som et eksempel på hvordan dette kan fremstå.

Vi åpner et nytt kapittel i historien om Brottet og kystmuseet Hvaler gjennom dette vedtaket i Østfoldmuseenes styre. Forprosjektet som skal gjennomføres i 2018 vil skape klarhet i arealbehov, økonomi og fremdrift. Vi ser med spenning fram til å delta i prosjektet.

Paul Henriksen

 

Strålende julemarked – en dag for minneboka!

Selv om noen ønsket seg et par minusgrader og et lett lag med snø, så tar jeg likevel sjansen på å utrope årets julemarked til et av de mest vellykkede. Bakgrunnen for dette er værgudenes innsats for å skaffe oss en flott ramme; flotte julepyntede hus, flere hundre besøkende, et stort og mangfoldig tilbud av produkter for salg, gang rundt juletreet, ponniridning, nydelig sang og musikk både av korps og barn og sist, men ikke minst – den gode praten med venner og kjente. Dette er tradisjonsbygging på sitt beste. At det også blir noen ekstra kroner til kystmuseet og Hvaler kulturvernforening , er heller ikke å forakte. Bilene under taler for øvrig for seg.

For øvrig viser vi til Fredriksstad Blads billeddekning fra julemarkedet

https://www.f-b.no/kultur/bildeserier/hvaler-kulturvernforening/se-bilder-fra-julemarkedet-pa-kystmuseet-pa-hvaler/g/5-59-961118

Paul Henriksen

“I skumringstimen er det godt å jobbe, for julemarked lørdagen der på….”

Med stor innsats fra dugnadskorpset er vi nå temmelig nær ved å kunne si velkommen til årets julemarked.  I flere dager, og i ettermiddag spesielt, har det blitt jobbet intenst for å informere og veilede selgere, vaske doer, klargjøre og pynte Emilstua og finstua på Nordgården, sikre juletreet i blåsten, montere opp historiske kart, sette fram bålpanner og ved, klargjøre lydutstyr og sist, men ikke minst, sette kjøkkenet i stand til å “mette” alle dem vi håper møter opp til julemarkedet i morgen, den sjuende i rekken.

Komiteen med Anne-Lise Eriksen i spissen  har gjort et meget godt forarbeid. I kveld var det Jan Vassdal, Paul H, Vidar Pedersen, Arnt Otto Arntsen, Kathrine Sandstrøm, Ivar Knudsen og Tone Bergerud Eriksen som gjorde unna de praktiske og siste forberedelsene.

Nærmere 30 selgere av bøker, et vel av smakfulle mat- og håndverksprodukter, historiske kart etc. stiller opp. Nå venter vi bare på deg. “Velkommen til julemarked” på kystmuseet i morgen lørdag 9.12. kl 12:00 – 15:00, et samarbeid mellom Hvaler kulturvernforening og Kystmuseet Hvaler.

Paul Henriksen

Gladmelding fra Østfold fylkeskommune til gamle Brekke skole

 

I dag kom gladmeldingen om fylkeskommunalt bidrag til istandsetting av gamle Brekke skole  til  kystledhytte

Som tidligere omtalt har vi hatt en lengre diskusjon om fremtidig bruk av gamle Brekke skole. Konklusjonen har så blitt at 1. etasje i den gamle skolen skal settes i stand som kystledhytte, mens 2. etasje skal stilles til disposisjon for allment bruk, m.a.o. her vil lag og foreninger kunne leie seg inn for ulike kulturelle aktiviteter. For å nå denne målsettingen innen utløpet av 2019, må vi ha på plass både nytt strømopplegg og vann og avløp, noe som innebærer store utfordringer med tanke på finansiering.  I dag kom så gladmeldingen fra fylkeskommunen om et flott bidrag til dette arbeidet. I sitt tildelingsbrev sier fylkeskommunen følgende:

Bidrag til opprusting av gamle Brekke skole til kystledhytte

Vi viser til deres søknad om «bidrag» til opprustingen av Gamle Brekke skole til kystledhytte, hvor det er søkt om bidrag til å komme i mål med å finansiere en kostnad på 300 000 kroner. Det nedlegges en betydelig dugnadsinnsats i prosjektet.

Østfold fylkeskommune har bevilget 40 000 kroner til prosjektet. Midlene tildeles med grunnlag i oppfølging av Regionalplan Fysisk aktivitet, i oppfølging av denne planens handlingsprogram, og særlig pkt. 6.2 og 8.3 i Handlingsprogram for friluftslivet 2016-2019 vedtatt i fylkestinget 17. juni 2015.

Det er tredje gang Hvaler kulturvernforening mottar støtte til kystledhytter fra denne posten på budsjettet. Tidligere er dette gitt til kystledhyttene ved Brottet.

Styret i kulturvernforeningen og venneforeningen for gamle Brekke skole tar tildelingen som en stor tillitserklæring og takker hjerteligst for støtten.

Paul Henriksen