En dugnadsdag i vater

img_1562 img_1563

Vater er et verktøy som både avslører skjevheter og bekrefter “suksess”. På dagens dugnad har vateret vært til god hjelp på de fleste postene. Kennet Baarstad, Leif Hansen, Erling Olsen og Jan Arntzen legger siste rad med granittblokker på plass ved “Grotta”, godt assistert av Morten Norheim

På dagens dugnad i Brottet og i havna har hele 18 mann vært på “jobb” fordelt på formiddagsskift og “kveldsskift. Det flotte “vårværet” inspirerer selvsagt til utearbeid , men entusiasme og engasjement for prosjektene er det som først og fremst preger denne gjengen. I dag i form av arbeid med å ferdigstille en flott stenmur langs Amfigrotta, reparasjon av den gamle brygga i området, videre arbeid med kjøkkenet i Amfigrotta, ferdigstilling av “hummertena” på kystlekeplassen og oppføring av rammeverket på uteplassen på Klyven, kystledhytta som fra 24. mars skal ta imot gjester.

Jeg lar bildene under fortelle sitt om aktivitetene i Amfigrotta, på brygga,  hummertena og i arbeidet med uteplass og rampe på Klyven.

img_1566 img_1570

Jan Appelgren, Steinar Pettersen og Tom Buskoven  forskjønner og tilrettelegger Amfigrotta for mangesidig bruk

img_1580 img_1589

Den “gamle” brygga ved kystlehyttene ble rettet opp og forsterket i kveld med hjelp av Morten Norheim assistert av Carsten Henriksen. På kystlekeplassen tett ved ble hummertena gjort ferdig med innvendig pleksiglass. Thor-Ivar og barnebarn Jonas Jonassen sto for denne jobben.

img_1621 img_1630

Asbjørn Svendsby, Per Christiansen, Arild Johannessen, Jan Vassdal og Petter Wistner kom godt i gang med rammeverket på uteplass og rampe på kystledhytta Klyven.

Lørdag førstkommende (4.2.) har vi planlagt stordugnad i dagslys bl.a. for å utbedre taket på de to eldste kystledhyttene. Vi krysser fingrene for at værgudene gir oss mulighet for å jobbe på taket. Slår de seg vrang, blir dugnaden flyttet til 11.2.

Paul Henriksen

Hvaler kulturvernforening en del av Østfold historielag

cropped-cropped-img_70911

Selv om Hvaler kulturvernforening har vært medlem av Østfold historielag i mange år, og deltatt med representant på historielagets årsmøter, har nok aktiviteten og betydningen av arbeidet til Østfold historielag vært relativt ukjent for de fleste av oss.

Det som imidlertid må understrekes, er at Hvaler , som en viktig kystkommune  og som sådan sentral for den historiske utviklingen av “Smaalenenes amt”, tilsvarende det som i dag er  Østfold fylke, hører med i det fellesskapet som Østfold historielag representerer. Håpet er derfor at historielagets årsmøte i 2017, der Hvaler kulturvernforening skal stå som arrangør 22. april (Amfigrotta), vil bidra til å knytte oss enda nærmere til det kulturhistoriske arbeidet de andre 23 lokallagene representerer.

bakkehaugen_skipet%20_bergkunst_frayngrebronsealder1

I arbeidet med å presentere sin virksomhet og dermed spre kunnskap om Østfolds historie, har Østfold  historielag det siste året blitt “modernisert” gjennom ny nettside: http://ostfoldhistorielag.org/ med en rekke nyhetsbrev http://nyhetsbrevet.weebly.com/utgaver-av-nyhetsbrevet.html samt facebookside: https://www.facebook.com/historielag/?fref=ts

Gå inn å søk kunnskap om Østfolds historie, en historie Hvaler er en viktig del av.

Paul Henriksen

“Team Arntzen”, stenarbeidere i Brottet med sans for estetikk.

26-01-2017-2 26-01-2017

“Team Arntzen” bestående av  Jan Arntzen, Kennet Barstad, Leif Hansen og Erling Olsen får verdifull hjelp av entreprenør  og maskinfører Morten Norheim

Å bygge en pen stenmur handler både om kraft, teknikk og ikke minst estetisk sans. Gutta som i disse dager pakker inn og forskjønner Amfigrotta med store granittblokker har en god porsjon av alt dette. Selv med hjelp av en moderne gravemaskin utstyrt med klo, er det ikke bare å legge stenblokkene på flere hundre kilo oppå hverandre. Her blir hver aktuell sten saumfart både når det gjelder passform, overflate og høyde før den “utvalgte” blir finhogd for sin plass i rekka. Her utøves med andre ord et gammelt håndverk tro mot tradisjonen i området.

Tidligere er en nøye tilrettelagt stenfot lagt på plass, i dag kom rekke nummer en med stenblokker opp. I løpet av noen dager skal rekke nummer to på plass før rommet inn mot betongveggen, nå belagt med isopor og bølgeplast, fylles opp med jord og beplantes.

En ekstra honnør til Morten Norheim. I ti år har vi fått verdifull hjelp fra Morten som med humør og kyndig hånd  “på rattet” har kommet oss til unnsetning på en rekke prosjekter, i går også med “ekte” dugnadstimer.

Paul Henriksen

Å restaurere betyr også å fjerne og erstatte med “nytt”

Ragnhild Nordengen fjerner gammel murpuss fra brannmuren
Ragnhild Nordengen fjerner gammel murpuss fra brannmuren

På gårsdagens dugnad på gamle Brekke skole var det å fjerne for å fornye gjennomgangstonen da gammel murpuss, spiker i veggene, gammelt ledningsnett, kontakter og rester av grua ble fjernet. Med tanke på brannmur og ildsteder, så er  forbindelsen mellom pipa og tre av ildstedene (unntak av kjøkkenet) nå på plass.

20170125_165707_resized 20170125_165823_resized

Frode Lund og Kjell Brobakken fjerner spiker og gamle ledninger. Vi er på mer enn en måte på vei mot “lysere tider”.

Økonomien i prosjektet er også såvidt god at vi faktisk kan forsere tempoet i arbeidet. Det betyr konkret at vi har pipesystemet på plass tidligere enn antatt samt at vi planlegger tilkobling til strømnettet, i alle fall for deler av bygget. Vi gjør også sonderinger nå med tanke på vann og avløp. Det siste ligger nok noe fram i tid, men vi ser pr i dag for oss at det blir et enkelt våtrom både i første og andre etasje. Dette for å kunne ivareta flerbruk av huset.

En oppfordring til dere som vil være med oss på dette spennende arbeidet. Det er plass til flere på dugnadslaget. Møt opp på onsdager fra rundt 15:00 – 18:00.

Paul Henriksen

 

Nytt fra et innholdsrikt styremøte

kjell-ole-brobakkenIMG_4526 IMG_4518 Birgit Carsten H IMG_4520 IMG_4523 Anne Lise

15820011 Disse ni utgjør styret i Hvaler kulturvernforening      ( sju faste og to vara): Kjell Ole Brobakken, Marianne Antonsen (vara), Sverre Stene, Birgit Sandstrøm, Carsten Henriksen (vara), Tone Bergerud Eriksen, Arnt Otto Arntsen, Anne-Lise Eriksen, Paul Henriksen (leder). I kveld var vi gjennom årets første styremøte der vi gjerne forteller at:

  • Varaordfører Kim-Erik Ballovarre (H) orienterte om budsjettvedtaket som innebærer avsetning av kr 500.000,- for et samarbeidsprosjekt mellom Hvaler kommune og Hvaler kulturvernforening.  Styret gikk enstemmig inn for å gå i forhandlinger med Hvaler kommune om et slikt prosjekt som vil innbefatte ansvar for forvaltning av Akerøy fort, evt. andre områder omfattet av kulturminneplanen (vedtas senere i år). Forutsetningen er at dette også bidrar til å styrke driften av nåværende prosjekter i regi av Hvaler kulturvernforening. Det ble valgt et utvalg på tre som skal møte Hvaler kommune( Arnt Otto Arntsen, Sverre Stene og Paul Henriksen).
  • Hvaler kulturvernforening har sagt ja til å stå som arrangør av årsmøtet i Østfold Historielag. Det er første gang at et slikt årsmøte arrangeres på Hvaler. Dato for møtet er 22. april.
  • I forbindelse med Lossens forlis ved Stolen på Vesterøy 24.12.1717, ønsker kulturvernforeningen å etablere en informasjonstavle i området. Dette skal i første omgang avklares med styret for forvaltningen av Nasjonalparken Ytre Hvaler.
  • I forbindelse med 40-års jubileet for Hvaler hytteforening (stiftet 1977), skal kulturvernforeningen, i samarbeid med hytteforeningen, markere jubileet og hyttehistorien på årets bygdedag 3. juni (pinseaften).
  • Vidar Pedersen orienterte om et initiativ for å vise det tradisjonelle fisket med vad. Gruppa som er etablert på Skjærhalden, vil sette i stand en gammel eke og bruke et bevart “vad” i forbindelse med arrangementer på Hvaler, herunder bygdedagen. Tanken er at også skoleelever skal få være med på denne gamle formen for fiske. “Vad-gruppa” vil bli innlemmet i kulturvernforeningen som en gruppe underlagt styret.
  • Kulturvernforening i samarbeid med Hvaler kunstforening vil søke midler til videre utvikling av kystlekeplassen. Det skal bl.a. søkes midler til en “butikk”, klatrevegg, bygging av “verdens største fuglekasse”, “verdens største bikube”, videre samarbeid/kjøp av installasjoner fra Egil Syversen.
  • Status for utleie av kystledhyttene – så langt er 70 døgn booket, en meget oppløftende start på sesongen. I 2016 ble 232 døgn booket.

Paul Henriksen

Rampen i Brottet

img_1535img_0526

De som står på i vintermørket er Per Christiansen, Asbjørn Svendsby, Arild Johannessen, Helge Olav Lilleheier og Jan Vassdal

En av de prioriterte oppgavene for dugnadsgjengen i Brottet denne vinteren, er å få på plass rampen og en stor veranda på kystledhytta “Klyven” til åpningen av kystledsesongen med start 24. mars. Med ny og utvidet dør på kortveggen (bildet til høyre), skal dette gi bevegelseshemmede  muligheten for å ha gode feriedager i et sjønært område. Her vil rullestolbrukere kunne få lett tilgang til hytta og uteområdet, noe som også betyr å kunne fiske fra brygga kun noen meter nedenfor. Bedre tilrettelegging er knapt mulig å få til.

I området tett ved kystledhyttene og Nordgårdsbrygga pågår det også et hektisk arbeid for å klargjøre kystlekeplassen for vår ogsommer. I kveld var bestefar Thor-Ivar og barnebarn Jonas duoen som fikk  på plass plater med pleksiglass for å gjøre “verdens største hummertene” sikkerhetsklarert som lekeplass.

img_1517

Thor-Ivar Olsen og Jonas Jonassen bygger og sikrer “verdens største hummertene”. “Kælven” vil ganske sikkert bli et populært lekeområde både for barn og skuelystende foreldre og besteforeldre

img_0512 img_0516

På dagskiftet : Leif Hansen, Kennet Baarstad, Jan Arntzen , Jan Appelgren og Steinar Pettersen

På mandager er det også “dagskift” i Brottet. I dag innebar det arbeid på Amfigrotta både utvendig og innvendig. Utvendig skal langveggen mot veien dekkes med sten jord og planter. Innvendig settes ventilasjonsanlegget i stand, samtidig som kjøkkenet får en langt mer funksjonell utforming med tanke på utleie. Og her er vi allerede godt i gang. I tillegg til utleie av Brottet til spill i sommersesongen, er Amfigrotta i 2017 leid ut til åremålsfeiring, bryllup, sommeravslutning for kolleger, skoleavslutning og konfirmasjoner. Men ikke bare har vi booket utleie for 2017,  bookingen for  2018 er også godt i gang både for  konfirmasjoner og bryllup.

Paul Henriksen

Stengod start på 2017 i Brottet

I planene for arbeidsinnsatsen i Brottet, Amfigrotta og området ved den nye Nordgårdsbrygga for 2017, er det i stor grad lagt vekt på å forskjønne og ferdigstille prosjekter som har pågått igjennom flere år. Ikke minst gjelder det i området rundt Brottet amfi og Amfigrotta der den bunkerslignende bygningen skal “pakkes” inn i granittblokker, jord og planter.

stenvegg-19-01-2017-4 stenvegg-19-01-2017-2 stenvegg-19-01-2017-3stenvegg-1-19-01-2017

I dag kom dette arbeidet i gang for fullt da herrene Kennet Baarstad, Leif Hansen og Jan Arntzen, i samarbeid med entreprenør Morten Norheim, tro til for fullt og fikk lagt fundamentet for den 80 cm høye stenmuren som igjen skal danne rammen for masse i form av jord og ulike planter. Hvor langt penger og stenblokker rekker vet vi ennå ikke, men vi har et godt tilfang av sten  pr i dag, slik at det skal være en langt mer tilrettelagt og estetisk fin fasade som skal møte publikum og aktører kommende sommer. En stengod start på det nye året!

Paul Henriksen

 

 

Vi åpner døra for et spennende nytt år på gamle Brekke skole

18-01-2017-3 18-01-2017-4

Eivind Børresen, Ragnar Holte og Knut Hjortland ønsker velkommen til 2017 et spennende år på Brekke skole der stempling av taket allerede er gjennomført. 5 cm ble taket presset opp.

Mens arbeidet på gamle Brekke skole i 2015 og 2016 hovedsakelig dreide seg om utvendig arbeid, åpner vi nå for alvor døra for et mangesidig arbeid inne i bygget. Allerede har firmaet “Fyr og Flamme” fra Halden gått i gang med å installere nye røykrør  i pipa og fortsetter dette arbeidet uka ut. Midler til dette har vi mottatt fra UNI-stiftelsen og fylkeskonservatoren totalt kr 83.500,-

img_1444img_1432

To rør skal ned i pipa for å sikre muligheten for fyring med ved både i 1. og 2. etasje og dernest for å kunne bruke grua og bakerovnen.

18-01-2017-1 18-01-2017-2

I arbeidet med å restaurere en gammel skole, som i tillegg har blitt brukt som lagerplass både for skoler, barnehager og andre kommunale virksomheter, er det å stoppe opp og mimre over bruk av gammel teknologi som skrivemaskiner, en “urgammel” kalkulasjonsmaskin  og stensilmaskinen en del av opplevelsen på en dugnadsettermiddag. Det kontortekniske utstyret er godt kjent av gutta som i dag var på “jobb”, mindre kjent er det nok for mange av dem som i dag har kontor som sitt arbeidssted. Det var imidlertid ikke bare gammelt teknisk utstyr som dukket fram i dag, også gamle klassesett av “Trafikkavisen” fra 50-tallet ble plukket fram. Dette er av det vi nå tar vare på sammen med et utvalg gamle pulter, bord, et par skap, plansjer kart, skolebøker og bilder.

Vi ser ikke for oss at Brekke skal fremstå som et museum, men de som kommer til gamle Brekke skole, skal helt klart bli minnet på at skole er det som har vært den dominerende funksjon i dette historiske bygget med historie tilbake til 1770-tallet.

På bildet under er en gammel lagrings- og fordelingsenhet ( Hvalers første generasjon datautstyr?) på vei “ut”.  Denne grundige oppryddingen er selvsagt først gjort for å kunne sette i  gang det omfattende arbeidet på gulv, tak og vegger, men gir også grunnlag både for humørfylte samtaler, historiske poenger og ny kunnskap.

img_1450

Utstyr fra “tidligere tiders” dataalder fant også veien til Sandbakken i dag.

Paul Henriksen

Les mer

Mørkets dugnadskrefter

img_1390 img_1406

Kveldens dugnad i sprakende fint, men kaldt vintervær hadde, for de fleste av den ti mann sterke gjengen, kystlekeplassen som fokus. “Verdens største hummertene” skal nemlig fremstå som en “ekte” hummertene, samtidig som den skal tilfredsstille offentlige krav til sikker lekeplass. For å få dette til skal det ikke være åpninger på mer enn 3 cm. Sist mandag satte vi derfor på plank for å tilfredsstille kravet. Stemningen var heller negativ til denne løsningen da dette tok bort opplevelsen av en “ekte” hummertene. I kveld ble derfor forrige mandags “innsats” tatt ned for å bli erstattet med pleksiglass. Dette blir en meget god løsning der vi nå både kan opprettholde “ektheten” og samtidig ivareta sikkerheten. Støtte på kr 25.000,- fra Hvaler hytteforening gjorde dette skiftet mulig gjennom innkjøp av pleksiglass. Jonas Jonassen, Per Christiansen, Thor Ivar Olsen og Arild Johannessen tilpasser og monterer opp plater med pleksiglass

img_1425img_1417

Det var ikke bare hummertena som hadde fokus i kveld,  skøyta Takaka skal også settes i stand før sesongen setter inn i april/mai. Igjen er det balansen mellom å ha den landbaserte båten sikker ved lek, samtidig som den skal fremstå autentisk både med mast, bom og baugspyd.  I kveld kom det første bidraget på plass gjennom trappa som skal ta barn, foreldre og besteforeldre om bord. Helge Olav Lilleheier og Carsten Henriksen kan i løpet av våren ønske velkommen om bord på en staslig skute godt plassert i “tørrdokka”.

Vi nærmer oss også ferdigstillelse på brygga, der Petter Wistner i kveld sørget for vannbord på sjøbua. Petter for øvrig en nøkkelmann med sin brede kompetanse på det bygningstekniske området.

 img_1430

Etter en god økt i kaldt, men fint vintervær smaker det ekstra godt med kaffe, medbrakte kaker og kjeks og en god dose verdensproblemer

Paul Henriksen

Noen har sett den, mange ikke – se NRK-dokumentaren fra Hvaler i 1971

 

Bilder fra 1976fastlandsveien-fra-kraakeroey-til-hvaler

På 70-tallet går “Hvaler” sin siste tur mellom Fredrikstad og Hvaler . Utbyggingen av fastlandsveien med bruer  (70-tallet) og tunell (1989) bidrar til å snu en negativ befolkningsutvikling

img551-2siljeholmen

I 1977 blir Hvaler hytteforening stiftet. Året før vedtok Hvaler kommune byggestopp på hytter. En utfordrende tid både for hytteiere, skuffede tomteeiere og Hvaler kommune.

img052Karin Bekkevold og Mathilde Nordahl (Tilla) (1027x1280)

Grendeskolene avløses av sentralisering og ny organisering av skolene, her  representert ved Åttekanten skolen, der ny arkitektur og pedagogisk praksis satte Hvaler på kartet (1968). Telefonsentralen legges ned i 1976

Hvaler på 50- og 60-tallet er på mange vis et krisebelagt samfunn preget av sterk fraflytting . Samtidig skjer det en eksplosjonsaktig vekst i antallet hytter fra 350 – 400 i 1946 til nærmere 4000 da vi passerer 1971. Fra rundt 1970 snur utviklingen fra fraflytting til en vekst i befolkningen. Fastlandsveien med bruer og etter hvert tunell er hovedårsaken til dette.

Nettopp fra denne tidsperioden er det at NRK har laget en severdig dokumentar som vi også har vist tidligere, men som mange ikke har sett (1971). Dette er ikke en dyptpløyende analyse av en kommune i brytningstid, men like fullt et viktig tidsbilde. Sist, men ikke minst viser dokumentaren oss en intervjuform som for mange vil være fremmed.

https://tv.nrk.no/program/fola03008571/hvaler-i-ferietid-og-hverdag

Paul Henriksen