Paul Henriksen valgt for åttende gang som leder i Hvaler kulturvernforening

Under kyndig ledelse av Mona Fjeldberg ble kulturvernforeningens årsmøte nr 45 avholdt i Amfigrotta i kveld (16.03). Årsmøtet ga honnør til en forening som de siste årene har utviklet seg til å bli en viktig samfunnsaktør og renomebygger for Hvalersamfunnet. Behandlingen av årsmøtesakene knyttet både  til regnskap, budsjett og årsmelding gikk da også svært glatt.

Det er alltid trist å takke av styremedlemmer som har gjort en flott jobb, slik tilfellet var i kveld da Carsten Henriksen og Birgit Sandstrøm gikk ut av styret. Samtidig er det hyggelig å ønske nye velkommen inn. Ved denne korsveien var det til Ivar Knudsen som nytt fast styremedlem og Mona Friberg som vara. Ivar med yrkesbakgrunn fra bilbransjen, som Rotary-medlem og som driftsansvarlig for  Hvalerdraktstua AS. Mona har yrkesbakgrunn fra legemiddelindustrien, er medlem i styret for Frøkengården og pt lokal koordinator for innsamlingsaksjonen  «krafttak mot kreft».

Paul Henriksen ble valgt til leder for åttende gang på årsmøtet i kveld

Etter kveldens årsmøte, er dette styret som skal løfte kulturvernforeningen videre:

Leder Paul Henriksen  1 år  Gjenvalg  enstemmig
Styremedlem Anne-Lise Eriksen 1 år  Ikke på valg
Styremedlem Arnt-Otto Arntsen 1 år  Ikke på valg
Styremedlem Kjell Ole Brobakken 2 år  gjenvalg enstemmig
Styremedlem Tone Bergerud Eriksen 2 år gjenvalg  enstemmig
Styremedlem Sverre Stene 2år  gjenvalg  enstemmig
Styremedlem Ivar Knudsen 2 år ny enstemmig
Vara Marianne Antonsen 1 år  ikke på valg
Vara Mona Friberg 2 år  ny enstemmig

Paul Henriksen

 

Utvalget for samfunnsutvikling signerte avtalen med Hvaler kulturvernforening

Etter budsjettvedtaket i desember om å bevilge kr 500.000,- til et samarbeidsprosjekt mellom Hvaler kommune og Hvaler kulturvernforening, var det i kveld klart for «signering» av avtalen i kommunens utvalg for samfunnsutvikling ( UFS ).  Gledelig var det da at samtlige partier ( H, Frp, SP og AP) sa ja til dette spennende samarbeidet mellom frivilligheten og det offentlige. Sentralt i samarbeidsprosjektet står ønsket om å etablere en forvaltningsmessig ramme og plan for Festningsholmen på Akerøy. Samtidig skal avtalen mellom kulturvernforeningen og kommunen gi et løft til drift og utvikling av kulturvernforeningens øvrige arbeid knyttet til Brottet, Museumshavna og Brekke skole.

 Forberedelsene til arbeidet knyttet til  Festningsholmen er for øvrig allerede i gang. Onsdag 29. mars samles viktige aktører i dette arbeidet til møte:

  • Hvaler kommune ved Laila Kjølbo Rød
  • Nasjonalparkforvalter Monika Olsen
  • Fylkeskonservatoren
  • Venneforeningen for Akerøy fort ved Johnny Arntzen og Jan Ingar Båtvik
  • Arnt Otto Arntsen og Paul Henriksen fra kulturvernforeningen

Vi er i gang på et ny arena for å sikre kystens kulturarv..

 

Paul Henriksen

 

 

 

De små steg drar historien frem på Brekke

Godt på vei inn i det tredje året med praktisk dugnadsarbeid på Brekke  er det meste av gjenstander og utstyr midlertidig ryddet bort eller kastet. Nå venter vi  både på de gode vårdagene med maling av øst- og sørveggen, men også på at fagfolkene som skal analysere malingslagene innvendig får gjort sin jobb. Dette før vi igjen kan gå løs på arbeidet med å male det mangfold av rom som det historiske bygget rommer.

 På bildet til venstre er Kjell Brobakken og Jan Borger Berntzen i gang med å skrape vindusrammene i det største rommet på Brekke. Etter alle solemerker var det her de første herredstyremøtene ble holdt  før det også ble undervist i dette rommet i 2. etasje. Før en kom så langt hadde Hans Hansen, skolens første lærer, klaget på trange forhold i første etasje siden han også hadde sin lærerbolig her.

På bildet til høyre, er Knut Hjortland og Ragnar Holte i gang med å «fore ut» for isolering av rommet som huset de første elevene på Brekke. Den gamle panelen, supplert med ny tilvirket med samme profil, skal igjen pryde dette rommet. Bak veggen til høyre hadde læreren og hans familie sin stue, m.a.o. tett på «skolestua». Det historien forteller oss er at det ikke var uten forpliktelser lærer Hansen fikk bo her. Han måtte nemlig forplikte seg til å holde gårdens hus med unntagelse av stallen og halvdelen av «ladebygningen» (låven) i stand, dvs. i såkalt «åbot» ( Ulf Hjardar – Skolen i skjærgården).

Ragnhild Nordengen er også en viktig person i dugnadsarbeidet på Brekke Med nyervervet kunnskap om restaurering av vinduer og interesse for fargevalg og med intenst håp om å kunne få grue og bakerovn tilbake i funksjonell stand.

 

Paul Henriksen

 

Dugnad med fokus på en ny vår- og sommersesong

11 mann var på dugnad i kveld fordelt på fire grupper:

  • oppgradering og utvidelse av kjøkkenet i Amfigrotta
  • graving av grøfter for strøm og vannledninger
  • videre arbeid med taket på ny sjøbu på brygga
  • maling av uteplass på kystledhytta Klyven

En femte dugnadspost ble også klargjort i dag, da den ene av kystledhyttenes to eker ble satt på henger for å bli tatt under behandling av Thor-Ivar Olsen, kyndigheten selv.

Det å ha to eker til rådighet for familier som ferierer på  kystledhyttene, er en kvalitet vi ønsker å opprettholde. Dette har imidlertid også sin pris når antallet brukere, med ulik erfaring fra båt, bruker disse tradisjonsbåtene.  Vi kan kalle det «juling» både i front og på langsidene, det den erfarne båtbyggeren nå skal reparere. Det er en stor kvalitet å ha slike ressurser i dugnadsgruppa. Det er en stor ressurs for kystledhyttene å ha dette tilbudet.

To vidt forskjellige dugnadsområder samme kveld. Tom Buskoven og Steinar Pettersen i gang med å oppgradere kjøkkenet i Amfigrotta. Helge Olav Lilleheier i «Lille Gule» graver grøfter for en tryggere plassering av vann- og strømledninger. I dette området blir det nå merkede parkeringsplasser for  gjester på kystledhyttene, de med fast båtplass i Museumshavna og 3 – 4 plasser tildelt nøkkelfolk i Brottet.

For øvrig gikk arbeidet i kveld sin gode gang både på «katedralen» på brygga (sjøbua som nå får reguleringsbestemt vinkel) og på Klyven som nå tilrettelegges både med rampe og utplass med svingradius for en rullestolbruker. Arild Johannessen gir veggen en omgang Falu rød.

Vi tillater oss å si: GODT JOBBA!

 

Paul Henriksen

Fra 24,9 grader til 35,1grader i løpet av en god dugnadslørdag

Vi snakker ikke verken om ekstrem sjøtemperatur eller temperatur i lufta, men om «riktig» takvinkel i forhold til reguleringsplanens bestemmelser. Siden takvinkelen skal være mellom 33 og 38 grader var vi nødt til, delvis å demontere taket for å justere vinkelen. Med kyndighet og «kirurgiske grep» ble dette imidlertid gjort i løpet av dagens dugnad

  Så får vi håpe og tro at «rette myndigheter» sier seg fornøyd med resultatet på bua som skal bidra til å holde orden på brygga både i forhold til nødvendig utstyr og som bod for kompressoren vi har investert i. Om økonomien tillater ønsker vi å bygge flere slike buer på «nye Nordgårdsbrygga», dette for å betjene den flåten som er invitert til å ha kaiplass her.

Sola, som vi tidvis fikk besøk av,  innbød  til årets første malingsstrøk. Den nye uteplassen på kystledhytta Klyven fikk sitt første strøk Falu rød. I tillegg er den nye rullestolvennlige døra nå på plass og kan åpnes for de første gjestene 7. april. De to andre hyttene åpner allerede 24. mars.

Dugnad er også ensbetydende med den gode praten og kaffen. Tone Bergerud Eriksen er en viktig person i det «bakkemannskapet» vi har med oss – Tone en av «gutta». Mandag er vi klare igjen.

 

Paul Henriksen

 

Spjærøykrysseren, en viktig del av Hvalers kulturarv.

 

I et kystsamfunn som Hvaler, der båten har vært kommunikasjonsmiddelet og havet leveveien, har det gjennom generasjoner blitt utviklet spesielle båttyper. Det er nok å nevne Hvaler-skøyta, eka og Spjærøykrysseren, den siste utviklet på båtbyggerier bl.a. i Kjelvika ytterst i Skjelsbusundet.

For et par år siden ble det stiftet en egen forening for personer med spesiell interesse for denne båttypen  og historien rundt.Onsdag 29.03. kl 18:00 inviterer Spjærøykrysser-klubben til åpent medlemsmøte på Folkets Hus på Spjærøy.Les invitasjonen til møtet her. A?pent medlemsmøte

På vegne av styreleder Trond Andersen

 

Paul Henriksen

 

Dagen da «arkeolog» Ragnhild fant spes ped rommet på gamle Brekke skole.

Selv om en mengde med gammelt inventar og utstyr i form av  bøker, plansjer, kart, ovner og møbler er tatt ut av den gamle skolen på Brekke, noe for å bli kastet, annet for et «liv» i nye omgivelser, dukker det stadig opp nye «klenodier» som i ettermiddag i form av bokstavlapper. I arbeidet med å  dra av gammel malingsflass fra  veggene, i det som kan ha vært et spesialrom, fant Ragnhild Nordengen en stor bunke lapper med bokstaver «gjemt» bak husets historiske rørsystem. Igjen fikk dugnadsgruppa, her ved Eivind Børresen og Kjell Brobakken boltre seg i mer eller mindre fantasifulle innspill på hva disse bokstavene ble brukt til. Kanskje var det så enkelt at dette rett og slett var skolens alfabet?

Arbeidet med bygg som gamle Brekke skole betyr at det å forholde seg til maling på vegger og tak må gjøres med respekt for de historiske valgene som er gjort.

I dette ligger også at vi må ha profesjonell hjelp til å tolke de valg som er gjort både i form av farger og tapet. Med fylkeskonservatorens hjelp er vi nå i kontakt med firmaet Historiske hus, som har spesialkompetanse på området, og som etter alle solemerker skal lage en egen rapport på den rikdom av malingtyper, fargevalg og tapet som vi avdekker i dette bygget. Før dette analysearbeidet starter er bl.a. Kari Gjerding, Paul H og Eivind Børresen i gang med å dra ned malingflass fra brannmurer og tak. En møkkajobb, men sikkert bra for nakke og skulder når de verste krampene er borte!

I første etasje jobber Ragnar Holte og Frode Lund med det som engang var storstua i huset. Den gamle skilleveggen, som mulig kom opp under en annen bruksperiode ( i perioden da det også Hvaler Sparebank holdt til her) er nå igjen på plass og vil ble dekket med tidsriktig tapetArbeidet med gamle Brekke skole har  i snart tre år nå hatt en meget god fremdrift der vi stadig har idemyldringer om fremtidig bruk og  innredning av huset som noen forvillede sjeler ville rive. Takket være kulturvernforeningens engasjement, enkeltpersoners initiativ og flott støtte fra fylkeskonservatoren, kan vi nå slå fast at gamle Brekke skole med sin mangesidige Hvalerhistorie  definitivt er reddet.

Paul Henriksen

 

 

Mot en utvidet samarbeidsavtale mellom Hvaler kommune og Hvaler kulturvernforening

I  sitt møte onsdag 15. mars, får utvalget for samfundsutvikling i Hvaler kommune (UFS) seg forelagt en sak som bygger en ny gren på det mangfoldige treet Hvaler kulturvernforening etter hvert består av. Saken har sin bakgrunn i et budsjettvedtak for 2017 gjort av  Høyre, Fremskrittspartiet og Miljøpartiet de grønne. Ved å avsette kr 500.000,- til et samarbeidsprosjekt, ønsker nevnte partier  både å få på plass en forvaltnings- og skjøtselsavtale for Festningsholmen (Akerøya) samt bidra til å styrke kulturvernforeningen rolle som samfunnsaktør innenfor områdene kultur- og kulturminnevern og næringsutvikling. I avtaleutkastet settes det i den anledning av  av kr 100.000,- til kulturvernforeningens administrative arbeid.

Den nye samarbeidsavtalen som etter alle solemerker vil bli inngått mellom Hvaler kommune og Hvaler kulturvernforening vil gi spennende erfaringer for hva som kan utvikles i samarbeid mellom det offentlige og frivilligheten . Den nye avtalen vil selvsagt gi foreningens nye utfordringer både praktisk og organisatorisk. Samtidig vil et slikt taktskifte i kulturvernforeningens samarbeid med kommunen, kunne bidra til å utvikle foreningen administrativt og herigjennom  styrke foreningen både på kort og lang sikt. Ikke minst vil dette samarbeidet bygge opp under det som er hovedkjernen i foreningens arbeid, det kulturhistoriske arbeidet nedfelt i den ny kulturminneplanen som kommer til behandling senere i 2017.

Les sakframlegget her:Samarbeidsavtale HK – Hkvf

 

 

Paul Henriksen

 

Dugnad med to steg frem og ett tilbake.

Kystledhytta Klyven snart klar for å hilse bevegelseshemmede velkommen

Med støtte fra Lions, har Hvaler kulturvernforening  som ambisjon at kystledhytta Klyven skal være et foretrukket alternativ for personer med bevegelseshemning evt. avhengig av rullestol. Vi nærmer oss nå med stormskritt målsettingens forutsetning, nemlig å få på plass ny tilpasset dør, rampe og en bredere og skjermet uteplass. Med ny dør på plass, plomberes den gamle (bildet til høyre) som kun blir en «kulisse» for å fremstå lik de to andre hyttene.

Vinkel til besvær

For å få på plass en frostfri plass for kompressoren som skal holde det isfritt rundt den nye Nordgårdsbrygga, bygde dugnadsgjengen i sene høstuker en sjøbu på 15 kvadratmeter. Nå skulle det vise seg at denne fremsto med en takvinkel på 26 grader, mens reguleringsbestemmelsene for området foreskriver 33 – 38 grader. OK, er det så, så skal vi gjøre vårt for å rette feilen selv om dette er aldri så surt og medfører ekstra arbeid. Vi startet i kveld med å rive, førstkommende lørdag er gjengen på plass for å jekke opp taket og endre dette til foreskreven vinkel. Innen 1. april skal bua ha en takvinkel i tråd med bestemmelsene.

Vi gjør en takvinkel til besvær til en lærdom det knytter seg mange tanker rundt.

Paul Henriksen