Forslag til ny kulturminneplan for Hvaler; til å bli begeistret av!

Allerede i 2002 ble det gjort et omfattende arbeid på Hvaler for å registrere kulturminner, dette som grunnlag for det som skulle bli kommunens første kulturminneplan. Denne kulturminneplanen kom imidlertid, av ulike grunner,  aldri til behandling, men  har i flere år blitt etterlyst av de mange som er opptatt av god forvaltning av kulturminner og miljøer.


I juni  2013, m.a.o. for snart fire år siden, ble det igjen vedtatt i kommunens planprogram  å starte arbeidet med en plan forkulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap. Prosessen med en slik kommunedelplan følger klare regler for fremdrift, innhold, politisk og folkelig involvering. Arbeidet tar i så måte tid og krever mye av den som skal lede et slik omfattende arbeidet , noe prosjektleder Anette Hansen har greid med  bravur.  Planarbeidet er støttet av Riksantikvaren via fylkeskonservatoren med kr 100.000,-Kommunedelplan-kulturminner justert 31.05

I disse dager legges Hvalers første kulturminneplan fram for politikerne til første gangs behandling, Planen skal deretter ut på høring der organisasjoner, offentlige myndigheter og privatpersoner kan spille inn sine synspunkter på planen. Planen vil derfor ganske sikkert gjennomgå endringer før den blir endelig vedtatt, antageligvis på slutten av 2017. Hvorfor er det da grunn til å bli begeistret allerede nå? Svaret er at dette omfattende, ryddige og bildebelagte dokumentet vil:

  • gi kommunen bedre muligheter for aktivt å forme fremtiden
  • vil bevisstgjøre oss på vår kulturhistorie og våre kulturminner
  • sette Hvalers historie og kultur inn i en større sammenheng
  • gi grunnlag for registrering av kulturminner og kulturmiljøer
  • kunne brukes som “lærebok” i lokalhistorie
  • bidra til å bringe Hvaler kulturvernforening og andre frivillige organisasjoner inn i et tettere samarbeid med kommunen om kulturminneforvaltningen.

Derfor er oppfordringen: gled dere til et dypdykk i den nye kulturminneplanen og spill inn synspunkter til Hvaler kommune i den forestående høringsfristen. Info. om dette kommer på kommunens nettside.

Her et knippe bilder fra de seks områdene planen fokuserer på: Hvalertuftene, maritim kulturarv, husmannsplasser og jordbrukets husbygninger og strandsitterplasser, stenindustrien, jordbrukets kulturlandskap og kulturmiljøer, og hytte og fritidskommunen Hvaler.

 

 

Paul Henriksen

 

 

 

 

 

 

 

Mangfoldig dugnad med besøk av Kommunal Rapport

Hvaler kulturvernforening har gjennom flere år  fått oppmerksomhet fra ulike media, det aller meste i positiv form. Den siste tiden har ikke vært noe unntak i så måte med større oppslag i Fredriksstad Blad om det omfattende dugnadsarbeidet og i dag tidlig med NRK Østfolds  fokus på arbeidet med å restaurere gamle Brekke skole.

I dag var det duket for et nytt besøk av journalist , men da med et litt annet fokus enn tidligere. Journalist Tone Holmquist fra Kommunal Rapport hadde intervjuer med flere i dugnadsgruppa med bakgrunn i en nylig publisert NAV-rapport. Rapporten konkluderer nemlig med at Hvaler kommune er helt på topp i Norge (sammen med noen få  Sørlandskommuner) når det gjelder tilflytting av pensjonister. Og nettopp i dugnadsgruppa er det opp til flere som har flyttet til Hvaler bl.a. etter tidligere lang hytte-historie på Hvaler, at barn og barnebarn har flyttet hit, eller at dette rett og slett er et samfunn med en natur og et klima som frister. Vi kommer tilbake til Tone Holmquists artikkel når den kommer på trykk i Kommunal Rapport i løpet av juni.


 

 

 

 

 

 

Selv om dagens dugnad var preget av besøket fra Kommunal Rapport, ble det jobbet godt på tre “arenaer”. Ytterveggene på Amfigrotta har i flere år stått uten panel, men i dag ble det gjort et godt oppstartarbeid for å kle inn hele Grotta. Arild Johannessen, Per Christiansen og Petter Wistner sto for jobben som ble behørlig “kommentert” av Erling Olsen og Thor-Ivar Olsen

Kveldens innsats var også knyttet til Kystlekeplassen og kystledhyttene. “Stenhoggerhytta” fikk et avsluttende strøk maling av undertegnede og Erling Olsen, mens Thor Ivar Olsen og barnebarnet Jonas Jonassen startet arbeidet med å sikre Takaka, vår flotte skute, som et viktig element i kystlekeplassen. Båten får nå et “rom under dekk” slik at barna kan stå inne i båten. Etter hvert skal mast og bom på plass i det vi håper og tror skal bli en attraktiv lekeplass.

Paul Henriksen

 

 

Vi trenger 70 frivillige til årets oppsetting i Brottet. Bli med oss i et hyggelig lag.

Foreberedelsene til årets oppsetting “En Miodtsommernatts Drøm” med Anders Hatlo i hovedrollen er i full gang  i Brottet. Dette gjelder både på scenen og ikke minst for oss som skal legge til rette for at publikum får den service de betaler for.

 

I morgen mandag 29. mai er det klart for de første prøvene og i kveld var det rigging av kulisser til en forestilling som går på følgende dager: generalprøve onsdag 12. juli og førpremiere 13. juli. Premiere  Fre 14. juli, Ons 19. juli, Fre 21. juli, Ons 26. juli, Fre 28. juli, Fredag 4. august. Alle kvelder med start kl 21:00. I tillegg åpners det for muligheten av inntil 5 ekstraforestillinger.

Til disse forestillingene trenger vi  10 vakter pr kveld, dvs rundt 70 vakter totalt for å dekke:

  • Salg i kiosken (øl. vin, mineralvann, kaffe, vafler , pølser og is) – 4 personer
  • Vakter på parkeringsplassen (organisering og p-avgift kr 30,-) – 3 personer
  • Vakter i området rundt Brottet – 3 personer

Vaktene som stiller opp får muligheten til så se prøveforestillingene gratis enten 12. eller 13. juli.

Dette er den første oppfordringen til å stille som vakter under årets forestilling. Har du mulighet allerede nå for å melde deg til tjeneste, meld fra til Paul Henriksen – paulh@online.no eller på mobil 41 46 37 71. Vi vil følge dette opp med direkte kontakt til de som tidligere har stilt seg til rådighet .

 

Paul Henriksen

 

MS Skjærhalden med historisk ankomst til Nordgårdsbrygga

 

 

 

 

 

 

I en tid med dispensasjonsbehandling av den nye Nordgårdsbrygga er det mange som mener mye om den flotte brygga – og bra er jo det.

Usikkerheten i situasjonen til tross, for oss som er “tett på” prosjektet er det likevel gledelig å se hvor mange som i disse dager  finner grunn til å bruke brygga for å fiske, ha en lang frokost (kystledhyttene), for solbading, som turmål og klargjøring av båten.

I dag kunne vi notere en liten , men likevel viktig historisk begivenhet da MS Skjærhalden, den gamle sliteren bygget ved Glommen mek verksted i 1948,  ankom Nordgårdsbrygga. Foranledningen til MS Skjærhaldens ankomst var bryllupet som i dag ble feiret i Amfigrotta ved Brottet, og som en  flott intro til selve festen ble gjestene tatt med på en rundtur i Hvaler-skjærgården. Dette viser igjen hvilke muligheter og det potensial som ligger i denne brygga både for ren rekreasjon, men også for næringsutvikling der det å selge Hvalers egenart som kystkommune står i sentrum.

Paul Henriksen

 

 

Klart for bygdedag på kystmuseet lørdag 3. juni

Det er mange vakre “eventyr” på Hvaler i denne flotte førsommertiden. Ett av disse “eventyrene” er bygdedagen på Nordgården på Spjærøy, tradisjonen tro pinseaften, i år 3. juni. Dagen arrangeres som tidligere i et samarbeid mellom Hvaler kulturvernforening og Kystmuseet Hvaler.


 

 

 

 

 

 

Programmet for dagen er det som følger:

Kl. 12.00: Korpset spiller.
Kl. 12.15: Åpning av bygdedagen v/Paul Henriksen
Overrekkelse av gave fra Hvaler hytteforening v/ Mona Flemmen, leder i Hvaler hytteforening
Presentasjon av kulturminneplanen for Hvaler kommune v/prosjektansvarlig Anette Hansen
kl 12:45 Brottungær med innslag fra årets oppsetting Pinnochio
kl 13.30: Kulturskolen og SFO opptrer
kl 14.00- 15.00: vadgruppa trekker vad i Skjelsbusundet – se bildet av fiske med vad ca 1910 (Asker).
Museet holder åpent. Salg på låven og i Emilstua.

Salg av gamle Hvalerkart.
Salg av plansjer og kart fra Hvalerskolene

Salg av pølser, mineralvann, kaffe/te og vafler.
Hvaler Bondelag er på besøk med dyr, Hagelaget selger planter og rabarbrasuppe, Jeger og Fisk har aktiviteter for barn.

Vi håper å se mange av dere på bygdedagen den 3. juni.

DEL GJERNE DENNE INFORMASJON MED VENNER OG KJENTE BÅDE I HYGGELIG LAG, OVER “GRINDA” OG PÅ SOSIALE MEDIER

 

Paul Henriksen

Det blir god radio av godt restaureringsarbeid

Det er hyggelig når media lager reportasjer om arbeidet vi er i gang med,  og ekstra hyggelig er det når det er media selv som tar initiativ slik NRK Østfold har gjort denne uka. I dag kom Jan Henrik Ihlebæk på besøk og gjorde opptak til det som blir en presentasjon av restaureringsarbeidet på Brekke i morgensendingen, antageligvis i kommende uke. På bildet til venstre intervjuer han Knut Ramberg som tilfeldigvis stakk innom. På bildet til høyre er den samme Jan “tett på” Ragnar Holte, Kjell Ole Brobakken og Eivind Børresen som legger siste strøk på husets majestetiske sørvegg.

Huset som skinner om kapp med sola

I dag var det nok en “merkedag” på Brekke da to av husets vegger, frontveggen og sørveggen, fikk sitt andre strøk med linoljemaling. I sommersola var dette et flott skue mot en knall blå himmel og frodig grønt gress i hagen. En stolt gjeng kunne pakke ned stillaset for å sette dette opp igjen på østveggen som nå står for tur. I ettermiddag var det klart for maling av vinduer, et arbeid Ragnhild Nordengen og Birgit Sandstrøm står for.

Det er et flott og nymalt bygg som møter veifarende på tur nordover på Kirkeøy.

Paul Henriksen

Full innsats fra morgen til kveld for å klaregjøre sesongen 2017

Sesongen 2017 forberedes nå for fullt både på kystmuseet og i Brottet.  I dag inntok en glad og entusiastisk gjeng med Brottungær amfiet til sin første prøve under myndig og kyndig veiledning fra Desirée Ulvestad-Grandahl. Desirée er  regissør for årets familieoppsetting Pinocchio som har premiere 6. juli.   Inspirerende er det å være på dugnad med malerkost og brenning av materialer, gamle europaller, sponplater, plakater osv.  fra hele Brottets historie, mens glade unger forbereder seg til årets oppsetting et “stenkast ” unna.

Gamle materialer og etterlatenskaper fra Brottets 13 år lange historie ble i dag brent, mens dugnadsgjengen malte opp Stenhoggerhytta, en av Oslofjordens mest besøkte kystledhytter. Helge Olav Lilleheier, Per Christiansen, Carsten Henriksen, Thor-Ivar Olsen, Bjørn Hoff, Aril Johannesen og Paul H rydder, brenner og maler mens Jan Vassdal fyller igjen grøfta som skal føre fiberkabel til Amfigrotta.

Dugnadsmandagen startet imidlertid ikke kl 17:00. Den startet  allerede kl 09:00 med rydding  og klargjøring av Kystmuseet på Nordgården. Her skal det arrangeres bygdedag 3. juni,  og forhåpentligvis vil mange nettopp søke til denne perlen i løpet av sommeren. På Nordgården  var det  i dag full innsats fra Jan Appelgren, Steinar Pettersen, Arnt Otto Arntsen, Thor Ivar Olsen, Erling Olsen, Vidar Pedersen og Paul H som bar kvist og kvast og sørget for at arrangementskjøkkenet blir oppgradert før sesongen setter inn for fullt.

Paul Henriksen

    

To-skiftsdugnad med grøfte-fyll og opprydding i “gammel morro”.

En “dugnadsarbeiders2 hverdag innebærer så mangt både i form av arbeidstid og arbeidsoppgaver. Dagnes dugnad i området ved Brottet har gått i to “skift” der noen av oss har jobbet både formiddag og kveld, men andre har stått på i flere timer ut over kvelden. Kort fortalt har arbeidet bestått i å fylle igjen grøfta på 250 meter med fiberkabel fra Dypedalsåsen til Brottet. Jan Vassdal og Helge Olav Lilleheier har tatt hver sin økt med gravemaskinen “Lille Gule”, med “hakke og spadegjengen” tett på  (Thor-Ivar Olsen, Erling Olsen , Arild Johannessen, Carsten Henriksen og undertegnede). Målsettingen med arbeider er  å sørge for god nettilgang til Brottet og Amfigrotta , men også å få satt i stand veien mange bruker både for rekreasjon og for å komme til og fra lege og andre tjenester på Dypedalsåsen.

Kveldens dugnad ble også brukt til opprydding i materialer og skrot fra Brottets etter hvert mange-årige historie. Bygningsmaterialer, plakater og andre etterlatenskaper fra de siste årene ble nå kjørt bort enten for å brennes, eller for videre transport til Sandbakken. Målet er å få området så presentabelt som mulig før sommersesongen for alvor setter inn. Ikke det festligste arbeidet vi kan tilby, men ikke desto mer viktig å ta denne sjauen.

Paul Henriksen

 

Prosjekt festningsholmen – vi er i gang!

Som vi har fortalt tidligere så bevilget Høyre, Fremskrittspartiet og Miljøpartiet de Grønne, ved budsjettbehandlingen for 2017 , kr 500.000,- til et samarbeidsprosjekt mellom Hvaler kommune og Hvaler kulturvernforening. I denne saken er spesielt ett forhold vektlagt, nemlig å ta ansvar for Akerøy fort. Det betyr at kulturvernforeningen i første omgang skal utarbeide en forvaltningsplan, herunder en skjøtselsplan for festningsholmen. På vegne av foreningen er Arnt Otto Arntsen allerede i gang med dette skrivearbeidet.

I dag var det imidlertid en slags start på prosjektet da “referansegruppa” bestående av  botaniker Jan Ingar Båtvik , nasjonalparkforvalter Monika Olsen, Laila Rød og Thomas Holmen Olsen fra Hvaler kommune samt Arnt Otto Arntsen og undertegnede fra kulturvernforeningen besøkte festningsholmen for befaring. Selv om mai-været var av den svært sure typen, var dette både en svært interessant og nyttig runde med fagfolk og spørsmålene ble etter hvert mange: Hvilke rødlistearter er det vi må ta hensyn til her ute, hvordan skal skjøtselen utøves, hva med nytt toalettanlegg, hvordan skal vi for rehabilitert kanonene og lavettene (det kanonene står på), hvordan kan festningen ryddes og gjøres attraktiv for besøkende og historieinteresserte og hva med informasjon til publikum om stedets unike flora og festningens historiske betydning i 1600-tallets forsvar.

Målsettingen er å ha en forvaltningsplan klar tidlig til høsten. Vi er i gang, godt i gang sammen med dyktige fagfolk på flere områder både knyttet til kultur- og naturhistorien.

Paul Henriksen

Kystmuseet Hvaler og Hvaler kulturvernforening – hva er hva?

Kystmuseet Hvaler med bygdesamlingen er lokalisert på Dypedal, Spjærøy. Området eies av Hvaler kulturvernforening , men forvaltes av Østfoldmuseene.

For oss som daglig forholder oss både til kystmuseet og Hvaler kulturvernforening  er dette vel kjente organisasjoner og virksomheter. For de mange som nå følger oss på hjemmesiden og facebook eller kommer i nærkontakt med oss på andre måter, finner jeg det nødvendig å beskrive disse samarbeidspartnerne på en enkel måte. Innledningsvis er det viktig da å understreke at både det som i dag kalles Kystmuseet Hvaler og Hvaler kulturvernforening springer ut av den samme oppstarten i 1972, dannelsen av Hvaler bygdesamling med senere ervervelsen av Nordgården på Spjærøy der bygdesamlingen (museet) ble etablert.

Kystmuseet Hvaler en del av Østfoldmuseene

1.januar i 2010 ble det gjennomført en større museumsreform som bl.a. innebar at alle de lokale museene i Østfold , herunder Kystmuseet Hvaler, ble lagt inn  under en felles administrasjon ledet av Direktør Gunn Mona Ekornes og et valgt styre. Administrasjonen, med sine 11 ansatte, har sine kontorer på Borgarsyssel i Sarpsborg. Gjennom en egen avtale med Hvaler kulturvernforening forvalter Stiftelsen Østfoldmuseene Nordgården og bygdesamlingen på Spjærøy . Det er kulturvernforeningen som eier bygningsmassen, mens Østfoldmuseene (kystmuseet Hvaler) står for vedlikehold og drift. Kystmuseet , som del av Østfoldmusene, finansieres via statsbudsjettet med driftsstøtte fra vertskommunen. Fra Hvaler kommune betyr det kr 250.000,- i årlig støtte.

Hvaler kulturvernforening

Hvaler kulturvernforening er i motsetning til Kystmuseet Hvaler en frivillig forening med 280 medlemmer.  Foreningen ledes av et styre på 7 medlemmer med Paul Henriksen som leder. I tillegg er det opprettet flere undergrupper knyttet til arrangementer, kystledhyttene, kystlekeplassen og arbeidet med Brekke skole. Foreningen er også representert i styret for Frøkengården i Korshavn.

For første gang i foreningens historie mottar vi i 2017 kr 100.000,- i driftsstøtte fra det offentlige, dvs. Hvaler kommune. For øvrig finansieres foreningens mangesidige virksomhet via inntekter fra medlemskontingent, inntekter fra utleie av kystledhyttene, loddsalg, utleie av Brottet, Amfigrotta og båtplasser i brygga.

Samarbeidet mellom Hvaler kulturvernforening og Kystmuseet Hvaler er nedfelt i en overordnet forvaltningsavtale og samordnede vedtekter .

Hvaler kulturvernforening forvalter området med Brottet og Museumshavna gjennom en forvaltningsavtale (50 år) med grunneier Hvaler kommune.

 

Paul Henriksen