En seier for allmennheten, Hvaler kommune og Hvaler kulturvernforening

Vi snakker om en dom i Fredrikstad tingrett som ble kunngjort i dag. Saken er omtalt tidligere og dreier seg om en grunneier (fastboende) på Sydengen som gikk til sak mot Hvaler kommune etter at kulturvernforeningen merket en 12 km lang kyststi som bl.a. går forbi deres eiendom. Eieren gikk til sak og hevdet at stien gikk i innmark og ikke i utmark (allmennheten har rett til friferdsel i utmark) og at den var til stor sjenanse for familien. Kommunen vant fram på alle punkter og saksøker er dømt til å betale saksomkostninger på kr 240.000,- . Dette er en stor og gledelig sak på vegne av Hvaler kommune som saksøkt, på vegne av Hvaler kulturvernforening som tilrettelegger av stien og ikke minst er dette en gledelig sak for alle turglade mennesker som dyrker aktivitet, frihet og stillhet.

Kyststien bl.a. forbi saksøkers eiendom ble merket i 2014 og 2015. I en periode forsøkte grunneier å blokkere stien med stener. Stenene er nå fjernet, fjernet er også tvilen om folk kan gå på tur her. Saken er klar – god tur og god sommer.

LES HELE DOMMEN

1920356_1_Dom Fredrikstad tingrett 29.06.2017

NB – Undertegnede har problemer med facebook og linken til kulturvernforeningens facebookside. Oppslagene blir derfor begrenset til problemet er løst.

Paul Henriksen

 

Dugnad i vater på Amfigrotta

Som jeg har fortalt i flere oppslag den siste tiden så jobbes det nå intenst for å få Amfigrotta, flerbrukshuset i tilknytning til Brottet, innkledd og «stilig» foran årets sesong med premierer på Pinocchio (6.7.) og En Midtsommernatts  Drøm (14.7.). Og det ser ut til at vi skal lykkes, i alle fall med deler av det store bygget. I dag hadde vi en større dugnad både med legging av brosten foran toalettene og panel på vegger og takramme rundt publikumtoalettene. Det som står til rest på forsommerens program kommer på plass mandag, siste dugnadsdag før en velfortjent ferie.

Her et knippe bilder fra en varm og flott dugnadsdag, rimelig langt fra dugnader midtvinters da det er mørkt når vi kommer og mørkt når vi går.

Bjørn Hoff, Steinar Pettersen, Aril Johannessen, Kennet Baarstad, Leif Hansen, Erling Olsen, Thor-Ivar Olsen og Paul H hadde en fin og varm dugnad på Amfigrotta i dag – en dag i vater.

«Guttane som ikke går av veggen for å ta et tak»

Ut denne uken er det fortsatt temmelig stille i Brottet, men allerede fra kommende helg er det fullt trøkk i amfiet med intensive prøver både på barneforestillingen  Pinocchio (premiere 6.7.) og En Midtsommer Natts drøm (premiere 14. 7.). Utenfor amfiet er det derimot  fullt trøkk for å få anlegget oppgradert. Helt ferdig til premierene blir vil heller ikke i år, men de som kommer for å se forestillingene vil oppleve et anlegg som har gjennomgått store forandringer siden i fjor. Dugnadsgjengen har ytterligere to dagers innsats igjen (onsdag og mandag) før mannskapet tar seg en vel fortjent ferie.  Kveldens innsats innebar et stort skritt i arbeidet med å kle Amfigrotta inn. Onsdag og mandag legger vi et nytt alen til dette stykket.

Steinar Pettersen (bildet nederst til høyre) signaliserer «vel blåst» for i kveld  etter at Helge Olav Lilleheier, Arild Johannessen, Per Christiansen, Bjørn Hoff  og  Paul  H har kommet et langt stykke videre med å kle inn Amfigrotta. Vi er fornøyd, og håper at de som skal benytte området i sommer, deler denne opplevelsen med oss.

Kveldens dugnad hadde også andre ingredienser. Thor Ivar Olsen gjorde ferdig styrhuset på Takaka, skuta i kystlekeplassen.  I tillegg var  en av våre nære samarbeidspartnere på «besøk». Jarle Larsen og hans firma Al Elektriske fungerer både som en faglig veileder og som tilrettelegger. Her for å starte arbeidet med å sikre  kystledhyttene og Museumshavna en god el-forsyning.

Hyggelig er det at kystens voktere «måka», eller som de sier i Utgårdskilen, «måken» følger oss tett. Inspirert av «måkens» interesse for dugnadsarbeidet og kaffepausen spesielt , flyr vi videre. Vi ses allerede onsdag!

 

 

Paul Henriksen

 

Bli med på Carl Martin Christiansson Barfods tidsreise (1848 – 1932)

 

Carl Martin Christiansson Barfod (1848-1932)

Frøkengården i Korshavn (Korshavn Søndre) er et godt bevart kulturminne som viser en kystkultur hvor jordbruk, skogbruk, fiske og sjøfart gjennom tidene har vært viktige næringsveier på Hvaler. Sjøfarten har til alle tider vært en viktig næringsvei og i 1875 fantes på Hvaler 41 skipsførere, 33 styrmenn og 251 matroser og sjømenn. Omkring 1880 begynte en liten dampbåt å gå regelmessig mellom Fredrikstad og Kirkeøy. En annen gikk mellom Halden og Gravningssund (Søndre Sandøy).
Omkring 1850 ble det opprettet et poståpneri med post kun en dag i uken. På begynnelsen av århundre (1800-tallet) hadde man ingen veier, men i 1838 besluttet herredstyre at samtlige eiendomsbesittere på Kirkeøy skulle forplikte seg til å opparbeide vei. Kilde «Havet var leveveien». Frøkengården har fått sitt navn etter de fire frøknene som bodde der og hvor den lengstlevende gikk ut av tiden i 1943. Frøknene Christiansen var etterkommere etter den danske presten Hans Clausen Barfod som kom til Hvaler i 1710. Hans etterkommere var mange og er behørig omtalt både i Hvalers Bygdebøker.

Det er Korshavn vel som har lagt ut den spennende historiske tidsreisen til Carl Martin Christiansson Barfod  født i 1848 på Kjølboløkken: Han gikk på Brekke skole og ble konfirmert i Hvaler Kirke. Han skrev sine “minnesanteckninger” i 1932 i en alder av 84 år. Dette er nå både blitt en dokumentarfilm og et lite hefte om hans oppvekst her på Hvaler.  Korshavn Vel har lagt ut teksten på sin hjemmeside. Bli med på tidsreisen  https://korshavnvel.wordpress.com/historier-fra-korshavn/carl-martin-christiansson-barfod-1848-1932-en-tidsreise/

Vil du vite mer om denne spennende tidsreisen til Carl Martin Christiansson Barfod kan du høre Thorbjørn Enbergs thorbjorge@gmail.com kåseri og film på Frøkengården den 9 juli 2017

Mona Friberg

Leder i Frøkengårdens venner  og medlem av styret i Hvaler kulturvernforening

En stolt dugnadsgjeng på Brekke priser sommeren og jobben som er gjort – så langt.

Det kan vel være at noen i dugnadsgjengen på Brekke får det vi på «dugnadsspråket» kaller dugnadsabstinens og stikker innom for å gjøre noen «småting» også i sommer, men i ettermiddag var gjengen samlet til en siste felles dugnaden før ferien .

I det store og hele er det utvendige arbeidet på selve huset nå sluttført og huset skinner, nymalt som det er , i sommersola. Høstens innsats vil i all vesentlig grad bestå i innvendig maling, snekkerarbeid og  istandsetting av grue og bakerovn av Asger Bentzen.

En viktig del av arbeidet med gamle Brekke skole innebærer også istandsetting og forvaltning av utearealene. I utgangspunktet eier ikke Hvaler kulturvernforening mer enn selve bygget, men i disse dager, med salg av den gamle lærerboligen, foretar Hvaler kommune en utmåling av tomta som høyst sannsynlig gir oss et areal  rundt huset på ca et mål. Dette innebærer at vi kan tilrettelegge et uterom både med en fin  innkjørsel,  port og et hageområde som også er inkluderer en urtehage, i tillegg til at vi vil kunne arrangere konserter etc. i hagen

Ettermiddagens arbeid var derfor i stor grad rettet inn mot nettopp uteområdet der bl.a. den nye trappehelle kom på plass.

Den gode praten, tull og tøys og planlegging for videre arbeid er ingredienser i enhver god dugnad. Så også i en flott forsommerkveld på Brekke. Her ved Jan Borger Berntzen, Ragnhild Nordengen, Frode Lund, Kjell Ole Brobakken og Ragnar Holte.

Paul Henriksen

Kulturvernforeningen er omgitt av gode venner og støttespillere

Kulturvernforeningens historie er også historien om de gode hjelperne, både de som tar et praktisk ansvar gjennom å gå på dugnad år ut og år inn, og de mange stiftelsene, offentlige organene, organisasjonene som har støttet oss økonomisk  samt de  næringsdrivende som har stilt opp og støttet oss gjennom gode rabatter, teknisk utstyr og gjennom rene pengebeløp. To eksempler fra sisten uken illustrerer dette bildet  der undertegnede ble oppringt av Tor Gunnar Ellefsen i CalTrykk i Fredrikstad og Malermester Sjur B Hansen på Skjærhalden, som begge ønsket å gi kr 5000,- til henholdsvis Brottet og gamle Brekke skole.

Jeg har sagt det mange ganger før og gjentar det gjerne her. Vi er dypt takknemlig for den økonomiske hjelp vi får for å holde gående en omfattende virksomhet. Det som imidlertid er svært viktig, er at vi – det store lag av frivillige,  blir sett og omtalt på en positiv måte. Slik bygger vi et godt renomé og de som gir skaper grunnlag for sitt gode renomé. Her snakker vi m.a.o. om en vinn – vinnsituasjon. I denne runden er det vi som takker!

Paul Henriksen

 

Dugnaden der vi kledde «henne» opp – skuta, Grotta og Mundastua

Mye av dugnadsinnsatsen i Brottet og i området rundt er for tiden knyttet til å forskjønne og etter hvert avslutte arbeidet. I klartekst innebærer det at vi nå kler inn Amfigrotta, maler Mundastua og oppgraderer  «Takaka», skøyta som vil bli en  del sentral del av kystlekeplassen.

Thor-Ivar Olsen, med sin kunnskap og erfaring fra arbeid med Spjærøykrysseren fortsetter arbeidet med å lage en spennende lekeplass om bord i «Takaka».

Amfigrotta , lokalet som både fungerer som garderobe og festlokale blir også nå «kledd opp». Bunker-opplevelsen skal  bort og bygget får  kledelig panel, noe Carsten Henriksen, Per Christiansen, Arild Johannessen og Paul H jobbet med i kveld. Arbeidet med å ferdigstille Amfigrotta har av ulike årsaker tatt sin tid, men nå ser vi, og publikum til sommerens oppsettinger vil se, at vi nærmer oss et bygg som vi kan være stolte av. «To streker under svaret» kan vi imidlertid først sette i løpet av kommende år da taket på Amfigrotta også skal gjøres ferdig.

I dag  kom det  statistikk på booking av kystledhyttene ved Brottet. Denne viser at vi for lengst har satt rekord med tanke på antallet utleie-døgn (2016 232 døgn). Stenhoggerhytta er booket i 106 døgn, Klyven i 81 døgn og den nyeste hytta, Mundastua i 79 døgn, totalt 266 døgn booket fram til 3. september. Da er det bare å håpe på en god høst som kan bringe utleietallet opp mot 300 døgn. Dette vil i så fall tilsi en inntekt ut over det vi har lagt inn i budsjettet.

Paul Henriksen

Fra fritt fram til hard omstilling i hyttekommunen Hvaler på 70-tallet

I forbindelse med at det er 40 år siden Hvaler hytteforening ble stiftet, har Paul Henriksen tatt for seg  hyttehistorien på Hvaler og hytteforeningens rolle i denne. Første artikkel sto i påskenummeret av hytteforeningens blad Hvaler-nytt, gjengitt på kulturvernforeningens hjemmeside. Her følger andre artikkel som tar for seg 70-årenes mange utfordringer fram til opprettelsen av Hvaler hytteforening i 1977.

Hytter i henholdsvis Utgårdskilen 1961 og samtidig hytte i Holtekilen
Skissene som viser utviklingen av hyttene på Hvaler og båndlegging av arealer  fra 1965 til 1995 er laget av Vidar Asheim  hos fylkesmannen
Jens Martin Sørlie Nilsen ble valgt til hytteforeningens første formann 12. 6. 1977
Hele artikkelen kan du lese her: Fra fritt fram til hard omstilling

Dugnadsgjengen på gamle Brekke skole på vei mot mot sommer og ferie, men først……..

Axel Dahlgren, Dekorasjonsmaler , profesjonell på historisk maling, studerer «malingshistorien» på kjøkkenet 

Axel Dahlgren bosatt på Spjærøy har historiske bygg og deres malingshistorie som spesialitet. Axel har nå gått fra rom til rom på gamle Brekke og gjort skrapeprøver helt tilbake til tidlig 1800-tallet, mulig også med spor av 1700-tallet som på kjøkkenet. Resultatet av arbeidet vil fremkomme i en rapport der vi gis mulige veivalg med tanke på maling, evt. at vi beholder deler av huset i den stand det fremstår i dag.

Nedrigging av stillaser, opprydding i likt og ulikt rundt huset og maling av kittede sprekker i veggen var også av det som ble gjort unna i dag. Dugnadsgjengen med Eivind Børresen, Ragnar Holte, Frode Lund og Paul H takket Leif Jensen for lån av stillassystemet vi har brukt i flere måneder. Dette har skapt en sikker arbeidssituasjon samtidig som tid er spart. På bildet til høyre er to av vinduene beslått med plater. I løpet av noen dager nå er vinduene igjen på plass etter flott innsats av vindusgjengen; Birgit Sandstrøm, Ragnhild Nordengen og Eivind Børresen.

Utfordringer var det også på dagens dugnad da en større skiferplate skulle legges på plass over pipa. Rå mannekraft og god tilrettelegging ga imidlertid et godt resultat da plata var på plass i løpet av ti minutter. Godt jobba Frode, Knut, Eivind og Ragnar!!

Nå tar vi en velfortjent ferie, selv om det ikke forundrer meg det minste om noen ganske snart får  dugnadsabstinens og stikker innom bare for å………

Paul Henriksen