Rotter, rydding og råte i fokus på Brekke i dag.

«Når musene er borte danser rottene på bordet», er et kjent ordtak. I så måte er ikke gamle Brekke skole noe unntak. I fravær av mennesker  i bygget er vi tidvis plaget både av invasjon av mus og nå sist rotter, men kampen er i gang og vi skal ta «rotta på dem» før de får ødelagt for mye av det arbeidet som er satt i gang. Et mottiltak i dag var støvsuging «over det hele», noe Kjell Ole Brobakken sto for.

Det som imidlertid hadde hovedfokus på dugnaden i ettermiddagens fine sensommer vær var en stor ryddeaksjon i hagen der de gamle gjerdestoplene nå kommer  frem og til sin rett. Disse var tidligere gjemt i et vildnis av busker og kratt. Her skal det «öpna landskap» fram tenkte Frode Lund,  Jan Borger Berntsen og Ragnar Holte, og slik ble det. Bildene taler for seg. Kom på Brekkedagen den 9. september og se hvor fint det har blitt.

Puss og maling av vinduer og dører sto også på planen i dag. Ragnhild Nordengen koste seg med skraping av en av dørene, et klenodium fra 1700-tallet, mens Eivind Børresen og Jan B kunne konstatere at ikke alt står bra til med vinduene, her med et av vinduene på sørveggen som har tydelige råteangrep.

Dette var også dagen da vi startet prosessen for vann og avløp til bygget. Rune Svennes, er behjelpelig med søknad til kommunen om graving for en vann- og avløpsledning som i første omgang skal legges til et koblingspunkt i hagen.

Paul Henriksen

Program for kultuminnedagene på Hvaler 9. – 24. september

I et nært samarbeid med kulturavdelingen i Hvaler kommune, står Hvaler kulturvernforening som tilrettelegger for den lokale markeringen av Kulturminnedagene på Hvaler i 2017. Det er Norges Kulturvernforbund som er nasjonal arrangør for disse dagene som offisielt har en tidsramme fra 9. – 17. september. Imidlertid har vi valgt å utvide tidsrammen for også å få Hvaler menighet og Hvaler Hagelag med på denne viktige markeringen av Hvaler kulturminner og kulturhistorie.

 

Program for Kulturminnedagene

Brekke-dagen – Lørdag 9. september   kl. 12-14 . Informasjon, omvisning og salg til inntekt for restaureringsarbeidet.
Foredrag om forslaget til kulturminneplanen for Hvaler kommune – Rådhuset
Torsdag 14. september kl. 18.30-20.30. Prosjektleder Anette Hansen presenterer denne spennende planen.
Åpen dag på Frøkengården – Søndag 17. september kl. 12-14. Omvisning, informasjon og en kaffekopp
Høsttakkefest i Hvaler kirke – Søndag 24. september kl. 11. Gudstjeneste med presentasjon av kulturminnedagene.
Eplefestivalen på Rove – Søndag 24. september kl. 12-15 – et meget populært og tradisjonsrikt  kulturarrangement.
Fra et samarbeidsprosjekt mellom kulturvernforeningen og Hvaler kommune er det stilt til rådighet noe midler slik at deltagerne i kulturminnedagene kan markere sitt spesielle bidrag til kulturhistorien. Dette er foldere som også kan brukes ut over disse dagene.

 

Bli kjent med Hvalers egenart, kulturminner og kulturhistorie. Delta på arrangementene under kulturminnedagene 2017

Programmet for kulturminnedagene blir også annonsert i media.

 

Paul Henriksen

 

 

 

 

Brottet i sentrum på dagens dugnad

Thor-Ivar Olsen, tidligere båtbygger og reparatør, har laget en flott og trygg «styrekabin» ombord i Takaka, en båt som vil bli en sentral del av kystlekeplassen ved Brottet

Selv om vi også på dagens dugnad jobbet videre med å utvikle kystlekeplassen og «skuta» spesielt, så var ni av ti dugnadsarbeidere på ulikt vis engasjert med arbeid på Brottet. Vi jobber videre med å legge panel på ytterveggene og ser nå slutten på dette arbeidet for så å gå løs på taket som pr i dag er dekket med stenskåler.  Vi skal nå i dialog med Hvaler kommune om evt. å endre «fasaden», les taket, fra et stendekke til tredekke med innslag av stenblokker. Her må vi m.a.o. ta ett skritt tilbake, for så å komme inn på det vi nå mener er et riktig arkitektonisk spor.

.

Asbjørn Svendsby, Ole-Christan Bernholth og Jan Arntzen i samtale om utforming av»muren» i den såkalte Arntzen-svingen. På taket bak Erling Olsen, Leif Hansen og Kennet Baarstad. På bildet til høyre Steinar Pettersen og Tom Buskoven som legger panel på vestveggen

Dagens dugnad hadde også fokus på fremtidig utforming og tilrettelegging. Det har seg nemlig slik at fylkeskommunen stiller midler til rådighet for lokale kulturhus og sceneanlegg, og Brottet er i høyeste grad kvalifisert for slike midler der søknadsfristen er 1. oktober. Det er her vi håper å få tilskudd til endring av taket , til ytterligere stensetting av Arntzen-svingen samt bygge forstøtningsmurer og nytt teknisk tårn. Mye av dette vil vi kunne gjøre på dugnad, men maskinkraft kommer vi ikke utenom. Dagens prat med entreprenør Morten Nordheim, her sammen med Thor-Ivar og Jan, ga oss viktige avklaringer på flere forhold.

Paul Henriksen

 

«Allmennheten skal med», i alle fall på Nordgårdsbrygga!

Som vel kjent ble søknaden om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene på Nordgårdsbrygga godkjent sist onsdag. Det betyr at en lang og vanskelig sak er avgjort med positivt resultat, noe som igjen betyr at vi kan planlegge videre utvikling av brygga med lys, vann og mindre boder for båtfolket.

I vedtaket som ble gjort i utvalget for samfunnsutvikling, ble det også tatt inn følgende vilkår:

Allmennhetens muligheter til bruk av bryggen, til opphold og gjesteplasser, skal fremgå av skilt og tydeliggjøres på bryggekonstruksjonen. – Rett for allmennheten til ferdsel og opphold på brygga skal tinglyses.

For Hvaler kulturvernforening som har jobbet med dette området, og brygga spesielt gjennom flere år, er dette et noe underlig tillegg. Ikke fordi vi på noen måte er uenig, men fordi dette har vært den største selvfølge siden vi startet opp. Reguleringsplanen slår fast at dette er et offentlig område (museumshavn) og det har vi forstått dithen at her har allmennheten fri tilgang både til overnatting på kystledhyttene, til bading, som turmål, til fisking og til å legge til her med båt om det er plass. Ingen private interesser, ut over de som har betalt båtplass, skal dominere eller fortrenge andre fra området.

Når dette nå er vedtatt, skal vi selvsagt følge  opp også med skilting. Og det er her vi ber om medlemmer og andres kreativitet. Vi ønsker å få laget tekster til disse skiltene som  forteller om retten til fri ferdsel og opphold, men ønsker dette  fortalt på en kreativ og gjerne humoristisk måte. Kan du hjelpe oss her, så tar vi gjerne imot forslag. Blir det ditt forslag det vi velger, vanker det 2 premierebilletter til neste ås oppsetting i Brottet (foreløpig uavklart hvilken det blir). 

Send ditt forslag til tekst(er) til : paulh@online.no

Paul Henriksen

 

 

Porten til Soria Moria og møte med 1700-tallet

 

Kan det være det eldste bildet vi har fra Brekke ( rundt 1880 – 1890?), et bilde som vi i dag fikk overlevert  fra Sidsel Madsens dødsbo. Bildet viser en kvinne som leder kyr tilbake til Brekke, kanskje for melking på låven som ble revet på 1990-tallet. Brønnen i forkant ligger i dag i buskene på venstre side av veien i kjøreretning Svanekil/Botne

Den solrike dagen 23.08. stoppet ikke med godkjenning av Nordgårdsbrygga og nominasjon til kulturminnepris, men fortsatte med dugnad på gamle Brekke skole,  og hvilken dugnad. Først og fremst var det en historisk merkedag da en skinnende Brekke skole fikk to flotte granittstolper fra Høkeli. Stolpene skal gi feste til smijernsporten som nå er til restaurering. Med maskinkraft og mannekraft kom portstolpene på plass der kyrene på bildet over gjetes inn.

Med maskinkraft og mannekraft fikk Ragnar Holte, Frode Lund og Knut Hjortland de nye portstolpene på plass

Men også innendørs foregikk det interessant historisk arbeid i dag. Den ene veggen i «finstua» til læreren på Brekke ble «avdekket»; først fire – fem lag med tapet, dernest fjernet vi lekter og støp som var brukt som bindemiddel, isolasjon og avretting på den gamle tømmerveggen som vi arbeidet oss fram til.

I de historiske dokumentene vi har til rådighet, beskrives et enetasjes hus på Brekke som tjente som presteenkesæte fra rundt 1770. Tømmerveggen vi jobbet oss inn til i dag, der det helt klart også har vært et vindu, har sannsynligvis vært en del av dette huset. Det var stor enighet i dugnadsgruppa om at denne veggen skal «bevares» som et av husets mange «dokumenter».

Veggen fylt av historie; først fem lag med tapet, deretter gjennom murkaker  og lekter  frem til tømmerveggen med vindu  midt i, antagelig en del av huset som sto her fra rundt 1770, den gang som bolig for presteenker. 

Høyt henger han og slett ikke sur – Eivind Børresen en flott organisator og inspirator for dugnadsarbeidet på gamle Brekke skole. Her i gang med å male vinduene på nordveggen.

Paul Henriksen

 

Hvilken solskinnsdag for Hvaler kulturvernforening!!

Alle som har vært involvert i arbeidet med Nordgårdsbrygga, og dugnadsgjengen i særdeleshet, kan nå puste lettet ut og se fremover takket være flertallet H og AP ga til rådmannens innstilling

Som kjent har det vært knyttet spenning til den politiske behandlingen av Nordgårdsbrygga ved Brottet. Da brygga ble bygget bredere enn først omsøkt på grunn av grunnforholdene, ble vi nødt til å søke dispensasjon, en sak som i våres ble behandlet i utvalget for samfunnsutvikling. Dernest kom saken til behandling hos fylkeskommunen, fylkesmannen og hos Maritimt Museum. I dag kom så den endelig avgjørelsen da utvalget for samfunnsutvikling i Hvaler kommune sluttbehandlet saken. Det knyttet seg en viss spenning til dagens behandling da Fremskrittspartiet la fram et forslag som i realiteten hadde betydd at brygga måtte rives om dette hadde fått flertall. Imidlertid reddet Høyre og Arbeiderpartiets representanter brygga gjennom å stemme for rådmannens innstilling til å innvilge dispensasjon. Som forening er vi disse partiene stor takk skyldig. Frps stemmegivning og begrunnelse får stå som en politisk parentes. Her var det helt tydelig at partiets representanter ikke hadde forstått realitetene i saken.

En stor takk også til  Elin Kristiansen og hennes kolleger i byggesaksavdelingen i Hvaler kommune som har gjennomført en omfattende og faglig meget god saksbehandling i en for alle parter vanskelig sak.

Hvaler kulturvernforening nominert til kulturminnedagsprisen

Det var ikke bare gladnyheten fra politikerne på rådhuset som skinte i dag. Ut på dagen kom gladnyheten om at kulturvernforeningen er en av fem innstilte organisasjoner til den gjeve kulturminnedagsprisen som deles ut av Norges kulturvernforbund. Prisen på kr 30.000,- deles ut under kulturminnedagene 9. – 17 september.

I sin begrunnelse sier kulturvernforbundet følgende om Hvaler kulturvernforening:

Kulturminnedagene på Hvaler. Arr: Hvaler kulturvernforening.
Hvaler kulturvernforening er en aktiv aktør som skaper engasjement for kulturvern i nærmiljøet. De har et stort mangfold av arrangementer året rundt og mange frivillige som følger med og deltar på ulike aktiviteter. På årets kulturminnedager har de et godt samarbeid med kommunen, som også har bidratt økonomisk til arrangementene. Kulturvernforeningen har en stor dugnadsånd og jobber med mange forskjellige prosjekter, og de er veldig flinke til å involvere andre lokale lag og foreninger i prosjektene sine.

De andre nominerte er:

Midt-Troms museum, Vestby Historielag, Evje og Horness kommune og Museet Gamle Vossebanen.

Det er ikke første gangen Hvaler kulturvernforening er nominert til en gjev pris. I 2015 var vi i finalen (tre finalister)   for den nasjonale frivillighetsprisen, men nådde ikke helt opp. I 2016 derimot fikk vi tildelt en annen flott pris, Oslofjordprisen for «enestående arbeid for friluftslivet». Denne prisen deles ut av Oslofjordens friluftsråd.

Å få en pris for arbeidet en nedlegger er selvsagt helt topp og motiverer for ytterligere innsats, men også det å bli nominert er stort, stort for det store fellesskap som produserer resultater for Hvaler kulturvernforening og samfunnet Hvaler.

Paul Henriksen

En mangfoldig dugnadsmandag til ende

Etter en «slow» start sist mandag med planlegging, er dugnadstempoet skrudd betraktelig opp. I flott sensommervær er det i løpet av dagen «kjørt to skift». På formiddagen var vi i gang med å reparere kyststien på Spjærøy som ble tilrettelagt i 2014 og 2015. Allerede er det noe som må repareres i tillegg til at noen dessverre har utført hærverk på enkelte av skiltstativene. Derfor måtte vi nå både reparere og bygge nytt, bl.a. over et sumpete område ved Tredalen.

Formiddagsarbeid har det også vært i Brottet der  brosten fra Stockholm, nå skal pryde inngangspartiet på Brottet. På «kveldskiftet» var det oppfølging i form av arbeid med panel på veggene og oppmontering av informasjonstavler, det siste et prioritert område for en organisasjon som både vil fortelle om sitt arbeid og ikke minst bidra til kunnskap om kystens liv og historie.

Thor-Ivar Olsen og Paul H., reparerte deler av kyststien på Spjærøy, mens Kennet Baarstad, Leif Hansen (ikke på bildet) og Erling Olsen er blitt mestere i å legge brotsten. Her foran toalettene i Brottet.

Vegger og tak på Amfigrotta skal kles inn med panel og males «stengrå». Her er Steinar Pettersen, Per Christiansen og Asbjørn Svendsby i aksjon.

Informasjon er viktig. Her monterer Ole-Christian Bernholth opp nye informasjonstavler på veggen av Amfigrotta. Tavlene skal fortelle besøkende om arbeidsgrunnlaget for kulturvernforeningen og foreningens mange arbeidsoppgaver. Ole-Christian «debuterte» på dugnaden i kveld og vil utvilsom bli en viktig medspiller i det mangesidige arbeidet vi står foran.

En av de mange som drar lasset både på «dag- og kveldsskift» er Thor-Ivar Olsen, med mange års erfaring som båtbygger og reparatør.  Her om bord i skuta Takaka, som vil bli en viktig del av kystlekeplassen. Skuta som ligger i «tørrdokk» skal sikres og tilpasses som arena for lek.

Paul Henriksen

Budsjett 2017 – 260 døgn. Ny prognose 2017 – 300 døgn

Vi snakker om kystledhyttene Stenhoggerhytta, Klyven og Mundastua ved Brottet, tre av de mest populære hyttene i hele Oslofjord-området. Da Hvaler kulturvernforening vedtok sitt budsjett for 2017, hadde vi et berettiget håp om å leie ut 260 døgn totalt i 2017. Når vi nå starter høstsesongen er allerede 285 døgn booket via Oslofjordens friluftsråd (OF), vår gode samarbeidspartner vhttp://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of .

Erfaringsmessig er det også mange som ønsker å tilbringe høstdagene i et flott skjærgårdsmiljø, ikke minst gjelder dette i høstferien. Derfor er det et berettiget håp om at vi skal kunne nå 300 døgn før vi stenger dørene 1. november. Uansett, vi går mot en rekordsesong for utleie av kystledhyttene ved Brottet i 2017.

Hva er det så som gjør disse hyttene så populære ? Via tilbakemeldinger til OF, reaksjoner vi kan lese av hyttebøkene og ikke minst i samtaler med folk, er dette først og fremst knyttet til at hyttene:

 • ligger lett tilgjengelig både fra sjø og landsiden
 • ligger alle sjø nært og idyllisk til
 • gir muligheter for bading og fiske både fra landsiden og fra båt
 • har to fine eker som er mye benyttet
 • er fint tilrettelagt for barnefamilier der lekemulighetene er mange
 • gir mulighet til å ha med hund (Stenhoggerhytta og Klyven).
 • gir muligheter for overnatting i tilknytning til arrangementer i Brottet og Amfigrotta
 • hyttene er knyttet an til merket kyststi

 Stenhoggerhytta, Klyven og Mundastua ligger idyllisk til ved Skjelsbusundet der  du både kan oppleve rolige dager med familien eller kombinere oppholdet med kulturopplevelser i Brottet eller familiearrangementer i Amfigrotta.

Vi er langt fra ferdig med årets sesong, men har allerede klart for oss små , men viktige forbedringer i forhold til neste sesong. Til dere som er interessert i å leie: Følg med på kulturvernforeningens hjemmeside eller nettsidene til OF der booking finner sted fra november http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of/kystleden?displaypage=TRUE&element_id=16217 . Dato kunngjøres senere.

Paul Henriksen

Mot avklaring for Nordgårdsbrygga ved Brottet

Med økonomisk støtte fra Hvaler kommune (ca. kr 450.000,-) og et betydelig beløp fra egen kasse (kr 200.000,-) startet Hvaler kulturvernforening i 2015 arbeidet med å bygge ut Nordgårdsbrygga der alt arbeid, med unntak av påling av bryggefestene, ble utført på dugnad. Under arbeidet med pålene, møtte vi tidlig problemer med en «ukjent» fjellrygg og en større stenfylling under vann (bredere enn først kjent). Dette førte til at pålene ble satt lenger ut enn planlagt, noe som igjen førte til at brygga ble bredere enn omsøkt. Vi informerte da i en rapport til formannskapet (september 2016) om disse utfordringene, men gjorde den formelle feilen at arbeidet ikke ble stoppet for så å fremme søknad om dispensasjon. Dette beklager vi.

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene ble imidlertid sendt Hvaler kommune tidlig i våres og politisk behandlet i utvalget for samfunnsutvikling der et flertall gikk inn for dispensasjon. I etterkant har saken vært behandlet i fylkeskommunen, hos fylkesmannen og i Maritimt museum som alle går inn for å tillate dispensasjon og dermed ny godkjenning av byggesaken. Samtlige legger vekt på at dette er et tiltak som kun skal tjene allmennhetens interesser og som ikke berører andres interesser på en negativ måte.  Dette har også fra dag en vært kulturvernforeningens klare målsetting.

Kulturvernforeningens søknad om dispensasjon begrunnes på følgende måte (klippet fra saksframlegget til politikerne).:

Endringen ble gjort under utførelsen for å oppnå trygg og sikker fundamentering av
stolperekkene. Det begrunnes blant annet med vanskelige bunnforhold. Endringen ble gjort
for å oppnå en sikker konstruksjon.
– Søker kan ikke se at endringen medfører noen ulempe av betydning i forhold til
reguleringsformålene i planen.
– Brygga er en viktig del av et lokalt museumsområde som omfatter kystmuseum, samt
museum for steinhoggerhistorien i Hvaler. Området er under utvikling i tråd med vedtatt
reguleringsplan.
– Brygga er åpen for og fullt ut tilgjengelig og til glede for allmennheten. Brygga er utført i
henhold til formål beskrevet i reguleringsplanen.
– Den nye brygga er plassert på utsiden av steinblokker som ligger på bunnen etter
steinhoggervirksomhet. En annen fundamenteringsmetode ville blitt svært kostbar, og da
heller ikke tilfredsstille kravet til at tiltaket skulle gjennomføres som en stolpebrygge. Den
gamle steinbrygga kategoriseres som et kulturminne. Stolpebryggas plassering gjør at
kulturminnet fra steinhoggertiden nå ligger uberørt under den nye museumsbrygga. Forholdet
er reversibelt i og med at museumsbryggas relativt lette konstruksjon evt. kan fjernes i
fremtiden.
– Endringen av bryggas omkrets vil ikke endre eller forringe de regulerte områdenes formål
eller brukbarhet.
– Brygga er åpen for allmennheten. Brygga fungerer som en del av friarealet for publikum som
benytter kystledhyttene i området hele sommerhalvåret.
– Boden på brygga har som formål å ivareta maskineri for frostsikring av bryggeanlegget.
Boden antas ikke å være søknadspliktig, men avhengig av dispensasjon.
– Tiltaket vil ikke på noen måte hindre fri ferdsel i strandsonen, jf. § 1-8.

Etter det som er et meget grundig og profesjonelt saksbehandlingsarbeid i Hvaler kommunes byggesaksavdeling, kommer nå saken tilbake til politikerne for endelig behandling i utvalget for samfunnsutvikling (23.08). Når all tvil om grunnlaget for å innvilge dispensasjon nå er ryddet av veien, har vi selvsagt et berettiget håp om en snarlig og positiv sluttbehandling for Nordgårdsbrygga, et flott byggverk stilt til rådighet for allmennheten og kystsamfunnet Hvaler. Et byggverk skap gjennom flere tusen timers entusiastisk dugnadsinnsats.

Hele saksframlegget – sak 55/17 til møtet 23.8. kan leses her: https://www.hvaler.kommune.no/Politikk/Utvalg-for-samfunnsutvikling/Moteinnkallinger/

Paul Henriksen

Tung bør ble «prikken over i’en» på gamle Brekke skole

Sesongens andre dugnad på Brekke ble på mer enn en måte en solskinnsdag med elleve arbeidsvillige til stede. «Tema for dagen» var først og fremst å få ryddet uthuset som nå overtas av ny eier av  lærerboligen, dernest, og som «prikken over i’en,  skulle en tung sten opp på skiferplata på pipa på skolen som nå virkelig skinner. Jeg lar bildene tale for seg med Eivind Børresen og Ragnar Holte i hovedrollene.

Tung bør til en høyreist pipe på et bygg som skinner med ny kalkmørtel i grunnmuren. Ikke rart dugnadsgjengen er stolt over den forvandlingen som har funnet sted siden vi startet arbeidet i 2015.

Som nevnt innledningsvis, så var dette dagen for den store flytte-, kaste- og rydde-aksjonen. Venneforeningens medlemmer har tidligere gått igjennom «ting og tang» for å sikre det som skal forbli i huset, det vi bør kaste og ikke minst  det vi kan selge til inntekt for videre arbeid med den gamle skolen. Med tanke på det vi nå ønsker å legge ut for salg, skal vi nevne noen «godbiter»:

 • Det gamle kateteret (talerstol) som ble benyttet i det gamle  skolebygget (murstensbygget), nå en del av Brekke barnehage.  Gi bud over kr 3000,-!!
 • Det gamle orgelet som lærer Høidal trakterte  – Du får det for kr 500,- da det trenger en god oppgradering
 • Tre  jernsenger som mulig har vært benyttet på  aldershjemmet på Kirkøy. Skal vi håpe på kr 250,- får hver seng?
 • To gamle ruller, den ene i tre den andre i støpejern. «Veiledende pris » kr 1000,- for varianten i tre, kr 500,- for den andre
 • plansjer og kartpris etter kvalitet og antall

På bildene under kan du se noen av klenodiene:

Ønsker du å skaffe deg noen av disse historiske gjenstandene og samtidig støtte arbeidet med å restaurere gamle Brekke skole, ta gjerne kontakt (41 46 37 71).

Paul Henriksen