«Alle kan være med» – på dugnad i Brottet

I disse dager med valgkamp i alle «kanaler» og der slagordene er mange og mer eller mindre kreative, kan jo vi i Hvaler kulturvernforening tillate oss ulike varianter – stjålet litt her og litt der fra de politiske partiene: «Alle kan være med». Vi har nemlig «arbeid til alle» og «Vi i kulturvernforeningen tror på Hvalers dugnadskrefter». Dette underbygger vi med at «Hvaler kulturvernforening bygger Hvaler» og Kulturminnevern er viktigst for «Vi tar Hvaler videre» og «Hele Hvaler i bruk». Sist, men ikke minst; «Et taktskifte for kulturminnevern på Hvaler», «Gjør dugnadsarbeid greit igjen» eller hva med «kulturvernforeningen, kulturvernforeningen, kulturvernforeningen»!

Uansett valg og slagord, startet dugnadsarbeidet i dag opp igjen etter en god sommerferie. Kveldens samling i Brottet gikk med til å gjennomgå og planlegge fremdriften i prosjektene som i høst hovedsakelig kommer til å dreie seg om to prosjekter; videre arbeid med ytterveggene og taket på Amfigrotta samt arbeid på kystlekeplassen der «Hvaler-skøyta», grillplass, garasje til «Gråtass» og fyrlykta skal på plass.

Så tilbake til slagordene og da med et litt alvorlig bakteppe. Selv om Hvaler kulturvernforening også i året som kommer har en solid gruppe dugnadsarbeidere, bidrar sykdom og flytting til at vi trenger å «styrke laget» med nye folk. Så derfor sier vi til «folk flest»:  «har du lyst har du lov» – «i Brottet kan alle være med» !

Paul Henriksen

BROTTET – ikke bare et «gresk amfi»

En enkel , men forhåpentligvis «appetittvekkende»  folder skal presentere  «Brottet – ikke bare et «gresk» amfi».

Som tidligere nevnt har Hvaler kommune invitert kulturvernforeningen til å være medarrangør for årets kulturminnedager ( 9.- 17. september), en nasjonal – og internasjonal markering av kulturminner og kulturhistorien i norske kommuner. I år skal denne markeringen, som nasjonalt ledes av Norsk kulturvernforbund, sette spesielt fokus på «Kulturminner i samfunnets tjeneste».

Etter forslag fra kulturvernforeningen har Hvaler kommune (som del av et samarbeidsprosjekt) avsatt kr 60.000,- for at lag og foreninger kan profilere sitt arbeid med Hvalers kulturhistorie og kulturminner. Som søkere til disse midlene har følgende meldt seg innen fristen:

  • Hvaler Hagelag
  • Hvaler menighet (Middelalderkirken)
  • Frøkengården i Korshavn
  • Hvaler kulturvernforening

Materiellet som nå utvikles skal presenteres under kulturminnedagene og inngå i programmet som kommunens kulturavdeling vil bekjentgjøre senere i måneden. Når det gjelder kulturvernforeningens bidrag, vil det bestå i en ny folder som presenterer området med Brottet og Museumshavna – se over, i tillegg til fire plakater (preget i stål) som skal monteres utvendig på veggen i Amfigrotta

HK_plakater_korr2

Paul Henriksen

Brekke skole i spennende samhandling med Friluftshuset på Storesand?

Kan den gamle skolen på Brekke og det nye Friluftshuset på Storesand utvikle samarbeid som løfter turisme og friluftsliv på Hvaler? Avstanden mellom disse spennende bygningene er kun drøye 2 km.

I arbeidet med å restaurere gamle Brekke skole (1849), har fremtidig bruk  av huset vært et stadig tilbakevendende tema. Nå nærmer vi oss en konklusjon som, om styret gir sin tilslutning, vil ende opp med at bygget i deler av året vil fungere som «kystledhytte». Utenfor denne sesongen vil huset kunne disponeres for kulturell og sosial virksomhet.  Huset skal m.a.o. ikke «privatiseres», men i et bredt perspektiv brukes av allmennheten. Målsettingen er å sluttføre arbeidet på den gamle skolen i løpet av 2020.

På Storesand, kun drøye 2 km unna gamle Brekke skole, arbeider Oslofjordens friluftsråd med å erstatte de gamle bygningene med et splitter nytt Friluftshus som etter planen skal stå ferdig i 2019. Her skal badende og campere få et  lang bedre toalett, dusj- og kiosktilbud, samtidig som den store bredden av lag og foreninger som jobber med friluftsaktiviteter kan tilbys lokaler for informasjon og kurs.

Og det er nettopp her at «kystledhytta» på Brekke og Friluftshuset på Storesand kan utvikle samarbeid både med tanke på overnatting og når det gjelder supplerende lokaliteter for kurs og sosialt samvær. Dette er tanker og ideer som kulturvernforeningen vil spille inn både overfor Hvaler kommune og Oslofjordens friluftsråd.

Paul Henriksen

 

Dugnadsesongen har startet på gamle Brekke skole

For dugnadsgjengen på gamle Brekke skole er dugnadsabstinensen nå avløst av aktiv handling. Om vi ikke var fulltallige i dag, så markerte dagens samling at vi starter på en sesong der gjøremålene, primært  innomhus, er mange og mangfoldige.

Kjell Brobakken, Eivind Børresen, Ragnar Holte og Paul H brukte mye av ettermiddagens dugnad til planlegging av høstens arbeid og husets fremtidige funksjon bl.a. som kystledhytte.

Etter at det meste av arbeidet med byggets ytre er avsluttet og huset «skinner», er fokuset nå på arbeidet med vann og avløp, elektrisitet og husets funksjoner nå viktige emner for planleggingen. Samtalen med Geir Løkås i Plankebyen elektriske var derfor viktig i dag for å sikre huset nødvendig varme og belysning både på kort og lengre sikt.  Arbeidet med vann/avløp og elektrisitet dreier seg ikke minst også om økonomi da vi her stilles overfor utfordringen at dette er vanskelig å skaffe midler til fra de «vanlige» donor-kildene. I klartekst betyr det at vi i størst mulig grad må sørge for finansieringen av gjennom egenaktiviteter.

En nylig levert fargeanalyse av husets ulike rom, utført av Axel Dahlgren, fagmannen på maling og restaurering av gamle bygg, var også gjenstand for kommentarer på dagens samling. Det gjenstår mange vurderinger før valg av farger skal gjøres og penslene kan dyppes. Imidlertid ser vi for oss at Dahlgrens anbefaling om å bevare hele eller deler av svalgangen uforandret, som et historisk «dokument», følges opp. Her med navn og kjærestepar risset inn sammen med tidligere tiders «graffiti».

Arbeidet med å restaurere et hus med historie tilbake til 1700-tallet, er ikke minst en reise i studie av  små, men viktige detaljer. Her er dette illustrert med Eivind Børresens gjennomgang av knaggrekkene i inngangspartiet, til venstre illustrert med de tilspikkede treknaggene, til høyre en «generasjon» i metall. Når rekkene skal restaureres faller rimelig sikkert valget på treknaggene der minst en dugnadskveld blir avsatt til «spikking».

Ønsker du å bli med oss i dette spennende arbeidet,  med samling onsdager på ettermiddagstid – ta gjerne kontakt. Her kan alle være med!

Paul Henriksen

Konserten med Bob Dorough den 18.8. er AVLYST

Bob Dorough slapper av etter konserten på Hvaler i 2011

Det er beklagelig å måtte melde at vi nok en gang er nødt til å avlyse en konsert med den amerikanske jazz-legenden Bob Dorough, en konsert som var planlagt i Amfigrotta 18.8. I fjor ble konserten avlyst da Bob brakk armen, i år er meldingen til Oslo-jazzfestival og oss på Hvaler at mannen som snart fyller 94 år har en så vidt dårlig almen tilstand at han har fått «reiseforbud». Dette er selvsagt svært beklagelig, først og fremst for Bob selv, dernest for alle dem som hadde gledet seg til det tredje møtet med jazz-legenden på Hvaler.

Paul Henriksen

På vei mot sesongslutt – en stor takk til alle frivillige og samarbeidspartnere

Anne Lise Person og de frivillige i Brottet kan stå som eksponenter for de mange som stiller opp hver sommer. Anne Lise gjennom «bøttevis» med vaffelrøre, de frivillige i kiosken og som vakter i området  

På vegne Hvaler kulturvernforening vil jeg få takke alle kulturvernforeningens har samarbeidet med i sommer; alle dere rundt 70 frivillige som stiller opp for reparasjonsarbeid, vakter, kioskarbeid, innkjøp eller som på andre måter bidrar for å legge til rette for vellykkede arrangementer. Uten deres trofasthet, entusiasme og positive  bidrag hadde vi ikke kunnet bokføre nok en vellykket sesong i Brottet.

En stor takk også til våre samarbeidspartnere i barne- og ungdomsteateret «Brottungær». En flott gjeng barn og ungdom har vi blitt kjent med og som har beriket oss med imponerende innsats på scenen. I tillegg har foreldregruppa stått på sent og tidlig både i forberedelsesfasen, i selve gjennomføringen av forestillingene og i apparatet rundt, dette ikke minst imponerende.

Sist, men ikke minst – takk til være mangeårige samarbeidspartnere i produksjonsselskapet «Kultuværste AS» med Hans Petter Thøgersen, Svein Gundersen og Ole Herman Gudim i spissen. Uten deres entusiasme for Brottet hadde vi ikke vært der vi er i dag.

Avslutningsvis takk til publikum som stiller opp. Til dere som ennå ikke har rukket å se komedien «En midtsommer natts drøm»; bruk den muligheten dere har i morgen 4.8. til se latterbomben som avslutter den 13. sesongen med musikkspill i Brottet.

Fra forestillingen «En midtsommer natts drøm» som har siste oppsetting i morgen 4. 8.

Paul Henriksen