Kurset i slektsforskning allerede fullbooket!

Det nylig annonserte kurset i slektsforskning med maks 15 deltagere er allerede fullbooket . Her var det tydelig at mange hadde ventet nettopp på et slikt kurs. Vi beklager selvsagt at «strek er satt» og derfor må avvise de som evt. nå melder seg. Samtidig vil vi, i samarbeid med organisasjonen Slekt og data vurdere muligheten av å sette opp et tilsvarende kurs senere i år.

Paul Henriksen

 

Hvem, hva og hvor i slekta? Bli med på startkurs i slektsforskning 23.01 og 30.01.

For noen uker siden arrangerte Hvaler kulturvernforening (Hkvf) et møte i Amfigrotta der temaet «slektsforskning» sto på plakaten og der organisasjonen Slekt og data bl.a. presenterte muligheten for begynnerkurs for interesserte.

I samarbeid med nettopp Slekt og data, og med støtte fra Østfold Historielag,  har Hvaler Kulturvernforening nå gleden av å invitere til et slikt kurs over to dager: onsdagene 23.01. og 30.01. Deltagerne må ha med egen PC.

Sted: Amfigrotta ved Brottet på Spjærøy. Parkering rett ved amfiet.

Tidsramme: 18:00 – 21:00

Antall deltagere: Minimum 8 – max 15 personer 

Kursavgift: kr 300,- betales til Hkvf; kto.nr 5010.06.92187 eller Vipps 15948. Merk innbetalingen «kurs slektsforsk.»

Slekt og datas kurshefte: Kreves ikke for deltagelse, men kan kjøpes for kr 199 (ikke-medlemmer av SD), kr 179,- (medlemmer) 

Enkel servering.

Påmeldingsfrist: 18.01. til undertegnede på mail: paulh@online.no eller mobil 414 63 771

 

Paul Henriksen

 

Gamle Brekke skole skinner i dag, men det var en gang…. Med studenters hjelp, bli med oss fem år tilbake i tid.

Historien om gamle Brekke skole, er historien om et hus som i mange ti-år spilte en sentral rolle både som bolig for enker, som en av landets første skoler, som bank og posthus og som ga lokaler for møtevirksomheten i den unge kommunen Hvaler. Historien om gamle Brekke skole er imidlertid også historien om bygningsmessig forfall, kommunal usikkerhet om bruk av området og ikke minst tvil og tro hos eieren Hvaler kulturvernforening om muligheten av å restaurere bygget. I 2013 tok vi sats for restaurering og i september 2015 var den første dugnaden på taket i gang.

Det har skjedd mye på gamle Brekke skole fra 2013 – 2018

Tidlig i 2015 tok studenter ved Agder Universitet, noen av dem  med røtter på Hvaler, kontakt med undertegnede for å lage en video fra Brekke, som del av et felles studentprosjekt. Dette har blitt et viktig dokument å ta med seg når vi forhåpentligvis etter hvert kan lage en fullstendig beskrivelse både av husets historie  og det arbeidet som ble satt i gang for å bringe huset tilbake til et aktivt liv.

https://www.youtube.com/watch?v=gcu2ptBgDKU&feature=youtu.be

Paul Henriksen

 

Hvaler kommune følger opp samarbeidet med Hvaler kulturvernforening i 2019. En tillitserklæring til vårt arbeid.

I går (13.01) behandlet Hvaler kommunestyre forslaget til budsjett og økonomiplan. Da denne saken ble behandlet i formannskapet la «de uavhengige» (tidligere Hvaler Høyre – nå Styrbord) fram et forslag om å videreføre kommunens vellykkede samarbeid (2017 og 2018) med Hvaler kulturvernforening gjennom en avsetning på kr 550.000,-. Dette er midler som både vil gjøre det mulig å videreføre allerede igangsatte tiltak, samt etablere nye prosjekter der «grunnstammen» er fokus på Hvalers kultur og historie. I går sa et enstemmig kommunestyre ja til dette spennende og mangfoldige samarbeidet.

Et forprosjekt med målsetting om å starte arbeidet med en replika (eksakt modell) av en losskøyte – Hvalerskøyte, er noe av det som kan komme i gang gjennom disse midlene.

Det er selvsagt svært viktig for kulturvernforeningen å få økonomisk støtte til kulturhistorisk arbeid, et arbeid som også kan være et sentralt bidrag til utvikling av opplevelsesbasert næringsaktivitet. Det som ikke minst er viktig ved dette vedtaket, er den tillitserklæring dette innebærer og den motivasjon dette gir for de som står på året rundt med frivillig innsats. I dette ligger kanskje den største gevinsten – muligheten for å bygge trivsel og med det god folkehelse.

Det som vil skje videre nå, er at styret i foreningen skal behandle saken, dernest skal det lages en fremdriftsplan i samarbeid med virksomhet kultur i Hvaler kommune

Her er det bare å si: Takk for et flott initiativ – takk til et stort politisk fellesskap for et perspektivrikt vedtak.

Paul Henriksen

Dugnadsavslutning med fokus på 2019

Denne uka har det, som ellers denne høsten, vært full innsats på flere dugnadsprosjekter. Spesielt gjelder dette på Kystmuseet, i Brottet og på Brekke skole.

Mandag avsluttet dugnadsgjengen i Brottet årets innsats med å komme nesten i mål både med stensetting av inngangen til Amfigrotta og «innramming» av den ene hovedtrappa med nytt rekkverk.  I januar er det på’n igjen gjennom arbeidet med  å reise ny tretribune og nytt teknisk tårn.

På gamle Brekke skole var dugnadsgruppa samlet til malearbeid med påfølgende julegrøt og besøk av «nissen» i Marianne Antonsens skikkelse. Dog ikke kledd som nisse, men med en helt spesiell og lenge etterlengtet «gave» til huset ( prislapp kr 27.000,-). Dette er historien om den «historiske tapeten» vi bestilte fra firmaet Historiske Hus i februar, men som først i dag (13.12.) var på plass i finstua der Kåre Næss ( av mange kjent som «Kåre maler’n) skal montere denne opp.

Historien om kontakten med firmaet «Historiske Hus», er historien om et firma som lovte levering før sommerferien , men som først nå, etter mye strev og frustrasjoner for gruppa som har hatt ansvaret for denne delen av arbeidet, fikk sin gode avslutning på dugnadsgruppas siste dag før jul. Nå skal Birger Fjellholdt slipe ferdig gulvene i første etasje, dernest er det klart for Kåres gode hånd om tapen i det som engang var finstua til læreren på Brekke gamle skole.

Birgit Sandstrøm og Marianne Antonsen med tapen som nå skal pryde «finstua» på Brekke skole

Paul Henriksen

 

Gråvær og duskregn til tross, folket strømmet til årets julemarkedet på Kystmuseet.

 

Gang rundt juletreet, den gode samtalen, latter og innkjøpte julegaver er det vi ønsker av et vellykket julemarked

For niende gang arrangerte Hvaler kulturvernforening i dag (lørdag 8.12.)julemarked i samarbeid med Kystmuseet Hvaler. En meget driftig dugnadsgjeng, i samarbeid med kystmuseets historikere med blikk for 1800-tallets juletradisjoner og pynt, hadde lagt en meget flott ramme om årets julemarked. Gråværet var selvsagt ikke det vi ønsket, men flere hundre besøkende strømmet likevel på . Dette bidro således til at årets julemarked ble den gode opplevelsen vi håpet på med godt salg, den gode samtalen, grøt, varme fra åpne «fat», pyntede stuer, gang rundt juletreet og håp om en god jul for oss alle.

En god erfaring og takk!

I tillegg til det som er nevnt innledningsvis har jeg lyst til å nevne en svært god erfaring i år da vi hadde problemer med å få på plass vakter på parkeringsplassen. Vi lot derfor P-plassen være ubemannet, men like fullt med oppfordring om å betale kr 30,- enten via Vipps eller direkte i kassa som var plassert ved innkjøringen. Undertegnede var spent ved avhenting av kassa, men jeg kunne oppløftet konstatere det jeg håpet på; den tilliten det norske samfunnet hviler på gjaldt også her da folk betaler selv ved en ubemannet kasse. Hele kr 1050,- lå i kassa i tillegg til at Vipps er betalt inn. Takk til dere alle – vi har flotte verdier å ta vare på!

Da lar jeg bildene fra julemarkedet tale for seg.

 

Fredriksstad Blad gjestet også julemarkedet på Nordgården – den flotte bildeserien her:

https://www.f-b.no/kultur/bildeserier/hvaler/julemarked-pa-kystmuseet-pa-hvaler/g/5-59-1337124

Da er det bare å si – vel gjennomført i dag. Ha en riktig god jul!

Paul Henriksen

 

 

Flott politisk initiativ for videreføring av samarbeidsavtalen med kulturvernforeningen.

I forbindelse med behandlingen av kommunens budsjett for 2017 la varaordfører Kim-Erik Ballovarre, på vegne av Hvaler H og Hvaler Frp, fram et forslag som ble fulgt opp med en avtale mellom Hvaler kommune og Hvaler kulturvernforening. Avtalen, som innebar avsetning av kr 500.00o,- ga som resultat nye kanonlavetter på Festningsholmen, en forvaltningsplan og tre nye informasjonstavler på samme holme, gjennomføring av kulturminnedagene, sikring av taket på stolpehuset ( Brekke) og oppstart av et flersidig prosjekt i Arekilen. Det som imidlertid også var en effekt av dette omfattende arbeidet, var et mangesidig og voksende dugnadsarbeid. Dette har politikerne på Hvaler merket seg som et viktig «tiltak» for å fremme god folkehelse. Det vi nemlig helt klart har sett er framveksten av flere dugnadsmiljøer og et løft i det kulturhistoriske arbeidet. 

Politikerne har merket seg det omfattende dugnadsarbeidet og ønsker nå å videreføre samarbeidet med kulturvernforeningen

 

Folkehelse er et sentralt stikkord når politikerne nå ønsker å bygge videre på samarbeidet i 2017 og 2018.

I forbindelse med formannskapets behandling av budsjettet for 2019 (29.11.)  la Kim -Erik Ballovarre og kollega Bjarte Bjønnes (tidligere Hvaler H nå «Uavhengig»)   fram et nytt og spennende forslag som  ble vedtatt med støtte fra Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. Forslaget, som har en ramme på kr 550.000,- legger opp til en videreføring av samarbeidet knyttet til allerede igangsatte tiltak og som åpner for å sette i gang nye prosjekter. I bunnen ligger målsettingen om at dette er et samarbeid mellom kommunen og frivilligheten som skaper aktivitet, nettverksbygging og identitet. Her snakker vi m.a.o. om vinn-vinn der kommunen får igangsatt prosjekter som forsterker kultur- og kulturminnearbeidet og der det skapes engasjement og trivsel. For Hvaler kulturvernforening innebærer et slikt forslag en stor tillitserklæring til foreningens evne til å planlegge, tilrettelegge og med det skape resultater for fellesskapet.

Den endelige avgjørelsen om å bevilge midler for videreføring av samarbeidet får vi først når kommunestyret behandler budsjettet torsdag 13.12., men så lagt ser dette svært lovende ut etter formannskapets behandling og de signaler som også har kommet fra andre partier i kommunestyret. Vi krysser fingrene for det endelige vedtaket. På link under kan du se hvile tiltak som er tenkt inn et samarbeid de neste årene.

Oversikt over mulige tiltak i et videre samarbeid mellom Hvaler kommune og Hvaler kulturvernforen

Paul Henriksen

Fylkesmannen følger opp fylkeskommunen og støtter arbeidet med fugletårn og obervasjonsplattform i Arekilen

Som vel kjent har det i snart et år pågått arbeid med å planlegge tiltak for å «gjenåpne» Arekilen. I dette prosjektet er spesielt fugleinteresserte pådrivere for å få etablert utkikkspunkter både ved Arkimedesskruen og inne i verneområdet. I den forbindelse er den såkalte «fuglegruppa» i Arekilen-prosjektet formelt blitt knyttet til Hvaler kulturvernforening.

Tidligere har dette delprosjektet fått kr 10.000,- fra Fredrikstad Bladstiftelsen og kr 75.000,- fra Fylkeskommunen. Nå følger fylkesmannen opp med kr 20.000,- for tilrettelegging av et observasjonspunkt og arbeidet med en informasjonstavle. I tildelingsbrevet sier fylkesmannen bl.a. følgende:

Fylkesmannen ga nylig Hvaler kulturvernforening dispensasjon fra verneforskriften for bygging av en observasjonsplattform i naturreservatet. Plattformen vil bli bygd på dugnad. Det er framlagt et kostnadsoverslag for materialer på 12.000 kroner. Kostnadsoverslaget for en informasjonsplakat er 25.000 kroner.
Vi ser på dette som et positivt tiltak som vil komme allmenheten til gode og som også vil bidra til økte kunnskaper om verneområdet og de naturkvalitetene som finnes der. Hvaler kulturvernforening har allerede nedlagt et godt arbeid med dette og vil som nevnt bygge plattformen på dugnad. Vi finner på denne bakgrunn å kunne støtte prosjektet økonomisk med 20.000 kroner

Det er i området til venstre at det nå er finansiering på plass for en observasjonsplattform. I løpet av 2019  vil arbeidet med et tårn og informasjonstavle ved «skruen » starte opp.

 

Paul Henriksen

 

 

Dugnadslogg for uke 49

Også i førjulstiden er det full innsats på dugnadsfronten både i Brottet , på kystmuseet og på Brekke. Fra dugnaden i Brottet denne uka har vi ikke bilder, men her ble det lagt flere kvadratmeter med sten i inngangspartiet, i tillegg til at det ble jobbet videre med en av trappene inn til amfiet.

På kystmuseet sto julemarkedet i fokus for dugnadene denne uka da Vidar Pedersen, Arnt Otto Arntsen Harald Hansen, Gun Karin Karlsen, Elisabeth Nordang og Anne-Lise Eriksen møttes for finpuss og planlegging av plassering for servering og alle dem som på lørdag skal selge sine produkter til et forhåpentligvis kjøpelystent publikum.

På Brekke går det nå mot et viktig historisk punkt i form av at huset nå få påkoblet vann og avløp som forhåpentligvis skal friste mange til å bruke huset både som kystledhytte og i form av kulturarrangementer. På bildet over er rørlegger fra Bademiljø Hvaler i gang med arbeidet. «Gjester» som bringer med seg støtte til gamle Brekke skole er det også på bildet til høyre der dugnadsarbeiderne Geir Ove Haug, Ragnar Holte og Eivind Børresen takker Mona Novang og Vidar Barth for pleksiglass som skal gi innsyn og kunnskaper om historiske bygningsmetoder.

Paul Henriksen

 

 

«I fyr og flamme» over flott tildeling til musikkspillet «Fyret»

I 2004 fikk Hvaler kulturvernforening den første pengegaven fra Sparebanksstiftelsen DNB, da byggingen av Brottet amfi ble påbegynt. Senere har vi blitt tildelt betydelige beløp til Amfigrotta, kystlekeplassen og, så sent som i fjor, til arbeidet med Brekke skole. Totalt snakker vi om rundt 1,6 mill. Det sparebankstiftelsen gjennomgående har lagt vekt på er  den store dugnadsinnsatsen som preger arbeidet. I tillegg er arbeidet der barn- og unge involveres tillagt stor vekt.

Neste år kan vi feire 15års-jubileum for  en arena som på disse årene har kunnet ønske rundt 70.000 personer velkommen til musikkspill, hvorav de aller fleste av disse har satt Hvalers kultur og historie på «kartet. Til kommende års familieforestilling «Fyret», som i likhet med i fjor er en samproduksjon av Hvaler kulturvernforening, Hvaler barne – og ungdomsteater Brottungær og Kulturværste AS, kommer igjen Sparebankstiftelsen DNB oss i møte. I år med hele kr 475.000. Dette gir oss en flying start, og arbeidet med produksjonen kan komme i gang med manus og musikk tidligere enn hva som har vært vanlig.

I dag var mottakerne av støtten invitert til markering og overrekkelse av gavebrev i DNBs lokaler i Fredrikstad. I tillegg til undertegnede, møtte også Hans Petter Thøgersen og Camilla Gillerstedt Mogen fra henholdsvis Kulturværste AS og «Brottungær».

Det er med stolthet og glede undertegnede, på vegne av et stort fellesskap, kunne takke representanter fr DNB for gaven til produksjonen av musikkspillet «Fyret».

Blant de som fikk støtte av Sparebankstiftelsen i dag , var også speidergruppa på Hvaler v/ Christian Pahle og Daniel Anstem Høstmark som ble tildelt kr 100.000,- til en sikkerhetsbåt. Denne skal brukes ved opplæring i bruk av de tre 16 fots seile-jollene som speidergruppa eier.

Christian Pahle takker bankens ledelse for den flotte gaven. Også i fjor ble den driftige gruppa tildelt støtte fra DNB

Paul Henriksen