Dugnaden, det store samspillet

Morten André Norheim og Leif Hansen (85) i viktig samspill i dag . Morten som profesjonisten, Leif som pensjonert chief i Wilhelmsen, nå en flott dugnadsarbeider. Rundt 50 år skiller disse to lagspillerne i Brottet

Arbeidet i området rundt Brottet og Nordgårdsbrygga består 80 – 90% av dugnadsinnsats. Fra tid til annen må vi imidlertid også be om profesjonell innsats. Spesielt gjelder dette på områdene vann- og avløp (Rune Svennes – Hvaler Rørleggerbedrift), el-installasjoner (Jarle Larsen – Al Elektriske) og maskinarbeid (Morten Norheim). Fra disse flotte samarbeidspartnerne får vi gode priser og ikke minst profesjonell oppfølging. I disse dager er det Morten som er på banen gjennom arbeidet med trekkerør for fiber og stensetting i Brottet. I dag var Morten og Leif Hansen i to-spann. Aldersforskjellen på rundt 50 år, er på ingen måter noe hinder for et humørfylt og effektivt samarbeid. Flott å ha med både profesjonisten og dugnadsarbeideren i dette arbeidet.

På kveldsskiftet var det kun dugnadsinnsats som gjaldt. På bildene over er Thor-Ivar Olsen i gang med å klargjøre kystled-ekene for en ny sesong, mens Petter Wistner og Erling Olsen får på plass den siste parkeringsplassen for kystledfolket som nå for alvor rykker inn i på Stenhoggerhytta, Klyven og Mundastua.

«De bærende kreftene», her ved Thor-Ivar Olsen og Helge Olav Lilleheier gjøre klar uteplassen for de som skal nyte en stund eller to ved idylliske Skjelsbusundet ….. Så kom regnet og snipp snapp snute, denne mandagsdugnaden var ute.

Paul Henriksen

 

Fra rom til rom med fylkeskonservatoren på Brekke i dag

Vel vitende om at det vanket mange godord og nyttige råd fra fylkeskonservatoren i dag, kunne Ragnhild Nordengen og de andre i dugnadsgjengen jobbe konsentrert videre.

Dugnadsgjengen på Brekke hadde besøk av konservator Stefan Ädel hos fylkeskonservatoren i dag, et besøk vi har sett fram til lenge både med spenning og en viss uro for at de valg vi har gjort med farger og bygningsmessige løsninger ikke skulle «falle i smak». Den smule uro som vi har hatt, bl.a. knyttet til et våtrom i 1. etasje, var det ingen grunn til. I stedet var det de mange gode råd og forslag til løsninger som sitter igjen som erfaring fra vandringen fra rom til rom med saumfaring fra gulv til tak. Vi skal heller ikke stikke under stolen at dugnadsgjengens arbeid høstet mange gode ord fra fylkeskonservatoren, noe som motiverer for den lange innspurten vi har foran.

Hvor mye skal vi slipe ned i gulvet, linoljemaling eller ren oljemaling på gulvet,  hva anbefales av farger på veggene, skal dørene beholdes slik de fremstår, skal vinduspostene være hvite eller brekkes mot blå-grå…….. Spørsmålene var mange til konservator Stefan fra Eivind Børresen, Hanne Ørdal, Marianne Antonsen og Paul H. Svaret på noen av utfordringene var : tenk og planlegg rom for rom og ikke glem å ta vare på de historiske særpregene i dette flotte bygget.

Det var imidlertid ikke bare fylkeskonservatorens gode råd og hyggelige tilbakemeldinger som gledet i dag. Små og litt større «arkeologiske funn» dukker fra tid til annen opp. I dag ble vi gjort oppmerksom på en godt skjult inskripsjon på veggen i det gamle kjøkkenet i 2. etasje. Her står det følgende «6. april 46. Edel og jeg på kjøkkenet i tysktimen. Tåler ikke trekk» signert av «M». Det var nok en kald april også i 1946 og trekkfullt var det tydeligvis i det store klasserommet.

Dette var også dagen da Gamle Brekke skole fikk flaggstang, riktignok fortsatt i liggende posisjon og full av linolje etter x antall strøk, men planen er å få den ti meter høye stanga på plass til 17. mai. Når flaggstanga reises og flagget vaier, noterer vi nok et historisk kapittel i husets lange historie. Knut Hjortland, Jan Borger Berntzen, Ragnar Holte, Frode Lund,  Ragnhild  Nordengen og Eivind Børresen gleder seg over at det som begynte som en løs tanke, snart vi bli et stolt symbol på at «ei ny tid er i emning».

Paul Henriksen

 

 

Mandagsdugnad med «Glade hjul».

En mandagsdugnad i Brottet består som regel av en rekke gjøremål, i så måte var dagens «meny» intet unntak: liming av fliser på toalettene, beising av vegger, sjøsetting av eke (pram) for kystledfolket, oppsett av to redningsstiger/badestiger på Nordgårdsbrygga og sluttarbeid på to av lavettene.

 

 

 

 

 

Thor-Ivar Olsen, med lang erfaring som båtbygger, har klargjort de to stolte  kystled-ekene for sesongen og i dag ble den ene sjøsatt, her med hjelp av Erling Olsen og Ole-Christian Bärnholdt i «Lille Gule». Med en stor flott brygge, der fjoråret ga bud om at dette vil bli en attraktiv plass både for store og små, har vi lagt vekt på sikkerhet om ulykken skulle være ute. Fire redningsbøyer er på plass og i dag ble to åtte trinns stiger utplassert (en fra før). Om noen skulle falle i vannet, bør det nå være gode muligheter både å komme vedkommende til unnsetning og for igjen å komme på land. Leif Hansen og Ole-Christian Bärnholdt forsikrer seg om at festene holder.

«Glade hjul»
Arbeidet med å lage fire nye lavetter for festningsholmen på Akerøya, har vært omtalt ved flere anledninger. Med hærens farger lagt på og kun et hjul-sett unna, så er disse snart klare for å bli fraktet til ut til festningen og er med det et bilde verdig. Vi ønsker Petter Wistner «god hjul» og lykke til med sluttarbeidet på de to siste lavettene som skal stå ferdig før 1. juli. Godt jobba Petter!

Paul Henriksen

 

Fylkestinget bekrefter støtte på kr 278.000,- til tiltak i Brottet og Amfigrotta!

Fortsatt gjenstår noe arbeid med å beise Amfigrotta med «Fjell-grå» , men allerede nå er vi svært godt fornøyd slik anlegget fremstår. Dette arbeidet har vi tatt sjansen på å starte, før endelig vedtak i fylkestinget ble fattet.

Rett før påske kunne vi fortelle at søknaden til fylkeskommunen om økonomisk støtte til utvikling av Brottet amfi og Amfigrotta var gitt en positiv innstilling fra kulturadministrasjonen, men at resultatet først ville være klart med fylkestingets behandling 19. 04. Nå har innstillingen fått sin tilslutning, noe som betyr at vi får et flott tilskudd på kr 278.000 til å videreutvikle og styrke anlegget som består av Amfigrotta og selve amfiet med lyd og lys-tårn. Dette styrker vårt arbeid og ambisjon om å løfte Brottet som kulturarena fra å være et lokalt anlegg til å bli et anlegg av regional betydning.

Vi er godt fornøyd med samspillet mellom arkitektur, fargesetting og de massive stenblokkene som understreker arven fra stenhoggerperioden

Det vi har søkt om støtte til og nå fått bekreftet er følgende:

  • Fjerning av store mengder sten og innkledning av hele Amfigrotta med treverk – allerede gjennomført på dugnad
  • Bedring av utvendig og innvendig belysning i Amfigrotta, og elektriske installasjoner i verksted – allerede gjennomført – Al Elektriske
  • Utstyr for nummerering av plassene i Brottet amfi (sikrer mulighet for plassbestilling) – arbeidet vil bli utført på dugnad
  • Utbedring av tårn for lyd og lys – noe kjøpt bistand er nødvendig/noe dugnadsinnsats
  • Stensetting og annen utbedring av inngangspartiene på to sider av Brottet. – Entreprenør Morten Nordheim med noe støtte fra dugnadsgjengen starter arbeidet denne uka
  • Beising av Amfigrotta utvendig med fargen «Fjell-grå» – gjennomføres i disse dager på dugnad
  • Utbedring av trapper og rekkverk for sikring av publikum i Brottet – vil bli gjennomført på dugnad

Vi har for tiden mye å glede oss over når det gjelder utvikling av kultur og arbeidet med kulturminner på Hvaler. Støtten til arbeidet med Brottet/Amfigrotta, Brekke skole, Frøkengården, arbeidet med Arkimedesskruen og lavettene på festningsholmen bekrefter dette. Jeg er overbevist om at det er en grunnleggende forklaring på denne støtten; Offentlige myndigheter og andre støttespillere har sett hvilken enorm dugnadsinnsats som legges ned, og den kvalitet denne dugnadsinnsatsen representerer.

Paul Henriksen

 

Gratulerer med flott støtte til Frøkengården

Frøkengården, Korshavn, her fotografert av Kjell Vassdal på 70-tallet

Stiftelsen Korshavn ble opprettet i 1994 etter initiativ fra Hvaler kommune. Formålet var å bevare eiendommen Korshavn (Frøkengården) på Hvaler. Eiendommen er gitt som gave fra eierne til Hvaler kommune. Stiftelsen ble opprettet av: Hvaler kommune, Hvaler Kulturvernforening, Fortidsminneforeningen i Østfold og Fredrikstad Museum.

Siden oppstarten på 1990-tallet har representanter for stifterne og ikke minst venneforeningen stått for et enestående dugnadsarbeid for å restaurere dette flotte kulturminnet. Dette er et arbeid som har stilt store krav til profesjonell planlegging,  respektfullt forhold til det kulturminne som skal bevares og ikke minst fokus på den økonomien prosjektet alltid vil være avhengig av for å komme i mål. Å sende søknader om støtte er derfor en viktig del av arbeidet og mang en gang må driftige grupper innse at de har tapt i konkurransen med andre gode formål og prosjekter . Kort sagt er kulturhistorisk arbeid, og  restaureringsarbeid i særdeleshet, et tålmodighetsarbeid der det gjelder å opprettholde entusiasmen og håpet om å lykkes, selv på dager da det butter imot.

I dag kom det imidlertid en gladmelding til ildsjelene som jobber med restaureringen av Frøkengården om at Fortidsminneforeningen har bevilget kr 100.000,- til videre arbeid. I sin begrunnelse sier Fortidsminneforeningen følgende:

Etter våre vurderinger vil prosjektet utgjøre en god referanse i regionen for tradisjonshåndverk og istandsetting etter antikvariske prinsipper. Frøkengården ligger allment tilgjengelig. Det er videre presentert gode og konkrete planer for kompetanseoverføring i form av håndverksdager og formidling til håndverkere og dugnadsgjeng.

Hvaler Kulturvernforening gratulerer med vel fortjent støtte til et kulturhistorisk arbeid som også er fremhevet i nylig vedtatte kulturminneplan for Hvaler kommune.

Paul Henriksen

Startskuddet har gått i Arekilen

Som kjent er Hvaler kulturvernforening sammen med Hvaler Arbeidssenter, Hvaler kommune, medlemmer i ornitologisk forening og en rekke interesserte enkeltpersoner i gang med å «åpne Arekilen». Konkret vil dette innebære å:

  • lage en ny utgave av  Arkimedesskruen, samt sette opp informasjonstavle like ved.
  • rydde stier med anvisning både til «skruen» og til fugleskjulet på Lammeneset på østsiden av Arekilen. Hvaler kommune har ansvaret for denne delen.
  • bygge et fugleskjul for fugleinteresserte på Lammenes. Under forutsetning av at styret ved Hvaler Arbeidssenter gir sin tilslutning, vil arbeidssenteret levere tømmer til plank for dette byggverket.

Å sette i gang så vidt omfattende tiltak i et verneområde, der et spennende mangfold av fugler snart starter hekkingen og der vi «pløyer ny mark» som krever tillatelser både fra offentlige myndigheter og fra grunneiere, gjør sitt til at vi må ha med oss en stor grad av tålmodighet inn i arbeidet. I går og i dag har imidlertid det første skrittet blitt tatt gjennom felling av trær og opprydding både ved skruen og i område der  fugleskjulet skal etableres. I går var Kai Hermansen, ivrig ornitolog, og Gunnar Bjar fra fylkesmannens miljøvernavdeling i gang, i dag felte ildsjelene Ragnar Holte og Frode Lund trærne som Bjar hadde merket på forhånd.

Fra Lammeneset –  Bildet til venstre er tatt tidligere i vinter, bildet til høyre tatt i dag og viser et langt mer åpent landskap der fugleskjulet skal etableres ca to meter over bakkenivå.

De aller fleste av de merkede trærne ved skruen ble felt i dag, men et par måtte stå igjen pga høy vannstand. Målsettingen er å få på plass en informasjonstavle like i nærheten av  skruen før sommerferien. Her er Frode Lund og Ragnar Holte i gang med å felle og rydde trær ved skruen.

Når kan vi så forvente at den nye Arkimedesskruen er på plass? På styringsgruppas møte i går, der en foreløpig tidsplan ble lagt, ble det satt som mål at en ny Arkimedesskrue skal være på plass i løpet av 2019. Selv om den gjennomgående akslingen ser ut til å være intakt, er det en relativt utfordrende tømmermannsjobb Petter Wistner går løs på.

Når det gjelder økonomien i prosjektet, så har styret i kulturvernforeningen vedtatt å stille ca. kr 40.000,- til rådighet av midler fra samarbeidsprosjektet med kommunen. I tillegg fikk vi «over bordet» i går, et muntlig tilsagn fra fylkesmannen på kr 20.000,-. Men vi trenger ytterligere økonomisk støtte. Også her ligger det et betydelig arbeid foran oss. Med den entusiasmen som vi ser utvikle seg også i dette prosjektet,  er vi overbevist om at også dette skal kunne realiseres til glede for de mange innenfor den tidsramma som nå er trukket opp.

Paul Henriksen

 

God fremdrift på gamle Brekke skole – mulig åpning av 1. etasje allerede i 2019.

Fremdriften i arbeidet med å restaurer den gamle skolen på Brekke er meget god. Dette takket være godt oppmøte på dugnadene, god planlegging, mye ekstra innsats fra Eivind Børresen og involvering av fagfolk som stiller opp, også de på dugnad. Denne samlede innsatsen  kan, og jeg understreker kan bety at vi får klargjort 1. etasje allerede i løpet av et års tid, slik at vi har mulighet for åpning av kystleddelen allerede i 2019, m.a.o. ett år tidligere enn først planlagt.

Som det vil fremgå av bildene under, så går arbeidet i disse dager mye på sparkling og maling, det være seg av vegger, brannmurer, vindusposter og listverk.

 

 

 

 

 

I kjøkkenet og kammerset er det ikke mye som står igjen av malerarbeid. Brannmuren ble malt i dag (Paul H), mens Eivind Børresen og Ragnhild Nordengen pusset og sparklet rammeverket rundt vinduene. Planene er også klare for sliping av gulvene i disse rommene.

Også i «finstua» er maling tema, der Jan Berntzen la lag to på brannmuren. I denne stua skal det for øvrig opp tapet, en spesialbestilt modell av den som en gang preget lærerboligen i huset.

Hyggelig er det at interesserte stikker innom, og dugnadsgjengen stiller mer enn gjerne opp som «guider». Etter at Den norske turistforening hadde hatt seniortur i området i dag, stakk Grethe og Rolf Johansen fra Begby innom oss. Her fotografert under knaggrekka som var resultatet av knaggspikker-kvelden i november.

Kommende onsdag kommer fylkeskonservatoren på besøk, en liten tentamen der det ikke minst råder gode råd og konstruktiv kritikk.

Paul Henriksen

 

Arbeidet med kystlekeplassen er snart igjen på sporet!

Kystlekeplassen har blitt et svært populært sted for lek og et mål for barnefamilier på tur.

Kystlekeplassen, med en avdeling på Nordgården (Kystmuseet) en ved Nordgårdsbrygga, er et prosjekt som kulturvernforeningen har hatt på dagsorden i flere år, og der vi har fått god drahjelp både fra Hvaler Hytteforening, Sparebankstiftelsen DNB, Gjensidigestiftelsen, Fredrikstad-Blad stiftelsen og Lions-gruppene på Hvaler. I konkurranse med  flere andre større prosjekter, har imidlertid fremdriften ikke vært i tråd med det vi hadde lagt opp til. Nå ser det ut til at vil snart skal få dette spennende og populære tiltaket  på skinnene igjen. Flere tiltak skal sluttføres. Det gjelder «Hvalerskøyta» Takaka, den gamle fyrlykta på Belgen og to grillplasser.

Thor-Ivar Olsen her i arbeid med «styrehuset» på Takaka

I tillegg til å få ferdig installasjoner som allerede er på plass, skal vårt klenodium, «Gråtass» modell 1948, etter hvert få sin garasje på kystmuseet og informasjonstavler skal utformes. I dag kom «Gråtass» tilbake til Brottet fra opphold på Kirkøy der Ragnar Holte har gitt motorkassa et flott strøk blå-grå maling, men ikke minst fått sliteren til å putre og gå – flott jobba Ragnar! Det som også står på planen er å få laget «verdens største » bikube, en modell av bikuben i halm som var en variant som ble brukt langt opp i mellomkrigsårene. Biavl, var nemlig en svært vanlig del av kystbondens produksjonsgrunnlag både for egen husholdning og som inntektsgrunnlag i årene rundt 1900.

Kystlekeplassen vil garantert bli en viktig del av den opplevelsen det er å besøke Kystmuseet Hvaler og området med Brottet og Nordgårdsbrygga.

Paul Henriksen

 

Startskuddet har gått for arbeidet med å «åpne» Arekilen!

Bilder fra tidligere befaring sammen med Gunnar Bjar fra fylkesmannen ved Arkimedesskruen

Som tidligere fortalt er det nå organisert et samarbeid for å «gjenåpne» Arekilen på Kirkeøy der både interesserte enkeltpersoner, ornitologer, grunneiere, næringsdrivende og Hvaler kulturvernforening er med. Bakgrunnen for dette arbeidet, som koordineres av Hvaler kulturvernforening, er at Arekilen representerer et flott og interessant våtmarksområde som for mange er ukjent, samtidig som dette området også «skjuler» et spennende kulturhistorisk prosjekt, Arkimedesskruen.

Selv om gruppa er ivrig etter å sette i gang, så er det en rekke formelle ting som må på plass, dette ikke minst fordi vi her beveger oss inn i et verneområde forvaltet av fylkesmannen. Nå er imidlertid klarsignalet for rydding og skjøtsel gitt både av grunneierne (Eilertsen)  og av fylkesmannen – se utdrag fra fylkesmannens brev under.

Hvaler Kulturvernforening

Tillatelse til felling av trær m.v. i Arekilen naturreservat
Vedtak
Hvaler kulturvernforening gis med dette dispensasjon fra verneforskriften for Arekilen naturreservat for gjennomføring av skjøtsel ved Arkimedesskruen og søk etter kulturminner samme sted. Dispensasjonen gis med hjemmel i verneforskriften § 7 nr. 4.
Tillatelsen gjelder følgende:
– Felling av trær merket under befaring 26.03.2018.
– Fjerning av busker og annen høyvokst vegetasjon i området ved skruen.
– Oppgraving av gjenstander påvist med metalldetektor i området ved skruen.

Tillatelse gis bl.a. på vilkår av at fellingen av trærne skjer før 01.05………

————————————

Det å få tillatelse til å felle trær og rydde, er kanskje ikke den store begivenheten, men for gruppa som nå ivrer etter å komme i gang med dette mangesidige prosjektet både knyttet til å få laget en ny modell av Arkimedesskruen, kanskje også med en modell av vindmølla, merkede turstier og et fulgetårn i området, er dagens «GO» fra fylkesmannen og velvillige grunneiere grunn god nok til å «heise flagget».

Nå er vi i gang forhåpentligvis til glede både for fastboende, hyttegjester og dagsturister til naturskjønne Hvaler vinter som sommer.

Paul Henriksen

Dugnad på kystmuseet lørdag 14.04. Vi er der og håper du blir med oss?

Arnt Otto, Vidar, Gunn Karin og Paul er på kystmuseet på lørdag, bli med oss på dugnaden med ryddesaks og rive!

Vidar Pedersen og Arnt Otto Arntsen brenner for Kystmuseet på Nordgården, og jobber dugnad hver onsdag formiddag. Nå ønsker disse to ildsjelene alle gode venner av Kystmuseet velkommen til innsats.

Det er nemlig  behov for en ekstrainnsats i forbindelse med at våren igjen legger sin gode hånd over området som også forbereder seg på bygdedagen den 19. mai og besøk sommeren igjennom.


Vi inviterer alle til en dugnad/skippertak på førstkommende lørdag, den 14. april kl 1100 til hvor lenge det passer den enkelte (dersom du ikke kan komme før noe seinere er det OK)
Ta gjerne med ei rive, ei hagesaks og hansker (det er mye torner)
Ta med matpakke – vi koker kaffe og har noe til kaffen.
Vel møtt!
Del gjerne dette innlegget!

Med vennlig hilsen

Om du ønsker å gi beskjed på forhånd  – kontakt gjerne Vidar og Arnt-Otto, telefoner henholdsvis 90726312 og 40407367.