Bli med på den store sommerdugnaden – ta en vakt eller to i Brottet!

Dere som allerede har meldt  at dere ønsker å stille som vakter i Brottet i sommer, kan se bort fra denne henvendelsen.

På plakaten i Brottet  står det tre forestillinger/konserter. Vi starter allerede om snaut fjorten dager med ny-premiere på musikkspillet Brottsjø, et stykke som spilles: generalprøve (9.7.) og førpremiere (10.7.), fem ordinære forestillinger 11. (premiere), 15., 18., 20., 25. juli

T

Kiosken er en av de sentrale stedene som skal besettes med “vakter” . Her trenger vi minst fire personer som raskt kan betjene flere hundre personer på kort tid. Dernest trenger vi minst fire personer på parkeringsplassen og fire i området rundt Brottet bl.a. for å veilede folk og for å sørge for at bevegelseshemmede og andre med utfordringer, for assistanse.

På barneforestillingen “Kaptein Rødskjegg” 12., 13. og 14.7.  trenger vi 3 -4 i kiosken og 2 på parkeringsplassen

I august med to Pink Floyd-konserter 8. og 9. august trenger vi  8 – 10 vakter hver kveld.

Se vaktlista så langt: VAKTER I BROTTET 2018 – pdf

Veiledning til vaktene:Veiledning til vakter i Brottet sommeren 2018 – justert

Derfor er oppfordringen: still opp for kulturen i Brottet. Det blir garantert en god opplevelse. Melde fra gjør du til undertegnede enten på mail eller mobil: 414 63 771 – paulh@online.no

Mvh

Paul Henriksen

 

 

Å ro en eke, en viktig del av kulturarven i kystsamfunnet Hvaler

Fra Ingerholmen til “fastlandet” på Spjærøy i 1932. Kua skal til oksen. To eker festes til hverandre for å sikre kua og medfølgende folk en trygg overfart. Eka var et viktig kommunikasjonsmiddel  både for  frakt av dyr, for fiske, for frakt av barn til skolen og for sosial kontakt over sundet.

Å formidle kulturarven, er en av kulturvernforeningens viktigste mål. Formidlingsarbeidet finner derfor også sted på ulikt vis; gjennom oppsettinger av historiske spill i Brottet, foredrag, informasjon via kyststisystemet, gjennom samarbeid med andre lag og foreninger og md informasjon via nettet – for å nevne noe.

I arbeidet med å formidle kunnskap om kystsamfunnets historiske arv,  ble det tidlig klart at våre tre kystledhytter var en viktig arena. I den forbindelse sikret vi oss  derfor to gamle eker som ble satt i stand av Thor-Ivar Olsen, tidligere båtbygger. Dette skulle vise seg å bli en gladhistorie all den stund de mange gjestene på våre tre kystledhytter ror og ror. Det går ikke en uke uten at foreldre eller besteforeldre har med barn og barnebarn på rotur der barna tar sine første ro tak.

I sommersesongen kan vi “daglig” se foreldre og besteforeldre ro med våre eker i Skjelsbusundet

Kr 20.000,- til istandsetting av våre tre eker

Thor-Ivar Olsen skal ha mye av æren for at vi har kunnet opprettholde et tilbud om to tradisjonsbåter til kystledfolket

Tidligere i år sa kulturvernforeningen ja til Oslofjordens Friluftsråd om å overta en Holmsbu-pram (eke) for å knytte denne til kystledhyttene.  Denne eka var delvis satt i stand , men har også en rekke svake punkter som må utbedres. For å kunne gjøre noe med dette, og samtidig  sikre fremtiden for de to ekene som allerede er i drift, søkte vi “den nasjonale kystledgruppa” om midler (forvaltes gjennom Forbundet Kysten). I går kom gladmeldingen om at søknaden  var innvilget og at vi med det er sikret et godt økonomisk grunnlag for nettopp det vi ønsker ; la barn og voksene ro, slik kystsamfunnet en gang var helt avhengig av. Med kr 20.000,- på plass, har vi sikret mange flotte ro-turer for barn og voksene i Skjelsbusundet.

Paul Henriksen

 

Paul Henriksen

 

 

 

Venneforeningen for Frøkengården, Korshavn justerer sommerens program

Det bør bli folksomt i hagen og stua på Frøkengården i sommer

Det er forhåpentligvis mange som vil besøke Frøkengården i Korshavn i sommer. Den iherdige  venneforeningen inviterer til besøk for å oppleve dette kulturhistoriske viktige bygget der medlemmene forteller om restaureringsarbeidet. Du får høre hist0rien om bygget og kan slappe av med god musikk, gjerne med en kaffe-kopp attåt.

Det opprinnelige programmet er nå justert, på vedlagte link finner du sommerens  justerte program

Revidert Program sommeren 2018,rev.docx (1)

Venneforeningen

v/Mona Friberg

 

 

Bli med på kulturhistorisk busstur søndager i juli

Tilbringer du ferien på hytta på Papper, er båtturist i gjestehavna på Skjærhalden, dagsturist fra Sarpsborg og Fredrikstad eller fastboende på Hvaler med interesse for kystsamfunnets kulturarv, da er “Museumsbussen” med rundtur til Brottet amfi, Kystmuseet Hvaler, Frøkengården i Korshavn og Hvaler kirke, det du bør velge en søndag i juli.

Se oversikt over de kulturhistoriske stedene og klokkeslett for ankomst på plakatene over

I samarbeid med Kystmuseet Hvaler, har kulturenheten i Hvaler kommune tilrettelagt et meget spennende  busstilbud søndager i juli. Besøk plasser og kulturhistoriske severdigheter du kanskje aldri har opplevd eller som du gjerne vil vite mer om. Undertegnede og “kolleger” på de aktuelle stoppestedene skal gjøre vårt for at du annammer Hvalers kultur og egenart når den tre timers lange turen vel er omme.

Vi  ser gjennom dette prosjektet er at det virkelig går an å gjøre Hvalers kulturarv til en viktig ingrediens i kommunes satsning på næringsutvikling og turisme.

Følgende “rutetabell” er satt opp for årets kulturhistoriske rundtur:

Museumsbussen 2018
Kl. 12.00: Avgang Skjærhalden
Kl. 12.15: Brottet
Kl.12.30: Avgang Brottet
Kl. 12.35: Kystmuseet Hvaler
Kl. 13.20: Avgang Kystmuseet
Kl. 13.35: Frøkengården
Kl. 14.10: Avgang Frøkengården
Kl. 14:20: Hvaler kirke
Kl. 14.55: Avgang Hvaler kirke
Kl. 15.00: Skjærhalden

Brottet: 15 min. Omvisning med Paul Henriksen
Kystmuseet: 45 min. Kaffepause med kaffe og eplekake til de voksne og is til barna.
Frøkengården: 35 min.
Hvaler kirke: 35 min. Omvisning med Ingrid Dean

Da er det bare å si:  riktig god sommer – riktig god tur med besøk til det historiske Hvaler.

Paul Henriksen                                                                                                                                                                                                                                                        Leder i Hvaler kulturvernforening

 

Lavetter og nytt rekkverk på dagens sommerlige dugnads-meny i Brottet

Petter Wistner er mannen som har stått for arbeidet med kanonlavettene som nå skal fraktes til festningsholmen på Akerøy. I dag ble to av disse fraktet ut på Nordgårdsbrygga for snart å bli tatt videre med skjærgårdstjenesten. Dugnadsgjengen , her ved Leif Hansen, Kennet Baarstad og Erling Olsen, kan stolt vise fram to av fire lavetter. De to siste planlegges ferdig i løpet av sommeren.

Det er imidlertid i Brottet at det meste av arbeidet for tiden er konsentrert med ferdigstilling av kulisser (Brottungeforeldrene), malerarbeid og arbeid med å lage et nytt og forsterket rekkverk. Dette er et arbeidet som nå vil pågå daglig fram til prøvene på musikkspillet Brottsjø starter opp igjen kommende helg. Da er det ett fokus som gjelder – premieren på Brottsjø 11. juli kl 20:30.

Det nye rekkverket over Arntzen-svingen, kledd med villmarkspanel tar form. I løpet av morgendagen er det meste på plass for påfølgende beising med fjellgrått.  Kveldens innsats sto brottunge-fedrene for med ferdigstilling av kulissene. Her er det m.a.o. det store fellesskapet som skaper kulturopplevelser for det som forhåpentligvis blir et stort publikum.

Med 28 + i skyggen er det godt med en pause med kaffe og velsmakende is. Dugnader handler ikke minst om å bygge fellesskap og det å holde på den gode samtalen, gjerne med is attåt.

 

Paul Henriksen

 

Gamle Brekke skole – bli med inn lørdag 7. juli 12:00 – 15:00

På kveldens samling på Brekke: Kjell Ole Brobakken, Birgit Sandstrøm, Marianne Antonsen, Irina Bjørnvald, Eivind Børresen, Hanne Ørdal, Ragnhild Nordengen, Johan Jervel og Paul H.

Som beskrevet en rekke ganger er det et stort dugnadsarbeid som utføres på gamle Brekke skole hver onsdag under ledelse av Eivind Børresen. Det som kanskje ikke er like godt kjent er arbeidet som venneforeningen står for knyttet til fargevalg, arrangementer, pengeinnsamling, planlegging av interiør osv.

I kveld var det nettopp flere av disse aktivitetene som sto på dagsorden da venneforeningen, ledet av Kjell Ole Brobakken, hadde samling på skolen som de siste månedene har blitt betydelig oppgradert innvendig gjennom et omfattende malerarbeid.

.

Kjøkkenet er det rommet som først blir ferdigstilt. Her gir Paul H gulvet det første strøket med grunning

På kveldens møte var det tid både for avklaring av “detaljer” som bevaring av “skolebarnas graffiti” i svalgangen og fargevalg i det som vil bli møtesalen i 2. etasje. Det som også sto på sakskartet  denne kvelden var sommerens publikumsarrangement 7. juli:

“Bli med inn på gamle Brekke skole”

Dette er et arrangement der publikum skal få  anledning til å se huset innvendig og selvsagt få informasjon både om fortid og fremtid for dette historiske bygget. Det vi også inviterer til, er å støtte arbeidet gjennom å kjøpe gamle skoleplansjer og kart, historiske Hvaler-kart og et rikt utvalg av  “lopper” det bør bli rift om.

Vi tillater oss til slutt en oppfordring: Har du “antikviteter” eller annet av verdi som kan gi viktige penger i kassa for restaureringsarbeidet, er vi svært takknemlig om du donerer dette til oss i forkant av arrangementet den 7. juli!

Paul Henriksen

 

 

 

Arne Martin Klausen er død – en inspirator og kulturpersonlighet har forlatt oss.

Arne Martin Klausen, leder av Hvaler bygdesamling 1988 – 1992 (forløperen til Hvaler kulturvernforening) døde 15. juni. Arne Martin, til venstre på benken, fotografert på bygdedagen i  2017.

Professor emeritus i sosialantropologi Arne Martin Klausen, en av Norges ledende sosialantropologer har gått bort drøyt 90 år gammel.  Arne Martin ble utdannet ved Universitetet i Oslo og i 1960 ansatt som konservator ved Etnografisk museum. I flere ti-år kom han til å prege sitt fagfelt både nasjonalt og internasjonalt.  Allerede på 1950-tallet var han med å la grunnlaget for norsk bistand i utviklingsland gjennom etableringen  av fiskeriprosjektet i Kerala, India. Arne Martin har skrevet en rekke bøker og fagartikler og fremsto som en ener innenfor sosialantropologisk forskning.

Arne Martin og kona Liv Vold Klausen hadde i mange år hytte på Ramsvik ved Vauerkilen og ble gjennom disse årene svært glad i Hvaler. De la spesielt merke til det koselige huset på Sika, Vesterøy og i 1980 flyttet familien hit. Både Arne Martin og Liv ble raskt en del av miljøet rundt Hvaler bygdesamling – senere Hvaler kulturvernforening, i en periode da personligheter som Jan Arntzen, Randi Utgård, Arild og Gerd Ådnem, Aslak Jensen og andre jobbet fram og etablerte bygdesamlingen på det vi i dag kjenner som Kystmuseet Hvaler (Nordgården).

Arne Martin kom inn som fagpersonen i dette miljøet preget av ildsjeler, og tok i 1988 på seg ledervervet i Hvaler bygdesamling, et verv han hadde fram til 1992 da hans nære venn Jan Arntzen igjen overtok dette vervet. Også på gamle Brekke skole er det tydelige fotavtrykk etter Arne Martins arbeid da han, sammen med flere av overnevnte, med entusiasme og faglig innsikt gikk inn og sikret bygget mot forfallet som allerede da var i gang.

Arne Martins interesse og engasjement for Hvalers historie og sosiale strukturer ga seg også andre utslag, og på 80-tallet skrev han en meget interessant artikkel “Løper’n er dyp – Motsetninger mellom øst og vest på Hvaler”. http://www.hvalerkulturvernforening.no/wp-content/uploads/2017/01/LOPERN.pdf .

Med Arne Martin Klausens bortgang, er det mange, ikke minst her på Hvaler, som med takknemmelighet vil minnes en lun, kunnskapsrik og engasjert personlighet. Når stokken er hengt på kroken for siste gang, er det bare å si:

Takk Arne Martin for det du bidro med til forståelsen av samfunnet Norge. Ikke minst – takk for ditt bidrag til forståelsen av lokalsamfunnet Hvaler, et samfunn du og Liv ble en viktig del av og umåte glad i.

Vi lyser fred over ditt flott minne.

 

Paul Henriksen                                                                                                                                                                                                                                                Leder i Hvaler kulturvernforening

Hektisk innspurt i Brottet.

Mens skuespillerne har tatt en velfortjent pause i forberedelsene før sluttspurten mot premieren den 11. juli, har dugnadsgjengen lagt inn et ekstra gir med flere dugnadsdager inne i selve amfiet. Det er spesielt tre stor oppgaver som skal løses her; nummerering av plassene, bygging av nytt rekkverk  og innplassering av nye stenblokker i Arntzen-svingen, hovedinngangen  i Brottet.

Leif Hansen, Erling Olsen, Thor-Ivar Olsen, Ole-Christian Bäernholdt, Tom Buskoven og Paul H. står på med malerarbeid, nummerering og oppsett av nytt rekkverk.

Den utfordringen det har knyttet seg størst spenning til, er utplassering av rundt 450 nummerskilt for å legge til rette for en effektiv billettbestilling og en mer “avslappet” atmosfære rundt arrangementene i Brottet ved at publikum slipper å stå i kø. Spørsmålet har også vært i hvilken grad dette vil skjemme den flotte arenaen. Svaret er at dette overhodet ikke er tilfelle med den plasseringen som nå er valgt.

På bildet til venstre limer Thor-Ivar Olsen fast metallplatene med plassnummer. Det skal være samsvar mellom nummer på billetten og det nummeret du skal ha mellom skoene når du sitter. Enkelte plasser, bl.a. første rad, vil ha plassnummer på stenen du skal sitte. På bildet til høyre festes de første kraftige støttene for det nye rekkverket.

Brottets to stenarbeidere, Kennet Baarstad og Leif Hansen er godt i gang med det møysommelige arbeidet med å tilpasse nye stenblokker i Arntzen-svingen. I morgen er det “fri”, men torsdag er det klart for ny innsats

Til slutt en fornyet oppfordring: Vi trenger frivillige til kiosken, parkering og som såkalte områdevakter på følgende dager spilledager for musikkspillet Brottsjø: 9., 10., 11. (premiere) 15., 18., og 25. juli. I tillegg trenger vi vakter til to Pink Floyd-konserter 8. og 9. august. Det er nå også klart at det blir en barneforestilling i Brottet 12., 13., og 14. juli (Kaptein Rødskjegg). Her trenger vi også  4 vakter på hver forestilling. Meld deg til tjeneste til undertegnede – 41 46 37 71 eller paulh@online.no . De som stiller opp får billetter til generalprøven/førpremieren på musikkspillet Brottsjø.

Paul Henriksen

 

 

 

 

Brottet merkes foran årets oppsetting av musikkspillet Brottsjø

 

Prøvene på årets oppsetting av musikkspillet Brottsjø går for fullt samtidig med at dugnadsarbeidet er inne i sluttfasen når gjelder sceneanlegg og kulisser. Fortsatt gjenstår det imidlertid et større fornyingsarbeid i form av at et nytt gjerde langs hovedinngangen skal på plass. Det som imidlertid virkelig vil endre “bildet” av Brottet i år, er at plassene blir nummerert. Dette gjøres både for å effektivisere salget av billetter, og for å hindre at folk står i kø opp mot en time for å sikre seg “en god plass”. I stedet kan vi ønske folk velkommen til en avslappende runde med godt drikke i havneområdet i forkant av forestillingen. Arbeidet med nummerering av rundt 470 plasser skal gjøres av dugnadsgjengen i kommende uke.

 

Dugnadsgjengen hadde i kveld den første gjennomgang av oppsettet for nummerering der mye arbeid gjenstår. Nummeringen av de 13 radene, som bl.a. Thor-Ivar Olsen og Ole-Christian Bärnholth skal i gang med, vil gi som resultat at når du leter etter din plass, så skal nummeret på billetten stemme med det som  du vil ha mellom føttene (bildet til høyre). I ukene frem til premieren vil vi informere om dette på flere måter. Ved inngangen vil du for øvrig finne en informasjonstavle som veileder deg til riktig plass. Enn så lenge er det bare å hive seg på å bestille til det som blir en flott forestilling med rundt 50 personer på scenen, voksene , barn og ungdom . Billetter, nå nummerert, bestilles fra: https://www.ticketmaster.no/

Så til slutt – å ta med de “store” sofa-putene for å sitte godt i Brottet, vil vi måtte si nei til. Tar du med egen pute, må den ikke være større enn 50×50 cm. Sitteunderlag er for øvrig tilgjengelig ved inngangen gitt oss i gave fra Hvaler Hytteforening.

Paul Henriksen

 

 

“Arntzen-svingen” i Brottet utbedres og forskjønnes foran årets sesong

Kveldens dugnad i Brottet var i stor grad viet arbeid i den såkalte Arntzen-svingen, hovedinngangen i Brottet. Navnet Arntzen-svingen gravert inn i et skilt montert i svingen, ble gitt til hedersmannen og “arkitekten” for amfiet, Jan Arntzen da han fylte 80 år i 2010. I dag åtte år senere, og en dag etter at Jan fylte 88 år, var den samme Jan engasjert som “dirigent” for dugnadsgjengen for å få på plass nye granittblokker for  å ferdigstille svingen og med det inngangen til Hvalers kulturelle storstue Brottet amfi.

Jan Arntzen sammen med Kennet Baarstad og Ole Christian Bärnholdt  får, men stor tyning av løftekraften til vår kjære gravemaskin “Lille Gule”, stenblokken på plass. Spørsmålet er nå om den samme maskinen får leg nr 2 opp.

Sikkerhetsgjerdet som ble satt opp i 2005, ble også revet i dag . Erling Olsen og Paul H sørget for det. Nå skal et nytt gjerde opp før sesongstart i Brottet i midten av juli. “Skjæret”, der mye av dramatikken i årets oppsetting Brottsjø skal utspille seg, kom også på plass i kveld takket være vår sliter, den gamle kirkegårdsgraveren “Lille Gule”. På scenen var det også full innsats der Tom Kofoed, Thomas Johansen og Sigmund Skår jobbet med byggverket som både skal fungere som skip, utedo og sjøbu!

Fra Hagelagets møte i Amfigrotta kom det tilbud som is og jordbær til dugnadsfolket – m.a.o. det gode fellesskap viste seg frem i kveld – igjen. Ikke rart trivselen er stor i alle ledd. Her bor det mye folkehelse!

Paul Henriksen