Høstsesongen er i gang – full innsats på store prosjekter

Ferien er vel overstått for dugnadsarbeiderne og denne uken er det “full rulle” både på gamle Brekke skole, i Arekilen-prosjektet og i Brottet/kystmuseet. På disse dugnadene er kaffepraten viktig, både for lett “mobbing”, de gode historiene, men ikke minst for planlegging av videre fremdrift. På bildet under er alle elementene med , men ikke minst: planlegging av det som ligger foran oss; rivning av teknisk tårn og oppføring av nytt før sesongen 2019 samt oppføring av ny og forsterket tretribune. På mandags-dugnadene i Brottet vil det imidlertid være kystlekeplassen som står i fokus de nærmeste ukene med klargjøring av tomta for garasjen til traktoren “Gråtass”,

En god replikk ødelegger ikke for planleggingen. Helge Olav Lilleheier, Petter Wistner, Thor-Ivar Olsen, Erling Olsen. Ole-Christian Bernholdt og Carsten Henriksen planlegger jobben med å erstatte tribunen de sitter på men en ny og forsterket tribune.

Enn så lenge jobbes det med å klargjøre tomta for garasjen til “Gråtass”. Her må en større bjerk ned for å klargjøre tomta. Godt sag-arbeid av Carsten Henriksen, bil, tau og mannekraft la bjerka ned  i god posisjon.

På Brekke skole jobbes det både ute og inne. På bildet over er Eivind Børresen, Paul H og  Ragnar Holthe (på Gråtass 52) i gang med å utjevne groper og “sår” i haven som skal være en viktig del av opplevelsen på gamle Brekke skole. Her legges matjord ut, matjord som er gitt oss av Martin Holter. En stor takk til Martin for dette.

Inne har vann-avløp, strøm og sikring av våtrom et stort fokus. Godt da å ha med proffe folk som Axel Dahlberg fra Plankebyen Elektriske (Geir Løkås)og Petter Wistner, den først nevnte  i gang med trekkerør for el-kabler til våtrommet, Peter med oppretting av veggene. På neste dugnadsdag (onsdag) kommer våtromsplater på plass. Våtrommet blir et nytt, men  viktig tilskudd i den gamle skolen som fra kommende sesong skal åpnes som kystledkytte (1- etasje).

Det som også vil ha et stort fokus på Brekke de nærmeste månedene, er et omfattende malearbeid både av vindusrammer, tak og vegger. Her Jan Borger Berntsen i gang med å male ramma på vinduet i svalgangen. “Graffitien” rundt vinduet skal imidlertid bevares. Dette som et minne bl.a. om det som kanskje var den første forelskelsen hos elever på Brekke.

Når det gjelder arbeidet i Arekilen, kommer jeg snart tilbake med informasjon også om dette spennende prosjektet.

Paul Henriksen

 

Vi er i gang med et nytt dugnadsår på gamle Brekke skole – bli med oss i innspurten!

 

Døra på gamle Brekke skole er åpnet for et nytt dugnadsår der Knut Hjortland allerede er i gang med å male taket i svalgangen

Sommeren er over også på Brekke skole. I dag gikk startskuddet for et nytt dugnadsår, et år der målsettingen er å ferdigstille 1. etasje som kystledhytte. Mye galt skal skje om dette ikke skal gå, og allerede nå så er vi i gang “opp trappa” til “kultursenteret” i 2. etasje.

Selv om hovedfokuset er på etasjene, så foregår det også arbeid i krypkjelleren . De “underjordiske”, her representert ved Kjell Ole Brobakken og Eivind Børresen fikk i dag på plass asfaltplater som både skal gi en viss isolasjon og hindre spredning av bøss og støv i kjelleren.

Selv om gamle Brekke skole går igjennom en omfattende restaurering, skal byggets gamle preg fortsatt bevares. Dette gjøres på mange vis både gjennom gamle bilder, utstyr fra tiden som skole, i form av fargevalg og erstatning av gammelt teknisk utstyr med tilsvarende nytt. På bildet over er Paul H i gang med å male den gamle utslagsvasken som ikke lenger vi ha sin gamle funksjon, men som vil utgjøre en viktig “historisk detalj” i huset.

Restaureringsarbeid betyr også en stadig tilbakevendende og interessant diskusjon om nytt kontra gammelt. Om vi så velger  “nye løsninger”,  hvilken form skal disse ha? Det å plassere inn et våtrom i et hus som aldri har vært i nærheten av noe slik, innebærer denne type vurderinger. I samarbeid med fagfolk, og ikke minst fagfolk hos fylkeskonservatoren, har vi imidlertid kommet til det som  forhåpentligvis skal bli en god løsning både for huset og for de som skal gjeste huset gjennom plassering av dusj og toalett.

På bildet til høyre får  svalgangen i 2. etasje  sitt første malingsstrøk på flerfoldige ti-år der Knut Hjortland og Paul H gir taket det første strøket av hvitt.

ØNSKER DU Å VÆRE MED PÅ DUGNADSARBEIDET PÅ ET AV HVALERS MEST SPENNENDE BYGG, TA GJERNE KONTAKT MED OSS. VI ER PÅ BREKKE  HVER ONSDAG FRA RUNDT 15:00 TIL CA 18.00. SKULLE DU VÆRE FORHINDRET FRA Å JOBBE PÅ DENNE TIDEN AV DAGEN, TRENGER VI FOLK SOM OGSÅ KAN TA SEG AV OPPGAVER PÅ ANDRE AV DØGNETS TIDER.

Paul Henriksen

 

 

“Minner om ukultur vil også være en del av vår kultur”

Utsagnet over er hentet fra Riksantikvar Jørn Holmes tale da det gamle stenbruddet på Store Råholmen i Kråkerøyskjærgården med jernbaneskinner, gamle kraner og profilerte stener fikk sin 0ffisielle fredningsstatus ved en markering i dag. Ordet “ukultur” kom med  henvisning til at i tillegg til å være et viktig området som forteller oss om en industrihistorisk  periode, så minner  Råholmens historie også om nazistenes overgrep og stormannsgalskap. Store Råholmen var nemlig ett av flere steder i Norden som skulle levere sten til Hitlers planlagte seiersmonument i Berlin “Germania”. Heldigvis ble arbeidene innstilt i 1944, og blokkene ble forlatt.

Under dagens markeringen i dag fikk Kari Agerup, varaordfører i Fredrikstad, overrakt fredningsdokumentet  av Jørn Holme – bildet under

Dagens markering i regi av fylkeskonservatoren, Riksantikvaren og Fredrikstad kommune, er svært viktig for alle som er opptatt av å sikre kulturminnene for kommende generasjoner. Dette flotte skjærgårdsområdet med sin spesielle historie, ble imidlertid fredet allerede i 1992, men fredningen ble opphevet da Kråkerøy-skjærgården naturreservat ble opprettet i 2010 som del av “Verneplan for Oslofjorden”. De sikrede friomådene her ute er en vesentlig grunn for til at det finnes natur som ikke er blitt nedbygd med hytter. De fleste områdene ble i sin tid sikret av Oslofjordens Friluftsråd (OF) ikke minst gjennom utrettelig arbeid fra mangeårig styreleder i OF, arkeolog og lokalpatriot Erling Johansen.

                                                                                                                                    Foto: Ida Christin Foss FB

Lars Ole Klavestad hos fylkeskonservatoren har stått for et viktig arbeid knyttet til fredningen av på Store Råholmen gjennom registrering av hver enkelt sten og gjenstand – bildet til venstre. På bildet til høyre fylkeskonservator Morten Hanisch, riksantikvar Jørn Holme, Leder i Kråkerøy historielag  Inger Torill Solberg, Gunnar Bjar fra fylkesmannen og Paul H leder i Hvaler Kulturvernforening og medlem i styret for Oslofjordens Friluftsråd.

Les også artikkelen om dagens markering i FB https://www.f-b.no/kultur/riksantikvaren/kari-agerup/fredningen-av-raholmen-er-na-hugget-i-sten/s/5-59-1211588

Paul Henriksen

Kystlekeplassen – Her skal “Gråtass modell 1948” få sin nye garasje.

Ute i friluft nå, snart på plass i ny og tilrettelagt garasje

Som kjent for mange har Hvaler kulturvernforening og Kystmuseet Hvaler i flere år arbeidet med å utvikle kystlekeplassen. Dette som et tilbud til barn og foreldre med en avdeling i Museumshavna ved Brottet og en på Nordgården (kystmuseet). En ekte “Gråtass” traktor har lenge stått på ønskelisten og for to år siden fikk vi kjøpt en slik, ja en virkelig veteran fra 1948. Etter en noe omflakkende tilværelse skal nå kystlekeplassens Gråtass få sin egen garasje der barn og unge skal få “klatre og klå” på en ekte sliter.

Det gamle skuret på Nordgården som har huset mange gamle gjenstander klar for Sandbakken, ble i kveld revet for å gi plass for ny garasje for Gråtass

Helge Olav Lilleheier, Carsten Henriksen, Leif Hansen, Thor-Ivar Olsen, Arild Johannesen, Jan Vassdal og Paul H “strippet” i kveld det gamle skuret. Neste mandag starter arbeidet med å klargjøre tomta der garasjen til Gråtass skal bygges. Vi håper og tror at den 70 år gamle sliteren vil bli en ny og viktig attraksjon først og fremst for barn og unge, men også for den eldre generasjon .

Paul Henriksen

 

Amfigrotta ved Brottet inviterer deg eller din organisasjon til mangesidig bruk.

Brottet amfi og Amfigrotta, to sider ved kulturanlegget der du og din virksomhet er velkommen til å leie

Mange er godt kjent med Brottet amfi gjennom 14 sesonger med flotte musikkspill. Etter hvert er det også gledelig mange som ser muligheten for å bruke område utenfor de varme sommerukene. Amfigrotta, er lokalet som flere og flere tar i bruk. Amfigrotta ble opprinnelig bygget for å gi skuespillerne bedre garderobeforhold, men brukes nå i stadig større grad som samlingssted for:

  • fødselsdager
  • konfirmasjoner og navnefester
  • bryllup
  • seminarer
  • konserter
  • foredrag

I tillegg til å kunne dekke for 60 personer, kan vi nevne at Amfigrotta har et velutstyrt kjøkken, projektor og tråløs nett-tilgang.

Når festen skal holdes, tonen skal settes og saker avgjøres – velg Amfigrotta

Kystmuseet Hvaler, Hvaler Hagelag  og en rekke andre organisasjoner legger nå mye av sin møtevirksomhet til Amfigrotta. I tillegg har en en rekke musikere sett de muligheter som anlegget og ikke minst de flotte omgivelsene ved Skjelsbusundet gir .

Ønsker du å leie eller inngå i et samarbeid med oss, tar vi gjerne en prat om dette. For leie har vi pt. følgende bestemmelser gjeldene fra 1.1.2018:

Brottet amfi – leie etter avtale
Amfigrotta: Mandag til torsdag kr 1500,-
Amfigrotta: Fredag, lørdag og søndag:
1 dag kr 3.000,-
2 dager kr 3.500,-
3 dager kr 4.000,-

Alle priser er inkludert vask og bruk av kjølerom
Ved avbestilling betales full pris om dette skjer mindre enn tre uker før avtalt dato. For øvrig – ingen betaling.

Skulle du  ha behov for å innlosjere gjester tett ved anlegget, ligger det en sjarmerende mulighet i de tre kystledhyttene like ved. Disse bookes via nettsiden til Oslofjordens Friluftsråd https://www.oslofjorden.org/hytteoversikt

Ta kontakt med Paul Henriksen på 414 63 771 eller på mail: paulh@online.no for ytterligere opplysnin

Velkommen til et ordsterkt og spennende program under kulturminnedagene på Hvaler 19.08 – 08.10.

Hva disse bildene symboliserer får du svar på under kulturminnedagene på Hvaler i høst

Kulturminnedagene på Hvaler koordineres i år som i fjor av kulturavdelingen i Hvaler kommune og Hvaler kulturvernforening. Temaet er “Typisk norsk – ikke bare norsk”. Hvordan er vårt samfunn lokalt og nasjonalt påvirket av andre land og kulturer. Er det i det hele tatt noe som er spesifikt norsk?

Kulturminnedagene, på Hvaler med et program fra 19. august til 8. oktober, vil ikke kunne gi et fullstendig svar på dette, men litt klokere blir vi forhåpentligvis gjennom de mange interessante foredrag og turer som disse dagene vil gi oss. Medarrangører er: Hvaler Hagelag, Hvaler menighet, Kystmuseet Hvaler, Folkets Hus, Permakultur Hvaler og omegn og initiativgruppa for “gjenåpning” av Arekilen.

Hele programmet, som nå  kommer i form av en folder, finner du her: HK_folder_2018._HR

Som det fremgår av programmet, har dette en stor spennvidde med temaer  bla. knyttet til  flora, fauna, epleproduksjon, permakultur og språklig påvirkning. Til det siste er det verdt å merke seg foredraget til Professor Ruth Vatvedt Fjeld i Amfigrotta 11. september kl 18:00. Ruths tema er “Språk i grenseland”.

Her kan det bli sterke innslag all den stund hun i disse dager er ferdig med en bok om bannord. Les intervjuet med Ruth Vatvedt Fjeld i dagens Dagblad nett

https://www.dagbladet.no/kultur/ruth-70-gir-ut-banneordbok—morrapuler-har-blitt-et-koseord/70067652

Velkommen til kulturminnedagene på Hvaler

Paul Henriksen