Dugnadslogg uke 48

Selv om vi nærmer oss jul med stormskritt, er det fortsatt fullt dugnadstrøkk på alle dugnadsarenaene, det være seg på Gamle Brekke skole, i Brottet, på kystmuseet og i prosjekt Arekilen Bildene under sier sitt om bredden i arbeidet der totalt 22 personer hadde møtt fram.

Bildene fra Brottet over viser stor aktivitet knyttet til både istandsetting av trapper og rekkverk, stensetting ved Amfigrotta og området der det nå skal bygges en ny tretribune bakerst i anlegget. I tillegg skal dagens «tekniske tårn» rives for å gi plass til et nytt tårn. På jobb denne dagen var Helge Olav Lilleheier, Thor-Ivar Olsen, Steinar Pettersen, Jan Appelgren, Jan Arntzen, Erling Olsen,  Kennet Baarstad, Leif Hansen og Paul H.

Også på Brekke var det full aktivitet der rengjøring, maling, istandsetting av etasjeovn og ny kjøkkenbenk og skap kom på plaSS. I tillegg til Knut Hjortland, Kjell Ole Brobakken, Paul H, Frode Lund, Ragnar Holthe og Petter Wistner, var Eivind Børresen , Yves og Kikki Huysmann på jobb.

Julemarkedet, som i år arrangeres den 8. desember, var i fokus da dugnadsgjengen, med spesielt ansvar for kystmuseet på Nordgården, møttes på onsdag. Opprydding, god forankring av juletreet og diverse oppheng for markedet var blant arbeidsoppgavene som Carl Erik Madsen, Gunn Karin Karlsen, Arnt Otto Arntsen, Harald Hansen, Anne-Lise Eriksen og Rolf Hagen fikk på plass.

Også i forhold til prosjekt Arekilen var det aktivitet, ikke i praktisk form , men i form av planlegging der vi nå står foran byggemelding for fugletårnet som skal plasseres ved den nye Arkimedesskruen som vil stå ferdig i 2020. Går det som vi håper, vil plattingen og fugletårnet stå ferdig i 2019.

Paul Henriksen

 

Brekkedugnad med mange hender i taket

Svært mye av dugnadsinnsatsen på gamle Brekke skole i høstukene består av å pusse, skrape, sparkle og male, pusse, skrape, sparkle og male…. Så også i dag der hovedinnsatsen er i 2. etasje med Sparkling og maling av taket i to mindre rom. Dette er et relativt anstrengende arbeid, men med mange folk i jobb er fremdriften god.

«Ta et tak» var parolen under dugnaden på Brekke i dag. Paul og Ragnhild i gang med linoljesparkel, Yves og Kikki med pensel og maling, Kjell med sandpapir og Ragnhild igjen med støvsuger

Men også på gulv og vegger foregår det spennende ting. I kveld var det «høytidelig» åpning av spann med maling til stuevegg og svalgang. Leder av dugnadsgjengen Eivind Børresen foretok den høytidelige åpningen av spannene. Gulvene i første etasje er også nå under behandling der Birger Fjellholt er i gang med å slipe gulvene i leiligheten som fra påsken 2019 skal ta imot gjester (kystledhytte). På bildet Frode Lund som studerer resultatet av første «slipeprøve».

I arbeidet med å restaurere gamle Brekke skole råder det en stor bevissthet om å ta vare på historiske spor, for eksempel gamle bygningsmetoder. Her er det deler av en vegg i 2. etasje som skal synliggjøres – et gammelt bindingsverk for feste av murpuss skal rammes inn og synliggjøres gjennom plexiglass. Her Eivind Børresen i samtale med Vidar Barth som skal sørge for at så skjer.

Paul Henriksen

Slektsforskning på plakaten i vinter

Morten Edvardsen fra organisasjonen «Slekt og Data» i Østfold holdt foredrag i Amfigrotta i kveld

Hvaler Kulturvernforening har i lengre tid hatt planer om å sette slektsforskning på programmet, da vi tror at dette er et tema som fenger mange.  I samarbeid med organisasjonen «Slekt og data» og Kråkerøy historielag, arrangerte vi derfor i kveld et introduksjonsmøte i Amfigrotta. Her ga Morten Edvardsen  fra «Slekt og Data» oss et inspirerende foredrag som bygger opp under planen om et nybegynner kurs over to dager på nyåret. Det som inspirerte i kveld, i tillegg til selve foredraget, var fremmøtet av flere yngre mennesker som nå søker kunnskap om slektens røtter og informasjon til å fylle «grenene» på slektstreet.

Ønsker du å være med på et slikt to dagers kurs på nyåret, kan du allerede nå melde din interesse. Det vi ser for oss er et kurs i Amfigrotta en gitt ukedag, som følges opp med en ny kursdag en evt. to uker senere. Nærmere info om dag og klokkeslett må vi komme tilbake til. Du må påregne en mindre kursavgift for å delta på kurset som vil ha en ramme på 10, maks 15 deltagere. Veiledere vil være drevne «slektsforskere» fra «Slekt og Data».

Paul Henriksen

Vi minner om informasjonsmøtet om slektsforskning tirsdag 20.11.

Hvaler Kulturvernforening ønsker å være en organisasjon som  bringer folk nærmere både til sin egen historie og til kystsamfunnets historie. I den forbindelse har vi som målsetting å starte et kurs over 2 – 3 dager på nyåret for å sette interesserte i stand til å «forske» i sin egen slekts historie hva enten denne har sine røtter på Hvaler eller i andre deler av landet.

Som en forberedelse til et kurs i slektsforskning arrangerer vi førstkommende tirsdag kl 18:00 et informasjonsmøte i samarbeid med organisasjonen «Slekt og data». Møtet holdes i Amfigrotta ved Brottet. Se for øvrig tidligere oppslag om våre slektshistoriske ambisjoner.

http://www.hvalerkulturvernforening.no/onsker-du-a-vite-mer-om-arbeidet-med-slektsforskning-bli-med-pa-motet-i-amfigrotta-20-november/

Paul Henriksen

 

Dugnadslogg i uke 46 : Kjempeinnsats på tre «fronter»

Igjen kan Hvaler kulturvernforening notere en svært aktiv dugnadsuke både i Brottet, på gamle Brekke skole og på idylliske Nordgården (kystmuseet) . På disse tre dugnadsprosjektene har over 20 personer vært i aksjon denne uka med tilkjøring av materialer fra Skåland sag ved Trøsken, grunnarbeider for ny tribune i Brottet, et omfattende malerarbeid på gamle Brekke skole og et mangesidig rydde- og tilretteleggingsarbeid på Nordgården. I tillegg har driftige damer solgt lodd til inntekt for arbeidet med gamle Brekke skole, et flott dugnadsarbeid som allerede har gitt oss rundt kr 15.000,-  i «kassa». Gledelig er også at nye dugnadsarbeidere har kommet til og med det styrket fellesskapet.

Som tidligere lar jeg bildene under fortelle historien om dette engasjementet der arbeidsoppgavene er mange av de samme som har vært omtalt tidligere, men der nye bilder forteller om et jevnt og traust arbeid. For eksempel på gamle Brekke skole, så styrer vi nå mot å ha første etasje klar for innrykk av gjester (kystledhytte) fra påsken 2019 (uke 16).

Mandagsdugnaden i Brottet besto i oppretting av deler av stentribunen som grunnlag for å bygge en ny tribune delvis i sten , delvis i tre. Materialene (villmarkspanel) hentet vi på Skåland sag ved Trøsken. Her er Jan Appelgren, Steinar Pettersen, Kennet Baarstad, Tom Buskoven, Thor-Ivar Olsen, Erling Olsen, Jan Arntzen og Leif Hansen i aksjon

På Nordgården (kystmuseet) har det nå blitt etablert en svært aktiv gruppe bestående av Rolf Hagen, Harald Hansen, Carl Erik Madsen, Vidar Pedersen, Elisabeth Nordang, Anne-Lise Eriksen, Gunn Karin Karlsen, Arnt Otto Arntsen og Kathrine Sandstrøm Lorentzen. Gruppa møtes til innsats hver onsdag formiddag.

 

 

 

 

 

Dugnadsgruppa på gamle Brekke skole har satt seg fore å redde det gamle stabburet (stolpehuset) på Brekke fra 1700-tallet. I dag var det plankebæring på programmet, plank som skal brukes til å legge nytt tak for å sikre bygget mot ytterligere vannskader. På bildene bærer Knut Hjortland, Ragnhild Nordengen og Kjell Ole Brobakken plank, mens Geir Ove Haug, Ragnar Holthe, Frode Lund og Eivind Børresen legger dette vel til rette under stolpehuset i påvente av vårens innsats på taket.

Kjell Ole Brobakken grunner en av dørene i første etasje der det meste av malerarbeidet er ferdig. Nå venter vi på den historiske tapeten og at gulvene skal slipes. I andre etasje sørget Ragnhild Nordengen og Paul H for at sørveggen fikk sitt andre strøk med turkis farge. «Rotet» bak malerne skyldes at det meste av verktøy og malerspann nå er lagret i andre etasje i påvente av «sluttspurten» i første.

Om du synes at dette arbeidet høres spennende ut, må du gjerne ta kontakt. I dette brede dugnadsarbeidet er det plass til alle som er arbeidsvillige og som trives i et fellesskap som både har plass til alvoret og den spinnville humoren.

Paul Henriksen

 

Bli med tilbake til 1957, et år med nasjonal sorg, og lokal glede over ny bro over Glomma

18.8.57 var det stor festivitas i Fredrikstad da den nye broa ble åpnet av daværende kronprins Olav, kronprinsen som drøyt en måned senere ble kronet til konge i Norge da hans far Kong Haakon V gikk bort 21.9. Øyvind Fjeldberg har «gravd» fram disse begivenhetene du kan bli med på via link under.

https://www.dropbox.com/scl/fi/ms5id123rhun91lf75i8m/Fjeldberg%207.mp4?dl=0&oref=e&r=AAxCWfPPThSz3ebAslN8EdIhdasbMhfLplDliz6RgQtW7jbqbpq_ylOMCl3__8Lu534QGWtS7mdMghF_xYVPK2-73Jzv3hBxXeOQJtRnRzB7hxKiivBK2Q4wjrBiKvJgMOsfY9BdzGGdflMGly5gHRbxRaOZI-TUbsycOmPeuxA0qAg1TANd1IH1WIkvJZ6jdSs

Paul Henriksen

 

Ønsker du å vite mer om arbeidet med slektsforskning? – bli med på møtet i Amfigrotta 20. november

 

For personer som søker informasjon om sin egen, eller nærstående personers slekt på Hvaler, er bygdebøker som «Gårder og slekter» av stor betydning for å komme i gang. Disse bøkene har imidlertid sin begrensning . Mange vil videre i sin søken, og har da tatt kontakt med oss i Hvaler kulturvernforening,  som stort sett ikke har kunnet gjøre annet enn å vise til kirkens protokoller og til tilgjengelige folketellinger.

For å skaffe foreningen noe kompetanse på slektsforskning, og for å hjelpe personer til å starte sitt selvstendige slektssøk, har derfor styret i kulturvernforeningen jobbet med tanken om å starte et kurs for personer som er interessert i å vite mer om sin egen slekt. I den forbindelse har vi luftet tanken med Østfold Historielag som igjen har funnet fram til nøkkelpersoner i organisasjonen «Slekt og Data Østfold».

Morten Edvardsen og Henning Pytterud er navnet på slike nøkkelpersoner som du kan treffe i Amfigrotta ved Brottet på Spjærøy onsdag 20.11. kl 18:00. Målsettingen er at dette informasjonsmøtet igjen skal danne grunnlaget for et eget kurs på nyåret. I den forbindelse inviteres også medlemmer av Kråkerøy historielag til møtet.

Hjelp oss å spre plakaten du finner link til under: Plakat slektsforskning

 

Paul Henriksen

Kystledhyttene, et viktig bidrag til turisme og friluftsliv

I disse dager behandles «Næringsstrategi 2019 – 2023» for Hvaler kommune politisk med sluttbehandling i kommunestyret 15. november. Med dette strategidokumentet som grunnlag, skal kommunen legge føringer for sin næringspolitikk de nærmeste årene. Nå er det mye verdifullt som bor i denne temaplanen, men ett forhold synes å være helt uteglemt, nemlig den ressurs som Hvalers kystledhytter, og friluftslivet for øvrig, representerer  i utviklingen av såkalt «lokalt basert næringsliv», et samlebegrep som er berørt flere steder i dokumentet.

I samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd leier Hvaler Kulturvernforening i dag ut tre kystledhytter ved Brottet i perioden april – oktober. I 2019 blir også første etasje på Gamle Brekke skole innlemmet i det tilbudet kulturvernforeningen bidrar med til overnattingsplasser sentralt på Hvaler. Fra kommende sesong er dette bidraget på totalt 18 sengeplasser. Foreningen er på denne måten også en viktig næringsaktør.

Homlungen fyr og Rekefabrikken på Vesterøy er også to svært etterspurte kystledhytter, med Homlungen helt på topp blant de 61 hyttene som kan bookes via Oslofjordens Friluftsråd

Til sammen er det sju kystledhytter på Hvaler pr 2018, fra 2019 åtte da Brekke skole kommer til. I tillegg til de som allerede er nevnt,  finner vi dette tilbudet både på Lauer og Akerøya. Ser vi på slutt-tallene for 2018, har de sju «hyttene» til sammen vært utleid i totalt 621 døgn. Erfaringstall tilsier at i gjennomsnitt ligger antall gjester pr døgn på ca. tre personer, m.a.o. bor nærmere 2000 personer på disse hyttene i løpet av sesongen. Hva disse bidrar med i form av verdiskapning, er vanskelig å anslå, men at brukerne av kystledhyttene er aktive både med tanke på innkjøp fra dagligvarehandel, spisesteder og i form av å bruke Hvalers kulturtilbud, har vi klare bevis for bl.a. gjennom det som formidles i gjestebøkene.

Når det gjelder de enkelte hyttene er følgende booking-døgn registrert i 2018  :

Stenhoggerhytta – Brottet: 99

Klyven – Brottet: 77

Mundastua – Brottet: 76

Lauer: 91

Akerøya: 49

Rekfabrikken – Papper: 93

Homlungen fyr 136

Utvider vi bildet til også å gjelde Fredrikstad med sine fire kystledhytter, er antallet bookingdøgn i 2018 som følger: Struten 51 døgn, mens  Strømtangens tre overnattingshytter totalt kunne notere 164 døgn med fyrvokterleiligheten på topp med 78 døgn.

Fredrikstads fire kystledhytter finner vi på Strømtangen (3)  og  på Struten fyr

Skulle du være interessert i dette flotte og mangesidige tilbudet på 61 hytter, er oppstart av booking for sesongen 2019  satt til 5. februar 2019. Booking foretas via hjemmesiden til Oslofjordens Friluftsråd https://www.oslofjorden.org/

 

Paul Henriksen                                                                                                                                                                                                                                                    Leder i Hvaler Kulturvernforening

 

 

Dugnadslogg for uke 45

«Vintertid» er innført, men det forhindrer ikke at dugnadsarbeidet i regi av kulturvernforeningen går sin gode gang på flere områder, også i ly av mørket. I Brottet jobbes det for tiden både formiddagsskift og kveldsskift, det siste der hodelykter er en del av utstyret. Arbeidet, finansiert av tildelte midler fra Østfold fylkeskommune, består i å bygge en ny og mer vindbeskyttet tretribune bakerst i amfiet samt lage et forbedret og enhetlig preg på trapper og rekkverk. Mandag startet dette arbeidet opp. Kommende uke drar vi til Skåland sag ved Trøsken for å hente villmarkspanel som skal prege disse  «byggverkene». Senere i år skal»teknisk tårn» (lyd og lys) rives for så å bygge et nytt og mer driftssikkert tårn.

Carsten Henriksen, Ole-Christian Bärnholdt, Thor-Ivar Olsen og Paul H startet mandag arbeidet med å forsterke og forskjønne publikumstrappene i Brottet

Onsdagens dugnad på Brekke hadde og vil fortsatt i flere uker ha maling som tema og det blir virkelig et vakkert og fargerikt hus basert på «studie» av de «historiske fargene» som en gang preget huset Det males nå både i første og annen etasje. I løpet av perioden fram til jul håper vi å kunne sluttføre arbeidet i flere rom, og med det sikre at første etasje kan leies ut som kystledhytte fra kommende sesong.

På jobb i kveld var Ragnhild Nordengen, Kjell Ole Brobakken , Paul H,  Anne-Catherine Huysman og Yves. Bildene over er fra første etasje, de øvrige fra andre etasje.

Men også på andre dugnadsarenaer er det folk i jobb. Det gjelder både på kystmuseet og i Arekilen. I Arekilen er fugletårn utkikksplattform og klopper det som er temaene. I dette arbeidet er det Kai Hermansen og Carl Erik Madsen som fører arbeidet i nær dialog med fylkesmannens representant Gunnar Bjar. Med sistnevnte som pådriver har Hvaler kommune  i dag fjernet  en gammel og rusten tank som har ligget mange ti-år i bakken ved «skruen».

Arbeidet i Arekilen er et godt eksempel på fintstemt samspill mellom frivilligheten og offentlige myndigheter her representert ved Hvaler kommune og Østfold fylkeskommune.

Paul Henriksen

 

 

 

 

 

 

Vi lyser fred over Ragnar Homstvedts gode minne

Bygdedagen 2018, skulle bli den siste i en lang rekke for Ragnar Homstvedt født 17.03.27. 26.10. gikk han bort 91 år gammel . Onsdag 7.11. blir han stedt til hvile på Spjærøy kirke.

Ragnar og familien var i mange år bosatt i Fredrikstad, men tilbrakte så langt de hadde mulighet, tiden på den klassiske «Kråkerøy-hytta» ved Skjelsbusundet på Spjærøy.  Da kona døde for et par år siden, ble Norderhaug, og den siste tiden Dypedalsåsen Eldresenter, Ragnars bosted.

Ragnar Homstvedt var lidenskapelig opptatt av alt som skjedde på Hvaler og etterlater seg et helt unikt klipparkiv. Var det omtaler av Hvaler og Hvaler-folk i avisene, var Ragnar klar med saksa og klippet dette inn i sitt etter hvert svært omfangsrike arkiv i tillegg til alle publikasjoner som fant veien til arkivet. Med dette som bakgrunn var han en uvurderlig kilde for de mange av oss som søkte kunnskap om kystsamfunnets liv og historie.

Det var spesielt to organisasjoner som fikk nyte godt av Ragnar Homstvedts engasjement og til tider skarpe replikk; Hvaler menighet og Kystmuseet Hvaler, senere Hvaler kulturvernforening. Når Ragnar nå har hengt skyggelua på kroken for godt og gått ut av historien, er vi mange som takker deg for ditt bidrag til kunnskap nettopp om historien.

Takk Ragnar for det bidrag du ga til vår kunnskap om det samfunnet vi sammen delte gleden av å bo i.

Vi lyser fred over Ragnar Homstvedts gode minne.

Paul Henriksen