Vi feirer Brottets 15. sesong – se med hvilket familieprogram!!

Foto fra premieren 14. juli 2005 – Fredriksstad Blad

Søndag 14. juli er det på dagen 15 år siden premieren på Stenhogger’n. Nøyaktig på denne dagen i år feirer vi så Brottets “fødselsdag” med et bredt anlagt familieprogram fra kl 15:00 til 18:30. Vi får besøk av skuter fra Takk Ships Races, det blir en rekke aktiviteter for barn og i Brottet får du gjensyn med bl.a. Bjørnar Spydevold, Aina Gundersen, Erik Andre Hvidsten og Brottungær med innslag fra tidligere forestillinger. Se hele programmet under:

Arrangementet støttes av Sparebankstiftelsen DNB. Det er fri inngang

Vi setter stor pris på om du deler denne informasjonen med andre.

Paul Henriksen

 

15 år med begeistring i Brottet, et jubileum å feire

Noen vil kanskje hevde at det å feire 15 år med musikkteater i Brottet, er å overdrive. Når vi likevel finner å ville gjøre nettopp det, så er det fordi vi gjennom disse 15 årene har opplevd en fantastisk dugnadsinnsats for å bygge Brottet amfi med tilleggende støttefunksjoner. Ikke minst feirer vi at gjennom disse 15 årene har oppsettingene i Brottet amfi gledet rundt 70.000 mennesker som har kjøpt billetter til forestillingene fra sesongen 2005 fram til årets oppsetting. Gjennom disse årene har Brottet amfi høstet stor applaus og anerkjennelsen og med det gitt grunnlag for en ambisjon om å skape en kulturarena av regional betydning.

Jan Arntzen og Undertegnede feller de første trærne i 2004 – Foto Demokraten

På under et år ble et nedlagt stenbrudd forvandle til et “gresk teater” . Her fra Jeppe-oppsettingen i 2011 med Bjørnar Spydevold i hovedrollen

Hva har vi så hatt på plakaten i disse 15 årene? La oss trekke frem et lite minnerikt utvalg i form av frontsidene på programbladene i disse sesongene:

Hans-Petter Thøgersen (manus og produksjon), Ole-Hermann Gudim Lundberg (regi) og Svein Gundersen (musikk) skal ha en stor del av æren for at Brottet  har blitt Brottet med stor “B”.

I tillegg til den store dugnadsinnsatsen, er det tre personer som for alltid vil være knyttet til oppsettingene i Brottet; Hans Petter Thøgersen (Thøger), Svein Gundersen og Ole Herman Gudim Lundberg. Disse tre har ikke bare lagt grunnlaget for en unik historiefortelling, opplevelser og med det begeistret publikum, Thøger, Svein og Ole Herman fremstår som noen av de fremst formidlerne av kystens liv og historie. Uten deres evne til å formidle både gjennom tekst, sang, musikk og drama, hadde ikke Brottet fremstått som den kulturarenaen anlegget i dag er.

Brottungær, et “barn” av Brottet

Da vi startet opp i 2005, så var det få som i det hele tatt tenkte etableringen av et barne- og ungdomsteater på Hvaler. Noen ildsjeler tok imidlertid tak også her og skapte Hvaler barne- og ungdomsteater “Brottungær” i 2007. Så fulgte forestillingene “Brottungær”, Brottungær i trøbbel, Scoopi og Pinocchio, mens barne- og ungdomsteateret i enkelte år også inngikk i “voksenforestillingen”, så som i Brottsjø i 2018 og i årets oppsetting “Fyret”.

Mangt et barn og ungdom har gjort sine første sceniske erfaringer i Brottet amfi. Nå venter ny utfordringer i musikkteateret “Fyret, årets jubileumsforestilling. Kulturvernforeningen takker for samarbeidet så langt, et samarbeid vi håper og tror skal vokse også i årene som kommer.

Brottets bursdag feier vi søndag 14. juli

Brottet og Nordgårdsbrygga vil være arenaene når Kulturværste AS, Hvaler Kulturvernforening og barne- og ungdomsteateret Brottungær inviterer til 15 års markering 14. juli, samme dato som premieren på Stenhoggern fant sted i 2005. Vi kommer tilbake til programmet, men kan allerede nå røpe at vi får storfint besøk  til brygga fra fra deltagere under Tall Ships Races i Fredrikstad.

Sist , men ikke minst, velkommen til musikkteateret “Fyret” med premiere (utsolgt) 10. juli

 

 Paul Henriksen

 

 

 

 

Årets lyseste dugnadsuke med fullt innsats

Selv om vi nå er på full fart mot sommer og ferie for mange, er det like fullt full innsats på dugnadsarenaene det være seg i Brottet, på Kystmuseet og på Brekke.

I Brottet betyr det innsats på to områder, både inne i selve arenaen og på to av kystledhyttene som oppgraderes med nye sovesofaer. I arenaen bygges det nå bl.a. en ny “vente-bu” for skuespillerne der de kan stå beskyttet for vær og vind i påvente av tidspunktet for når de på nytt skal inn på scenen. På bildene over Thor-Ivar Olsen, Steinar Pettersen, Asbjørn Svendsby, Ole Christian Bärnholdt, Erling Olsen og Kennet Baarstad.

Renhold og opprydding i kiosken, er også en viktig dugnadsjobb som del av klargjøringen foran kommende sesong i Brottet. Anne-Lise Eriksen og Marit Linnes meldte seg til innsats  noe som var svært velkomment. I kiosken var det litt av hvert å ta i , noe før og etter bildene tydelig viser.

Dagens dugnad på Brekke var knyttet til stolpehuset (stabburet) som settes i stand etter mange års forfall. Eivind Børresen har gjort en stor innsats i forkant. I dag var dagen kommet for å dekke taket med “gammel” taksten. Tiden med dekke av presenning er over for å sikre bygget som i sin tid var en del av det sentrale gårdsbruket og kommunesenteret på Brekke. Hvaler kommune er eier av bygget, men kulturvernforeningen har tatt på seg ansvaret for restaureringsarbeidet med midler bevilget av kommunen. Dette i trå med kulturminneplanen som ble vedtatt i mars i fjor.

På taket i dag var i tillegg til Eivind Børresen, Knut Hjortland, Ragnar Holte, Paul Henriksen, Frode Lund og Geir Ove Haug. Gressklipping rundt  den gamle skolen tok Jan Berntsen seg

Paul Henriksen

Den første millionen er den verste……

Prosjektgruppa for bygging av en fullskala modell av en Hvalerskøyte (losskøyte) anno 1860 består av Carsten Henriksen, Thor-Ivar Olsen, Arnt Otto Arntsen og Paul Henriksen fra kulturvernforeningen , Erlend Arntsen Dale fra Maritimt Center og Knut Sørensen, tidligere MC, nå Borg Havn

Tidligere i år har styret i Hvaler Kulturvernforening åpnet for et nytt stort prosjekt nå som gamle Brekke skole og oppgraderingen av Brottet nærmer seg ferdigstillelse. Vedtaket innebærer at det, med bakgrunn i en nærmere kalkyle fra Maritimt Center skal bygges en fullskala modell tilnærmet lik modellen over som nå står på Marinemuseet i Horten.

Utstyrt med stor optimisme på vegne prosjektet, ispedd en god porsjon galgenhumor, vedtok prosjektgruppa å innstille overfor styret at dette prosjektet settes i gang innenfor en ramme på 4,5 millioner, dette inkludert et “båtskur” som skal bygges i området ved Brottet/Nordgårdsbrygga. Dette er et “skur” der publikum skal kunne følge byggeprosessen og der formidling av byggeteknikk, redskaper og denne båttypens historie skal vektlegges. En Hvaler-skøyte som denne har ingen bygd i nyere tid!

Når det gjelder kalkylen så bygger den i utgangspunktet på at alt bygges profesjonelt. Dette vil imidlertid ikke bli den praktiske hverdagen. Noe av det prosjektgruppa vil arbeide med på andre siden av sommerferien er hvilke oppgaver som avgjort må gjøres av profesjonelle og hva er det som kan utføre på dugnad evt. at skoleklasser involveres gjennom Den kulturelle skolesekken.

Når det gjelder arbeidsoppgaver som kan legges ut til dugnadsgrupper av ulike slag, så kan jeg nevne at det bla. skal lages 2000 trenagler (ener) til denne båten, felle trær for mast, bom og spristaker, hogge til spanter, overflatebehandling og ikke minst arbeide med å reise nevnte “skur”.

Selv med et utstrakt frivillig arbeid, så kommer vi selvsagt ikke utenom å måtte skaffe tilveie betydelige midler. Her er det bare å “spøtte i votten” og gå til slik vi har gjort i de andre prosjektene  der vi har “løftet fjell” (Brottet, Amfigrotta, Nordgårdsbrygga og Brekke skole) . I så måte er ikke dette noe nytt for Hvaler kulturvernforening som i nær samarbeid med våre venner på Maritimt Center også ønsker å trekke med oss andre organisasjoner, herunder Sjøspeiderne på Hvaler i det som blir et “flaggskip” av et prosjekt.

Men som sagt, vi kommer ingen vei uten betydelig startkapital. Høsten vil derfor bli brukt til designe prosjektet ytterligere, inngå samarbeidsavtaler og søke midler der midler er å hente. Den første millionen er som kjent den vanskeligste å få tak i……

Paul Henriksen

Fylkeskonservatoren i Østfold nominerer gamle Brekke skole til gjev nasjonal pris

Hvert år deler Riksantikvaren ut det som vel må sies å være den mest prestisjefulle kulturminneprisen i Norge. Når fylkeskonservatoren i Østfold nå har funnet å ville nominere arbeidet med gamle Brekke skole til denne helt spesielle prisen, så føler vi det som en stor ære og et uttrykk for at arbeidet som er utført  er av høy klasse. I så måte er det å bli nominert av fylkets øverste faginstans på området, noe vi tar med oss og føler stolthet over. Vi er samtidig realistiske i forhold til at de som nomineres til denne prisen, er i eliten i det kulturhistoriske arbeidet i Norge og at sjansen for å nå helt opp, derfor er liten. Like fullt så krysser vi fingrene og bærer på håpet fram til Riksantikvaren og hennes folk har samlet seg om en verdig vinner.

Fylkeskonservatorens nominasjon er i seg selv en stor seier både for byggeleder Eivind Børresen og for de mange som har stått på med dugnadsarbeid fra den første dugnaden i september 2015.

.

På Riksantikvarens hjemmeside https://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Nyheter/Har-du-kandidatar-til-Riksantikvarens-kulturminnepris-2019 finner vi følgende om nominasjonene til denne prisen:

Riksantikvarens kulturminnepris blir delt ut til personar, organisasjonar eller miljø som har gjort ein særleg innsats for:
bevaring og/eller restaurering av kulturminne
formidling av kulturminne, nasjonalt eller regionalt
bruk/gjenbruk og vedlikehald av kulturminne
Om prisen
Prisen består av eit kunstverk, diplom og 25 000 kroner.
Nominasjon
Nominasjonsfristen er 30. juni 2019

 

Paul Henriksen

Dugnader med oppgradering og sikring i fokus på ukas innsats

Full innsats på dugnadsfronten også denne uka både på Brekke, på kystlekeplassen, kystledhyttene og museet.

På Brekke skole er det “dugnadsstille” av hensyn til de mange som nå strømmer til for å leie huset. Så langt er det for inneværende år booket over 60 døgn. På stolpehuset (stabburet) derimot er det full innsats for å bytte ut sopp- og råtebefengte stokker med friskt tømmer,  og på taket kommer nå nye bord og lekter som snart skal dekkes med gammel sten.

Knut Hjotland, Ragnar Holte, Jan Berntzen og Eivind Børresen kan konstatere at takets østre del nå snart kan belegges med sten. Målet er å ha hele taket ferdig før ferien

Arbeidet med å erstatte de ødelagte stokkene i østveggen, er nå også ferdig. Se spesielt hvordan stokkene festes i hverandre med gjennomgående trekiler.

På kystlekeplassens to avdelinger (på museet og ved Brottet) har vi, etter egen anmodning, hatt “tilsyn” og fått en god rapport knyttet til de ulike “apparatene”. Med denne som guide, skal vi nå strekke oss for å bedre sikkerheten for de mange vi håper vil benytte den spennende arenaen. I tillegg har vi inngått avtale med et sertifisert firma om årlig kontroll. Dette i tillegg til den egenkontroll vi nå legger opp til.

Hvordan det kontrollerende firmaet ville bedømme “verdens største hummerteine” var noe av det vi var spente på. Det gikk imidlertid bra. Vi ble imidlertid  bedt om å skråskjære ribbene i teina for å hindre klatring, noe Thor-Ivar Olsen er i gang med her. Ytterligere forbedringer av sikkerheten vil vi jobbe videre med.

Også på kystledhyttene gjøres det forbedringer, her knyttet til senger som må skiftes ut. Tre fornøyde karer, Kennet Baarstad, Asbjørn Svendsby og Erling Olsen, kan konstatere at den første av to “Hemnes” sovesofaer nå er på plass etter prøving og feiling i “godt sommervær”. Den neste går lettere gutter! Sovesofaene er for øvrig finansiert gjennom et vedlikeholdsfond som Oslofjordens Friluftsråd har etablert for kystledhyttene med midler fra Sparebankstiftelsen DNB. Kulturvernforeningen har, etter søknad, fått tildelt kr 25.000,- til diverse tiltak på hyttene, herunder maling, griller og en badetrapp/rampe.

Paul Henriksen

 

 

Grå, våt, men blid bygdedag på Hvaler

Dette var i alle fall dagen der værmeldingen traff “blink”. Mellom kl 11:00 og kl 14 skulle regnet komme tungt inn fra Skagerak og det stemte til fulle. Dette førte nok til at besøkstallet på rundt 500 i fjor, ble halvert og underholdning som skulle holdes på utearealet måtte hasteflyttes til låven. Men hva gjør vel dette når folk likevel stiller opp og gir uttrykk for at “dette er bra, på bygdedagen kommer vi uansett vær”.

Likevel var det synd at ikke flere lot seg lokke både for underholdning, den hyggelige praten og for å treffe representanter for frivillige lag og foreninger som stiller opp. Sist, men ikke minst var det synd at ikke flere kom for å se Nordgården som de siste månedene har blitt oppgradert gjennom stor dugnadsinnsats både på bygninger og i området rundt.

Hvaler bondelag sto for årets mest originale innslag gjennom invitasjon til sittende ordfører Eivind Borge og et utvalg utfordrere til dette vervet ved valget i høst. I denne runden var det Marita Wennevold Hollen (H), Bjarte Bjønnes (Hvaler styrbord), Mona Vauger (AP) og Hans Herman Utgård (SP). Det politikerne var invitert til var, i hver sin kasse, å sette et utvalg poteter for deretter i kommende måneder å drive disse fram til en avgjørelse om hvem som kan fremvise  beste kvalitet og størrelse. Avgjørelsen om dette faller først på Eplefestivalen søndag 22. september, m.a.o. etter årets kommunevalg (9.9.). Det var Anders Svanekil som “klippet” snoren for denne spesielle “politiske” kappestriden.

Originalt, men ikke desto mindre artig var det å oppleve “Ola smed” (23)  som med store ferdigheter, ervervet “i bena på” en gammel smed i Rakkestad, demonstrerte og formidlet det gamle håndverket både til voksene og barn.

Fra årets oppsetting i Brottet  “Fyret”, var det også innslag. Det samme fra våre gode venner i Hvaler Musikkforening. Begge disse seansene som skulle vært holdt utendørs, måtte vi flytte inn på låven der en “stinn brakke” bl.a. fikk høre tre feiende sangnummer fra årets ensemble i Brottet kledd i tidsriktige drakter (1905).

Samlingen av frivillige lag og foreninger som Hvaler Bondelag, DS Hvaler, Hvaler Hagelag, Hvaler Kunstforening, Hvaler Hytteforening og Forbundet Kysten (bildet over til høyre), sammen med besøkssenteret for nasjonalparken, måtte imidlertid friste tilværelsen ute. Regnvær til tross er det sporty og svært hyggelig for oss som arrangører at nettopp disse organisasjonene stiller opp om det som er grunnleggende for både Kystmuseet og Hvaler Kulturvernforening, nemlig å speile og formidle bredden i engasjementet for kystkulturen.

Da gjenstår det bare å takke alle som har bidratt gjennom stor dugnadsinnsats både før og under dagens arrangement, takk til alle utstillere og ikke minst takk til dere som trakk på dere regntøyet og ble med oss på en blid, men grå og våt dag.

Paul Henriksen

 

Festningsholmen på Akerøya får nye informasjonstavler

Med økonomisk støtte fra Hvaler kommune, har Hvaler Kulturvernforening i over et år nå jobbet med flere tiltak for å “oppgradere” den gamle festningen fra midten av 1700-tallet. Konkret betyr dette at det er laget fire nye kanonlavetter (Petter Wistner), hvorav to av disse allerede er på plass, en skjøtselsplan er utarbeidet for området (Arnt Otto Arntsen), samt at den gruppe har arbeidet med tre informasjonstavler om fortets historie, restaureringsarbeidet og naturmangfoldet på holmen (Monika Olsen, Jan Ingar Båtvik, Inger Jensen, Arnt Otto Arntsen og Paul Henriksen.

Med målsetting om å ha tavlene på plass til Akerøydagen  søndag 16. juni, startet vi i dag arbeidet med å montere rammeverket. “Vi” betyr her med innsats fra Skjærgårdstjenestens folk, Bård Vikerheim og Tom Eilertsen som fikk plassert rammene i posisjon i forhold til et panoramabilde som forteller publikum hva de ser i skjærgårdslandskapet

Hjelp til å sette festningen i stand fikk vi også av Frode Lund i kommunens park og friluftsavdeling som slo gress, mens undertegnede rakte i såter. Håpet er nå at så mange som mulig skal bli med oss på denne markeringsdagen av festningen, men ikke bare festningen. Det blir program både på hovedøya (Akerøya) og i form av at nasjonalparkens 10. års jubileum blir markert.

Tre informasjonstavler skal plasseres ut, to er stort sett ferdig, den siste håper vi kommer på plass kommende uke. På bildene under vil det fremgå hvilken form og innhold disse skal ha.

Paul Henriksen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premieren på musikkteateret Fyret er allerede utsolgt. Går det mot rekordsesong i Brottet?

PREMIEREN PÅ MUSIKTEATERET “FYRET” 10.07 ER ALLEREDE UTSOLGT

Vi er godt i gang med den 15. sesongen i Brottet, i år med musikkteateret “Fyret” på plakaten der rundt 40 barn, unge og voksene danner et spennende ensemble. I tillegg til at tematikken i dette musikkteateret pirrer både unge og eldre, er selve sceneanlegget verdt et besøk til Brottet i år. I flere uker nå har en flott gruppe av Brottunge-fedre jobbet med et sceneanlegg som bl.a vil inneholde et 8 meter høyt fyrtårn, et fyrtårn som også vil bli tatt vare på i etterkant av teaterforestillingen og gjort til en del av kystlekeplassen ved Brottet.

Det er Brottungefedrene Thomas Johansen, Tom Kofoed, Trond Vidar Refne, Ragnar Windahl, Ronny Larsen og Magnus Pettersen som står for årets sceneanlegg i Brottet, et anlegg som bør være en attraksjon i seg selv i et år der vi markerer Brottets 15. sesong.
Hvaler-speiderne på plass ved Norgårdsbrygga

Barn og unge har en sentral plass i årets musikkteater i Brottet. Gjennom en avtale mellom Hvaler Kulturvernforening og Hvaler-speiderne håper vi nå at også havneområdet vil gi muligheter for en mangesidig aktivitet for barn og unge.

I dag kom Hvaler-speiderne seiljoller på plass i området der foreldrene nå skal lage et enkelt bryggeanlegg med hjelp av flytebryggene vi har til rådighet.

Vi ønsker Hvaler-speiderne velkommen til et spennende og mangesidig samarbeid rundt kystens liv og historie – og sjøsikkerhet som vi vet speiderne er opptatt av.

Paul Henriksen

 

 

Velkommen til bygdedagen på Kystmuseet, Nordgården, lørdag 8. juni

Styret i Hvaler Kulturvernforening  og Kystmuseet Hvaler har herved den store glede å invitere dere alle til bygdas dag på Kystmuseet lørdag 8. juni (pinseaften) kl 12:00 – 15:00. Om det i år er den 42. eller 43. gangen det inviteres til Bygdedag er vi litt usikre på. Sikkert er det i alle fall at dette har  blitt en god tradisjon  der du treffer de mange du ikke har sett på lenge, du kan kjøpe lokalproduserte produkter, historiske kart og lokalhistoriske bøker og i år få smakebiter fra musikkteateret “Fyret, årets oppsetting i Brottet. Rundt 40 barn og unge fra årets ensemble vil underholde. Våre venner i Hvaler musikkforening er selvsagt også et av de faste gode innslagene. Du møter representanter for Hvaler Hytteforening, Forbundet Kysten, Hvaler Bondelag og Hvaler Hagelag og mange, mange flere…. Ikke minst vil du møte et Kystmuseum der dugnadsgjengen har gjort en flott innsats gjennom flere måneder.

Programmet for bygdedagen er som følger:

Kl. 12.00: Korpset spiller
Kl. 12.15: Paul ønsker velkommen
Kl. 12.30: Hvaler Bondelag. Ordførerkandidatene setter poteter
Kl.  13.00: Kulturskolen underholder
Kl. 13.30: Innslag fra sommerens oppsetning Fyret – rundt 40 barn og voksene deltar

NB Parkering skjer som vanlig på P-plassen ovenfor Kystmuseet. I år vil det koste kr 50,- å sette bilen her. Du betaler selv direkte i kassa eller via Vipps til 15948. Vi stoler på dere som kommer med bil til bygdedagen.

Hjertelig velkommen til Bygdedagen 2019

Paul Henriksen