Mot oppstart på arbeidet med Hvalerskøyta «Arnt Otto», losskøyte anno 1880.

En spririgget Hvalerskøyte anno 1880 vil forhåpentligvis være seilingsklar i 2024.

Gjennom arbeidet med å bygge et 120 kvadratmeter stort båthus i området ved Brottet, er det god grunn til å si at prosjekt Hvalerskøyta allerede er godt i gang. Bygget der arbeidet skal pågå de neste tre fire årene, må gi god plass for utførelsen av et til dels utfordrende håndverk, samtidig som bygget også skal gi plass for publikum som skal kunne følge prosessen og der vi ønsker å ha et utstrakt informasjons- og formidlingsarbeid gående overfor publikum. Ikke minst ønsker vi å gjøre ungdom interessert i denne delen av kystens arv og historie.

I tillegg tillegg til å være arena for selve byggeprosjektet , skal båthuset ved Brottet fremstå som et informasjons- og formidlingssenter knyttet til Hvalerskøyta spesielt og om tradisjonsbåter generelt

For å drive fram et slikt spesielt og utfordrende kulturhistorisk prosjekt, er det viktig å ha med seg faglig kompetanse. Hvaler Kulturvernforening er i så måte heldig som i sitt dugnadsmiljø har med personer som har jobbet med Hvalers tradisjonsbåter. Fra første stund har vi også samarbeidet med, og kjøpt kompetanse fra, Maritime Center i Fredrikstad. Andreas Pagander fra nettopp MC, er den som leder selve arbeidet, nå med båthuset, senere også med bygging av skøyta.

I tillegg er vi i den gode situasjon at vi har med oss båtbygger Gunnar Eldjarn på laget. Eldjarn, som har hytte på Kirkøy, er bosatt i Tromsø der han har sitt eget båtbyggeri og er den eneste universitetsansatte båtbyggeren i landet, knyttet til Universitetet i Tromsø.

I sin beskrivelse av prosjekt «Hvalerskøyta» skriver Gunnar Eldjarn følgende:

Hvaler Kulturvernforening vil bygge en ny fullskala Hvalerskøyte. Ideen er å bygge en ny spriseilrigget Hvalerskøyte etter modell på Marinemuseet i Horten.

Prosjektgruppa samlet ved modellen på Marinemuseet i Horten.

Båten skal bygges i Brottet på Spjærøy.

Et av formålene er å løfte fram historien om losenes og losguttenes til dels dramatiske liv og deres arbeid i all slags vær. 

Bygginga har som formål å formidle byggeprosessen for befolkningen i området, og særlig skoleklasser på barne og ungdomstrinnet. Vi vil gjerne at skoleungdommene skal få delta i deler av prosessen hvor dette er mulig. De kan få prøve seg på f. eks. spikking av trenagler som skal holde bordgangene sammen, og hjelpe til med å slå dem i og kile dem fast. De kan også få prøve seg på forskjellig tauarbeid  til skøyta, og andre passende ting.

Når skøyta er ferdig vil vi gjerne at skoleungdommene skal få være med å seile og holde vedlike skøyta.

Selve bygginga har flere spennende momenter knyttet til seg for båtbyggerene og andre interesserte. Det har visstnok ikke vært bygget en spriseilsskøyte på Hvaler siden før 1880 tallet. Dermed har vi ingen båtbyggere som kan fomidle dette til oss. Det er imidlertid mye båtbyggerkompetanse i området som vi vil prøve å dra veksler på. Dette prosjektet kan bidra til å vekke opp gammel kunnskap slik at vi kan få dokumentert det skriftlig og på andre måter, og dermed hjelpe til å sikre dette for framtiden.

Bygginga har mange interessante aspekter ved seg rent forskningsmessig. Det gjelder å reetablere gamle prosesser, prosedyrer og teknikker knyttet til å bygge Hvalerskøyter, og da også generell båtbyggerkunnskap fra området. Det gjelder valg av tømmer med god nok kvalitet til en slik båt. Det gjelder hva slags terreng dette tømmeret vokser i. Når og hvordan skal tømmeret felles og når skal det sages osv. Skal båtbordene være rå eller tørre når båten bygges? Hvordan finner vi emner til mast, klyverbom og spristake, hvordan skal de tørkes og lages osv.

En annen viktig og spennende ting er det å finne einer som er er god nok til trenagler. Hvordan spikkes de til og hvordan årettes ( kiles ) de for at de skal tåle påkjenningene de blir utsatt for. Det kan være fatalt hvis en av dem ikke er bra nok.

Den riggtypen som vi er vant med i dag, er bermudariggen med aluminiumsmat, fokk, storseil, spinnaker, genaker, vinsjer til å stramme fall og skjøter, ratt til å styre med, sprayhood for at vi ikke skal bli våte, osv. Å seile en Hvalerskøyte vil være noe helt annet.

Vi vil kunne få bedre innblikk i hvordan skøytene skulle seiles. Alle typer båter og rigger har sine spesialiteter som er vanskelig å lære og trenge inn i uten å prøve på en grundig måte. Hvordan greide losguttene å seile skøyta hjem alene etter at losen var gått ombord i skipet han skulle lose. Hvordan kom losen i det hele tatt over i skipet?   Hvordan går en slik skøyte i sjøen? Hvordan ble sjøene vurdert fra en slik båt under de premissene. Dette er viktige ting vi kan få bedre innblikk i gjennom hele denne prosessen.           

En slik prosess har ofte den effekten at den bringer til live igjen gamle historier og gammel kunnskap som tidligere ikke har vært framme. Både fra publikum som kommer innom for å se på bygginga, men også fra andre hold.

I nasjonal sammenheng er dette prosjektet også viktig. Kystkulturarbeidet i Norge har foregått i mange år. Mye historie og praktisk kunnskap om bygging og bruk av lokale båttyper er funnet fram langs hele kysten. Endelig skal det bygges en ny Hvalerskøyte. Det har mange ventet på.

Gunnar Eldjarn

Amfigrotta, her dekket for familiesamling, vil gi rom for seminar om Hvalerskøyta i november

Formidling av historien om Hvalerskøyta, og prosessen knyttet til bygging av denne båttypen, er en prioritert del av prosjektet. Allerede i høst, nærmere bestemt 12. og 13. november planlegges det et seminar om Hvalerskøyta. Seminaret vil bli holdt i Amfigrotta ved Brottet. Her vil vi bl.a. ta for oss:

  • Historikk knyttet til Hvalerskøyta
  • Bruksområder
  • Byggeteknikk
  • Seilføring
  • Loshistorien spesielt
  • Praktiske øvelser bl.a. i spikking av nagler

Mer informasjon om programmet for seminaret og frist for påmelding følger i løpet av september.

Paul Henriksen

Bli med til Brottet Kystkultursenter

Navnet «Brottet» er etter hvert godt innarbeidet både på Hvaler og i regionen for øvrig. I erkjennelsen av dette, og at «Brottet» også brukes som et fellesnavn på det rundt 13 mål store området ved Skjelsbosundet, besluttet styret i Hvaler Kulturvernforening tidligere i år å kalle hele området for HVALER KYSTKULTURSENT. Innenfor dette området vil du finne en rekke tilbud som alle bygger opp under vår målsetting om å formidle kunnskap om Hvalers og kystens kultur og historie – vår felles arv.

Petter Skafle Henriksen har laget videoen som gir oss et spektakulært overblikk over området som nå er gitt navnet Brottet Kystkultursenter. Bli med oss på en luftbåren reise over dette mangfoldige området

Paul Henriksen

Taube og Bye i samma båt – en konsert med sang, humor og en dæsj alvor.

En amputert sesong i Brottet amfi er på hell. Avslutningen finner sted søndag 09.08. kl 16:00 da Alexander Hermansen og Paul Henriksen inviterer til konsert med sanger og historier knyttet til visesmedene Evert Taube og Erik Byes frodige liv.

I tillegg til det som tilbys fra scenen i Brottet, så er det salg fra kisosken, der du nå kan ta med deg mat og drikke og nyte dette på Brottets nye takterrasse «Amfiterrassen, eller i strandområdet ved vakre Skjelsbusundet.

Velkommen til en konsert der du også kan synge med på kjente og kjære sanger som har gledet generasjoner på begge sider av Kjølen.

Paul Henriksen

Familiedag i Brottet – suksess i høljregn

Skonnerten Valentine, Sjøspeidernes stolte skute var en av hovedattraksjonene på familiedagen i Brottet søndag

Inspirert av fjorårets familiedag i Brottet Kystkultursenter, som sammenfalt med utseilingen fra Tall Ships race i Fredrikstad, ble det også i år arrangert en tilsvarende familiedag, en dag som ble «velsignet» med styrtregn fra start til avslutning . «Krisemøte» i arrangementskomiteen på tidlig formiddag konkluderte imidlertid med at «vi setter i gang», og folk, store som små kom». Da scenen i Brottet inviterte til innslag fra Brottungær og Kardemomme By (oppsettingen i Gamlebyen), så var det rundt 170 samlet og kiosken gikk tom både for pøler og vaffelrøre. Hvem skulle trodd det slik regnet «bøttet ned». Med en slik opplevelse må det være lov å bruke ordet «suksess».

I tillegg til å møte Valentine med mannskap ved Nordgårdsbrygga, så var var følgende medarrangører representert både med informasjon og underholdning: Besøkssenteret for Ytre Hvaler Nasjonalpark, Kong Neptuns Verden, Lei en biolog, Naturvernforbundet i Fredrikstad og Hvaler samt Kystlotteriet.

Medarrangører og støttespillere for oss i Brottet Kultur var : Visit Fredrikstad og Hvaler, prosjekt «Sjøreisen», Fredrikstad kommune, Hvaler Kommune og Sparebank 1

Med den varme opplevelsen i fjor og den dyvåte gode erfaringen i år, er det bare en ting å si: Velkommen tilbake til ny familiedag i Brottet Kystkultursenter i 2021

Paul Henriksen

Bli med på utsatt sommerkonsert i «nye» Brottet amfi i morgen 12. juli kl 19:00

Konserten som skulle vært holdt 5. juli er utsatt til søndag 12. juli

Sommerkonserten som var planlagt i Brottet amfi søndag 5. juli, blåste og regnet bort. I morgen ser det langt løysere ut og du er hjertelig velkommen kl 19:00 i morgen 12. juli.

Til konserten med Bjørnar Spydevold, Erik-André Hvidsten og Kari Stokke med gjester, venter det deg en arena som har fått en større oppgradering siden du var der i sist. Oppgarderte inngangspartier, to nye tårn og ny takterrasse (Amfiterrassen) gjør sitt til at vi er stolt over å kunne vise fra «Nye Brottet». Det som imidlertid er begrensningen i år, er at vi kun kan slippe inn maks 200 personer.

Velkommen til en fin sommerkveld i Brottet der kiosken er åpen for salg av kaffe, vafler, øl og vin.

Paul Henriksen

En stolt dugnadsgjeng ønsker god sommer!

I fylkesplan for kultur i tidligere Østfold fylke, blir det slått fast at det bør være en målsetting for Hvaler Kulturvernforening, i samarbeid med Hvaler kommune, å utvikle Brottet amfi til det som er kalt et «regionalt kulturanlegg». Hva som spesifikt ligger i dette er noe uklart. Det som imidlertid er klart, er at anlegget det siste året er gitt løft som bør tilsi at vi er på god vei for å nå en slik målsetting.

Målet er nådd – to sentrale lys- og lydtårn står ferdig . I månedene som kommer skal tre nye tårn gjøres til gjenstand for tilsvarende ombygging

På tross av forsinkelse på fem uker grunnet koronapandemien, er teknisk tårn, senteret for lyd og lys, bygget helt ombygd, mens ett av lystårnene er hevet med 1,5 meter. I tillegg er begge tårn nå utstyrt med motoriserte sjalusier (dører) for å sikre det teknisk avanserte og kostbare utstyret.

En glad og stolt dugnadsgjeng feiret en vel gjennomført sesong med pizza og godt drikke på Amfiterrassen, anleggets nye stolthet. På bildet: Ole-Christian Bärnholdt, Kennet Baarstad, Tom Buskoven, Asbjørn Svendsby, Steinar Pettersen, Thor-Ivar Olsen, Leif Hansen, Jan Arntzen, Paul H og Jan Appelgren. Kompis tok seg av rest-pizzaen.

Det var imidlertid ikke bare mat, drikke og «soling» på dagens sommeravslutning. Dette var også dagen for reparasjoner og finpuss på flere områder. Bord ble satt fram for gjester til området, vegetasjon ble fjernet, Amfiterrassen fikk ny port og reparasjoner ble utført på kystlekeplassen der Thor-Ivar Olsen (bildet under) fjernet ødelagte plexiglass-plater fra «verdens største» hummertene for så å erstatte disse med nye. Dette som oppfølging av tilsynsrapporten vi har bestilt for lekeplassen.

Dugnadsgjengen i Brottet møtes til ny og mangesidig sesong 13. august. Enn så lenge ønsker vi riktig god sommer til alle våre støttespillere og samarbeidspartnere. God sommer også til alle dere som legger veien nedom Brottet Kystkultursenter og som med spørsmål og hyggelige kommentarer motiverer oss til å stå på.

Riktig god sommer til dere alle!

Paul Henriksen

Sorgtung, verdig og varm avskjed med Arnt Otto Arntsen

Rundt 150 inviterte (grunnet koronasituasjonen) familiemedlemmer og venner var i dag samlet i Brottet amfi for å si farvel til Arnt Otto Arntsen, den kunnskapsrike hedersmannen som har lagt ned flere tusen dugnadstimer både i form av praktisk arbeid og som styremedlem i Hvaler Kulturvernforening. Gjennom sitt mangesidige arbeid fremstår Arnt Otto som en av nestorene i det kulturhistoriske arbeidet på Hvaler.

En gjennomført god minnetale ble holdt av Humanetisk-Forbuds Gunn Hedberg, med påfølgende taler av sønnen Anders, barndomsvennen Rolf Utgård og undertegnede på vegne av Hvaler Kulturvernforening. Hvaler Trivselskor ga styrke til et arrangement som var flott tilrettelagt av Annes begravelsesbyrå i en, for dem, uvant, men spennende og intim arena

Barndomsvenn Rolf Utgård og nestoren i vårt kulturhistoriske arbeid, Jan Arntzen, var av de mange som var med for å gi Arnt Otto det siste farvel.
En seilbar modell av en Hvaler-skøyte anno 1880 håper vi å ha klar i 2024. Skøyta skal bære Arnt Ottos navn.

I undertegnedes minnetale kunne jeg melde at styret i Hvaler Kulturvernforening, i samråd med arbeidsgruppa for prosjekt «Hvalerskøyta», har besluttet at skøyta skal bære Arnt Ottos navn. «Dette for å ære vår gode venn og initiativtaker til prosjektet».

Hvaler Kulturvernforening takker

I forbindelse med kunngjøringen om Arnt Ottos begravelse, besluttet Gunn Karin og familien at det ble gitt åpning for å gi en gave til kulturvernforeningen. På vegne av foreningen takker jeg for familiens beslutning. En stor takk går selvsagt også til alle dere som har gitt et samlet beløp på flere tusen kroner, et beløp som vil bli øremerket nettopp prosjekt Hvalerskøya som Arnt Otto var initiativtaker til.

Paul Henriksen

Frøkengården i Korshavn, vel verdt et besøk – se sommerens program under.

5. juli       kl. 12-15   Åpent hus

Klassisk gitarkonsert v/Ole Martin Huser-Olsen– streames

Opptak fra dagligstuen.

 12. juli    kl. 12-15   Åpent hus                        

19. juli      kl. 12-15   Åpent hus

26. juli      kl. 12-15   Åpent hus

Frøkengården er åpen for publikum men vi holder hos til smittevernreglene fra myndighetene. Endringer vil bli annonsert på nedennevnte sider og på skjermene i dagligvarebutikkene. Loddsalg for Frøkengårdkoftene vil foregå på Facebook og på Åpen dag.

Frøkengården finner du ved veikrysset i Korshavn på Kirkeøy

Hjertelig velkommen!

Se Facebook gruppen ”Vi som liker Frøkengården” for mer informasjon

 http://www.hvalerkulturvernforening.no eller

 http://korshavnvel.wordpress.com eller www.hvaler.kommune.no

For privat omvisning ta kontakt på mobiltelefon 95 02 13 35

Frøkengårdens venneforening v/Mona Friberg