Dagen da vi tok skikkelig tak

Tak sto i fokus på dugnaden den siste dagen i august da den første takstolen kom på plass på båthuset. I tillegg startet vi i dag på et nytt prosjekt, nemlig å sette i stand de gamle bygningene fra stenhoggerperioden. Dette er et restaureringsprosjekt som støttes økonomisk både av fylkeskonservatoren i Viken og av Norsk Kulturminnefond.

I dag ble taksten tatt ned fra en av sidene på maskinhuset. Gledelig var det å se at vi ikke trenger å skifte hele taket. Det er nok å utbedre skader, sikre med papp og justere noen av lektene for å plassere stenen riktig.

Det dreide seg imidlertid ikke bare om tak på dagens dugnad. Det vi kaller teknisk tårn, eller senter for lyd og lys, fikk i dag en skyvbar lem i front som sikres med lås da dette tårnet i perioder vil romme verdifullt utstyr.

Kåre Næss, Ole Christian Bärnholdt, Asbjørn Svendsby og Trond Engblad kan fornøyd slå fast at luke-lemmen gled på plass.

Paul Henriksen

Informasjon og formidling, et prioritert område for Hvaler Kulturvernforening. I høst betyr det tre prosjekter.

Informasjons- og formidlingsarbeid om Hvalers og kystens liv og historie er et prioritert område for Hvaler Kulturvernforening. Om vi i tillegg også kan knytte dette til friluftsaktiviteter er det en klar bonus for arbeidet.

Sammen med fagfolk og gode samarbeidspartnere håper vi å komme i mål med tre slike prosjekter på henholdsvis Akerøya, i Kuvauen og på Rødshuet i løpet av høsten

I bunnen for dette arbeidet ligger bevilgninger fra Hvaler kommune, bevilgninger som vi har valgt å knytte til følgende:

  1. Informasjonstavle om forfatteren Johan Borgens liv og forfatterskap på Hvaler . Dette i samarbeid med Jørn Enger, tidligere distriktssjef i NRK Østfold. Både Oslofjordens Friluftsråd og Hvaler kommune har godkjent og applaudert tiltaket

2. Nye informasjonstavler knyttet til StenKunst Hvaler på Rødshuet Dette er et samarbeid mellom Hvaler Kulturvernforening og Hvaler Kunstforening.

I et av Hvalers største stenbrudd, Rødshuet på Kirkøy, etablert i 1899, ble det rundt 100 år senere etablert en meget spennende internasjonal “park” med fem stenskulpturer kalt StenKunstHvaler. Det var ildsjeler i Hvaler Kunstforening og Hvaler Rotary som sto bak prosjektet

I forbindelse med etableringen av StenKunstHvaler i 2005 ble det laget informasjonstavler om det enkelte kunstverk, og prosjektet som et monument over stenhoggerperioden på Hvaler fra ca 1880 til 1980. Målsettingen med vårt prosjekt nå er å få på plass nye informasjonstavler.

3. Informasjonstavler og stimerking fra Kuvauen over fjellet til Stolen der fregatten Lossen forliste julaften i 1717.

Kuvauen, en perle på Vesterøy med en mangesidig historie å fortelle

Fra idylliske Kuvauen er vi nå i gang med å legge en informasjons- og kyststitrase over fjellet til området kalt Stolen der fregatten Lossen gikk ned julaften i 1717 under et forferdelig uvær. Historien om Lossen ble så endelig brettet ut på 60-tallet da marinarkeologer fant deler av vraket i området ved Stolen, og sikret gjenstandene som i dag befinner seg i Maritimt Museum i Oslo.

I tillegg til historien om Lossen, vil denne kyststitraseen også fortelle turgåere om den gamle stenindustrien og floraen i området.

Arbeidet med dette prosjektet er godkjent av styret for nasjonalparken og gjøres i et samarbeid mellom Hvaler Kulturvernforening og Papperhavn Velforening v/Gunn Hedberg.

Paul Henriksen

God fremdrift på glodhet dugnadsdag

Med 27 grader og stillestående luft ble det mer utfordrende enn vanlig på dagens dugnad, en dag med til dels tunge løft. Dette til tross var det også i dag god fremdrift på alle arbeidsområdene det være seg på båthuset, på teknisk tårn, og i form av en skikkelig rydde- og kastejobb i verkstedet.

Rydde og kaste er ikke alltid et prioritert område , men i dag tok Jan Appelgren, Steinar Pettersen og Kennet Baarstad grep i verkstedet, et arbeid som vil fortsette på mandag.

Paul Henriksen

Gladnyhet fra Viker – Arkimedesskruen er tilnærmet ferdig!

Koordinert av Hvaler Kulturvernforening og med økonomisk støtte primært fra Hvaler kommune, har det i snart to år pågått et svært spennende kulturhistorisk arbeid i Petter Wistners garasje på Viker. Tidlig på våren i 2019 ble det som var igjen av Arkimedesskruen fraktet ut av Arekilen og til garasjen der Petter med godt hjelp både av sønnen Espen, samt Ragnar Holte og Frode Lund, har bygget opp en helt ny modell rundt den gamle akslingen fra 1916.

Arbeidet med modellen av Arkimedesskruen har fremvist håndverk av høy profesjonalitet. Gratulerer til Petter Wistner og hans gode hjelpere

I går kom så gladmeldingen fra Petter Wistner om at det siste av rundt 900 “blader” var kommet på plass. Nå gjenstår kun arbeidet med å behandle skruen med linolje. På grunn av tyngden på skruen, og forholdne i våtmarksområdet, tilsier dette at utplasseringen først kan finne sted når frosten har satt seg i bakken.

Parallelt med arbeidet på Arkimedesskruen pågår nå også planlegging og forberedelser til å bygge et tak over skruen der det også skal reises et fugletårn. Dette er et arbeid som også har mottatt støtte både fra fylkesmannen og fylkeskommune og fra Lions julelotteri og Fredrikstad-bladstiftelsen

Paul Henriksen