Dagen da vi tok et tak, ikke bare ett, men to!

Da dugnadsgjengen hadde klargjort for utlegg av taksten på det nye Båtbyggeriet i mai, hadde en måke funnet gavlen og stabler med taksten som et beleilig sted for et rede. I respekt for naturens gang og måkas behov for ro, måtte arbeidet utsettes flere måneder. I dag var det enkelt å sl¨å fast at redet var forlatt og da slo Eivind Børresen, Ragnar Holte Asger Bentzen til og fikk lagt ut sten på begge sider av bygget som nå også lektes. I dag var det Asbjørn Svendsby og Kåre Næss som sto for dette arbeidet.

Tak er det flere av i området “Brottet”. Mens våre dugnadskamerater la ut sten på det nye Båtbyggeriet, var dagen kommet for å ta sten ned fra den gamle smia. Dette for å legge om taket, i alle fall med nye plater og ny-gammel sten. Dette prosjektet er kalt “Stenhoggerminner” og består i restaurering av smia og bygget som huset det maskinelle utstyret som ble brukt på 50- og 60-tallet

Ikke bare på taket, men også inne i Båtbyggeriet var det full innsats i dag, den første dugnadsdagen etter ferien der hele 16 mann stilte til start. Rydding og klargjøring for skøyteprosjektet som starter var det som sto på planen i dag der Andreas Pagander (bildet til høyre) er den som leder arbeidet. I dag sammen med Svein Gretland, Thor-Ivar Olsen og Kent Bjørge Johannessen

Paul Henriksen

Lokale trær skal gi emner til Hvalerskøyta “Arnt Otto”

Stor var begivenheten da Hvalerskøyta var klar for sjøsetting på Sand rundt 1880

En stolt lokalbefolkning var samlet da Hvalerskøyta, bygget av Ole Martin Olsen og hans sønner, var klargjort for sjøsetting på Sand på Spjærøy rundt 1880. Emner fra eke-trær til båtens ulike deler var rimelig sikkert skaffet tilveie i skogen tett ved.

Når Hvaler Kulturvernforening for alvor setter i gang arbeidet med Hvalerskøyta “Arnt Otto” i september, har målsettingen vært å skaffe høvelige eke-trær nettopp fra skog på Hvaler. Med god hjelp fra Hvaler Bondelag, er vi nå i ferd med å lykkes i denne delen av arbeidet der både Vidar Brenne og Arne Sandvik på Kile ( begge på Kirkøy) har sagt seg villig til å bistå slik at vi sikrer oss emner både til kjøl og stevner.

Båtbyggeriet ved Brottet der modellen av losskøyta fra 1860 skal bygges.

Fortsatt står de fleste av de aktuelle trærne på rot, men i løpet av tidlig høst håper vi å få disse felt og transportert ut , i første omgang til Maritime Center på Isegran, dernest til Båtbyggeriet i Brottet Kystkultursenter. Det var Knut Sørensen, Andreas Pagander (Maritime Center) og Gunnar Eldjarn fra Museet/Universitetet i Tromsø som deltok på befaringen sammen med de lokale grunneierne i dag.

Følg med oss på dette prosjektet som nå vekker nasjonal interesse både via Norsk Håndverksinstitutt (seilmakerarbeidet) og ved Tromsø Museum/Universitetet i Tromsø. En fagartikkel om prosjektet på Hvaler er klar i Forbundet Kystens medlemsblad nå i August.

Paul Henriksen

På startstreken til en ny dugnadssesong

Pandemien til tross var første halvår 2021 et meget effektivt dugnads-halvår med arbeid både på “Båtbyggeriet” og gjennom å ferdigstille “Byssa Strandcafé”.

Når vi starter opp igjen 16. august, hva er det da som står i fokus? Under veis mot jul og nytt år, kommer det nok inn en del gjøremål i kategorien “løpende oppgaver” , men under har jeg trukket fram fire hovedområder som vil prege både høsten og våren med.

Dugnadene i Brottet handler om trivsel og kameratskap og en klar målsetting om å skape resultater til glede for lokalsamfunnet. Ønsker du å være med – meld deg på!

Prosjektene vi allerede er i gang med, men som nå skal trappes ytterligere opp er som følger:

  1. Ferdigstilling av Båtbyggeriet og oppstart på arbeidet med å bygge en seilbar modell av en losskøyte (“Arnt Otto”) anno 1860. Dette i samarbeid med Maritime Center AS og båtbygger Gunnar Eldjarn ved Tromsø Museum/Tromsø Universitet. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB og Hvaler kommune. I tillegg legger kulturvernforeningen betydelige ressurser inn i prosjektet

2. Opprusting av tre lystårn i Brottet amfi

I løpet av fjoråret ble to lystårn utbedret/bygget nytt i amfiet. Nå skal ytterligere tre tårn gjennom samme prosessen. Kort fortalt betyr dette å heve eksisterende tårn ca 1,5 m, samt å utstyre tårnene med låsbare front dører (sjalusier).

3. Restaurering av de gamle driftsbygningene fra stenhoggerperioden. Dette er at arbeid som så smått startet opp i våres , men som nå vil bli intensivert. Arbeidet kan vi utføre takket være støtte fra Norsk kulturminnefond, avd. kulturarv i Viken og Uni-stiftelsen.

Rundt de gamle driftsbygningene fra stenhoggerperioden skal det nå dreneres. I tillegg skal takene forbedres, samt at deler av veggene skal restaureres og males.

4. I tillegg til allerede igangsatte tiltak, er målsettingen å bedre uteplassen på kystledhytta “Stenhoggerhytta”. Hytta er i dag en av de mest besøkte av våre fire hytter, men “skjemmes” noe når nordavinden drar gjennom Skjelsbosundet. Derfor er målsettingen å bygge en skjermet uteplass på nordsiden av hytta som ble åpnet som kystledhytte i 2012.

Den populære kystledhytta “Stenhoggerhytta” skal få en skjermet uteplass på nordveggen, i tråd med hva de andre to hyttene også har.

Velkommen til å bli med oss på et mangesidig og spennende dugnadsløft i månedene som ligger foran oss.

Paul Henriksen