Gavene til de som er glade i Hvaler og for øvrig har alt….

Ikke for å starte maset om julegaver da vi fortsatt skriver september. Vi tillater oss likevel en liten salgskampanje. For om du trenger et tips for gave til en venn eller familiemedlem, eller rett og slett at du vil skaffe deg mer kunnskap om Hvalers historie og arbeidet med å ta vare på denne historien, da har vi to gode forslag. Hvorfor ikke kjøpe et historisk kart fra en av øyene Vesterøy, Spjærøy, Asmaløy, Kirkøy, Søndre Sandøy eller Herføl? Kartet koster kr 350,- pr stk og er i størrelsen 70×100

Eller hva med boka om kulturvernforeningens arbeid fra 1971 til 2021. Dette er boka som var klar tidligere i år for å markere 50 års arbeid, men som samtidig tar for seg det kulturhistoriske arbeidet på Hvaler helt tilbake til Hvaler Bygdehistorielag ble stiftet i 1928. Vi har flere gode bygdebøker. Boka “Fra bygdesamling til kystkultursenter” er viktig som supplement til bygdebøkene. Boka, som er på 111 sider har over 200 bilder som forteller om engasjerte personer gjennom mange ti-år.

Kartene kan du kjøpe på servicetorget på rådhuset Skjærhalden eller ta direkte kontakt med undertegnede på mail: paulh@online.no eller mobil: 41463771

Boka om det historiske arbeidet kan du også kjøpe ved kontakt til undertegnede. Betale for kartet (kr 350,- pr stykk) eller boka (kr 100,-) gjør du til Vippsnr. 15948 (Hvaler Kulturvernforening) eller til vår konto : 5010.06.92187. HUSK å merke innbetalingen med “Historisk kart” eller “Jubileumsbok”. Boka er også til salgs i flere av Hvalers dagligvarebutikker. Betale gjør du fortsatt via Vipps eller til konto, mao ikke i kassa.

Paul Henriksen

Historien om skoleveien, en viktig del av skolehistorien

Trond Egil Jacobsen, Heidi og Monika Olsen blir fraktet med buss over isen fra Søndre Sandøy til Floren isvinteren 1979.

Som tidligere fortalt er en gruppe med utgangspunkt i Hvaler Kulturvernforening i gang med, på en enkel måte, å fremstille Hvalers skolehistorie på en større veggflate på den nye skolen. Som et element i dette historiske “bildet”, er vi interessert i bilder fra skoleveien: For er det noe “alle” har et forhold til, så er det skolen og skoleveien, en vei både lærere og elever gikk og fortsatt “går”. Skoleveien på Hvaler gikk på skogsstier, over beitemarker, over isen, i båt og i senere år også med buss. Vi jakter mao nå bilder fra denne skoleveien som var og er til glede for de mange , men også for noen veien de gruet seg til å gå. Skoleveien, den store sosialiseringsarenaen, har til alle tider handlet om gleden ved å treffe venner, se etter kjæresten, spenningen å utfordre terreng…, men også frykten for å treffe plageånder. I tidligere tider handlet veien også om redsel for isen som kunne “gå opp”, båtturen i kulde og snødrev, de mørke skogholtene og utfordrende kløver, eller bussjåføren med den høye og bestemte stemmen som truet med å sette deg av om bråket i baksetet fortsatte. Elever, men også lærere på skolevei er det vi ønsker oss bilder av Kan noen der ute gi oss bidrag til denne delen av Hvalers skolehistorie, så setter vi stor pris på det. Ta kontakt med Paul Henriksen – 41463771 eller mail: paulh@online.no

Paul Henriksen

13.09.2021 en merkedag – Arbeidet på losskøyta Arnt Otto i gang for alvor

Selv om vi i lengre tid har jobbet med “prosjekt Hvalerskøyta”, markerer dagen 13.09. at vi nå for alvor er i gang med prosjektets hoveddel, å bygge en replika av en losskøyte anno 1860 med navn “Arnt Otto”. I dag møttes nemlig gruppa med fagpersoner til første arbeidsøkt, en arbeidsgruppe bestående av båtbygger Gunnar Eldjarn ved Norges Arktiske Universitet (UiT) i Tromsø, båtbygger Andreas Pagander (Maritime Center i Fredrikstad), Morten Skadsem( tidligere leder av Kystmuseet Hvaler), Thor -Ivar Olsen (Hkvf) og Knut Sørensen (Maritime Center/Borg Havn). Det er imidlertid Gunnar Eldjarn, Andreas Pagander og Thor-Ivar Olsen ( i knestående) som først og fremst vil stå for det praktiske arbeidet i månedene som kommer.

Hvalerskøyta “Skarven” pakkes foreløpig ned. På bildet Ragnar Holte, Kent B. Johannessen, Kennet Baarstad og Knut Sørensen

I tillegg til å bygge losskøyta “Arnt Otto består “prosjekt Hvalerskøyta” av ytterligere to delprosjekter; bygging av et 120 kvm stort båtbyggeri (ferdigstilt) og restaurering av Hvalerskøyta “Skarven”. Som tidligere fortalt er arbeidet med å restaurere denne skøyta fra 1906 godt i gang, men vil først bli ferdigstilt til våren. I dag ble det bygget “hus” over skøyta i påvente av neste akt.

Dagens dugnad ga imidlertid også rom for annet arbeid, bl.a. å fjerne busker, trær og kratt fra fjellsiden og det vi kaller “Museumsbrottet”. Dette er områder som skal ligge slik stenhoggerne forlot det på 70-tallet, mao et viktig og synlig vitnesbyrd om stedets historiske arv. Gjengroing er imidlertid et stort problem, men i dag gikk vi til og fikk i alle fall tatt bort en betydelig mengde vekster.

Det pågår også et omfattende restaurerings og oppgraderingsarbeid i området i og rundt Brottet. Tre lystårn skal heves og utstyres med motoriserte dører, mens smia og maskinhuset foreløpig skal få nye tak. Arbeidet med lystårnet er det Asbjørn Svendsby, Kåre Næss og Trond Oskar Valen Engblad som står for, mens Steinar Pettersen, Tom Buskoven og Jan Appelgren dag fikk på plass takpapp, sløyfer og lekter på deler av taket over den gamle smia.

Paul Henriksen.

Når jubileet skal feires, noen minnes eller din virksomhet trenger et møtelokale, da bør du velge Amfigrotta ved Brottet

Mange er godt kjent med Brottet amfi gjennom 16 sesonger med flotte musikkspill. De siste årene har gledelig mange også sett muligheten for å bruke området ut over de varme sommerukene. Amfigrotta, er lokalet som flere og flere tar i bruk. Amfigrotta ble opprinnelig bygget for å gi skuespillerne bedre garderobeforhold, men brukes nå i stadig større grad som samlingssted for fødselsdager, minnestunder, konfirmasjoner, bryllup og seminarer, konserter og foredrag

Amfigrotta er godt egnet både til konserter og foredrag

I tillegg til å kunne dekke for 60 personer, kan vi nevne at Amfigrotta har et lite velutstyrt kjøkken, projektor og nett-tilgang.

Barnehageansatte på Hvaler, Østfold Røde Kors og yogagrupper er av de mange som bare de siste ukene har brukt Amfigrotta. Ikke minst er lokalet mye brukt til private samlinger. I tillegg har flere musikere sett de muligheter som lokalet gir for mindre konserter.

Ønsker du å leie Amfigrotta for en eller flere dager, eller inngå i et lengre samarbeid med oss, tar vi gjerne en prat om dette. For leie har vi pt. følgende satser:

Mandag til torsdag kr 2000 pr dag.

Fredag – søndag: kr 3000,- pr dag. For evt. tilleggsdager betales kr 500,- pr dag. Prisen dekker også vask. Ønsker du å bruke kjølerommet i strandcafeen, kommer kr 500,- i tillegg.

Da utleieprisene ikke har vært regulert siden 2018, vil det bli en mindre justering fra 1.1.2022

Ved avbestilling betales full pris om dette skjer mindre enn tre uker før avtalt dato. For øvrig – ingen betaling.

Amfiterrassen over “Grotta” er for lengst ferdig og til bruk for dem som leier

Ønsker du å leie eller har behov for flere opplysninger ta kontakt med undertegnede på mobil 41463771 eller mail :paulh@online.no

Paul Henriksen

Fin sensommer gir god fremdrift på dugnadsprosjektene

Dugnadsarbeidet på de tre hovedprosjektene i Brottet Kystkultursenter har allerede vært i gang i flere uker og det med god fremdrift, ikke minst takket være stabilt og fint vær. Siden dette i stor grad er arbeid som foregår ute, ser vi derfor nå synlige resultater. Likevel, la oss begynne inne i Båtbyggeriet der vi nå har fått på plass en tavle montert ned på Åttekanten skole, som vel kjent er avviklet som skolebygg. Tavla vil være til nytte både for fremdriften i båtprosjektet og for undervisning av barn og unge, som vi håper vi skal se mange av i dette bygget, i årene som kommer.

I båtbyggeriet pågår også et spennende restaureringsarbeid på vår egen Hvalerskøyte “Skarven”, opprinnelig bygget i 1906. I dag besto arbeidet i å fjerne drevgarn samt montering av nye spant og trenagler. Snart skal imidlertid båten ut av båtbyggeriet da arbeidet med hovedprosjektet; å bygge en fullskala skøyte anno 1860, starter opp allerede mandag 13. september. Videre arbeid på Skarven vil deretter skje til våren.

Arbeidet med å skifte deler av taket på smia og maskinhuset fra stenhoggerperioden går også sin gode gang både gjennom hel utskifting av deler av taket og ved reparasjon. Dette er et prosjekt som er støttet både av Viken fylkeskommune, UNI-stiftelsen (elektrisk anlegg) og av Norsk Kulturminnefond

Rive ned og bygge opp preger også arbeidet med det tredje lystårnet av fem slike. Dette er et arbeid som har pågått i snart to år og som vi har som målsetting å kunne avslutte før sesongen 2022 med bl.a. “Lysglimt i mørke” på plakaten

Aasbjørn Svendsby, Trond Oskar Valen Engblad og Kåre Næss er i full gang med å heve taket på lystårn nr 3. I tillegg skal det også her monteres motorisert sjalusi i front.

Malerarbeid er det også på timeplanen til dugnadsgjengen. I disse dager pågår det først og fremst på Båtbyggeriet og deler av maskinhuset. I dag var Kennet Baarstad og Eivind Børresen engasjert med dette arbeidet.

Som du ser, arbeidet er mangfoldig. Skulle du være interessert i å bidra, er du hjertelig velkommen til et både mangesidig arbeid og et svært hyggelig miljø. Her er det kort og godt arbeid til alle. Vi er på plass hver mandag med oppstart 9-10 og der vi holder det gående til rundt kl 14:00

Paul Henriksen