Fullt dugnadstrøkk i flott vintervær

En nedadgående fullmåne møtte de første dugnadsfolka i dag. Med dalende vind og sol på oppadgående møtte den største gruppa opp før ti slik at dugnadsgjengen etter hvert besto av 11 mann fordelt på fem ulike poster.

I dag ble taket tatt av det fjerde tårnet som nå skal heves halvannen meter for så å få påmontert motorisert dør. Avhengig av hvordan værgudene behandler oss, så er håpet at dette tårnet er ferdig før påske. Da gjenstår renovering av det femte og siste før sesongen åpner for fullt. Pr i dag ser dette ut til å gå med god margin.

Tårn sør blir nå hevet med halvannen meter – Kåre Næss, Asbjørn Svendsby og Trond Valen Engblad står for dette.

Også ved Stenhoggerhytta, en av våre fire kystledhytter, pågår det nå et utbedringsarbeid. Dette i form av å få byd en skjermet uteplass på nordsiden av hytta. Selv om hytta ligger sjønært og idyllisk til, er hytta utsatt for vind både fra nord og sørvest. Vi håper og tror at gjestene som vil strømme på fra 1. april, vil sette pris på forbedringen. I dag startet Ragnar Holte med “Lille Gule” arbeidet med å grave ut for den 15 m2 store plattingen

Et prosjekt som vi har holdt på med en stund nå bl.a. gjennom å utbedre taket på smia, er prosjektet kalt “Stenhoggerminner”. Takene på de to bygga fra stenhoggerperioden er ferdig. I dag gikk vi for alvor løs på veggene der mest mulig av under og påliggere blir beholdt, men der det også er nødvendig å skifte ødelagte og råtne bord som har stått altfor nær bakken og trukket fuktighet. Prosjektet håper vi å avslutte før 1. juli.

I arbeidet med smia og maskinhuset drar vi nytte av erfaringene som ikke minst Eivind Børresen opparbeidet under tilsvarende arbeid på gamle Brekke skole. Eivind har derfor også har en nøkkelrolle på dette prosjektet

Også innendørs i henholdsvis Amfigrotta og Verkstedet pågår det vedlikehold og oppgraderinger. Steinar Pettersen reparer og fuger i Grotta , men Jan Appelgren og Tom Buskoven foretar utbedringer både for bedre å utnytte plassen i verkstedet, og for bedre orden og oversikt over verktøy og diverse utstyr som vi etter hvert har samlet her.

Paul Henriksen

Dugnadsår nummer 24 har startet opp i Brottet!

Tar vi utgangspunkt i 2004, året da arbeidet med å bygge Brottet amfi startet, kan vi slå fast at da dugnadsgjengen i dag møttes for et nytt år, går vi nå inn i det tjuefjerde dugnadsåret. Det er kun få av oss som har vært med hele veien, men det gledelige i bildet at vi i dag er en gjeng som står på år ut og år inn. Det var derfor meget god stemning da store deler av den faste gjengen møttes til ny innsatgs. Ingen tvil om at dette er et trivselsprosjekt, det vi trygt kan si at her bygger vi god folkehelse.

Noe av arbeidet i vinter går på vedlikeholds- og utbedringsarbeid innendørs i Amfigrotta der det har skjedd bevegelser i toalettbygget som i sin tid ble bygget som et selvstendig bygg uten forankring i selve “grotta”. Anlegget er på ulikt vis sikret for ytterligere forskyvninger, men krever nå fugning og ny belistning innendørs. Her Steinar Pettersen i arbeid.

Dagen i dag var også preget av at vi går videre på restaureringsarbeidet rundt de gamle bygningene som i sin tid fungerte som “støttefunksjoner” for stenindustrien. I dag gjennom oppmontering av takrenne og planering utendørs rundt de gamle bygningen der også den nye stien gjennom sivområdet mot Dypedal brygge klart markeres.

Snekker Kai Arnesen i NIPAS har blitt et hyggelig bekjentskap gjennom arbeidet han gjør på vegne av sitt firma. Et par dagers arbeid gjenstår før kulturvernforeningen og andre brukere av Nordgårdsbrygga viderefører arbeidet med sjøbu nummer to. Nok en gang en stor takk til Kai og ledelsen i NIPAS for et flott bidra til Museumshavna ved Brottet

Paul Henriksen