Nordgårdsbrygga

 

Det største prosjektet siden utbygging av Brottet er nå i gang på Nordgårdsbrygga eller på folkemunne kalt «Stenbrygga». Herfra ble det i flere ti-år skipet ut sten til en rekke land verden over, sten som både ble benyttet til sentrale bygg og til stensetting av gater og torg.

Første etappe i dette bryggeprosjektet er å legge et tredekke (ca. 1,5 mål) over den gamle stenfyllinga. Dette gir bedrede forhold både for de som har private plasser her og for verneverdige båter. Håper er at brygga også skal åpne for anløp av charterbåter, der i blant DS Hvaler.

Brygga finansieres av  Hvaler kommune og bygges på dugnad av kulturvernforeningens folk. Den nye Nordgårdsbrygga vil stå ferdig i løpet av tidlig høst 2016.

Neste trinn i utbyggingen av det som benevnes som «Museumshavna» (der Nordgårdbrygga inngår) er utmudring av det store siv-området og oppføring av  en kaifront nord før nåværende kiosk. Denne delen av prosjektet er nå under planlegging.