Bli med på konsert med Trivselskoret den 7. desember i Hvaler kirke

Hvaler Trivselskor – en kulturbærer med budskap i førjulstid

Hvaler Kulturvernforening støtter all aktivitet og de organisasjoner i lokalsamfunnet som bærer videre det beste i kystens liv og virke. Både Hvaler Sanitetsforening og Hvaler Trivselskor er slike kulturbærere. Møt dem i samklang  –  konsert søndag i Hvaler kirke 7. desember. Se konsert plakat under: img001

Nesten ikke til å tro

Den gamle fyrlykta på Belgen og Tune-jolla "Jacobine" er klare for innsats i Kystlekeplassen
Den gamle fyrlykta på Belgen og Tune-jolla «Jacobine» er klare for innsats i Kystlekeplassen som vil bli ferdigstilt i løpet av 2015. dagens bevilging på kr 150.000,- gjør dette mulig.

Den samme dagen som Jan Arntzen og undertegnede, på vegne av Hvaler Kulturvernforening,  mottok nærmiljøprisen på kr 100.000,-  fra Berg Sparebank, kommer en ny gladmelding , denne gangen fra Sparebankstiftelsen DNB. Det banksjef Jon Davidsen kan fortelle, er at foreningen er tildelt ikke mindre enn kr 150.000,- til Kystlekeplassen samt til utbedring av badeplassen ved Brottet.

Denne flotte støtten fra to sparebanker i tillegg til støtten fra Østfold fylkeskommune (kr 50.000,-), Hvaler Hytteforening (kr 10.000,-) og Kirkeøy Lions (kr 5000,-), betyr at vi i løpet av to måneder kan glede oss over kr 315.000,- til utvikling av Brottet med Amfigrotta, Kystlekeplassen og tilskudd til ny kystledhytte. Totalt har vi i 2014 mottatt kr 440.000,-

Pengene vi mottar, er selvsagt svært viktig med tanke på de store investeringene vi nå gjør. Men, vi gleder oss samtidig over den begrunnelse som gis fra alle våre gode støttespillere når de legger vekt på at Hvaler Kulturvernforening står for:

 • Planmessig arbeid og resultater
 • Stor frivillighet over år
 • God mediedekning
 • Arbeid som kommer alle aldergrupper til gode.

Den store støtten som vi nå har mottatt gir oss inspirasjon til videre arbeid.

Takk til dere alle for støtten

Paul Henriksen                                                                                                                                         Leder i Hvaler Kulturvernforening

Hvaler Kulturvernforening – en stor «arbeidsgiver», det forplikter.

Dugnadsfolket er en viktig del av suksessen bak Brottet og området rundt. I kveld ble 25 av disse satt spesiell pris på gjennom god mat og godt drikke.
Dugnadsfolket er en viktig del av suksessen bak Brottet og en rekke andre prosjekter. Fredag ble 25 av den «faste staben» satt spesiell pris på med fest i Amfigrotta, et viktig tilskudd til kulturarbeidet i kommunen.

Med betydelig støtte fra næringsliv, organisasjoner, fylkeskommunen og Hvaler kommune, har Hvaler Kulturvernforening kunne holde et høyt aktivitetsnivå gjennom mange år, en aktivitet knyttet til:

 • Restaurering av den gamle smia og maskinhuset
 • Etablering av parkeringsplass
 • Bygging av Brottet med Amfigrotta
 • Bygging av verksted og kiosk
 • Drift av kystledhyttene
 • Etablering av kystlekeplassen
 • En rekke arrangementer som Bygdedagen, Julemarkedet og arrangementer i Brottet
 • Arbeidet med å restaurere Brekke gamle skole
Etter 10 år med full innsats for Brottet og en rekke andre prosjekter, er det stort engasjement for veien videre. Carsten Henriksen og Jan Arntzen er av de mange som har "dratt lasset" gjennom disse 10 årene
Etter 10 år med full innsats for Brottet og en rekke andre prosjekter, er det fortsatt stort engasjement for veien videre. Carsten Henriksen og Jan Arntzen er av de mange som har «dratt lasset» gjennom disse 10 årene

Men penger og annen støtte kommer ikke av seg selv. Den store frivillige innsatsen som ligger til grunn for arbeidet blir lagt merke til i vide kretser og «honorert», som når vi mandag mottar Berg Sparebanks nærmiljøpris.  Med denne erkjennelsen er styret i Hvaler Kulturvernforening seg bevisst det «arbeidsgiveransvar» vi har for de mange som står på » året rundt «. Dette ansvaret understreker vi gjennom å :

 • tegne forsikringer for dem som jobber med bygg- og anleggsarbeid
 • ha sosiale arrangementer der vi presenterer planer og fremdrift
 • et årlig julebord med god mat og drikke
 • profilering i media
 • ha en kultur for «frihet» til å velge bort dugnadene
 • Se dette arbeidet som et folkehelseprosjekt der identitetsbygging,trivsel og aktivitet er viktige elementer

I kveld (28.11.) var 25 dugnadsarbeidere og gode samarbeidspartner i Brottet Kultur AS og Kystmuseet Hvaler benket til årets julebord for å markere og glede seg over nok et aktivt dugnadsår, antatt rundt 5 – 6000 timer. Det var mao med god grunn vi i kveld hedret våre dugnadsarbeidere, vår viktigste kapital.

Paul Henriksen                                                                                                                               Leder i styret for Hvaler Kulturvernforening

 

Håp om oppstart på Nordgårdsbrygga i 2015

 

Utvikling av Museumshavna byr på store muligheter, men også store utfordringer for Hvaler Kulturvernforening
Nordgårdsbrygga på Dypedal kan i løpet av 2015 få et nytt tredekke. Med dette på plass er vi godt i gang med utviklingen av et større havneområdet

På Nordgårdsbrygga ved Brottet, den gamle utskipningskaia for sten, kan det nå gå mot store endringer det neste året. Brygga der stenhoggerne bearbeidet sten til gater og boulevarder og monumentale bygg over hele verden – SE LINK TIL FILM UNDER, vil i løpet av 2015 kunne få et tredekke som gir bryggeplass både til private båter (kommunale plasser) og til tradisjonsbåter.

I utgangspunktet hadde vi håpet å komme i gang allerede i år, men da det har vært nødvendig å få fram kunnskap om grunnforhold og avstand til fjell, har dette trukket ut. Nå har Muliticonsult gjort sine undersøkelser og avkrefter at det er kvikkleire under den gamle brygga. Dette er en konklusjon vi er svært glade for å få.

I mange ti-år ble det bearbeidet og eksportert sten fra Nordgårdsbrygga - her et bilde fra filmen under.
I mange ti-år ble det bearbeidet og eksportert sten fra Nordgårdsbrygga – her et bilde fra filmen under.

Med tanke på økonomien i prosjektet, har Hvaler kommune i budsjettet for 2014 avsatt drøye 300.000,- til arbeidene på Nordgårdsbrygga. Disse midlene foreslår rådmannen overført til 2015 og om kommunestyret sier ja til dette 11. desember, er midler sikret for arbeidet på nyåret. Får vi disse midlene på plass, betyr det åpningen av et nytt kapittel i utviklingen av kultur- og museumsområdet ved Skjelsbusundet.

SE FILMEN – ET HÅDVERK SOM FORSVINNER FRA 1966 http://www.youtube.com/watch?v=fcOP5HSsYyU

Paul Henriksen                                                                                                                                      Leder i Hvaler Kulturvernforening

 

Vinneren av nærmiljøprisen er; Hvaler Kulturvernforening!!

Brottet amfi har vokst til å bli en kulturarena med betydning langt utenfor Hvaler
Brottet amfi har vokst til å bli en kulturarena av betydning langt utenfor Hvaler. Ikke minst fremstår Brottet som en renomebygger for Hvaler kommune.

For få dager siden mottok undertegnede den svært hyggelige beskjeden om at Hvaler Kulturvernforening (Hkvf) er blitt tildelt Berg Sparebanks nærmiljøpris for 2014. En jury bestående av ordfører i Fredrikstad, Jon Ivar Nygård, markedssjef i Fredriksstad Blad, Knut Anders Blystad og avdelingsleder Hege Holth og markedssjef Anette Henning i Berg Sparebank, har valgt å gi hele årets sum på kr 100.000,- til Hkvf.

Kystlekeplassen som er under utvikling vil være en arena både skole og barnehager, samtidig som "lekeplassen" gir opplevelser til besøkende til Hvaler
Kystlekeplassen som er under utvikling vil være en arena både for skoler og barnehager, samtidig som «lekeplassen» gir opplevelser til besøkende til Hvaler

Styret i Hkvf ser denne tildelingen som en stor anerkjennelse til det brede arbeidet som foreningen er involvert i bl.a. i tilknytning til Brottet, Kystlekeplassen, utleie av kystledhytter,  arbeidet med kulturminner, årlige arrangementer som julemarked og bygdedag og nå også i arbeidet med å renovere Brekke gamle skole.  Mao som juryen legger vekt på i sin begrunnelse; foreningens arbeid når mange, i alle aldersgrupper, foreningen leverer resultater og har gode planer for fremtiden.

Frivilligheten har gjennom mange år vært en bærende faktor i foreningens arbeid
Dugnadsfolket har vært en bærende kraft i kulturvernforeningens arbeid siden starten i 1971

Et gammelt ordtak understreker viktigheten av å «stole på egne krefter». Gyldigheten av nettopp dette, ser vi i forbindelse med denne tildelingen. Berg Sparebank oppfordret publikum til å nominere kandidater til nærmiljøprisen, og gledelig mange av våre medlemmer og støttespillere foreslo nettopp kulturvernforeningen som kandidat. Takk til dere alle som bidro til denne prisen. Sist, men ikke minst takk til alle frivillige for den innsatsen dere har lagt ned over år, uten deres innsats hadde vi ikke nådd de mål og den anerkjennelse vi nå høster fra juryen på vegne av Berg Sparebank.

Paul Henriksen                                                                                                                                        Leder i Hvaler Kulturvernforening

MS Hvaler – historisk tilbakeblikk

Hvaler Kulturvernforening gratulerer ildsjelene på restaureringen av MS Hvaler med et fantastisk arbeid så langt. Vi gleder oss til fortsettelsen
Hvaler Kulturvernforening gratulerer ildsjelene på restaureringen av MS Hvaler med et fantastisk arbeid så langt. Vi gleder oss til fortsettelsen

Det er mange , både fastboende og hyttegjester på Hvaler som følger med på det flotte dugnadsarbeidet som forgår på  MS Hvaler, en mangeårig sliter i kontakten mellom Fredrikstad og øysamfunnet Hvaler. Filmsnutten under gir deg et møte, både live og i stillbilder, med båten som i løpet av noen år, igjen blir å se i skjærgården her ute.

Paul Henriksen

Barn og unge «i møte med» historien

På Hvaler driver Kystmuseet et viktig formidlingsarbeid bl.a. i regi av den kulturelle skolesekken. Hvaler Kulturvernforening har også et fokus på barn og unge både i form av å legge til rette for barne- og ungdomsteateret Brottungær og i formidling av historien.

Thor Ivar Olsen demonstrerer en langkikkert lik den som ble benyttet ved den optiske telegrafen i 1814 benyttet
Thor Ivar Olsen demonstrerer en langkikkert lik den som ble benyttet ved den optiske telegrafen i 1814
Rundt 60 elever og lærere var i dag på tur til Skjelsbuveten og den optiske telegrafen
Rundt 60 elever og lærere fra Åttekanten skole var i dag på tur til Skjelsbuveten og den optiske telegrafen der Thor Ivar Olsen og Paul Henriksen fortalte om telegrafens viktige funksjon i forsvaret av Norge

Den optiske telegrafen, i form av en modell av den som sto på Skjelsbuveten fram til 1814 har blitt et viktig turmål for mange. I dag var det mellomtrinnet på Åttekanten skole som tok turen opp til Hvalers nest høyeste punkt. Halvannen time hadde elevene brukt på turen fra skolen og opp til Veten. Her ble de møtt av Thor Ivar Olsen og Paul Henriksen fra kulturvernforeningen som fortalte om telegrafsystemet som var etablert langs kysten fra 1809 til 1814, et for mange ukjent kapittel i Hvalers historie.

Å ta vare på kulturminner og registrere disse på forskriftsmessig måte er en viktig side ved foreningens virksomhet. Å formidle historien til barn og unge er en høyt prioritert del av dette arbeidet. Håpet er at flere skoler og grupper tar kontakt både i forhold til telegrafen og andre av Hvalers kulturminner. Så langt vi har tid og mulighet vil vi stille opp.

 

Paul Henriksen

Viktig bok for forståelsen av våre gårds- og stedsnavn som del av kulturhistorien

Ønsker du å kjenne den historiske bakgrunnen for, og utviklingen av skrivemåten for navn som  Korshavn, Dypedal, Herføl, Høkeli, Homlungen, Lauer eller Tisler, da er kilden eller boka som gir oss denne kunnskapen, sammen med kunnskap om godt over 1000 andre steds- og gårdsnavn på Hvaler nå på plass.

Professor Tom Schmidt ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo er mannen bak den 13. boka i rekken "Bustadnavn i Østfold - Hvaler"
Professor Tom Schmidt ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo er mannen bak den 13. boka i rekken «Bustadnavn i Østfold – Hvaler»

Siden 2012 har professor Tom Schmidt ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved UniO jobbet med den 13 boka i rekken av bøker om «Bustadnavn i Østfold,  Hvaler». Boka er utgitt på Novus forlag med støtte fra Norges allmennvitenskaplige forskningsråd.

Hyggelig er det også at Tom Schmidt i bokas forord gir en takk til Hvaler Kulturvernforening som har hjulpet med lokale navnkart og omvisning på Øyene under arbeidet med boka.

Takk Gunnar Aleksandersen

Selv om vi i noe tid har vært kjent med at Gunnar Sten Aleksandersen var alvorlig syk, er det med stor sorg beskjeden nå har kommet om at han er død, 61 år gammel. Med Gunnars bortgang har familien mistet et kjært midtpunkt, Hvaler-samfunnet en humørspreder og engasjert person. For Hvaler Kulturvernforening betyr dette at vi har mistet en dyktig regnskapsfører og mangeårig støttespiller.

Ikke bare har Gunnar, gjennom firmaet GLM-regnskap, sørget for orden og oversikt i en stadig utvidet virksomhet ikke minst knyttet til Brottet. Gunnar svarte oss på «alt» til alle tider og var tryggheten der vi andre var amatører. At humørsprederen og kjernekaren Gunnar er borte, er svært tungt, men vi tar med oss alle gode minner og den kunnskap han tilførte oss.

Vi lyser fred over Gunnar Aleksandersens gode minne

Styret i Hvaler Kulturvernforening                                                                                                       Paul Henriksen