Bli med oss!

 

Hvaler Kulturvernforening opplever en gledelig vekst i antallet medlemmer og stabilitet i antallet dugnadsarbeidere. Med andre ord; her er det plass for alle – de som kun ønsker å støtte oss økonomisk og de som vil delta mer aktivt. Her er våre alternativer

 

Medlemskap i Hvaler Kulturvernforening

  • Enkeltmedlemskap 300,-
  • Familiemedlemskal 400,-

 

Dugnadsarbeid
Vi har fem «faste» grupper; en som jobber på dagtid (pensjonister) og en som jobber  hver mandag fra kl 17:00. Arbeidet består i vedlikehold og utbygging av Brottet og området rundt. I tillegg har vi  opprettet arbeidsgrupper med ansvar for kystledhyttene og for utvikling av kystlekeplassen. Her hører det også med å nevne det siste skuddet på stammen som er arbeidet på modellen av den optiske telegrafen. En gruppe på fem jobber spesielt med dette prosjektet som skal være ferdig før 17. mai 2014.

Frivillige til arrangementene
Vi trenger frivillige både til kulturvenforeningens faste arrangementer Bygdedagen og Julemarkedet, og i forbindelsene med oppsettingene i Brottet. I forhold til det siste kan du melde deg til tjeneste både i kiosken, til salg av programmer og billetter og som parkeringsvakt eller som ordensvakt i anlegget.

Sponsorer
I de ti årene Brottet har bestått har vi fått verdifull støtte fra en rekke næringsbedrifter, noe vi er svært glad for. Med de mange aktivitetene vi nå er involvert i, har vi imidlertid behov ytterligere støtte. Så om du eller ditt firma  kan gi oss støtte enten i form av penger, materiell, eller praktisk hjelp, er vi svært takknemlig for det.

 

Tipper du eller spiller lotto – støtt foreningen gjennom grasrotandelen!

 

Kontakt oss på:

Mobil: 41 46 37 71 – Paul Henriksen
Epost:  paulh@online.no
Facebook: https://www.facebook.com/hvalerkulturvernforening?fref=ts

 

Kontonummer  Hvaler Kulturvernforening: 5010.06.92187