Styremedlemmer

Paul Henriksen
Leder
Paul Henriksen (67), leder siden 2010. Pensjonist, tidligere folkehelsekoordinator i Hvaler kommune. Bosatt på Spjærøy. Tlf: 414 63 771
Anne-Lise Eriksen
Sekretær og styremedlem
Anne-Lise Eriksen (63), sekretær og medlem av styret siden 2008. Virksomhetsleder i Leie barnehage . (900 22 581). Bosatt på Vesterøy.
Arnt Otto Arntsen
Styremedlem
Arnt Otto Arntsen (66), medlem av styret siden 2008. Pensjonist, tidligere saksbehandler i Hvaler kommune på området vann og avløp. Bosatt på Kirkeøy. Tlf: 404 07 367
Tone Bergerud Eriksen
Styremedlem
Tone Bergerud Eriksen (52), medlem av styret siden 2014. Lønningsleder i Veidekke Entreprenør AS. Bosatt på Spjærøy. Tlf: 917 21 861
Sverre Stene
Styremedlem
Sverre Stene (67), styremedlem siden 2015. Pensjonist, tidligere næringsdrivende. Bosatt på Spjærøy.
Kjell Ole Brobakken
Styremedlem
Kjell Ole Brobakken, styremedlem valgt i 2016 og leder av venneforeningen for arbeidet med å restaurere gamle Brekke skole. Kjell er pensjonist og har tidligere jobbet i Telenor. Bosatt på Kirkeøy.
Marianne Antonsen
Varamedlem
Marianne Antonsen, varamedlem siden 2014. Naturterapeut. Bosatt på Kirkeøy.
Ivar Knudsen
Styremedlem
Valgt i 2017. Ivar har mangeårig bakgrunn fra bilbransjen og har fungert som bedriftsrådgiver for flere firmaer. Han har i flere år hatt driftsansvaret for Hvalerdraktstua. Bor på Kirkeøy.
Mona Friberg
Varamedlem
Valgt som varamedlem i 2017. Mona har mangeårig bakgrunn fra lederstillinger i legemiddelindustrien. Hun sitter i styret for stiftelsen Frøkengården og var lokal leder for innsamlingsaksjonen “Krafttak mot kreft”, 2017. Bor på Kirkeøy