Styremedlemmer

Styre- og varamedlemmer valgt på årsmøtet 6. mars 2018
 

Paul Henriksen, bosatt på Spjærøy, ble valgt som leder første gang i 2010. Paul er pensjonist med yrkesbakgrunn som adjunkt i den videregående skolen, arbeid med bistand/kommunikasjon, arbeid med innvandrere og flyktninger, lokalpolitiker både i Fredrikstad og på Hvaler, her bl.a. som ordfører. Han avsluttet yrkeskarrieren som folkehelsekoordinator i Hvaler kommune . Paul har vært leder for Hvaler kunstforening, leder av komiteen for arbeidet med Hvalers etterkrigshistorie og medforfatter av boka «Værste – en hjørnestensbedrift ved Glommas munning». Han sitter nå som styremedlem i Oslofjordens Friluftsråd med spesialoppgave knyttet til etableringen av nytt friluftshus på Storesand.

Arnt Otto Arntsen er utdannet fra Universitet i Tromsø og jobbet i nærmere 20 år sentralt i fiskeriforvaltningen både i Bergen, Tromsø og på fylkesnivå i Troms. Vel tilbake i hjemkommunen Hvaler (Vauer, Vesterøy), var jobben knyttet til avdelingen for vann og avløp i Hvaler kommune. I tillegg til et mangesidig lokalhistorisk engasjement, er han aktiv som støttekontakt, leksehjelper og «veileder» for innvandrere til Hvaler. Arnt Otto, som nå er pensjonist, bor på Skjærhalden, har sittet i styret i kulturvernforeningen siden 2001 og er med det en viktig del av kontinuiteten i foreningen.

 

Anne-Lise Eriksen har sine røtter og er fortsatt bosatt på Skjelsbu på Vesterøy. Anne-Lise er utdannet fra Høgskolen i Østfold og har de siste 30 årene vært virksomhetsleder ved Leie barnehage i Fredrikstad. Gjennom sitt arbeid i barnehagen, var hun også i flere år tillitsvalgt i Lærerlaget/Utdanningsforbundet. Anne-Lise har sittet i styret i kulturvernforeningen i ni år (2009) og i tillegg hatt sentrale verv i Hvaler Hagelag bl.a. med koordinerende ansvar for Eplefestivalen. Anne-Lise er også medlem i Sanitetsforeningen.

 

Tone Bergerud Eriksen bor på Dypedal Spjærøy. Tone har sittet i styret i kulturvernforeningen siden 2015 og var tidligere aktiv i Hvaler IL både som lagleder og styreleder på håndballsiden. Tone har 25 års erfaring fra lønningsarbeid både hos Mathiesen Eidsvold Værk og Veidekke og starter 1. april i ny jobb som HR-konsulent i Veidekke distrikt Oslo 1.

 

Kjell Ole Brobakken bor på Skjærhalden. Han er utdannet Cand real med hovedfag i fysikk ved UiO. Kjell er pensjonist og arbeidet i Telenor i 30 år på IT- og salgsavdelingen som avdelingsleder, prosjektleder og oppfølging av kontrakter mot store kunder. Kjell ble valgt inn i styret i kulturvernforeningen i 2016 og er i tillegg leder av venneforeningen for gamle Brekke skole. Han har også vært medlem av menighetsrådet på Hvaler.

 

Heidi Merete Opsahl Olsen, Cand.mag fra Universitetet i Oslo, er bosatt på Kroken, Asmaløy. Heidi, som pt er lærer på Åttekanten skole, ble valgt inn som fast styremedlem på årsmøtet 2018. Hun tar med seg en meget bred yrkeserfaring inn i styret bl.a. som tidligere prosjektmedarbeider i arrangementsavdelingen ved Rådhusets forvaltningstjeneste i Oslo kommune, kunstformidler ved Galleri Format og fra arbeid ved flere fagbiblioteker og arkiv- og dokumentasjonssentre. Hun er bibliotekar, kunsthistoriker og guide.

Ivar Knudsen, pensjonist, bor på Skjærhalden og ble valgt inn i styret i 2017. Ivar er økonom utdannet på høyskolenivå og var i en årrekke regiondirektør for DNB finans Østfold og gikk deretter over til bilbransjen med eget firma (BMV – Nissan). I en lengre periode har han vært styreleder i Fredrikstad bilbransjeforening. På Hvaler har Ivar vært bedriftsrådgiver for «Hvalerdrakta», formann i golfklubben og sittet i styre både for Hvaler idrettsråd og i Rotary.

Mona Friberg, pensjonist, bor på Skjærhalden og ble valgt som vara til styret på årsmøtet i 2016. Mona er markedsøkonom med mange års yrkeserfaring fra legemiddelindustrien. Hun er leder av venneforeningen for Frøkengården, Korshavn og deltar i restaureringsarbeidet på dette fine kulturminnet. I 2016 var Mona lokal koordinator for innsamlingsaksjonen for kreftsaken.

 


Kirsti Knudsen, pensjonist, er bosatt på Asmaløy. Kirsti har journalistbakgrunn og har i mange år jobbet som redaktør av Fagbladet, medlemsbladet til Fagforbundet. Kirsti har tidligere jobbet i Norsk Folkehjelp og Gyldendal Norsk Forlag. I tillegg til å gå inn som vara i styret i kulturvernforeningen fra inneværende år, ble hun i 2017 engasjert i Hvaler Hagelag med koordineringsansvar for Eplefestivalen, et verv hun også innehar i 2018.