Styremedlemmer

Styre- og varamedlemmer valgt på årsmøtet 6. mars 2018
Paul Henriksen, bosatt på Spjærøy, ble valgt som leder første gang i 2010. Paul er pensjonist med yrkesbakgrunn som adjunkt i den videregående skolen, arbeid med bistand/kommunikasjon, arbeid med innvandrere og flyktninger, lokalpolitiker både i Fredrikstad og på Hvaler, her bl.a. som ordfører. Han avsluttet yrkeskarrieren som folkehelsekoordinator i Hvaler kommune . Paul har vært leder for Hvaler kunstforening, leder av komiteen for arbeidet med Hvalers etterkrigshistorie og medforfatter av boka «Værste – en hjørnestensbedrift ved Glommas munning». Han sitter nå som styremedlem i Oslofjordens Friluftsråd.

Anne-Lise Eriksen har sine røtter og er fortsatt bosatt på Skjelsbu på Vesterøy. Anne-Lise er utdannet fra Høgskolen i Østfold og har de siste 30 årene vært virksomhetsleder ved Leie barnehage i Fredrikstad. Gjennom sitt arbeid i barnehagen, var hun også i flere år tillitsvalgt i Lærerlaget/Utdanningsforbundet. Anne-Lise har sittet i styret i kulturvernforeningen i ni år (2009) og i tillegg hatt sentrale verv i Hvaler Hagelag bl.a. med koordinerende ansvar for Eplefestivalen. Anne-Lise er også medlem i Sanitetsforeningen.

Kjell Ole Brobakken bor på Skjærhalden. Han er utdannet Cand real med hovedfag i fysikk ved UiO. Kjell er pensjonist og arbeidet i Telenor i 30 år på IT- og salgsavdelingen som avdelingsleder, prosjektleder og oppfølging av kontrakter mot store kunder. Kjell ble valgt inn i styret i kulturvernforeningen i 2016 og er i tillegg leder av venneforeningen for gamle Brekke skole. Han har også vært medlem av menighetsrådet på Hvaler.

Gunn Hedberg. Gunn Hedberg har bodd på Hvaler siden 1973. Hun er utdannet cand.mag. på Universitetet i Oslo, i fagene fransk, norsk og historie. Jobbet som lærer i 20 år, deretter journalist og daglig leder for Human-Etisk Forbund i Østfold. Som pensjonist har hun skrevet boka «Tur på Hvalerøyene», i tillegg til å være vigsler og gravferdstaler for Human-Etisk Forbund. Hun ble valgt inn i styret i 2019.

Heidi Merete Opsahl Olsen, Cand.mag fra Universitetet i Oslo, er bosatt på Kroken, Asmaløy. Heidi, som pt er lærer på Åttekanten skole, ble valgt inn som fast styremedlem på årsmøtet 2018. Hun tar med seg en meget bred yrkeserfaring inn i styret bl.a. som tidligere prosjektmedarbeider i arrangementsavdelingen ved Rådhusets forvaltningstjeneste i Oslo kommune, kunstformidler ved Galleri Format og fra arbeid ved flere fagbiblioteker og arkiv- og dokumentasjonssentre. Hun er bibliotekar, kunsthistoriker og guide.

Mona Friberg, pensjonist, bor på Skjærhalden og ble valgt som vara til styret på årsmøtet i 2016. Mona er markedsøkonom med mange års yrkeserfaring fra legemiddelindustrien. Hun er leder av venneforeningen for Frøkengården, Korshavn og deltar i restaureringsarbeidet på dette fine kulturminnet. I 2016 var Mona lokal koordinator for innsamlingsaksjonen for kreftsaken.


Kirsti Knudsen, pensjonist, er bosatt på Asmaløy. Kirsti har journalistbakgrunn og har i mange år jobbet som redaktør av Fagbladet, medlemsbladet til Fagforbundet. Kirsti har tidligere jobbet i Norsk Folkehjelp og Gyldendal Norsk Forlag. I tillegg til å gå inn som vara i styret i kulturvernforeningen fra inneværende år, ble hun i 2017 engasjert i Hvaler Hagelag med koordineringsansvar for Eplefestivalen, et verv hun også innehar i 2018.