Brottet Kystkultursenter

Brottet kystkultursenter, et rundt 13 mål stort område ved Skjelsbusundet mellom Vesterøy og Spjærøy

To bygninger samt kraner, skinnegang og informasjonstavler gir et innblikk i stenhoggerperioden

På begynnelse av 2000-tallet ble det gjennomført et svært viktig makeskifte der Hvaler kommune gikk inn med erstatningstomter og med det løste ut arvingene av dem som i sin tid drev stendrift i området på Dypedal ved Skjelsbusundet (Fredrikstad stenindustri AS). Bakgrunnen for dette var ønsket fra Jan Arntzen og de øvrige som på 70- og 80-tallet var for at kystmuseet skulle få tilgang til sjøen og da i dette området som hadde tydelig spor, bl.a. i form av bygninger og utstyr fra stenhoggerperioden som varte fra rundt 1890 til 1981 da den siste stenhoggeren (Otto Franzen) sa takk for seg etter å ha laget valser til papirfabrikken på Borregaard.

Brottet amfi, den store motoren i utviklingen av området

Allerede straks etter at makeskiftet var gjennomført ble tanken om et industrihistorisk spill om stenindustriens folk i tiden rundt 1900 lansert. Da var det at daværende leder av kulturvernforeningen lanserte tanken om å utnytte ett av de store stenbruddene for å lage et “gresk amfi” der spillet som fikk tittelen “Stenhogger’n skulkle settes opp. Fra våren 2004 til sommeren 2005 ble det så gjennomført et imponerende dugnadsarbeid fram mot premieren på Stenhogger’n i juli 2005. Senere har amfiet blitt utstyrt med moderne lystårn og et utvidet sceneanlegg med plass til ca 480 publikummere

Amfigrotta, et lokale for mangfoldig bruk

De første årene hadde Brottet svært enkle garderobeforhold med partytelt på jordet ovenfor Brottet, og etter hvert vokste det fram et behov for forbedring. I 2010 sto så Amfigrotta tett ved sceneanlegget ferdig, hvoretter toaletter og dusj rom ble bygget. I tillegg til å fungere som garderobe ved forestillinger, leies lokalet også ut til en rekke arrangementer både i privat og offentlig regi. Se egen side ved ønske om leie.

Nordgårdsbrygga

Nordgårdsbrygga , i “gamle dager” kjent som stenbrygga var utskipningsplass for sten i perioden med stendrift. Helt fram til 2013 lå den gamle stenbrygga der i lange perioder med overvann, noe som gjorde tilgjengeligheten vanskelig. Det ble så satt igang et arbeid med å måle dybder rundt den gamle brygga med det mål for øye å bygge en ny. Rundt 2015 startet så et omfattende dugnadsarbeid med brygga som i dag både gir plass for tidligere etablerte plasser, for gjestende båter og for tradisjonsbåter. Fra 2024 har MS Hvaler plass ved brygga for korte og noe lengre opphold

Kystledhyttene – Stenhoggerhytta, Klyven og Mundastua

De tre hyttene på rundt 15 kvm leies ut i sesongen fra rundt påske og fram til midten av november. Booking av hyttene skjer gjennom https://friluftsliv.oslofjorden.org/hytteoversikt. Hyttene ligger nær opp til Nordgårdsbrygga og kystlekeplassen. Det er to robåter (eker) til disposisjon for gjester på kystledhyttene. Hyttene har vist seg å være spesielt attraktive for barnefamilier. I sesongen 2024 var de tre hyttene samlet leid ut i rundt 300 døgn

Båtbyggeriet

Båtbyggeriet på 150 kvm sto ferdig i 2021 og ble oppført som en oppstart på prosjekt “Hvalerskøyta Arnt Otto”. Bygget ble tegnet av arkitekt Ellen enger og oppført på dugnad under ledelse av Andreas Pagander fra Isegran Fartøyvern AS . I 2023 fikk bygget en tilvekst da det ble bygget en egen hems kalt ekeloftet der det i første omgang skal bygges tre eker. “Ekeloftet” fungerer også som et slags publikumsgalleri for det som for øvrig skjer i bygget.

Planen for bruk av båtbyggeriet er at det i samarbeid med Isegran primært skal brukes til å bygge kompetanse på bygging av tradisjonsbåter som hvalerskøyter, Spjærøykryssere og eker.

Sivveien til Løkholmenen spennende plass for bading og rekreasjon i et område uten strand

I 2023 fikk Brottet kystkultursenter en spennende tilvekst da det ble lagt en S-formet gangvei gjennom sivet og ut til Løkholmen som fra, til nå har vært nærmest utilgjengelig. Det var styremedlem og arkitekt Ellen Enger som kom opp med dette spennende forslaget som dugnadsgjengen virkeliggjorde bl.a. med midler fra A-mediastiftelsen. Med denne sivveien på plass ble det gjort tiltak på selve Løkholmen både med trapper, en badebrygge og utplassering av en badeplatting.