Foredrag og turer

Program for høsten 2024

Langekil på Vesterøy, 21. august 2024 kl 18:

Rundtur i Vesterøys siste villmark

Denne rundturen går midt inne på Vesterøy, der vi finner både Hvalers høyeste topp Bankerødkollen (72,5 m) og Ilemyr naturreservat.

Rolf Utgård er fra Hvaler. Han jobbet lenge som tillitsmann på Kverner i Oslo, politisk aktiv på venstresida. Har skrevet praktboka «Hvalersamfunnets glansdager», holdt mye foredrag og kurs. Han har også en master i historie.

P-plassen ved Ørekroken, 11. september 2024 kl 18:

Den myteomspunne Arekilen

Da svenskene invaderte Hvaler 26. juli 1814 stekte sommersola, og de svenske soldatene tørstet. Etter å ha tømt alle brønnene i nærheten ble de ledet til Arekilen, der de endelig kunne drikke seg utørste.

Siden er Arekilen kjent for å spre malaria, for sine karusser og et rikt fulgleliv. For ikke å snakke om arkimedesskruen og forsøket på å tømme tjernet under første verdenskrig.

Paul Henriksen er utdannet lærer, men har jobbet med mye annet, fra Kirkens Nødhjelp til ordfører i Hvaler kommune. Han ledet arbeidet med Hvaler kommunes etterkrigshistorie og var leder av styret i kulturvernforeningen fra 2011 til 2023 da han gikk over i jobben som daglig leder.

Amfigrotta, 9. oktober 2024 kl 18:

Hvaler kirke, fra gudehov til katolske messer

Ingrid Dean vil snakke om utgravningen i 1953-56, og de sensasjonelle funnene som ble gjort. Utgravningen ble ledet av den legendariske Østfoldarkeologen Erling Johansen.

Hvaler menighet driver med et prosjekt som kanskje kan gi endelig beskjed om alderen på Hvaler kirke. Noen resultater ventes i løpet av våren 2024.

Ingrid Dean

Ingrid Dean begynte som kirkeverge på Hvaler fra 2008 til hun gikk av med pensjon.  Før det var hun kirkeverge og menighetssekretær i ulike menigheter rundt i landet.

Takket være familiehytta på Kirkeøy ble hun interessert i den gamle kirken. Hun møtte også Erling Johansen, som ledet utgravingen i kirken på 1950-tallet.

Dean har omvisning i kirken hver sommer, med besøk både fra inn- og utland.

Amfigrotta, 13. november 2024 kl 18:

Hvaler i gamle dager

Mange tror Hvalerfolket har levd av fiske i uminnelige tider. Men det er jordbruk og etter hvert sjøfart, som har vært grunnlaget for bosetning her ute. Det er også en forklaring på de store forskjellene mellom øst og vest i kommunen.

Det typiske for Hvaler har vært kombinasjonsbruket, og en mer variert og skiftende utvikling i næringsveier enn andre steder i Norge. Rolf Utgård forteller om utviklingen i næringsveier og kultur gjennom århundrene, og ”Hvalersamfunnets glansdager” 1879 – 1970.

Rolf Utgård

Rolf Utgård er fra Hvaler. Han jobbet lenge som tillitsmann på Kverner i Oslo, politisk aktiv på venstresida. Har skrevet praktboka «Hvalersamfunnets glansdager», og han har holdt mye foredrag og kurs. Han har også en master i historie.

Amfigrotta 11. desember 2024 kl 18:

Julefeiring gjennom tidene