Foreningens vedtekter

Gjør deg kjent med arbeidsgrunnlaget for Hvaler kulturvernforening på lenke under:

Vedtekter Hkvf 2017