Gamle Brekke skole

Flyfoto av Brekke skole med lærerbolig, låve og stolpehus (1957)

På årsmøtet i Hvaler Kulturvernforening i februar 2013 ble det besluttet  å se på mulighetene for å sette i gang arbeidet med å bevare gamle Brekke skole. Gjennom praktiske råd  og støtte fra fylkeskonservatoren og byggesaksavdelingen i Hvaler kommune, fikk vi klare bevis på nødvendigheten av å ta vare på dette bygget som «bærer på» viktige deler av kystsamfunnets historie.

Målsettingen er å avslutte restaureringsarbeidet innen 2019, 170 år etter at Brekke ble åpnet som Hvalers første faste skole

Styret vedtok å opprette en egen venneforening for arbeidet med Brekke skole og 7. april 2015 markerte vi foreningen med «åpen dag» på Brekke.

Les den omfattende tilstandsrapporten som ble levert fra byggmester Egil Norli 23.09.2014. Med denne som grunnlag, har det blitt søkt om midler til restaurering av det gamle skolebygget fra 1849, med bakgrunn helt tilbake til 1770-tallet.

Les samlet bygghistorisk rapport HER