Gamle Brekke skole

Flyfoto av Brekke skole med lærerbolig, låve og stolpehus (1957) . I 2019 ble gamle Brekke skole åpnet som kystledhytte. Les mer om om Brekke som kystledhytte på hjemmesiden til Oslofjordens Friluftsråd https://friluftsliv.oslofjorden.org/hytteoversikt

På årsmøtet i Hvaler Kulturvernforening i februar 2013 ble det besluttet  å se på mulighetene for å sette i gang arbeidet med å bevare gamle Brekke skole. Gjennom praktiske råd  og støtte fra fylkeskonservatoren og byggesaksavdelingen i Hvaler kommune, fikk vi klare bevis på nødvendigheten av å ta vare på dette bygget som «bærer på» viktige deler av kystsamfunnets historie. Dette både som presteenkesæte, kommunens første skole, lokaler for kommunens råd og utvalg som som bank.

Restaureringsarbeidet på Brekke ble avsluttet i 2019. I 2022 ble arbeidet hedret med Viken fylkeskommunes bevaringspris.

Dugnadsgjengen på Brekke i 2019 sammen med en fornøyd Stefan Ädel hos daværende fylkeskonservator i Østfold.

Les den omfattende tilstandsrapporten som ble levert fra byggmester Egil Norli 23.09.2014. Med denne som grunnlag, har det blitt søkt om midler til restaurering av det gamle skolebygget fra 1849, med bakgrunn helt tilbake til 1770-tallet.

Les samlet bygghistorisk rapport HER