“Det er sommer, det er sol og det er dugnad…”

En ny dugnadssesong er nå i gang. Arbeidsleder Andreas Pagander får hjelp av Erling Olsen, Jan Appelgren, Kennet Baarstad og Kåre Næss for å få på plass en ny sperre

Det er sommer, det er sol og det er dugnad. Hele dugnads-Hvaler gleder seg så. Vi har overlevd en sommer med korona, ladet kroppen og drillen der med. Nå starter vi en ny sesong der tårn og båthus får fasong. Det sommer det sol og det er mandag, Kl 10 er vi atter på plass. Gi gass!”

Undertegnede har gjort det til en fast tradisjon å sende innkalling til dugnad i verseform, så også til dagens dugnad som var starten på en ny sesong, en sesong som ikke blir mindre innholdsrik enn den vi har lagt bak oss. På programmet står oppføring av båthus, start på arbeidet med Hvalerskøyta, oppgradering av nytt lystårn og start på arbeidet med ny sjøbu på Nordgårdsbrygga.

Fortsatt er det pågående arbeid på teknisk tårn. På bildet til venstre er Asbjørn Svendsby og Kåre Næss i gang med å lage en ny trapp til 2. etasje, mens Jan Appelgren og Steinar Pettersen reparerer døra på fyrlykta, en viktig del av kystlekeplassen

Synes du det ser spennende ut å være en del av et slikt dugnadsmiljø? I så fall hører vi fra deg. Fast dugnadstid er mandager fra kl 10:00 til rundt 14:00. Her er det plass til alle, kvinner som menn, og vi finner alltid jobboppgaver! Trivsel er et stikkord for arbeidet i dugnadsgjengen som alt i alt består av 17 – 18 personer. Kontakt undertegnede på mobil 41463771 om du er interessert i å være med.

Paul Henriksen