Dugnadsmenyen på terskelen til Frivillighetens år 2022

Når vi nå skriver 02.01.2022 er vi allerede i gang med et år der vi håper og tror Norge blir “friskmeldt”, i alle fall i den forstand at vi blir i stand til å leve med viruset og med det samhandle relativt normalt. Uansett er dette året som skal sette fokus på frivillighetens rolle i det norske samfunnet. I så måte har både Hvaler Kulturvernforening og frivilligheten for øvrig på Hvaler mye å by på, en god del i allerede godt innarbeidede spor.

For hva er det dugnadsmiljøet i Hvaler Kulturvernforening nå inviteres til å engasjere seg i. La oss se på noe av det som står på “dugnadsmenyen” når det nye året nå pakkes ut.

Hvalerskøyta “Skarven” skal på vannet

Ambisjonen er å få Hvaler-skøyta “Skarven” på vannet i 2022. Her vil folk med faglig kompetanse kunne jobbe sammen med gode dugnadskrefter

Videre arbeid på losskøyta “Arnt Otto

Det vil også bli aktuelt med dugnadsinnsats på Losskøyta “Arnt Otto”, men her er det først og fremst profesjonell arbeidsinnsats som gjelder

Vi håper og tror på fortsatt god fremdrift på losskøyta “Arnt Otto” som skal på vannet senest i 2024

Samtlige lys og lyd-tårn i Brottet oppgraderes

Det har siden 2020 pågått et betydelig arbeid i Brottet amfi gjennom opprusting og sikring av lys-tårnene. Hele fem tårn er delvis blitt revet ned for så å bli bygget opp igjen forsterket med motoriserte dører. Så langt er arbeidet på tre av tårnene sluttført. Det gjenstår m.a.o to tårn som vi har som målsetting å ferdigstille i løpet av juni

Samtlige tårn for lyd og lys blir ferdigstilt i løpet av 2022

Stenhoggerhytta får ny og skjermet uteplass

Drift av fire kystledhytter (Brekke skole + tre hytter ved Brottet), har blitt en viktig del av kulturvernforeningens arbeid. Dette både som et overnattingstilbud til de mange som søker et sjø nært og rimelig overnattingstilbud, som arena for kulturhistorisk formidling og som inntektskilde for foreningen.

Kulturvernforeningen hadde en meget god sesong med foreløpig rekordutleie i 2020. I 2021 ble ny rekord satt. Hva som venter oss i inneværende år vet vi ikke, men det vi vet er at vi vil skape et så godt tilbud som mulig. Derfor har vi de siste årene gjort endringer både internt på hyttene og også eksternt gjennom å bygge skjermede uteplasser. I år står Stenhoggerhytta for tur gjennom å få bygget en slik plass på nordsiden av hytta. Vi håper og tror at dette ytterligere vil heve denne hyttas attraktivitet.

I løpet av de første vårmånedene håper vi å få bygget en skjermet uteplass på nordsiden av Stenhoggerhytta

Smia og maskinhuset – viktige minner om Hvalers eneste industrihistoriske periode

Med støtte fra Norsk Kulturminnefond, Viken Fylkeskommune, UNI-stiftelsen og samarbeid og gode rabatter fra AL-Elektriske, er vi allerede godt i gang med å restaurere bygget med den gamle smia og spiserommet til Stenhoggerne. Dette arbeidet kommer i tillegg til oppgradering av det vi kaller “Maskinhuset” der det maskinelle utstyret som drev kompressorene ute i fjellet var plassert. Vår målsetting med restaureringsarbeidet er å formidle kunnskaper om stenhogger perioden på Hvaler generelt og på Spjærøy spesielt, en periode som varte fra rundt 1890 til 1970.

Smia og Maskinhuset ved Brottet bygget straks etter 2. verdenskrig

Stitrasé mellom Kystmuseet Hvaler og Brottet Kystkultursenter

Det har i flere år vært et ønske om å styrke den fysiske kontakten mellom kystmuseet og området med Brottet. Gjennom tinglyst avtale med grunneier, vil det i vinter bli søkt om byggetillatelse for dette prosjektet som er et samarbeid mellom Østfoldmuseene og kulturvernforeningen. Selve arbeidet vil bli utført på dugnad så snart kommunen har ferdigbehandlet søknaden.

Den nye stien, delvis i form av trapp, vil gå mot sør i bratthenget og over jordet. En god del arbeid ligger foran oss både med sikring og gode løsninger både i form av løsmasser og treverk.

Synes du dette ser interessant ut, er det bare å melde seg på. Her er det plass og arbeid til alle. På kystmuseet jobbes det dugnad på onsdag formiddag fra kl 09, i Brottet tilsvarende på mandag fra 09 – 10 og fram til ca. kl 14

Paul Henriksen