En fyldig årsmelding legges fram på årsmøtet 15. mars – sett av kvelden.

På tross av et «humpete» pandemiår, ble 2021 likevel et år preget av stor engasjement i Hvaler Kulturvernforening på mange områder. Det kommer tydelig fram i styrets årsmelding som legges fram for årsmøtet tirsdag 15. mars i Amfigrotta . Årsmeldingen sendes ut sammen med øvrige årsmøtepapirer senest fjorten dager før møtet.

Møtet som starter kl 18:00 regner vi med er unnagjort på rundt en time. Dernest, ca. kl 19:00, blir vi med båtbygger Andreas Pagander som vil orientere om arbeidet på det som blir vår stolthet, losskøyta «Arnt Otto» anno 1860.

Andreas Pagander, midt i bildet, vil orientere om arbeidet på losskøyta «Arnt Otto»

Paul Henriksen