Kulturleden

Kulturleden, kulturvernforeningens gave til Friluftslivets år 2015, 12 nye km med kyststi på Spjærøy

Fem informasjonstavler, ni karttavler og flere ti-talls retningsskilt er plassert ut på den 12 km lange turstien på Spjærøy der møte med kulturminner er viktige innslag.

Det var Hvaler kulturvernforening som tok initiativet til turstien «Kulturleden», en merket løype på rundt 12 km der naturopplevelser og informasjon om kulturminner står sentralt. Naturopplevelsen får du med deg i skogsterreng og langs sjøen både ved Asmaløysundet og Skjelsbusundet. Kulturminnene møter du i området ved Brottet, Spjærøy kirke, Torvmyra, Folkets hus, Tredalen og Nordgården (kystmuseet).

Det var i 2014 at prosjektet fikk tildelt kr 85.000,- fra Østfold fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen, og deretter kr 26.000,- fra de samme kildene i 2015. Det er nedlagt flere hundre dugnadstimer i utplassering av informasjons- og karttavler, pilskilt og andre merker.

Se nærmere informasjon om Kulturleden her