Max uttelling i max dugnadsvær

Vi har værgudene på vår side. Det var konklusjonen på dagens dugnad der ti mann jobbet videre med tredekket på taket av Amfigrotta. Ikke en eneste dugnadsdag de siste to – tre månedene er ødelagt av været noe som har gitt oss meget god fremdrift i arbeidet.  Dagen i dag var intet unntak og hele dekket er nå på plass. Nå gjenstår  det å få på plass en del sidekledning og tilrettelegging for å få bygget så pent som mulig.

I full fart mot sluttføring av selve tredekket på Amfigrotta: Ole-Christian Bernholth, Paul H, Arild Johannesen, Leif Hansen, Erling Olsen, Asbjørn Svendsby, Kennet Baarstad og Thor-Ivar Olsen

Godt i gang er også arbeidet med å kle inn langsidene på det terrasserte taket. Jan Appelgren og Thor-Ivar Olsen står for denne delen.

Fiber skal på plass i Amfigrotta før neste sesong og i dag startet Jan Vassdal arbeidet med å grave grøft for trekk-kabelen.

Mellom Dypedalåsen eldresenter og Brottet går det en koselig skogsvei på rundt 250 meter. Denne har det siste året delvis blitt “ødelagt” både av byggeaktiviteten på Dypedalsåsen og fordi vi har gravd i veien for å legge fiberkabel. Nå er veien delvis blitt satt i stand igjen slik avtalen var med NIPAS, ansvarlig for byggeprosjektet. Håpet er videre at kommunen skal bidra til at veien ytterligere settes i stand slik at beboere og pleiere på eldresenteret kan benytte denne veibiten på sin daglige tur til Brottet og Museumshavna.