Mye av det samme betyr et godt dugnadsløft.

På tross av at flere av våre faste dugnadsfolk er inne i en periode der hummerfiske har et stort fokus, så er fremdriften god på de to hovedprosjektene “båthuset” og “kiosken”, som nå får nye og lett håndterbare luker både for salgspersonalet og for publikum.

På båthuset er det å få opp vegger og tak før vinteren som står i fokus. I dag kunne vi “sette to streker under” det faktum at en vegg nå er på plass. Det byr at vi i løpet av midten av november også bør kunne se den andre veggen oppe.

Paul Henriksen